Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tasarruf Etme ve İsrafı Önlemeye Yönelik Uygulama Örnekleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tasarruf Etme ve İsrafı Önlemeye Yönelik Uygulama Örnekleri"— Sunum transkripti:

1 Tasarruf Etme ve İsrafı Önlemeye Yönelik Uygulama Örnekleri
Onur AKBABA Kasım 2015/Antalya

2 SUNUM PLANI TASARRUF NEDİR?
2014 YILI TASARRUF ETME VE İSRAFI ÖNLEMEYE YÖNELİK YILLIK PLAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ TASARRUF BİLGİ FORMU NİÇİN TASARRUF YAPMALIYIZ?

3 Tasarruf nedir? TASARRUF Tüketimde Dikkatli Davranmaktır
Gereği Kadar Kullanmaktır İktisadi Davranmaktır TASARRUF Geleceği Düşünmektir Artırmaktır Yaşayan Diğer Her Şeyi Düşünmektir Hesaplamaktır Tüketirken Çevreci Olmaktır

4 Yaşamsal kaynakların bir gün tükeneceği kaçınılmaz bir sondur.
Zorlukla kazandığımız paranın tasarrufu da büyük önem taşımaktadır. Tasarruf ve bütçe yönetimi; * Geleceğimizi garanti altına alır. * İstenmeyen borçlardan, İflaslardan, icralardan kaçınmamıza yardımcı olur.

5 Yöneticiler ve Personel Tasarruf Tedbirleri Almalı ve Uygulamalıdır.
Tasarruf Edemeyen Tasarruf Eden

6 Tasarruf; ihtiyaçları kısarak değil, gereksiz harcama ve israfı engelleyerek yapılır.

7 Hangi alanlarda tasarruf yapabiliriz ?
1- Enerjide tasarruf 2- Tüketimde tasarruf 3- Üretim aşamasında tasarruf 4- Zamanda tasarruf

8 2014 YILI TASARRUF YAPMA VE İSRAFI ÖNLEMEYE YÖNELİK YILLIK PLAN UYGULAMA SONUÇLARI

9 * Birliğe bağlı sağlık tesislerinin sıvı yakıttan katı yakıta dönüşümü için kazan değişimi yapılarak TL tasarruf edilmiştir. * Laboratuvar malzeme alımlarının Kit Karşılığı Cihaz Kiralanması şeklinde ihalesi yapılmakta iken, sonuç karşılığı Cihaz Kiralanması olarak ihalesinin yapılması, ayrıca borçluluk gün süresinin 90 gün olarak belirlenmesiyle birim fiyatta indirim yapılması sonucu TL tasarruf sağlanmıştır.

10 * Birliğe bağlı sağlık tesislerinin laboratuvar hizmet alımları, merkezi satın alma birimi tarafından toplu olarak ihale edilerek birliğin pazarlık gücü artırılmış, toplu alım yapmanın avantajları bütçeye TL olarak yansımıştır. * (MR) Görüntüleme Hizmet Alım 2013 yılı sözleşme bedeli TL iken 2014 yılı sözleşmesinin TL üzerinden yapılması sonucu TL tasarruf sağlanmıştır.

11 ALOOO! Toplam 1.734.667 TL tasarrufumuz var!
* Genel Sekreterlik bünyesindeki 87 adet sabit hat görüşmeleri için Türk Telekom ile havuz sistemi anlaşması yapılmış ve bir yılda sabit hatlardan yapılan tasarruf miktarı TL olmuştur. ALOOO! Toplam TL tasarrufumuz var!

12 * Sağlık Tesislerinde ihtiyaç tespit komisyonları aktifleştirilerek gereksiz alımların önüne geçilmiştir.

13 * Hastanelerde stok fazlası oluşacak olan kalemler, diğer hastaneler tarafından kullandırılarak stok fazlasından kurtarılmıştır. * Sağlık tesisleri yerinde ziyaret edilerek miadı yakın olan ilaç, tıbbi sarf ve laboratuvar malzemelerinin listesi çıkarılmış, birlik bünyesi içinde tüketimi fazla olan merkez hastanelere çekilerek tüketilmesi sağlanmıştır. * Mal ve hizmet alımı ihaleleri Genel Sekreterlik tarafından toplu alım yolu ile yapılmış, toplu alımdan kaynaklanan fiyat avantajları sağlanmıştır. * Ticari alanların kiralamalarının takibi sonucu tahsil edilemeyen kira gelirleri tahsil edilmiş, sözleşme süresi dolan kiralık alanların ihaleleri yapılmıştır.

14 * Tesisatı uygun olan sağlık tesislerindeki tüm radyatörlere termostatik vana takılmış, flanş ve vanalara izolasyon ceketleri uygulanarak yakıt tasarrufu sağlanmıştır. * Fotoselli bataryalar kullanılarak su tüketiminde tasarruf sağlanmıştır. * Tüm sağlık tesislerindeki musluklara tasarruflu perlatör alınarak su tasarrufu sağlanmıştır.

15 * Servergazi Devlet Hastanesi havalandırma sistemlerindeki motorlara frekans konvertörü takılarak enerji tasarrufu sağlanmıştır. * Denizli Devlet Hastanesi doğalgaz kazanlarının yanma verimlerini arttırmak için ölçüm, ayar ve optimizasyon işlemleri yapılmıştır. * Denizli Devlet Hastanesinde Akılcı İlaç Kullanımı Komisyonunun eğitim ve çalışmaları sayesinde sistemik anti bakteriyel tüketim tutarında da azalma gözlemlenmiştir. İSRAF TASARRUF

16 * Kale Devlet Hastanesinin ısı yalıtımı için mantolama yapılarak tasarruf sağlanmıştır.

17 * Arızalı durumdaki bilgisayarların bakım-onarım işlemleri yapılarak aktif olarak kullanıma sunulmuş, gereksiz alımların önüne geçilerek TL tasarruf edilmiştir. * Zamanında bakım-onarım ile cihazlardan maksimum verim sağlanmış, yedek parça alımları genel bütçeden sağlanan ödenek ile karşılanarak TL tasarruf edilmiştir. * Mevcut personel ve malzeme ile ihtiyaçlar karşılanmış, boşaltılacak olan eski binalara gereksiz yatırım planlamasının önüne geçilerek TL tasarruf edilmiştir.

18 * Tıbbi cihaz alımları, genel bütçe imkanları ile ihtiyaçlar karşılanarak TL tasarruf edilmiştir. * Akıllı ilaç uygulaması ile ihtiyaç kadar ilaç tüketimi sağlanmış, stok fazlası ilaçlar değerlendirilmiş, toplu ilaç ihalesi ile daha ucuza ilaç temini sağlanarak TL tasarruf edilmiştir. * Tıbbi malzeme mevcut stokları daha etkin değerlendirilmiş, toplu ihale ve rekabetçi teknik şartnameler hazırlanmış, daha ucuza malzeme temini sağlanarak TL tasarruf edilmiştir.

19 * Hizmet alımlarında ihtiyaç fazlası personel oluşumunu engellemek amacıyla işten çıkanların yerine yeni personel alınmamış ve TL tasarruf edilmiştir. * Yerinde ve etkin tıbbi atık uygulamaları ile tıbbi atık ayrıştırmasına dikkat edilerek evsel atıkların tıbbi atık olarak atılmasının önüne geçilmiş, TL tasarruf edilmiştir. * Ağız ve diş sağlığı merkezinde ortez - protez hizmetinin merkez imkanları kullanılarak yapılmasına ağırlık verilmiş ve TL tasarruf edilmiştir. * Temizlik malzemesi kullanımında israftan kaçınma ve kullanım eğitimleri verilerek ve çalışanlar bilgilendirilerek TL tasarruf edilmiştir. * Ek çalışma karşılıklarında nöbet tutan personele ücret ödemesi yerine izin kullandırılması suretiyle giderlerin azaltılması sağlanarak TL tasarruf edilmiştir.

20 * Kırtasiye alımları; personelin bilinçlendirilmesi ile mevcut malzemelerin daha etkin ve verimli kullanımı sağlanmış, toplu ihale ile maliyetler düşürülerek TL tasarruf edilmiştir. * Taşıt kiralama hizmetlerinde evde bakım ve diyaliz taşımacılığında kullanılan araçların daha etkin kullanımı ile TL tasarruf edilmiştir. * Gereksiz araç kullanımının önüne geçilerek TL tasarruf edilmiştir. Toplam Tasarruf: TL

21 * Cihaz ve aletlerin kullanımları esnasında azami özen gösterilerek bu kalemde tasarruf sağlanmıştır. Hastane bünyesinde kullanılan diğer demirbaşların, eskiyen ve onarımı gerekenlerin gerekli bakımları yapılmış söz konusu malzemeler için yeni alım yapılmamıştır. Hasta ve refakatçileri için alımı planlanan bekleme koltukları bağış yoluyla kurumuma kazandırılmış ve ilgili kalemde tasarruf edilmiştir. Alımı planlanan 30 adet hastane tipi nebulizatör alımı mevcutların tamir ve bakımı yapılarak 15'e indirilmiş ve TL tasarruf edilmiştir. * Mal alımları öncelikle birliğe bağlı hastanelerden bedelsiz olarak tedarik edilmiş, satın alımlarda ise MKYS sorgulaması yapılarak tasarruf edilmiştir. Tıbbi cihaz ve makine teçhizat bakım onarımları, yetkili servislerde iskontolu bakım sözleşmesi yapılarak kendi teknik servisinde yapılmış ayrıca Sekreterlik biyomedikal teknik serviste yaptırılarak TL tasarruf edilmiştir.

22 * Bakım onarım giderleri birlik bünyesindeki teknisyenlere yaptırılmak suretiyle azaltılmıştır. Yeni hastane binasına geçiş yapılacağından dolayı sadece zaruri harcamalar yapılmış, gereksiz alımlar azaltılarak TL tasarruf edilmiştir. * Hastabaşı ilaç kullanımına geçilerek ilaç kullanımındaki israfın büyük ölçüde önüne geçilmiş ve TL tasarruf edilmiştir. * Sağlık personelleri tıbbi malzemeleri dikkatli kullanmaları konusunda bilgilendirilmiş, fire ve zayiatlar minimuma indirilerek TL tasarruf edilmiştir.

23 * Genel Sekreterlikçe yapılan toplu ihalede yemek birim fiyatlarında düşüş yaşanmış bu sebeple ilgili kalemde tasarruf kendiliğinden oluşmuştur. Görüntüleme hizmetinin özel sağlık kurumlarından alımı durdurulmuştur. Atıkların yerinde kontrolü ve ayrışması noktasında personele gerekli eğitimler verilerek bu kalemde gider azaltılmıştır. Yeni fiyat anlaşmasında aylık HBYS işletme giderleri neredeyse yarı yarıya azaltılarak bu kalemde gider azalışı meydana gelmiş, TL tasarruf edilmiştir. * Hizmet İçi Eğitimler yapılarak tüketim bilinci oluşturulmuştur. Sterilizasyon hizmeti hastane bünyesindeki cihazla sağlanarak TL tasarruf edilmiştir. * Çevre hastanelerin görüntüleme ve laboratuvar hizmetinden faydalanılmış, stoktaki temizlik malzemeleri tasarruflu kullanılarak TL tasarruf edilmiştir. BRAVO!

24 Kullanılmış Kağıt Çöp Değildir…
* Sıralı armatürlerin bulunduğu koridorlarda gereksiz armatürler söndürülerek sarfiyat minimum seviyeye indirilmiş, sürekli aydınlatmanın gerekmediği yerlere hareket sensörleri takılmıştır. * Farklı bölümlerde bulunan sterilizasyon cihazları toplanarak tek makinada sterilizasyon yapılması sağlanmıştır. * Chiller sistemi suyuna hem tesisat borularını koruyacak hem de suyun daha erken soğumasını sağlayacak kimyasal madde karıştırılmıştır. Havalandırma santrallerinin çalışma saatleri hastane yoğunluğuna bağlı olarak düzenlenmiştir. * Diş polikliniklerinde bulunan kompresörler toplanarak merkezi basınçlı kuru hava sisteminden hat çekilmiştir. * Hastane tesisatına su basan hidroforlar devre dışı bırakılarak tesisata direkt olarak şebekeden su verilmiş, odalarının lavabolarında bulunan aspiratörlere zaman rölesi takılarak belirli zamanlarda durması sağlanmıştır. * Dış hat sayısı azaltılmış, Türk Telekom'la anlaşma yapılarak 1000 dk. görüşme için 80 TL ücret ödemesi yapılmıştır. * Bu uygulamalarla toplamda TL tasarruf edilmiştir. ALKIŞLAR SAKARYA’YA.. Kullanılmış Kağıt Çöp Değildir…

25 E-reçete sistemine geçildiğinden basılı reçete ihtiyacı azalmıştır
* E-reçete sistemine geçildiğinden basılı reçete ihtiyacı azalmıştır. Basılı formlardan uygun olanların boyutlarının A4 ebadından A5 ebadına düşürülmesi, müsveddelerin etkin kullanımı, birinci hamur kağıda basılı olan formlardan uygun olanların 3.hamura basımının sağlanması şeklinde de tasarruf sağlanmıştır. Polikliniklerde defter tutulmasından vazgeçilmiş sadece HBYS kayıtları tutularak yedekleri alınmaya başlanmıştır. Toplu ihale yoluyla elektrik alımı ihalesi yapılarak maliyetler piyasa fiyatlarından daha düşük gerçekleşmiş ve TL tasarruf edilmiştir. * Isınma sistemi kasım-mart ayları arasında ve hava koşullarına göre mümkün olan en düşük derecede çalıştırılmıştır. Eski ve çok akaryakıt tüketen benzinli hizmet aracı yerine dizel hizmet aracı alınmıştır. Eski ve çok akaryakıt tüketen ambulansın yerine yeni ambulans alınmış ve akaryakıt tüketiminde büyük oranda tasarruf edilmiştir. Araçların hizmet dışı kullanımı engellenmiş ve TL tasarruf edilmiştir.

26 Toplam Tasarruf 1.503.517 TL SAĞLIK TESİSİ TASARRUF
* Enerjiyi verimli ve doğru kullanmak adına 1 adet personel görevlendirilmesi, su sarfiyatının azaltılması için lavabolara uyarıcı tabelaların asılması, diğer personelin de bilgilendirilmesi ve enerji sarfiyatlarının günlük kontrol edilmesi sonucu su alımları bölümünden TL tasarruf edilmiştir. SAĞLIK TESİSİ TASARRUFA DEVAM EDELİM! TASARRUF Toplam Tasarruf TL

27    Kurumsal Hastanelerimiz Hasta Okulu Basında Birlik İletişim/Ulaşım Healthcarist Lansmanı İstanbul'un Küresel Sağlık Turizmi Markası Dünya ile Buluştu Ümraniye Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ümraniye Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hizmete Başlıyor En iyi Araştırma İkincilik Ödülü Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otoloji - Nörootoloji konulu En iyi Araştırma İkincilik Ödülü'nü almaya hak Kazanmıştır. 2014 yılının aralık ayında kiralık olan hizmet binası boşaltılarak kendi hizmet binasına taşınılmıştır. 12 ay üzerinden hesaplandığına TL kira tasarrufu gerçekleşmiştir. Malzeme talepleri değerlendirilirken önce diğer hastanelerden ihtiyaç ve stok fazlası sorgulamaları yapılmaktadır. Sorgulama neticesinde bulunamayan malzemeler alım için Genel Sekreterliğe bildirilmektedir. Kaynakların israf edilmemesi hususunda personelle toplantılar düzenlenmektedir yılının ağustos ayı itibari ile tıbbi malzeme giderlerinde 2014 yılının aynı ayına göre TL tasarruf sağlanmıştır.

28 Kalorifer peteklerine ısı ayarı için derece takılarak ısı tasarrufu sağlanmış, hastane içerisindeki holojen lambalar ısı tasarruflu florasan lambalar ile değiştirilmiştir. Az kullanılan alanlara sensörlü lambalar takılmış, tüm personele elektrik-su -doğalgaz tasarrufuna yönelik eğitimler verilmiştir. İlaç-sarf malzeme-kırtasiye ve diğer ayniyat malzemeleri için stok düzey ayarlamaları yapılarak minimum stok seviyesi ile çalışılmaya özen gösterilmiştir. Tıbbi cihaz ve teknik cihazların bakım onarımları mümkün olduğunca hizmet alımı yapılmadan gerekli malzemeler temin edilerek kendi personeline yaptırılmıştır. Personel çalışma saatleri düzenlenmiş, gereksiz nöbet ücreti ödemelerinin önüne geçilmiştir. Tıbbi ve tehlikeli atıkların imhasında gereksiz gider oluşturmamak için tıbbi atık olmayan materyaller hakkında personel bilinçlendirilerek gider azaltılmıştır.

29 TASARRUF BİLGİ FORMU

30 TASARRUF BİLGİ FORMU

31 DİĞER TASARRUF UYGULAMALARI

32 DİĞER TASARRUF UYGULAMALARI

33 DİĞER TASARRUF UYGULAMALARI

34 DİĞER TASARRUF UYGULAMALARI

35 DİĞER TASARRUF UYGULAMALARI

36 DİĞER TASARRUF UYGULAMALARI

37 KÜÇÜK DE OLSA GEREKSİZ HARCAMALARDAN SAKININ
KÜÇÜK DE OLSA GEREKSİZ HARCAMALARDAN SAKININ. UFACIK BİR DELİK, KOSKOCA GEMİYİ BATIRMAYA YETER Benjamin FRANKLIN

38 BU VATAN BÖYLE KURTARILDI!
Bir mıh bir nal kurtarır; Bir nal bir at kurtarır; Bir at bir er kurtarır; Bir er bir birlik kurtarır; Bir birlik bir ordu kurtarır; Bir ordu bir cenk kurtarır; Bir cenk bir vatan kurtarır… BU VATAN BÖYLE KURTARILDI!

39 HER ŞEY VATAN İÇİN !

40 TEŞEKKÜRLER


"Tasarruf Etme ve İsrafı Önlemeye Yönelik Uygulama Örnekleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları