Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilimsel Araştırma ve Proje Yönetimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilimsel Araştırma ve Proje Yönetimi"— Sunum transkripti:

1 Bilimsel Araştırma ve Proje Yönetimi

2

3 Bilimsel Araştırmaya Genel Bakış
Doğal ve sosyal bilimlerde doğruyu bulmanın yolu araştırma yapmaktır. Özellikle toplumlarda, sosyal bilimler çerçevesinde araştırma önemli bir eylemdir

4 Demir Paranın İki Yüzü: Araştırma Modelleri
Nicel Araştırma Modeli Nicel Araştırma Modeli, geleneksel, olgusal, deneysel paradigmaları temel almaktadır. Sayılara bağlı verilerle, tümdengelim yol ile nesnel gerçeklik aranmaktadır. Çizgisel araştırma modeli ile, hipotez test edilmektedir. Ölçüm önemli anahtar kelime olup, ölçüm araçları olarak deney, anket, resmi istatistikler, yapılandırılmış gözlem, içerik analizi araştırma yaklaşımının oluşumuna katkı sağlamaktadır. Nitel Araştırma Modeli Nitel araştırma modeli ise anlamların öznelliğe dayanmasını temel almaktadır. Durum çalışmasının ön planda olduğu bu araştırma modelinde tümevarım ile hipotezi genelleme söz konusudur. Sonuçlardan çok tanımlama ve betimlemeye dayanan bu model, araştırmacı konuya yakın ve ilgilidir. Araştırmada araştırmacının sesi hissedilir ve araştımada ortam, katılım, gözlem, durum çalışması, mülakat, döküman, grup mülakatı, günlük veri toplama aracı olarak kullanılır. Araştırmacının konuya ilişkin öznelliği, veri toplama aracı ve analizinde etki göstermesinden ötürü sıkıntı yaratabilmektedir.

5 Araştırmanın Aşamaları:
1-Araştırmanın Konusu  2-Araştırmanın Amacı ve Önemi 3-Araştırmanın Planlanması 4-Problem Cümlesi  5-Kaynak Taraması (Anahtar kelimeler, veri toplama yöntem ve teknikleri: Veri türleri/kaynakça (ilgili kurumlar, kütüphaneler, ilgili kişiler, internet) Verileri toplama/sınıflandırma) 6-Varsayımlar  7-Tanımlar ve Sınırlılıklar (Araştırmanın içeriği, Başlıklar/alt başlıklar) 8-Yazım/sunum (rapor yazma teknikleri) Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru- cevap/ bilimsel-arastirma-basamaklari- nelerdir.html#ixzz3Up0OdPeV

6 “Proje, benzersiz özgün bir ürün, hizmet veya sonuç üretmek amacıyla yürütülen geçici faaliyetler bütünü bir girişimdir.” “Proje; tanımlanmış süre ve bütçe içinde, istenen özelliklere göre tamamlanması gereken, bir hedefi ya da amacı olan özgün, karmaşık, birbiriyle bağlantılı faaliyetlerin bir bütünüdür”.

7 Yeni durumlara adapte olmak
Güçlüklerin üstesinden gelmede değişiklik yapmak Ayakta durma ve sürdürülebilir olmakta Projeler hem kişisel hem de kurumsal gelişim için araçtır.

8 Önemli olan projelerin nasıl gerçekleştirilip, yönetildiğidir.

9 Projenin Nitelikleri Her projenin sonucunda, benzersiz bir ürün, hizmet ya da sonuç ortaya çıkar. Projeler geçici bir süre içinde gerçekleştirildikleri için, her projenin bir başlangıç ve bitişi vardır. Projelerin tanımlanmış bir bütçeleri ve hedefleri bulunur. Projeleri oluşturan faaliyetler tıpatıp aynı değildir.

10 Proje faaliyetler bütünüdür.
Kısa süreli denemeler ve aynı tekrarlanan faaliyetler proje olarak düşünülmez. Peki, proje ne olarak düşünülmektedir? -hizmet ve ürün için süreli ve belli bir bütçe dahilinde yapılan çalışma-faaliyetler bütünü

11 Proje Yönetimi, projenin hedeflerine ulaşması için gerekli ihtiyaçları karşılamak üzere ilgili tüm bilgi, beceri, araç ve tekniklerin proje faaliyetlerine uygulanmasıdır.

12 PROJE YÖNETİMİNDE GÖZÖNÜNDE
BULUNDURULMASI GEREKEN PARAMETRELER Projelerin yazımı ve yürütülmesi sırasında gözönünde bulundurulması gereken projeye ilişkin parametreler; Kapsam-projede neyin yapılıp yapılmayacağını Kalite-süreç ve sonucunda Zaman-proje başlangıç ve bitiş tarihleri Kaynaklar-personel, ekipman, fiziksel mekanlar Maliyet- ne kadarlık harcama Risk-yaşanabilecek zorluklar

13 Proje Yönetiminde Sorulması Gereken Kritik Sorular
Amaç, Beklentiler, Kapsamı ve Boyutlar, Çıktılar, Karşılaşılabilecek engeller, Varsayımlar Neden Neden,kazançlar, artabilecek şeçenekler, elde edilecek maliyet ve zaman, harcamalar Proje Yönetiminde Sorulması Gereken Kritik Sorular

14 Kim Kimler, paydaşlar, yönetici, proje ekibi, destekleyen kurum ve kuruluşlar, organizasyon şeması Nasıl ve Ne zaman Faaliyet ve süreçler nasıl ve ne zaman, Hangi faaliyetler,İş takvimi, gelişmeler proje kontrolü, çıktıların kalitesi

15 Proje Yaşam Çevrimi Başlanğıç/Tanımlama -Toplantılar
-Projenin ne kadar süreceği, nasıl yapılacağı, kimlerin görev alacağı Planlama -Hedefler için yol haritası Uygulama Kapanış Başarılı proje, zamanında, ayrılan bütçe içinde hedeflenen çıktıların elde edildiği projedir.

16 Fark yaratıldığı sürece kurum ve kişiler var olmaktadır
Fark yaratıldığı sürece kurum ve kişiler var olmaktadır. Bu nedenle fark yaratan projeler üretme zamanıdır.

17 Projelerde Başarı İçin
-Doğru Hedef -Dedike Ekip -Hedef Odaklı Plan

18 Fark Yaratırken Projeden Sorumlu
-Talebi anlayıp sorgular -Hedefin doğru belirlenmesini sağlar -Ekibi kurar, tanır -Hedefe yönelik plan yapar -Riskleri engeller -Ekibin işini sahiplenmesini sağlar -Sahada koordinasyon sağlar -Tüm paydaşlarla iletişim kurar -Ekibin motivasyonunu artırır Liderlik özelliklerini geliştirmek için çalışır...

19 Proje Yönetimini Uygulayınca
-Kişilerin eksiklikleri, yetersizlikleri -Yöneticilerin eksiklikleri, yetersizlikleri -Kurumun eksiklikleri, yetersizlikleri -Projenin verimsizliği, hedeften sapması ortaya çıkar.


"Bilimsel Araştırma ve Proje Yönetimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları