Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Onur AKBABA Kasım 2015/Antalya. SUNUM PLANI TASARRUF NEDİR? 2014 YILI TASARRUF ETME VE İSRAFI ÖNLEMEYE YÖNELİK YILLIK PLAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ TASARRUF.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Onur AKBABA Kasım 2015/Antalya. SUNUM PLANI TASARRUF NEDİR? 2014 YILI TASARRUF ETME VE İSRAFI ÖNLEMEYE YÖNELİK YILLIK PLAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ TASARRUF."— Sunum transkripti:

1 Onur AKBABA Kasım 2015/Antalya

2 SUNUM PLANI TASARRUF NEDİR? 2014 YILI TASARRUF ETME VE İSRAFI ÖNLEMEYE YÖNELİK YILLIK PLAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ TASARRUF BİLGİ FORMU NİÇİN TASARRUF YAPMALIYIZ?

3 Tasarruf nedir? TASARRUF Tüketimde Dikkatli Davranmaktır Gereği Kadar Kullanmaktır Tüketirken Çevreci Olmaktır Yaşayan Diğer Her Şeyi Düşünmektir Geleceği Düşünmektir İktisadi Davranmaktır Artırmaktır Hesaplamaktır

4 Yaşamsal kaynakların bir gün tükeneceği kaçınılmaz bir sondur. Zorlukla kazandığımız paranın tasarrufu da büyük önem taşımaktadır. Tasarruf ve bütçe yönetimi; * Geleceğimizi garanti altına alır. * İstenmeyen borçlardan, İflaslardan, icralardan kaçınmamıza yardımcı olur.

5 Yöneticiler ve Personel Tasarruf Tedbirleri Almalı ve Uygulamalıdır. Tasarruf Edemeyen Tasarruf Eden

6 Tasarruf; ihtiyaçları kısarak değil, gereksiz harcama ve israfı engelleyerek yapılır.

7 Hangi alanlarda tasarruf yapabiliriz ? 1- Enerjide tasarruf 2- Tüketimde tasarruf 3- Üretim aşamasında tasarruf 4- Zamanda tasarruf

8 2014 YILI TASARRUF YAPMA VE İSRAFI ÖNLEMEYE YÖNELİK YILLIK PLAN UYGULAMA SONUÇLARI

9 * Birliğe bağlı sağlık tesislerinin sıvı yakıttan katı yakıta dönüşümü için kazan değişimi yapılarak 387.712 TL tasarruf edilmiştir. * Laboratuvar malzeme alımlarının Kit Karşılığı Cihaz Kiralanması şeklinde ihalesi yapılmakta iken, sonuç karşılığı Cihaz Kiralanması olarak ihalesinin yapılması, ayrıca borçluluk gün süresinin 90 gün olarak belirlenmesiyle birim fiyatta indirim yapılması sonucu 643.742 TL tasarruf sağlanmıştır.

10 * Birliğe bağlı sağlık tesislerinin laboratuvar hizmet alımları, merkezi satın alma birimi tarafından toplu olarak ihale edilerek birliğin pazarlık gücü artırılmış, toplu alım yapmanın avantajları bütçeye 150.152 TL olarak yansımıştır. * (MR) Görüntüleme Hizmet Alım 2013 yılı sözleşme bedeli 1.321.11 TL iken 2014 yılı sözleşmesinin 698.967 TL üzerinden yapılması sonucu 512.646 TL tasarruf sağlanmıştır.

11 * Genel Sekreterlik bünyesindeki 87 adet sabit hat görüşmeleri için Türk Telekom ile havuz sistemi anlaşması yapılmış ve bir yılda sabit hatlardan yapılan tasarruf miktarı 40.415 TL olmuştur. ALOOO! Toplam 1.734.667 TL tasarrufumuz var!

12 * Sağlık Tesislerinde ihtiyaç tespit komisyonları aktifleştirilerek gereksiz alımların önüne geçilmiştir.

13 * Hastanelerde stok fazlası oluşacak olan kalemler, diğer hastaneler tarafından kullandırılarak stok fazlasından kurtarılmıştır. * Sağlık tesisleri yerinde ziyaret edilerek miadı yakın olan ilaç, tıbbi sarf ve laboratuvar malzemelerinin listesi çıkarılmış, birlik bünyesi içinde tüketimi fazla olan merkez hastanelere çekilerek tüketilmesi sağlanmıştır. * Mal ve hizmet alımı ihaleleri Genel Sekreterlik tarafından toplu alım yolu ile yapılmış, toplu alımdan kaynaklanan fiyat avantajları sağlanmıştır. * Ticari alanların kiralamalarının takibi sonucu tahsil edilemeyen kira gelirleri tahsil edilmiş, sözleşme süresi dolan kiralık alanların ihaleleri yapılmıştır.

14 * Tesisatı uygun olan sağlık tesislerindeki tüm radyatörlere termostatik vana takılmış, flanş ve vanalara izolasyon ceketleri uygulanarak yakıt tasarrufu sağlanmıştır. * Fotoselli bataryalar kullanılarak su tüketiminde tasarruf sağlanmıştır. * Tüm sağlık tesislerindeki musluklara tasarruflu perlatör alınarak su tasarrufu sağlanmıştır.

15 * Servergazi Devlet Hastanesi havalandırma sistemlerindeki motorlara frekans konvertörü takılarak enerji tasarrufu sağlanmıştır. * Denizli Devlet Hastanesi doğalgaz kazanlarının yanma verimlerini arttırmak için ölçüm, ayar ve optimizasyon işlemleri yapılmıştır. * Denizli Devlet Hastanesinde Akılcı İlaç Kullanımı Komisyonunun eğitim ve çalışmaları sayesinde sistemik anti bakteriyel tüketim tutarında da azalma gözlemlenmiştir. İSRAF TASARRUFTASARRUF

16 * Kale Devlet Hastanesinin ısı yalıtımı için mantolama yapılarak tasarruf sağlanmıştır.

17 Arızalı durumdaki bilgisayarların bakım-onarım işlemleri yapılarak aktif olarak kullanıma sunulmuş, gereksiz alımların önüne geçilerek 4.000 TL tasarruf edilmiştir. * Zamanında bakım-onarım ile cihazlardan maksimum verim sağlanmış, yedek parça alımları genel bütçeden sağlanan ödenek ile karşılanarak 9.603 TL tasarruf edilmiştir. * Mevcut personel ve malzeme ile ihtiyaçlar karşılanmış, boşaltılacak olan eski binalara gereksiz yatırım planlamasının önüne geçilerek 18.875 TL tasarruf edilmiştir. *

18 * Tıbbi cihaz alımları, genel bütçe imkanları ile ihtiyaçlar karşılanarak 15.825 TL tasarruf edilmiştir. * Akıllı ilaç uygulaması ile ihtiyaç kadar ilaç tüketimi sağlanmış, stok fazlası ilaçlar değerlendirilmiş, toplu ilaç ihalesi ile daha ucuza ilaç temini sağlanarak 74.390 TL tasarruf edilmiştir. * Tıbbi malzeme mevcut stokları daha etkin değerlendirilmiş, toplu ihale ve rekabetçi teknik şartnameler hazırlanmış, daha ucuza malzeme temini sağlanarak 72.638 TL tasarruf edilmiştir.

19 * Hizmet alımlarında ihtiyaç fazlası personel oluşumunu engellemek amacıyla işten çıkanların yerine yeni personel alınmamış ve 182.333 TL tasarruf edilmiştir. * Yerinde ve etkin tıbbi atık uygulamaları ile tıbbi atık ayrıştırmasına dikkat edilerek evsel atıkların tıbbi atık olarak atılmasının önüne geçilmiş, 35.425 TL tasarruf edilmiştir. * Ağız ve diş sağlığı merkezinde ortez - protez hizmetinin merkez imkanları kullanılarak yapılmasına ağırlık verilmiş ve 116.441 TL tasarruf edilmiştir. * Temizlik malzemesi kullanımında israftan kaçınma ve kullanım eğitimleri verilerek ve çalışanlar bilgilendirilerek 29.145 TL tasarruf edilmiştir. * Ek çalışma karşılıklarında nöbet tutan personele ücret ödemesi yerine izin kullandırılması suretiyle giderlerin azaltılması sağlanarak 2.547 TL tasarruf edilmiştir.

20 * Kırtasiye alımları; personelin bilinçlendirilmesi ile mevcut malzemelerin daha etkin ve verimli kullanımı sağlanmış, toplu ihale ile maliyetler düşürülerek 15.051 TL tasarruf edilmiştir. * Taşıt kiralama hizmetlerinde evde bakım ve diyaliz taşımacılığında kullanılan araçların daha etkin kullanımı ile 17.949 TL tasarruf edilmiştir. * Gereksiz araç kullanımının önüne geçilerek 1.500 TL tasarruf edilmiştir. Toplam Tasarruf: 595.722 TL

21 * Cihaz ve aletlerin kullanımları esnasında azami özen gösterilerek bu kalemde tasarruf sağlanmıştır. Hastane bünyesinde kullanılan diğer demirbaşların, eskiyen ve onarımı gerekenlerin gerekli bakımları yapılmış söz konusu malzemeler için yeni alım yapılmamıştır. Hasta ve refakatçileri için alımı planlanan bekleme koltukları bağış yoluyla kurumuma kazandırılmış ve ilgili kalemde tasarruf edilmiştir. Alımı planlanan 30 adet hastane tipi nebulizatör alımı mevcutların tamir ve bakımı yapılarak 15'e indirilmiş ve 256.380 TL tasarruf edilmiştir. * Mal alımları öncelikle birliğe bağlı hastanelerden bedelsiz olarak tedarik edilmiş, satın alımlarda ise MKYS sorgulaması yapılarak tasarruf edilmiştir. Tıbbi cihaz ve makine teçhizat bakım onarımları, yetkili servislerde iskontolu bakım sözleşmesi yapılarak kendi teknik servisinde yapılmış ayrıca Sekreterlik biyomedikal teknik serviste yaptırılarak 42.724 TL tasarruf edilmiştir.

22 * Bakım onarım giderleri birlik bünyesindeki teknisyenlere yaptırılmak suretiyle azaltılmıştır. Yeni hastane binasına geçiş yapılacağından dolayı sadece zaruri harcamalar yapılmış, gereksiz alımlar azaltılarak 30.283 TL tasarruf edilmiştir. * Hastabaşı ilaç kullanımına geçilerek ilaç kullanımındaki israfın büyük ölçüde önüne geçilmiş ve 91.467 TL tasarruf edilmiştir. * Sağlık personelleri tıbbi malzemeleri dikkatli kullanmaları konusunda bilgilendirilmiş, fire ve zayiatlar minimuma indirilerek 70.369 TL tasarruf edilmiştir.

23 * Genel Sekreterlikçe yapılan toplu ihalede yemek birim fiyatlarında düşüş yaşanmış bu sebeple ilgili kalemde tasarruf kendiliğinden oluşmuştur. Görüntüleme hizmetinin özel sağlık kurumlarından alımı durdurulmuştur. Atıkların yerinde kontrolü ve ayrışması noktasında personele gerekli eğitimler verilerek bu kalemde gider azaltılmıştır. Yeni fiyat anlaşmasında aylık HBYS işletme giderleri neredeyse yarı yarıya azaltılarak bu kalemde gider azalışı meydana gelmiş, 558.519 TL tasarruf edilmiştir. * Hizmet İçi Eğitimler yapılarak tüketim bilinci oluşturulmuştur. Sterilizasyon hizmeti hastane bünyesindeki cihazla sağlanarak 64.030 TL tasarruf edilmiştir. * Çevre hastanelerin görüntüleme ve laboratuvar hizmetinden faydalanılmış, stoktaki temizlik malzemeleri tasarruflu kullanılarak 40.300 TL tasarruf edilmiştir. BRAVO!

24 * Sıralı armatürlerin bulunduğu koridorlarda gereksiz armatürler söndürülerek sarfiyat minimum seviyeye indirilmiş, sürekli aydınlatmanın gerekmediği yerlere hareket sensörleri takılmıştır. * Farklı bölümlerde bulunan sterilizasyon cihazları toplanarak tek makinada sterilizasyon yapılması sağlanmıştır. * Chiller sistemi suyuna hem tesisat borularını koruyacak hem de suyun daha erken soğumasını sağlayacak kimyasal madde karıştırılmıştır. Havalandırma santrallerinin çalışma saatleri hastane yoğunluğuna bağlı olarak düzenlenmiştir. * Diş polikliniklerinde bulunan kompresörler toplanarak merkezi basınçlı kuru hava sisteminden hat çekilmiştir. * Hastane tesisatına su basan hidroforlar devre dışı bırakılarak tesisata direkt olarak şebekeden su verilmiş, odalarının lavabolarında bulunan aspiratörlere zaman rölesi takılarak belirli zamanlarda durması sağlanmıştır. * Dış hat sayısı azaltılmış, Türk Telekom'la anlaşma yapılarak 1000 dk. görüşme için 80 TL ücret ödemesi yapılmıştır. * Bu uygulamalarla toplamda 139.165 TL tasarruf edilmiştir. ALKIŞLAR SAKARYA’YA.. Kullanılmış Kağıt Çöp Değildir…

25 * E-reçete sistemine geçildiğinden basılı reçete ihtiyacı azalmıştır. Basılı formlardan uygun olanların boyutlarının A4 ebadından A5 ebadına düşürülmesi, müsveddelerin etkin kullanımı, birinci hamur kağıda basılı olan formlardan uygun olanların 3.hamura basımının sağlanması şeklinde de tasarruf sağlanmıştır. Polikliniklerde defter tutulmasından vazgeçilmiş sadece HBYS kayıtları tutularak yedekleri alınmaya başlanmıştır. Toplu ihale yoluyla elektrik alımı ihalesi yapılarak maliyetler piyasa fiyatlarından daha düşük gerçekleşmiş ve 17.726 TL tasarruf edilmiştir. * Isınma sistemi kasım-mart ayları arasında ve hava koşullarına göre mümkün olan en düşük derecede çalıştırılmıştır. Eski ve çok akaryakıt tüketen benzinli hizmet aracı yerine dizel hizmet aracı alınmıştır. Eski ve çok akaryakıt tüketen ambulansın yerine yeni ambulans alınmış ve akaryakıt tüketiminde büyük oranda tasarruf edilmiştir. Araçların hizmet dışı kullanımı engellenmiş ve 107.724 TL tasarruf edilmiştir.

26 * Enerjiyi verimli ve doğru kullanmak adına 1 adet personel görevlendirilmesi, su sarfiyatının azaltılması için lavabolara uyarıcı tabelaların asılması, diğer personelin de bilgilendirilmesi ve enerji sarfiyatlarının günlük kontrol edilmesi sonucu su alımları bölümünden 67.104 TL tasarruf edilmiştir. TASARRUFA DEVAM EDELİM! Toplam Tasarruf 1.503.517 TL SAĞLIK TESİSİ TASARRUF

27 Kurumsal Hastanelerimiz Hasta Okulu Basında Birlik İletişim/Ulaşım Healthcarist Lansmanı İstanbul'un Küresel Sağlık Turizmi Markası Dünya ile Buluştu Ümraniye Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ümraniye Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hizmete Başlıyor En iyi Araştırma İkincilik Ödülü Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otoloji - Nörootoloji konulu En iyi Araştırma İkincilik Ödülü'nü almaya hak Kazanmıştır. Hasta Okulu Basında Birlik İletişim/Ulaşım 2014 yılının aralık ayında kiralık olan hizmet binası boşaltılarak kendi hizmet binasına taşınılmıştır. 12 ay üzerinden hesaplandığına 827.203 TL kira tasarrufu gerçekleşmiştir. Malzeme talepleri değerlendirilirken önce diğer hastanelerden ihtiyaç ve stok fazlası sorgulamaları yapılmaktadır. Sorgulama neticesinde bulunamayan malzemeler alım için Genel Sekreterliğe bildirilmektedir. Kaynakların israf edilmemesi hususunda personelle toplantılar düzenlenmektedir. 2015 yılının ağustos ayı itibari ile tıbbi malzeme giderlerinde 2014 yılının aynı ayına göre 135.861 TL tasarruf sağlanmıştır.

28 Kalorifer peteklerine ısı ayarı için derece takılarak ısı tasarrufu sağlanmış, hastane içerisindeki holojen lambalar ısı tasarruflu florasan lambalar ile değiştirilmiştir. Az kullanılan alanlara sensörlü lambalar takılmış, tüm personele elektrik-su -doğalgaz tasarrufuna yönelik eğitimler verilmiştir. İlaç-sarf malzeme-kırtasiye ve diğer ayniyat malzemeleri için stok düzey ayarlamaları yapılarak minimum stok seviyesi ile çalışılmaya özen gösterilmiştir. Tıbbi cihaz ve teknik cihazların bakım onarımları mümkün olduğunca hizmet alımı yapılmadan gerekli malzemeler temin edilerek kendi personeline yaptırılmıştır. Personel çalışma saatleri düzenlenmiş, gereksiz nöbet ücreti ödemelerinin önüne geçilmiştir. Tıbbi ve tehlikeli atıkların imhasında gereksiz gider oluşturmamak için tıbbi atık olmayan materyaller hakkında personel bilinçlendirilerek gider azaltılmıştır.

29 TASARRUF BİLGİ FORMU

30

31 DİĞER TASARRUF UYGULAMALARI

32

33

34

35

36

37 KÜÇÜK DE OLSA GEREKSİZ HARCAMALARDAN SAKININ. UFACIK BİR DELİK, KOSKOCA GEMİYİ BATIRMAYA YETER. Benjamin FRANKLIN

38 Bir mıh bir nal kurtarır; Bir nal bir at kurtarır; Bir at bir er kurtarır; Bir er bir birlik kurtarır; Bir birlik bir ordu kurtarır; Bir ordu bir cenk kurtarır; Bir cenk bir vatan kurtarır… BU VATAN BÖYLE KURTARILDI!

39 HER Ş EY VATAN İ Ç İ N !

40 TEŞEKKÜRLER


"Onur AKBABA Kasım 2015/Antalya. SUNUM PLANI TASARRUF NEDİR? 2014 YILI TASARRUF ETME VE İSRAFI ÖNLEMEYE YÖNELİK YILLIK PLAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ TASARRUF." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları