Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 1 27. TÜRKİYE MESLEKİ EĞİTİM KURULU KARARLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 1 27. TÜRKİYE MESLEKİ EĞİTİM KURULU KARARLARI."— Sunum transkripti:

1 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 1 27. TÜRKİYE MESLEKİ EĞİTİM KURULU KARARLARI

2 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 2 27/1: İl İstihdam ve Meslekî Eğitim Kurullarının iş ve işlemlerinin izleme ve değerlendirilmesi için web portalı kurulması. Sorumlu kurum: MEB İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: ÇSGB, İŞKUR. 27/2: Çıraklık Eğitimi ile ilgili politika ve strateji geliştirmek için ilgili strateji belgelerinin incelenmesi amacıyla ihtisas komisyonu kurulması. Sorumlu kurum: MEB HBÖGM İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: Kalkınma Bakanlığı, MEB MTEGM, ÇSGB, İŞKUR, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TESK, TOBB. 27. MESLEKİ EĞİTİM KURULU KARARLARI

3 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 3 27/3: 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamı dışındaki mesleklerde eğitim ve belgelendirmeye yönelik mevzuat ve uygulamalar ile Meslekî Eğitim Merkezlerinden mezun olan öğrencilerin ustalık belgesi ile birlikte Meslekî Yeterlilik Belgesi almasının da sağlanmasına ilişkin ihtisas komisyonunun kurulması ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden sonra çıkarılacak eğitim akreditasyon yönetmeliğine ilişkin görüş oluşturulması. Sorumlu kurum: TESK İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: MEB, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, MYK, TOBB, TİSK. 27/4: Örgün Mesleki ve Teknik Eğitimde EK-1’de yer alan tablodaki meslek alan ve dalların 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınmasına. 27. MESLEKİ EĞİTİM KURULU KARARLARI

4 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 4 27/5: 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. maddesi (b) bendi uygulamasında MEB işveren kabul edilmektedir. Bu sebeple 5510 sayılı Kanunun işverenlere getirdiği yükümlülükler (işyeri ve işe giriş bildirgeleri verme, aylık prim ve hizmet belgesi verme, iş kazasını bildirme vb. yükümlülüklerin bu kanunda belirtilen sürelerde yerine getirilmesi) MEB için de geçerli olmaktadır. 5510/5-b bendinde yapılacak değişiklik ile MEB’ in de tıpkı İŞKUR gibi “işveren” ve “işyeri” olarak değil sadece “prim ödeme yükümlüsü” olarak tanımlanması, böylece SGK’ya yapılacak bildirimlerin usul ve esasların da SGK ve MEB arasında yapılacak protokolle belirlenmesi. Sorumlu kurum: ÇSGB (SGK) İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: MEB, TESK. 27. MESLEKİ EĞİTİM KURULU KARARLARI

5 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 5 27/6: 19 yaşından küçükler için çıraklık eğitimi süresince çırak ve kalfaların uzun vadeli sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması ile çıraklık eğitimi süresince ödenen SGK primlerinin borçlanma yoluyla uzun vadeli sigorta primlerinin kişiler tarafından yatırılarak emekliliğe sayılması konusunda maliyet ortaya çıkarılarak bir sonraki toplantıda görüşülmesi. Sorumlu kurum: TESK İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: MEB, ÇSGB, SGK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. 27/7: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. maddesinin (b) bendinde belirtilen çıraklar adına çıraklık süresince MEB tarafından ödenen iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası prim ödeme süresinin belirlenecek bir yaşa kadar kalfalıkta öngörülecek süreyi de kapsaması. Sorumlu kurum: MEB İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: ÇSGB (SGK). 27. MESLEKİ EĞİTİM KURULU KARARLARI

6 6 27/8: Meslekî eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla; aşağıdaki konularda ihtisas komisyonları kurulmasına, a. Çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim sistemi içerisinde işleyişine ilişkin düzenlemeler yapılması ve aynı zamanda üçüncü dört yıllık eğitimin çıraklık yoluyla da yapılabilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmesi, b. Çıraklık eğitiminde öğrencileri finansal açıdan desteklemeye yönelik çalışmaların yapılması, c. Çıraklık eğitim sistemi ile ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılarak hedef kitleye yönelik tanıtımların yapılması, Meslekî ve teknik eğitim istatistiki veri altyapısının geliştirilmesi. Sorumlu kurum: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: Kalkınma Bakanlığı, MEB, ÇSGB, İŞKUR, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TESK, TOBB. 27. MESLEKİ EĞİTİM KURULU KARARLARI Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

7 7 27/9: Çıraklık eğitim programlarının ulusal meslek standartları ve yeterliliklere göre düzenlenmesi. Sorumlu kurum: MEB İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: MYK, TOBB, TESK. 27/10 : 3308 sayılı Kanuna göre, çıraklık eğitimi kapsamındaki; “et ve et ürünleri işlemeciliği” meslek dalı ile pazarlama ve perakende meslek alanının satış elemanlığı meslek dalında, kantin işletmeciliği hariç, 14 uzmanlığın kapsamdan çıkarılması ile ilgili İhtisas Komisyonu kurulması. Sorumlu kurum: MEB İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TOBB, TESK, TİSK. 27. MESLEKİ EĞİTİM KURULU KARARLARI

8 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 8 27/11: 3308 sayılı Kanunun Geçici 8. maddesi çerçevesinde; anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçici 1. maddedeki şartlara sahip oldukları halde MEB tarafından ilan edilen tarihlerde belge almak için müracaat edemeyenlere Türkiye Meslekî Eğitim Kurulu 27. Toplantısı kararının Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 6 (altı) ay süreyle bir ek müracaat süresi verilmesi. 27/12: 3308 sayılı Kanun kapsamında yürütülen çıraklık ve kalfalık eğitimlerinin birleştirilerek toplam eğitim sürelerinin en az 6 ay ve en fazla 3 yıl olarak yeniden düzenlenmesi ilgili olarak ihtisas komisyonu kurulması. Sorumlu kurum: TESK İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: MEB, TOBB. 27. MESLEKİ EĞİTİM KURULU KARARLARI

9 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 9 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDAKİ MESLEKLER SIRA MESLEK DALI KAPSAM TARİHİ KALFALIK İÇİN ÖNCE DOĞMUŞ OLMAK 1AĞ İŞLETMENLİĞİ12.09.201012.10.1992 2AHŞAP DOĞRAMA İMALATI08.02.198708.02.1969 3AHŞAP DOĞRAMA VE KAPLAMACILIĞI15.06.200615.06.1988 4AHŞAP İSKELET İMALATI01.03.200601.03.1988 5AHŞAP SÜSLEME06.01.199806.01.1980 6AHŞAP ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ08.02.198708.02.1969 7ALÇI MODEL KALIP06.01.199806.01.1980 8ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK01.08.200201.08.1984 9AŞÇILIK04.08.199104.08.1973 10AVİZECİLİK23.07.200023.07.1982

10 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 10 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDAKİ MESLEKLER SIRA MESLEK DALI KAPSAM TARİHİ KALFALIK İÇİN ÖNCE DOĞMUŞ OLMAK 11AYAKKABI MODELİSTLİĞİ12.09.201012.10.1992 12AYAKKABI ÜRETİMİ16.01.199316.01.1975 13BARMENLİK15.06.200615.06.1988 14BASKI08.02.198708.02.1969 15BASKI ÖNCESİ08.02.198708.02.1969 16BASKI SONRASI08.02.198708.02.1969 17BETONARME DEMİR, KALIPÇILIK VE ÇATICILIK04.08.199104.08.1973 18BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME06.01.199806.01.1980 19BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE RESSAMLIĞI15.06.200615.06.1988 20BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİSİ06.01.199806.01.1980

11 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 11 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDAKİ MESLEKLER SIRA MESLEK DALI KAPSAM TARİHİ KALFALIK İÇİN ÖNCE DOĞMUŞ OLMAK 21BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI İŞLEMLERİ (CNC)19.06.198619.06.1968 22BOBİNAJ05.07.198705.07.1969 23BÜRO MAKİNELERİ TEKNİK SERVİSİ06.01.199806.01.1980 24CAM ŞEKİLLENDİRME05.07.198705.07.1969 25CAM ÜRÜN ÜRETİMİ05.07.198705.07.1969 26CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK23.07.200023.07.1982 27ÇAY ÜRETİMİ VE İŞLEME13.08.201013.08.1992 28ÇELİK GEMİ YAPIMI15.06.200615.06.1988 29ÇELİK KONSTRÜKSİYON19.06.198619.06.1968 30ÇELİK YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI12.09.201012.10.1992

12 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 12 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDAKİ MESLEKLER SIRA MESLEK DALI KAPSAM TARİHİ KALFALIK İÇİN ÖNCE DOĞMUŞ OLMAK 31ÇİÇEK DÜZENLEMECİLİĞİ06.01.199806.01.1980 32ÇİNİCİLİK06.01.199806.01.1980 33ÇOCUK GİYİM MODELİSTLİĞİ30.07.199030.07.1972 34DEKORATİF EL SANATLARI12.09.201012.10.1992 35DEKORATİF EV TEKSTİLİ13.08.201013.08.1992 36DERİ GİYİM16.01.199316.01.1975 37DERİ İŞLEME22.07.198922.07.1971 38DIŞ MEKÂN BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ13.08.201013.08.1992 39DİZEL MOTORLARI YAKIT POMPASI VE ENJ.AY.19.06.198619.06.1968 40DÖKÜM06.01.199806.01.1980

13 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 13 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDAKİ MESLEKLER SIRA MESLEK DALI KAPSAM TARİHİ KALFALIK İÇİN ÖNCE DOĞMUŞ OLMAK 41EL DOKUMACILIĞI26.01.199526.01.1977 42EL VE MAKİNE NAKIŞÇILIĞI13.08.201013.08.1992 43ELEKTRİK TESİSATLARI VE PANO MONTÖRLÜĞÜ19.06.198619.06.1968 44ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TEKNİK SERVİSİ16.01.199316.01.1975 45ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR BAKIM ONARIM30.07.199030.07.1972 46ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM08.02.198708.02.1969 47ENDÜSTRİYEL DOKUMA26.01.199526.01.1977 48ENDÜSTRİYEL KALIP26.01.199526.01.1977 49ENDÜSTRİYEL ÖRME16.01.199316.01.1975 50ERKEK BERBERLİĞİ16.01.199716.01.1979

14 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 14 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDAKİ MESLEKLER SIRA MESLEK DALI KAPSAM TARİHİ KALFALIK İÇİN ÖNCE DOĞMUŞ OLMAK 51ERKEK GİYİM MODELİSTLİĞİ30.07.199030.07.1972 52ERKEK TERZİLİĞİ30.07.199030.07.1972 53ET VE ET ÜRÜNLERİ İŞLEMECİLİĞİ06.01.199806.01.1980 54FIRINCILIK04.08.199104.08.1973 55FLEKSO BASKI12.09.201012.10.1992 56FOTOĞRAFÇILIK06.01.199806.01.1980 57GEMİ BORU DONATIMI12.09.201012.10.1992 58GEMİ RESSAMLIĞI12.09.201012.10.1992 59GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ19.06.198619.06.1968 60GÜVENLİK SİSTEMLERİ15.06.200615.06.1988

15 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 15 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDAKİ MESLEKLER SIRA MESLEK DALI KAPSAM TARİHİ KALFALIK İÇİN ÖNCE DOĞMUŞ OLMAK 61HABERLEŞME SİSTEMLERİ06.01.199806.01.1980 62HALI DESİNATÖRLÜĞÜ12.09.201012.10.1992 63HARİTA VE KADASTRO15.06.200615.06.1988 64HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİLİĞİ30.07.199030.07.1972 65HUBUBAT İŞLEME13.08.201013.08.1992 66ISIL İŞLEM06.01.199806.01.1980 67ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSATI08.02.198708.02.1969 68ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZLAR (SERVİS)08.02.198708.02.1969 69ISITMA VE SIHHİ TESİSAT08.02.198708.02.1969 70İÇ GİYİM MODELİSTLİĞİ30.07.199030.07.1972

16 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 16 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDAKİ MESLEKLER SIRA MESLEK DALI KAPSAM TARİHİ KALFALIK İÇİN ÖNCE DOĞMUŞ OLMAK 71İÇ MEKÂN BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ13.08.201013.08.1992 72İÇ MEKAN TEKNİK RESSAMLIĞI12.09.201012.10.1992 73İNDİRME12.09.201012.10.1992 74İPLİK15.06.200615.06.1988 75İŞ MAKİNELERİ BAKIM ONARIMCILIĞI06.01.199806.01.1980 76İZABE12.09.201012.10.1992 77KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ30.07.199030.07.1972 78KADIN TERZİLİĞİ30.07.199030.07.1972 79KÂĞIT ÜRETİMİ07.12.200307.12.1985 80KALORİFERCİLİK30.07.199030.07.1972

17 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 17 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDAKİ MESLEKLER SIRA MESLEK DALI KAPSAM TARİHİ KALFALIK İÇİN ÖNCE DOĞMUŞ OLMAK 81KAROSERCİLİK06.01.199806.01.1980 82KAT HİZMETLERİ ELEMANI15.06.200615.06.1988 83KAYNAKÇILIK19.06.198619.06.1968 84KESİM15.06.200615.06.1988 85KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ13.08.201013.08.1992 86KONFEKSİYON MAKİNELERİ BAKIM ON.12.09.201012.10.1992 87KUAFÖRLÜK16.01.199716.01.1979 88KURU TEMİZLEMECİLİK23.07.200023.07.1982 89MAKİNE BAKIM ONARIM12.09.201012.10.1992 90MERMER İŞLEME06.01.199806.01.1980

18 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 18 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDAKİ MESLEKLER SIRA MESLEK DALI KAPSAM TARİHİ KALFALIK İÇİN ÖNCE DOĞMUŞ OLMAK 91METAL DOĞRAMA26.01.199526.01.1977 92METAL LEVHA İŞLEMECİLİĞİ06.01.199806.01.1980 93MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ13.08.201013.08.1992 94MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI15.06.200615.06.1988 95MOBİLYA DÖŞEMECİLİĞİ08.02.198708.02.1969 96MOBİLYA İMALATI08.02.198708.02.1969 97MOTORLU ARAÇLAR LPG SİS. BAK.VE ON.01.03.200601.03.1988 98MOTOSİKLET TAMİRCİLİĞİ06.01.199806.01.1980 99OFSET BASKI12.09.201012.10.1992 100OPERASYON ELEMANI12.09.201012.10.1992

19 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 19 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDAKİ MESLEKLER SIRA MESLEK DALI KAPSAM TARİHİ KALFALIK İÇİN ÖNCE DOĞMUŞ OLMAK 101OTO DÖŞEMECİLİĞİ08.02.198708.02.1969 102OTOMASYON SİSTEMLERİ08.02.198708.02.1969 103OTOMOTİV BOYACILIĞI19.06.198619.06.1968 104OTOMOTİV ELEKTRİKÇİLİĞİ19.06.198619.06.1968 105OTOMOTİV ELEKTROMEKANİKERLİĞİ15.06.200615.06.1988 106OTOMOTİV GÖVDECİLİĞİ19.06.198619.06.1968 107OTOMOTİV MEKANİKERLİĞİ19.06.198619.06.1968 108OTOMOTİV MOTOR YENİLEŞTİRMECİLİĞİ19.06.198619.06.1968 109ÖN BÜRO ELEMANI22.07.198922.07.1971 110ÖN DÜZEN AYARCILIĞI VE LASTİKÇİLİK08.02.198708.02.1969

20 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 20 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDAKİ MESLEKLER SIRA MESLEK DALI KAPSAM TARİHİ KALFALIK İÇİN ÖNCE DOĞMUŞ OLMAK 111PASTACILIK, TATLICILIK VE ŞEKERLEME.04.08.199104.08.1973 112PEYZAJ13.08.201013.08.1992 113PLASTİK İŞLEME06.01.199806.01.1980 114PLASTİK KALIP12.09.201012.10.1992 115PVC DOĞRAMA İMALAT VE MONTAJCILIĞI23.07.200023.07.1982 116REKLAM TABELACILIĞI23.07.200023.07.1982 117RESTORASYON15.06.200615.06.1988 118REZERVASYON ELEMANI12.09.201012.10.1992 119SAAT TAMİRCİLİĞİ26.01.199526.01.1977 120SAC İŞLERİ19.06.198619.06.1968

21 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 21 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDAKİ MESLEKLER SIRA MESLEK DALI KAPSAM TARİHİ KALFALIK İÇİN ÖNCE DOĞMUŞ OLMAK 121SANAYİ NAKIŞÇILIĞI13.08.201013.08.1992 122SARACİYE MODELİSTLİĞİ12.09.201012.10.1992 123SARACİYE ÜRETİMİ26.01.199526.01.1977 124SATIŞ ELEMANLIĞI23.07.200023.07.1982 125SEBZE VE MEYVE İŞLEME13.08.201013.08.1992 126SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ13.08.201013.08.1992 127SERBEST SERAMİK ŞEKİLLENDİRME06.01.199806.01.1980 128SERİGRAFİ VE TAMPON BASKI12.09.201012.10.1992 129SERVİS ELEMANLIĞI22.07.198922.07.1971 130SIR ÜSTÜ DEKORLAMA06.01.199806.01.1980

22 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 22 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDAKİ MESLEKLER SIRA MESLEK DALI KAPSAM TARİHİ KALFALIK İÇİN ÖNCE DOĞMUŞ OLMAK 131SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME04.08.199104.08.1973 132STATİK YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI15.06.200615.06.1988 133SÜT İŞLEME23.07.200023.07.1982 134TAKI İMALATI (KIY. METAL VE TAŞ İŞL.)22.07.198922.07.1971 135TARIM (ZİRAAT) ALET VE MAK.BAK.VE ON.06.01.199806.01.1980 136TEKNE VE YAT YAPIMI06.01.199806.01.1980 137TEKSTİL LABORANTLIĞI12.09.201012.09.1992 138TERBİYE TEKNOLOJİLERİ15.06.200615.06.1988 139TEZYİNAT12.09.201012.10.1992 140TİFDRUK BASKI12.09.201012.10.1992

23 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 23 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDAKİ MESLEKLER SIRA MESLEK DALI KAPSAM TARİHİ KALFALIK İÇİN ÖNCE DOĞMUŞ OLMAK 141TORNADA FORM ŞEKİLLENDİRME12.09.201012.10.1992 142VERİ TABANI PROGRAMCILIĞI12.09.201012.10.1992 143VİTRAY12.09.201012.10.1992 144VİTRİN KUYUMCULUĞU26.01.199526.01.1977 145WEB PROGRAMCILIĞI12.09.201012.10.1992 146YAPI DEKORASYONCULUĞU06.01.199806.01.1980 147YAPI DUVARCILIĞI06.01.199806.01.1980 148YAPI YALITIMCILIĞI12.09.201012.10.1992 149YAPI YÜZEY KAPLAMACILIĞI04.08.199104.08.1973 150YAPI ZEMİN VE BETON LABORATUVARCILIĞI12.09.201012.10.1992

24 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 24 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDAKİ MESLEKLER SIRA MESLEK DALI KAPSAM TARİHİ KALFALIK İÇİN ÖNCE DOĞMUŞ OLMAK 151YÜKSEK GERİLİM SİSTEMLERİ15.06.200615.06.1988 152ZEYTİN İŞLEME13.08.201013.08.1992

25 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 25 3308 SAYILI MESLEKÎ EĞİTİM KANUNU'NUN GEÇİCİ 1'İNCİ VE 2'İNCİ MADDELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE Madde 5- (Değişik:AĞUSTOS 2011/2647 TD) Mesleğinin, Kanun kapsamına alındığı tarihte 18 yaşını doldurmuş olan, mesleği ile ilgili bir işte çalıştığını Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili biriminden aldığı belgeler ile belgelendiren ve Ek-2 form ile müracaat edenlerden Bakanlıkça belirlenip duyurulan tarihler arasında ilgili merkez müdürlüğüne başvuranlar doğrudan kalfalık sınavına alınırlar.Ek-2

26 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 26 3308 SAYILI MESLEKÎ EĞİTİM KANUNU'NUN GEÇİCİ 1'İNCİ VE 2'İNCİ MADDELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE Uyum eğitimine alınma ve kalfalık belgesinin verilmesi. (3) Madde 6- (Değişik: AĞUSTOS 2011/2647 TD) Mesleğinin, Kanun kapsamına alındığı tarihte mesleği ile ilgili bir işte çalışanlardan 16 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olanlar, Bakanlıkça duyurulan tarihler arasında ilgili merkez müdürlüğüne başvurarak, çıraklık sözleşmesi düzenlenmesi hâlinde uyum eğitimine alınırlar.

27 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 27 EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER


"Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 1 27. TÜRKİYE MESLEKİ EĞİTİM KURULU KARARLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları