Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI VELİ TOPLANTISINA HOŞ GELDİNİZ…

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI VELİ TOPLANTISINA HOŞ GELDİNİZ…"— Sunum transkripti:

1 2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI VELİ TOPLANTISINA HOŞ GELDİNİZ…
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜSKÜDAR PAŞAKAPISI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI VELİ TOPLANTISINA HOŞ GELDİNİZ… pamem PAŞAKAPISI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

2 pamem PAŞAKAPISI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
AHİLİK NASİHATİ Harama Bakma, Haram Yeme, Haram İçme. Doğru, Sabırlı, Dayanıklı Ol. Yalan Söyleme. Büyüklerinden Önce Söze Başlama. Kimseyi Kandırma. Kanaatkâr Ol. Dünya Malına Tamah Etme. Yanlış Ölçme, Eksik Tartma. Kuvvetli ve Üstün Durumda İken Affedici, Hiddetli İken Yumuşak Davranmayı Bil. Kendin Muhtaç İken Bile, Başkalarına Verecek Kadar Cömert Ol. pamem PAŞAKAPISI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

3 PAŞAKAPISI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
pamem PAŞAKAPISI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ OKUL TANITIM SUNUMU

4 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM Genel Bilgiler II. BÖLÜM II. Kuruluşundan Günümüze Okulumuz II.1. Okulumuzun Tarihçesi II.2. Okulumuzun İsminin Veriliş Nedeni II.3. Misyonumuz II.4. Vizyonumuz II.5. İlkelerimiz ve Değerlerimiz II.5.1. İlkelerimiz II.5.2. Değerlerimiz II.6.Okulumuzun Öğretim Özellikleri II.7. Mevcut Alan ve Dallar II.8. Yüksek Öğrenim Başarı Durumu III. BÖLÜM III. Okulumuzun Fiziksel Durum Tabloları III.1. Genel Bilgi Tabloları III.2. Bina Kullanım Şekilleri Tablosu III.3. Bloklara Ait Kat Planları IV. BÖLÜM IV. Okulumuz Personel Bilgileri IV.1. Meslek Dersleri Öğretmenlerimiz IV.2. Genel Kültür Dersleri Öğretmenlerimiz IV.3. Yöneticilerimiz IV.4. Öğretmen Durum Tablosu IV.3. Diğer Çalışanlarımız V. BÖLÜM V. Okulumuz Öğrenci Bilgileri V.1. Çıraklık Eğitimi Öğrenci Sayıları V.2. Ustalık Eğitimi Öğrenci Sayıları V.3. Usta Öğreticilik Eğitimi Öğrenci Sayıları V.4. Okul Geneli Öğrenci Sayıları VI. BÖLÜM VI. Genel Eğitim Öğretim Problemleri VI.1. Okul Binasi Ile Ilgili Problemler VI.2. Öğretmen Ve Yönetici Durumu Ile Ilgili Problemler VI.3. Diğer Personel Sayisi Ile Ilgili Problemler VI.4. Öğrenci Devamsizliği Ile Ilgili Problemler VI.5. Okul Disiplin Durumu Ile Ilgili Problemler VII. BÖLÜM VII. Diğer Problemler ve Çözüm Önerileri VII.1 Problemler ve Çözüm Önerileri

5 BÖLÜM I GENEL BİLGİLER Okulun Adı PAŞAKAPISI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Adresimiz Selimiye Mahallesi Paşakapısı Sokak No: 4 P.K Üsküdar / İSTANBUL İnternet Adresimiz lerimiz Telefonlarımız (0) (216) / Faksımız (0) (216) / Okutulan Yabancı Dil -

6 BÖLÜM II KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE OKULUMUZ II.1. OKULUMUZUN TARİHÇESİ Okulumuz tarihli resmi onay ile Üsküdar ilçesinde açılmıştır. Okulumuzun tarihi 1800 lü yılların son devresine dayanmaktadır. Önce Rüştiye Mektebi olarak ahşap bir binada öğretime başlanmış, daha sonra Mal Hatun Ana Mektebi olarak devam etmiştir. Bir süre sonra 20. Yüzyıl adını almıştır. Zamanla eskiyen bina onarıma alınmış ismi tekrar değiştirilerek Paşakapısı İlkokulu adını almıştır yılına kadar ahşap binada öğretime devam edilmiş olup okul binasının çok eskimiş olmasından dolayı 1964 yılında hızlı bir şekilde bina tamamlanarak betonarme binada öğretime başlanmıştır. Rivayetlere göre Cumhuriyetin 20. Mektebi olarak kurulan Paşakapısı İlkokulu 1995 – 1996 öğretim yılında Paşakapısı İlköğretim Okuluna dönüştürülmüştür – 2009 öğretim yılında 24 derslikli olarak yapılan ve aralarında 50 – 100 metre mesafe bulunan 3. Selim İlköğretim Okulu ile birleştirilen Paşakapısı İlköğretim Okulunun kapatılması sonucunda ilköğretim binası Temmuz 2009 tarihinde devir alınarak 2009 – 2010 öğretim yılında faaliyete geçirilmiş ve modern bir öğretim ortamı oluşturulmuştur. Okulumuzun en heyecan verici yönlerinden biri ülkemizin en büyük ilçelerinden biri olan Üsküdar’ın ilk ve tek Mesleki Eğitim Merkezi olmasıdır. Okulumuz konum itibariyle, Üsküdar’ın en nezih semtlerinden biri olan Salacak’ta, Paşakapısı Cezaevi, Üsküdar Adliyesi ve Burhan Felek Lisesi’nin arkasında bulunmaktadır. II.2. OKULUMUZUN İSMİNİN VERİLİŞ NEDENİ Paşakapısı İlköğretim Okulunun kapatılması sonucunda açılmış olan okulumuz, hem konumu hem de daha önce eğitim yapılan bir bina olması itibari ile ismi Paşakapısı Mesleki Eğitim Merkezi olarak seçilmiştir.

7 II.3. MİSYONUMUZ Halkımızın yaşam kalitesini ve toplumsal refah seviyesini arttırmak için; tüm öğrencilerimizi bilgili, becerikli, meslek ahlakını benimsemiş, kişisel yeterliliklerini tamamlamış bireyler olarak yetiştirmek, hizmet alanımız içerisine giren tüm işletmelerde çalışan kişilerin mesleki gelişimlerini sağlayarak belgeli bir toplum oluşturmak. II.4. VİZYONUMUZ Türk Milli Eğitiminin temel amaç ve ilkeleri doğrultusunda teknolojiyi süratle uygulayan bütün yenilikleri topluma aktaran, piyasa ihtiyaçlarına cevap veren, Mesleki Eğitim Merkezleri arasında aranılan ve tercih edilen kurum olmak.

8 II.5. İLKELERİMİZ VE DEĞERLERİMİZ
Atatürk İlke ve İnkılaplarına Bağlılık. Ulusal Değerlere Bağlılık. Akılcılık ve Bilimsellik. Disiplinli ve Planlı Eğitim. Fırsat ve İmkan Eşitliği. Ekip Çalışması. Etkili İletişim. Okul Sanayi-İşletme İşbirliği. Okul, Aile ve Çevre İşbirliği. Her Yerde Her Zaman Kalite. Teknolojiyi Takip Eden Mesleki Eğitim Anlayışı. Süreklilik

9 II.5. İLKELERİMİZ VE DEĞERLERİMİZ
II.5.2. DEĞERLERİMİZ Çalışmalarımız her zaman öğrenci merkezlidir. Toplumun ve sanayinin beklentileri doğrultusunda kaliteli bir eğitim vermeye çalışırız. Saygı, sevgi ve hoşgörü temel felsefemizdir. Öğrenmeyi öğretmek amacımızdır. Paydaşlarımızı eğitimin bir parçası sayarız. Kendi kendini yönetebilen ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeye çalışırız. Aklın ve bilimin ışığında pozitif düşünmeye, sorunun değil çözümün bir parçası olmaya çalışırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder, teknolojinin kullanılmasına önem veririz. İlgi yetenek ve kişilik özelliklerine göre öğrencilerimizi yönlendiririz. Milli değerlerimizi ve kültürümüzü benimsemiş bireyler yetiştiririz. Sosyal ve kültürel faaliyetlerde, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine olanak sağlarız. Başarının takım çalışması ile yakalanacağına inanırız. Demokratik ortamın yaşatılması ve bütün öğrencilerin öğrenme sürecine etkili katılımının sağlanabilmesi için vazgeçilmez unsur olarak gördüğümüz disipline inanırız. Okulumuzun kuruluş amacı olan mesleki ve teknik eğitimin ülke geleceğine yön vereceğine inanırız.

10 II.6. OKULUMUZUN ÖĞRETİM ÖZELLİKLERİ
Okulumuzda gündüz öğretim tam gün (tekli) yapılmaktadır. Öğretim hafta içi ve hafta sonu (cumartesi günü) sabah 08: :00 arasında başlar, 16:30 – 17:00 arasında sona erer. Çırak öğrencilerimiz haftanın bir günü günde 10 ders saati olmak üzere verilen eğitimlere katılmaktadırlar. Bunun yanında hafta içi öğretim saatleri dışında ustalık ve usta öğreticilik eğitimleri yapılmaktadır. Ustalık ve usta öğreticilik eğitimleri hafta içi akşamları saat 17:00-18:00 / 20:50-21:50 saatleri arasında yapılmaktadır. Merkezimizde yapılan eğitimler ile ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. ÇIRAKLIK EĞİTİMİ Çırak: Çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştiren ve öğrencilik haklarından yararlanan kişidir. Kalfa: Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabilen, kalfalık belgesi sahibi olan kişidir.

11 Çırak Öğrenci Kaydı Merkezimize kaydolmak isteyen çırakların öncelikle ilköğretim okulu (8 yıllık) mezunu olması, (1996–1997 öğretim yılı sonuna kadar 5 yıllık ilkokulu bitirenlerde kaydolabilir) 19 yaşından gün almamış olması ve kapsamda bulunan meslek dallarından birinde çalışıyor olması gerekmektedir. Çırağın çalıştığı işyeri vergiye kayıtlı ve bir mesleki teşekküle bağlı (Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf Odaları vb.) olmalıdır. Ayrıca işyeri sahibinin veya işyerindeki ustasının Usta Öğretici Belgesi olmalıdır. Bu şartlara uygun çıraklar yaz dönemi (Temmuz - Ağustos - Eylül) ve kış dönemi (Ocak – Şubat) kayıt zamanlarında merkezimize kaydolabilirler (19 yaşından gün almış olanların da Kalfalık belgesi alabilmeleri içinde kurslar açılmaktadır). 19 Yaşından büyüklerin eğitimi ise sınıf oluşacak sayı oluşmuş ise haftada iki gün akşamları olmak üzere saat yapılabilmektedir. Kayıt yaptıran çırak öğrenciler öğrenim süresince iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalı olmaktadır (emekliliğe geçmez) ve primleri devletimiz tarafından ödenmektedir. Haftanın bir günü okula gelen öğrenciler okulda teorik eğitim alırlar. Diğer günlerde ise işyerlerine devam ederek pratik eğitim görürler. Çıraklık Eğitiminin Öğrenciye Sağladığı İmkanlar Sigortadan yararlanır, (Her türlü tedavi - S.G.K. ya ait bir sağlık kuruluşunda yapılacaktır). Mesleki teknik bilgi kazanır. Öğrencilik haklarından yararlanır (İndirimli Seyahat Kartı, Askerlik Tecili vb..). Yetki ehliyeti devlet adına tescil edilmiş olur. Devamsızlık Öğrencilerin devamsızlık limiti dört gündür. Herhangi bir dersten dört gün devamsızlık yapan öğrencinin devamsızlıktan kaydı silinir. Aynı şekilde öğrencilerin işyerlerine devam etme zorunluluğu da vardır. İşyeri devamsızlığında da kayıt silinir. Devamsızlıktan kaydı silinen öğrenciler 19 yaşından gün almamışlar ise kayıt dönemlerinde tekrar kayıt yaptırarak dönem tekrarı yaparak eğitimlerine devam edebilirler. Meslek dallarının süresine göre öğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz mezun olduktan sonraki ilk sınav döneminde kalfalık sınavlarına katılmak zorundadır. Sınava katılmayan öğrencilerin kayıtları silinir. Sınavlarda başarılı olan öğrenciler Kalfalık Belgesi alarak Kalfa unvanı ile çalışmalarına devam ederler.

12 M E V C U T A L N D R Ağaç İşleri 1 Ahşap Doğrama İmalatı 2
Ahşap İskelet İmalatı 3 Ahşap Üst Yüzey İşlemleri 4 Ahşap Süsleme 5 Mobilya İmalatı Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 6 Ayakkabı Modelistliği 7 Ayakkabı Üretimi 8 Saraciye Üretimi 9 Saraciye Modelistliği Bahçecilik 10 Çiçek Düzenlemeciliği 11 Dış Mekan Bitkileri Yetiştiriciliği 12 İç Mekan Bitkileri Yetiştiriciliği 13 Kesme Çiçek Yetiştiriciliği 14 Meyve Yetiştiriciliği 15 Peyzaj 16 Sebze Yetiştiriciliği Bilişim Teknolojileri 17 Ağ İşletmenliği 18 Bilgisayar Teknik Servisi 19 Veri Tabanı Programcılığı 20 Web Programcılığı Döşemecilik 21 Mobilya Döşemeciliği 22 Oto Döşemeciliği Elektrik Elektronik Teknolojisi 23 Bobinaj 24 Büro Makineleri Teknik Servisi 25 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 26 Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi 27 Elektromekanik Taşıyıcılar Bak. ve Onar. 28 Endüstriyel Bakım Onarım 29 Görüntü ve Ses Sistemleri 30 Güvenlik Sistemleri 31 Haberleşme Sistemleri 32 Otomasyon Sistemleri 33 Yüksek Gerilim Sistemleri El Sanatları Teknolojisi 34 Dekoratif Ev Tekstili 35 Dekoratif El Sanatları 36 El Dokumacılığı 37 El ve Makine Nakışçılığı 38 Halı Desinatörlüğü 39 Sanayi Nekışçılığı Fotoğrafçılık 40 Gemi Yapımı (Deniz Araçları Yapımı) 41 Çelik Gemi Yapımı 42 Gemi Ressamlığı 43 Gemi Boru Donatımı 44 Tekne ve Yat Yapımı Giyim Üretimi Teknolojisi 45 Çocuk Giyim Modelistliği 46 Deri Giyim 47 Erkek Giyim Modelistliği 48 Erkek Terziliği 49 Hazır Giyim Model Makineciliği 50 İç Giyim Modelistliği 51 Kadın Giyim Modelistliği 52 Kadın Terziliği 53 Kesim 54 Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım Gıda Teknolojisi 55 Çay Üretimi ve İşleme 56 Hububat İşleme 57 Sebze ve Meyve İşleme 58 Zeytin İşleme 59 Süt İşleme Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 60 Cilt Bakımı ve Güzellik 61 Erkek Berberliği 62 Kuaförlük İnşaat Teknolojisi 63 Ahşap Doğrama ve Kaplamacılığı 64 Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık 65 Çelik Yapı Teknik Ressamlığı 66 Harita ve Kadastro 67 İç Mekan Teknik Ressamlığı 68 Mimari Yapı Teknik Ressamlığı 69 PVC Doğrama İmalat ve Montajcılığı 70 Restorasyon 71 Statik Yapı Teknik Ressamlığı 72 Yapı Dekorasyonculuğu 73 Yapı Duvarcılığı 74 Yapı Zemin ve Beton Laboratuvarcılığı 75 Yapı Yalıtımcılığı 76 Yapı Yüzey Kaplamacılığı Kâğıt Teknolojisi 77 Kâğıt Üretimi Kimya Teknolojisi 78 Deri İşleme Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 79 Kat Hizmetleri Elemanı 80 Operasyon Elemanı 81 Ön Büro Elemanlığı 82 Rezervasyon Elemanı Kuru Temizlemecilik 83 M E V C U T A L N D R

13 Satış Elemanlığı (15 Uzmanlık)
Kuyumculuk Teknolojisi 84 Takı İmalatı (Kıymetli Met. ve Taş İşleme.) 85 Vitrin Kuyumculuğu Makine Teknolojisi 86 Bilgisayar Destekli End. Modelleme 87 Bilgisayar Destekli Mak. Ressamlığı 88 Bilgisayarlı Mak. İmalatı İşlemleri (CNC) 89 Endüstriyel Kalıp 90 Mermer İşleme 91 Makine Bakım Onarım 92 Anahtarcılık ve Çilingirlik 93 Saat Tamirciliği Matbaa 94 Baskı 95 Baskı Öncesi 96 Baskı Sonrası 97 Flesko Baskı 98 Ofset Baskı 99 Serigrafi ve Tampon Baskı 100 Tifdruk Baskı Metal Teknolojisi 101 Avizecilik 102 Çelik Konstrüksiyon 103 Isıl İşlem 104 Kaynakçılık 105 Karosercilik 106 Metal Doğramac 107 Metal Levha İşlemeciliği 108 Sac İşleri 109 Tarım (Ziraat) Alet ve Mak. Bak. ve Onar. Metalurji Teknolojisi 110 Döküm 111 İzabe Motorlu Araçlar Teknolojisi 112 Dizel Mot. Yakıt Pomp. ve Enjektör Ayar. 113 İş Makineleri Bakım Onarımcılığı 114 Motorlu Araçlar LPG Sist. Bak. ve Onar. 115 Motosiklet Tamirciliği 116 Otomotiv Boyacılığı 117 Otomotiv Elektrikçiliği 118 Otomotiv Elektro-Mekanikerliği 119 Otomotiv Gövdeciliği 120 Otomotiv Mekanikerliği 121 Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği 122 Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik Pazarlama ve Perakende 123 Satış Elemanlığı (15 Uzmanlık) 1. Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri Sat. Elem. 2. Elektrik ve Elektronik Malzem. Sat. Elem. 3. Giyim ve Giyim Aksesuarları Sat. Elem. 4. İnşaat Malzemeleri Satış Elemanlığı 5. Kantin İşletmeciliği 6. Kırtasiye ve Kitap Satış Elemanlığı 7. Meyve ve Sebze Satış Elemanlığı 8. Mobilya Satış Elemanlığı 9. Oto Yedek Parça Satış Elemanlığı 10. Saat, Elektrikli Alet. ve Elt. Araç. Sat. El. 11. Sanayi Makineleri Satış Elemanlığı 12. Su ve Deniz Ürünleri Satış Elemanlığı 13. Şarküteri, Bakkal ve Gıda Paz. Sat. Elem. 14. Tarım Ürünleri Satış Elemanlığı 15. Tıbbi Araçlar ve Malzemeleri Sat. Elem. 124 Sigortacılık Plastik Teknolojisi 125 Plastik İşleme 126 Plastik Kalıp Reklâm Tabelacılığı 127 Seramik ve Cam Teknolojisi 128 Alçı Model Kalıp 129 Cam Şekillendirme 130 Cam Ürün Üretimi 131 Çinicilik 132 İndirme 133 Serbest Seramik Şekillendirme 134 Sır Üstü Dekorlama 135 Tornada Form Şekillendirme 136 Tezyinat 137 Vitray Soğutma ve İklimlendirme 138 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 139 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisatı 140 Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar Servisçiliği 141 Isıtma ve Sıhhi Tesisat 142 Kalorifercilik Tekstil Teknolojisi 143 Endüstriyel Dokumacılık 144 Endüstriyel Örme 145 İplik 146 Tekstil Laborantlığı 147 Terbiye Teknolojileri Yiyecek İçecek Hizmetleri 148 Aşçılık 149 Barmenlik 150 Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği 151 Fırıncılık 152 Pastacılık, Tatlıcılık ve Şekerlemecilik 153 Servis Elemanlığı M E V C U T A L N D R

14 OKULUMUZUN FİZİKSEL DURUM TABLOLARI III.1. GENEL BİLGİ TABLOLARI
BÖLÜM III OKULUMUZUN FİZİKSEL DURUM TABLOLARI III.1. GENEL BİLGİ TABLOLARI TAHSİS BİLGİLERİ İl İSTANBUL İlçe ÜSKÜDAR Kurum Türü MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Kurum – PAŞAKAPISI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Kullanılan Derslik Sayısı 10 BİNA BİLGİLERİ Bina Durumu DEVAMLI Binanın Mülkiyeti MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Kira Durumu KİRA ÖDENMİYOR Isınma Durumu KALORİFERLİ Yakıt Türü DOĞALGAZ Binanın Hizmete Giriş Yılı …… / 2009 Binanın Yüzölçümü Ana Bina = 490 m2 x 3 (Kat Sayısı) = m2 Bahçe Yüzölçümü Tören Alanı: 100 m2 Yeşil Alan: 300 m2 Spor Alanı: 500 m2

15 BİNA KULLANIM ŞEKİLLERİ
III.2. BİNA KULLANIM ŞEKİLLERİ TABLOSU BİNA KULLANIM ŞEKİLLERİ KULLANIM ŞEKLİ SAYI Arşiv 1 İşlik Olarak Kullanılan Dershane Sayısı - Atölye Sayısı (Kullanılan ve Kullanılmayanlar Dahil) Kimya Laboratuarı Sayısı Banyo Sayısı (Genel) Konferans Salonu Sayısı Banyo Sayısı (Kabin) Kütüphane Sayısı (Sınıf Kitaplıkları Hariç) Bekleme Salonu Lavabo Sayısı 15 Bilgisayar Laboratuarı Sayısı Mesleki Uygulama Laboratuarı Sayısı Mutfak Biyoloji Laboratuarı Sayısı Müdür Odası BT Sınıfı Sayısı Müdür Yardımcısı Odası 2 Çalışma Odası Müzik Odası Sayısı Çok Amaçlı Salon Sayısı Ortak Kullanılan Laboratuar Sayısı Daktilografi Oda Sayısı Oyun Odası Danışma Öğretmen Evlerinde Otel Olarak Kullanılan Oda Sayısı Depo Öğretmenler Odası Derslik Olmadığı halde derslik olarak kullanılan bölüm sayısı Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Odası Derslik Sayısı (Anasınıfı Olarak Kullanılan ) Rehberlik Servisi Oda Sayısı Derslik Sayısı (Kullanılan, Kullanılmayan, Anasınıfı dahil) 10 Resim Odası Sayısı Derslik Sayısı (Kullanılmayan) Revir ve Doktor Oda Sayısı Diğer Spor Salonu Sayısı Eğitim Araçları Odası Test Odası Fen Bilgisi Laboratuarı Sayısı Toplantı Salonu Fizik Laboratuarı Sayısı WC Sayısı 11 Gözlem Odası Yabancı Dil Laboratuarı Sayısı Grup Rehberliği Odası Yatak Kapasitesi Hizmet Aracı Sayısı Yatakhane Sayısı(Koğuş) İdari İşler Odası Yatakhane Sayısı(Oda)

16 OKULUMUZ PERSONEL BİLGİLERİ IV.1. MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLERİMİZ
BÖLÜM IV OKULUMUZ PERSONEL BİLGİLERİ IV.1. MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLERİMİZ Adı Soyadı Görevi Branşı Kadro Durumu Norm Sayısı Açıklama Öğretmen Elektrik Kadrolu 1 Eksik Sevgi EDİBALİ " Yiyecek-İçecek Hiz. Yusuf GÜVEN Muhasebe-Finansman Nazlı KORKUT Güzellik ve Saç Bak. Hiz. 2 F. İlknur AKSU Usta Öğretici Ücretli TOPLAM 4 5 IV.2. GENEL KÜLTÜR DERSLERİ ÖĞRETMENLERİMİZ Adı Soyadı Görevi Branşı Kadro Durumu Norm Sayısı Açıklama Ali Burak ATİLA Öğretmen Matematik Kadrolu 1 Rahmi ARSLAN Türkçe Gözde ŞAMATACI - Rehberlik " TOPLAM 3

17 IV.4. ÖĞRETMEN DURUM TABLOSU
IV.3. YÖNETİCİLERİMİZ Adı Soyadı Görevi Branşı Kadro Durumu Norm Sayısı Açıklama Yavuz BÜCÜR Müdür Elektrik Kadrolu 1 Emin BAYKARA Müdür Yardımcısı Türkçe 2 Durmuş YILMAZ Büro Yönetimi TOPLAM 3 IV.4. ÖĞRETMEN DURUM TABLOSU Alan Türü Kadrolu Öğretmen Sayısı Sözleşmeli Görevlendirme Ücretli Erkek Bayan Toplam Meslek Dersleri 1 2 3 - Kültür Dersleri Yönetici TOPLAM 6 9

18 IV.5. OKULUMUZUN DİĞER ÇALIŞANLARI
Adı Soyadı Görevi Kadrolu Görevlendirme Ücretli Norm Kadro Sayısı Mevcut Eksik Fazla Yasemin SÖMEK Memur X - Metin KANTAROĞLU Hizmetli Gonca AKYÜZ Güner KASAP

19 BÖLÜM VI GENEL EĞİTİM ÖĞRETİM PROBLEMLERİ VI.1 OKUL BİNASI İLE İLGİLİ PROBLEMLER Okulumuz 2009 yılında açılmış olduğundan dolayı sürekli geliştirme ve iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. İlköğretim binasının mesleki eğitim binasına dönüşmesi sonucunda dersliklerin atölye-laboratuvara dönüştürülmesinde problemler yaşanmaktadır. Atölye ve Laboratuvarda öğretim amaçlı kullanılan makine ve cihazlar, sınıf donanımları, idari oda donanımları ve diğer araç-gereç-malzeme-donanımlar Bakanlık genel bütçesi, Eğitim Araçları Donatım Dairesi Başkanlığı, okul aile birliği, esnaf ve sanatkâr odaları ve çevre imkanları ile karşılanmaya çalışılmaktadır. Okul binası ile ilgili problemler MEBBİS sistemi Onarım Başvuru İşlemleri Modülüne işlenmiş olup 2012 yılı İstanbul İl Özel İdaresi onarım programına dahil edilmiştir. Okulda meydana gelen tamir ve tadilat işlemlerinin finansmanı okul aile birliği, belediyeler ve çevre imkanları ile karşılanmaya çalışılmaktadır. VI.2 ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER Yönetici ve öğretmen sayılarımızda ve yeterliliklerinde sıkıntı yaşanmamaktadır. Norm kadroya göre sıkıntı yaşanabilecek alan ve derslerde ücretli öğretmen görevlendirmesine gidilmektedir. Öğretim dönemleri içinde yapılan atamalar sebebi ile yönetici ve öğretmen sirkülasyonu olmakta, bu durum eğitim öğretim işlerine olumsuz yönde etkilemektedir. VI.3 DİĞER PERSONEL SAYISI İLE İLGİLİ PRONLEMLER Okulumuzda kadrolu personel bulunmamaktadır. Kadrosu Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde olup okulumuzda görevlendirilmiş ve aynı zamanda okulumuz müştemilatında ikamet eden bir hizmetli personelimiz bulunmaktadır. Okul Aile Birliği imkânları ile istihdam edilmiş bir memurumuz ve bir hizmetlimiz daha mevcuttur. Okulumuzda bekçi bulunmamaktadır. Personel maaşları okul aile birliği tarafından karşılandığı için gönüllülük usulü ile toplanan bağışlar personel giderlerinde kullanılmaktadır.

20 VI.4 ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞI İLE İLGİLİ PROBLEMLER
Devamsızlıklar ve öğrencilere ait diğer bilgiler günlük olarak MESEM programına işlenmektedir. Mesleki Eğitim Otomasyon Programının (e-MESEM) işlevselliği tamamlandığında devamsızlıkların ve diğer tüm bilgilerin girişi internet üzerinden yapılabilecektir. Veliler ve işyerleri, öğrencileri ile ilgili her türlü bilgiyi merkezimizden öğrenebilmekte ve karşılaştıkları problemleri okul yönetimi ile çözebilmektedirler. Devamsızlık yapan öğrenciler sınıf rehber öğretmeni, koordinatör öğretmeni ve ilgili müdür yardımcısı tarafından sürekli takip edilmekte, velilerle ve işletmelerle iletişim halinde olunup devamsızlık nedenleri ile ilgili önlemler alınmaya çalışılmaktadır. 2011–2012 öğretim yılından itibaren öğrenci devamsızlıklarının veliye ve işletmelere mesaj yolu ile günlük olarak bildirim işlemine geçilmesi aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. VI.5 OKUL DİSİPLİN DURUMU İLE İLGİLİ PROBLEMLER 2012–2013 eğitim öğretim yılında Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu oluşturulmuştur. Daha önceki yıllarda öğrencilere herhangi bir ceza verilmemiştir. Disiplin problemlerini; kılık kıyafet problemleri, tütün mamulleri bulundurma veya içme, kopya çekme, teknolojiyi olumsuz olarak kullanma ve öğrenciler arasında meydana gelen küçük boyutta kavga-darp olayları oluşturmaktadır.

21 VII. BÖLÜM DİĞER PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VII.1. PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Okulumuzda karşılaştığımız problemlerin en başında finans sıkıntısı gelmektedir. Okulun giderleri arasında yer alan elektrik, doğalgaz, su ve telefon ödemeleri (telefon giderlerinin bir kısmı diğerlerinin yaklaşık tamamı) ödenek ile karşılanmaktadır. Atölye ve Laboratuarda öğretim amaçlı kullanılan makine ve cihazlar, sınıf donanımları, idari oda donanımları ve diğer araç-gereç-malzeme-donanımların bir kısmı Bakanlık genel bütçesi ve Eğitim Araçları Donatım Dairesi Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır. Okulumuzda kadrolu personel bulunmamaktadır. Memur ve hizmetlilerin maaşları okul aile birliği tarafından karşılandığı için gönüllülük usulü ile toplanan bağışların büyük bir bölümü personel giderlerinde kullanılmaktadır. Dolayısı ile okulda eğitim öğretimin kalitesinin artırılması için yapılacak işler ile meydana gelen tamir ve tadilat işlemlerinin finansında sıkıntı yaşanmaktadır. Okula gelir getirecek bina, bahçe alanı, okul donanımları gibi faktörler kanun, yönetmelik, yönerge, genelge vb. engellerden dolayı kullanılamamaktadır. Örnek verecek olursak: Okul binasının duvarları-bahçe ihata duvarları reklam amaçlı kullanılabilir, okulun resmi internet sitesine reklam alınabilir vs.. Kapalı veya açık Spor Salonu olmaması ve spor alanlarının yetersizliği sorunu vardır. Çözümü için Üsküdar belediyesi ve Büyükşehir belediyesi ile irtibata geçilmiştir. Okulun Konferans Salonu Üsküdar Belediyesi tarafından yapılmış ve tarihinde hizmete açılmıştır. Salonun iç donanım teşrifatında eksiklikler bulunmaktadır. Giderilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. İETT otobüsleri, Halk otobüsleri, Minibüs ve Dolmuş güzergâhında olan okulumuza ulaşım problemi bulunmamaktadır. Fakat Beykoz tarafından gelen öğrencilerimizin sabah trafiği nedeni ile sıkıntı yaşadıkları bilinmektedir.

22 TOPLANTIYA KATILIDIĞINIZ ve DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ…
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜSKÜDAR PAŞAKAPISI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TOPLANTIYA KATILIDIĞINIZ ve DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ… pamem PAŞAKAPISI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ


"2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI VELİ TOPLANTISINA HOŞ GELDİNİZ…" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları