Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HEP BİRLİKTE www.egitimhane.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HEP BİRLİKTE www.egitimhane.com."— Sunum transkripti:

1 HEP BİRLİKTE

2 Topluma Hizmet Edenler

3 İnsan sosyal bir varlıktır
İnsan sosyal bir varlıktır.Yani toplumdaki diğer insanlarla bir arada yaşamak zorundadır. Çünkü insanlar hayatlarını devam ettirebilmek için gereken ihtiyaçlarını tek başlarına karşılayamazlar. Ailemiz içinde yaşadığımız toplumun temeli ve en küçük birimidir. Ailede kazanılan güzel davranışlar toplum hayatını da iyi yönde etkiler.

4 Aile bireyleri arasındaki dayanışma,sevgi,saygı ve bağlılık düzenli bir aile yaşamını devam ettirebilmek için çok önemlidir. Her ailede bir iş bölümü vardır. Ailedeki bu dayanışma gibi toplumda da dayanışma vardır. Toplumdaki bu dayanışma çeşitli yapılar oluşturmuştur.

5 Ülkemizde toplumsal dayanışma için;
1 . Resmi Kurumlar 2. Sivil toplum kuruluşları 3. Gruplar

6 RESMİ KURUMLAR İnsanların, süreklilik gösteren ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturduğu kalıcı gruplara kurum denir. Devletin, toplumun eğitim, sağlık, güvenlik, barınma, beslenme, sağlıklı bir cevre gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurduğu kurumlara resmi kurum denir.

7 RESMİ KURUMLARIN OZELLİKLERİ
1. Masrafları (giderleri) devlet tarafından karşılanır. 2. Çalışanların tek amacı topluma hizmet etmek, toplumun sorunlarına çözüm bulmaktır. 3. Çalışma şartları ve yöntemleri devlet tarafından belirlenir.

8 4. Çalışanlar, hizmetlerinin karşılığında "maaş“ denilen ücret alırlar
4. Çalışanlar, hizmetlerinin karşılığında "maaş“ denilen ücret alırlar. 5. Çalışanlar arasında mevki (makam) ve görev farkı vardır. Resmi kurumlara kamu kurumları da denir. Çalışanlarına da "kamu görevlisi" ya da "memur" denir.

9 ÜLKEMİZDE FAALİYET GÖSTEREN BAZI RESMİ KURUMLAR
1. Eğitim Kurumları: Toplumumuzun eğitim ve öğretim ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulmuş kurumlarımızdır. Eğitim kurumlarımız Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışırlar.

10 Milli Eğitim Bakanlığı:
1) Eğitim sisteminin belirlenmesinde, 2) Okullarda okutulacak derslerin müfredatının hazırlanmasını ve uygulanmasını, 3) Okul ihtiyacı olan yerleşim yerlerini tespit ederek okul yapılmasını, 4) Okulu olmayan köylerdeki çocukları da en yakın okula taşıyarak toplumun eğitim ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır.

11 Ülkemizdeki Eğitim Kurumları:
1) Kreşler ve anaokulları 2) İlkokullar ve Ortaokullar 3) Ortaöğretim Kurumları (Liseler) 4) Üniversiteler 5) Halk Eğitim Merkezleri 6) Açık öğretim Okulları

12 2. Sağlık Kurumları: Her toplum için sağlığın önemli bir yeri vardır
2. Sağlık Kurumları: Her toplum için sağlığın önemli bir yeri vardır. Sağlıksız nesillerin yaşadığı toplumlar ilerleyip kalkınamazlar. Bu nedenle ülkemizde de sağlığa önem verilmiştir. Devlet, topluma sağlık hizmeti vermesi için pek çok kurum oluşturmuştur.

13 Sağlık kurumlarımız, insanların hastalıklardan korunması, teşhis ve tedavisi hizmetlerini vermek için kurulmuşlardır. Sağlık kurumlarında doktor, hemşire, sağlık memuru, ebe, hasta bakıcı ,eczacı gibi çalışanlar bulunur.

14 Ülkemizdeki Sağlık Kurumları:
1) Sağlık Bakanlığı 2) Hastaneler 3) Sağlık Ocakları 4) Dispanserler 5) Sanatoryumlar 6) Tıp Merkezleri 7) Sağlık Evleri 8) Eczaneler 9) Doğumevleri

15 Devletin Sağlık Görevleri:
Sağlık kurumları açmak. -Sağlık kurumlarında çalışacak doktor, hemşire ve hasta bakıcıları yetiştirmek Hastaların tedavileri için gerekli ilaçları ve tıbbi malzemeleri temin etmek. Sağlık hizmetlerini tüm vatandaşlara götürmek. Doktor ve hasta hakları korumak. Sağlık kurumlarında doktor, hemşire, sağlık memuru, ebe, hasta bakıcı gibi çalışanlar vardır.

16 3. Adalet Kurumları: Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle sağlanır. Adalet karşısında güçlü ile güçsüz, zengin ile fakir eşit haklara sahiptir.Adalet, hukuk kurallarına göre bağımsız yargı sonucunda oluşur.

17 Mahkemeler, vatandaşların birbirileriyle anlaşmazlıklarını çözmek, suçluları kanunlara dayanarak cezalandırmak amacıyla kurulmuşlardır. Hakimler, savcılar, avukatlar Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışırlar.

18 Ülkemizdeki Adalet Kurumları:
1) Mahkemeler 2) Karakollar 3) Cezaevleri 4) Adli Tıp Kurumu 5) Anayasa Mahkemesi 6) Danıştay 7) Yargıtay

19 Devlet pek çok güvenlik kurum oluşturmuştur.
4. Güvenlik Kurumlarımız: Devletin kuruluş amaçlarının başında güvenlik gelir. Toplumun iç ve dış çatışmalardan ve saldırılardan korunması devletin temel görevlerindendir. Devlet pek çok güvenlik kurum oluşturmuştur. Ülkemizde iç güvenliğin sağlanması İçişleri Bakanlığının sorumluluğundadır. Polis teşkilatı ve karakollar İçişleri Bakanlığına bağlıdır.

20 Ülkemizdeki Güvenlik Kurumlarımız:
1) Dışişleri Bakanlığı 2) Milli Savunma Bakanlığı 3) Türk Silahlı Kuvvetleri (Genelkurmay Başkanlığı) 4) Polis Teşkilatı(Emniyet Genel Müdürlüğü)

21 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ:
Ülkemizi, dış tehditlere karşı korumak Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevidir.Genelkurmay Başkanlığına bağlı Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığından oluşan askeri gücümüze "Türk Silahlı Kuvvetleri" denir. Türk silahlı Kuvvetlerinin birinci görevi Türk vatanını ve Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamaktır.

22 5.Sosyal Güvenlik Kurumları:
1) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sosyal Sigortalar Kurumu: Bağ- Kur Emekli Sandığı

23 İnsanlar yaşamlarını devam ettirmek için çalışmak zorundadır
İnsanlar yaşamlarını devam ettirmek için çalışmak zorundadır. Ama hayat boyunca çalışmak, sağlıklı kalmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamak zordur. Bu nedenle çalışanların maaşlarının bir bölümü devlete bağlı sosyal güvenlik kurumlarına kesinti olarak ödenir. Bu parayla devlet çalışanlarının tedavi giderlerini karşılar.

24 Emekli olduklarında ise onlara ikramiye verilir, emekli maaşları ödenir, sağlık giderleri karşılanır. Buna sosyal güvenlik sistemi denir.

25 Ülkemizde üç farklı sosyal güvenlik kurumu vardır. Bunlar:
Emekli Sandığı:Resmi kurumlarda çalışanların, sağlık, güvenlik gibi ihtiyaçlarını karşılayıp onları destekleyen kurumdur. Emekli Sandığı, devlet memurlarına hizmet verir.

26 Sosyal Sigortalar Kurumu: Resmi ve özel sektörün çeşitli alanlarında işçi olarak çalışan vatandaşların sosyal haklarını düzenleyen ve onlara hizmet veren bir kurumdur.

27 Bağ- Kur: Çiftçi, esnaf, zanaatkâr gibi kendi iş alanlarını kurup buralarda çalışan insanların sosyal haklarını düzenlemek için çalışır. Bu üç kurum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) altında hizmet vermeye başladı.

28 6. Yerleşme ve Konut Edindirme(Barınma) Kurumları: Kurulacak şehirlerin nerede kurulacağı, ev yapma izinleri, yolları, planlaması, bakıma muhtaç ve kimsesizlerin kalacak yerleri bu kurumlar tarafından yönetilir. 

29 Ülkemizdeki Yerleşme ve Konut Edindirme Kurumlarımız:
1. Bayındırlık ve İskan(yerleşme) Bakanlığı, 2. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) 3. Belediyeler toplumumuzun yerleşme ve konut(ev) edinme sorumluluğunu üstlenmiş resmi kurumlarıdır.

30 7. Çevre İle ilgili Kurumlar:
Ülkemizde çevre sorunlarının ortaya çıkmasını önlemek amacıyla devlet tarafından Çevre ve Orman Bakanlığı kurulmuştur. Yaşadığımız çevrenin düzeni, temizliği, ağaçlandırılması gibi çalışmalar bu bakanlığın sorumluluğundadır. Çevre sorunları bu bakanlığa bağlı birimler tarafından çözülmeye çalışılır. Ülkemizin tarihi ve kültürel varlıklarının korunmasını ve ülke turizminin geliştirilmesi işini de Kültür ve Turizm Bakanlığı üstelenmektedir.

31 Ülkemizdeki Çevre Kurumlarımız:
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Çevre temizliği ve düzeni, park ve bahçelerin bakımı, çevrenin korunması gibi konularda belediyeler önemli görevler üstlenir.

32 GRUPLAR * Teneffüslerde oyun oynadığımız arkadaş grupları
Ortak bir amaç için bir araya gelen insanların oluşturduğu topluluğa grup denir. * Teneffüslerde oyun oynadığımız arkadaş grupları * Birlikte sinemaya gittiğimiz arkadaş grupları

33 KURUMLAR VE SOSYAL ÖRGÜTLERLE ETKİLEŞİM

34 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (SOSYAL ÖRGÜTLER)
İhtiyaçlarımızın tamamını devlet karşılayamaz.Bu nedenle bir takım ihtiyaçların karşılanması için gönüllü insanlardan oluşan bazı kurumlar vardır.

35 Toplumla ilgili ihtiyaç ve sorunlara çözüm bulmak için gönüllü ve isteğe bağlı olarak bir araya gelmiş kurumların, kişilerin oluşturduğu birliklere sivil toplum kuruluşları (Sosyal örgüt) denir.

36 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ÖZELLİKLERİ
1. Gönüllülük ve isteğe bağlılık esastır. 2. Yaptıkları iş karşılığında para almazlar. 3. Amaçları toplumun ya da bireylerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmaktır. 4. Sivil toplum kuruluşlarına üye olmak isteğe bağlıdır.

37 5. Gelirleri halkın yaptığı gönüllü bağışlardan oluşur.
6. En temel özellikleri yardımlaşma ve dayanışmaya çok önem vermeleridir. 7. Sivil toplum kuruluşları sağlık,eğitim,çevre,yardım konularında çalışırlar.

38 TÜRK EĞİTİM VAKFI(TEV)
Maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere burs vermek,okul,öğrenci yurdu,eğitim ve öğretim alanında araştırmalar yapmak için kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

39 Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı:
Eğitim alanında bilgisayar, internet gibi teknolojinin etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla eğitim parkları kurar, çeşitli etkinlikler düzenler TEGV

40

41 İlkyar (İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı)
Özellikle köy çocuklarına okuma heyecanı ve eğitimini daha ileri düzeyde sürdürme motivasyonu kazandırmak, eğitimlerine katkıda bulunmak ve bu faaliyetin her aşamasını, hiçbir politik kaygı taşımadan ve insanların eşit olduğu ilkesinden yola çıkarak uygulamak, Köylere kitap yardımı yapmak, Öğretmenler için programlar düzenlemek

42 MEHMETÇİK VAKFI: Askerliğini yaparken şehit düşen askerlerin ailelerine yardım eden bir sivil toplum kuruluşudur.

43 ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ:(ADD)
Atatürk ilke ve inkılaplarını her türlü yeniliğe açık ve sürekli kılmak ve bunları tehlikeye düşürecek her türlü olguya karşı yasalar çerçevesinde düşünce faaliyetlerinde bulunmaktır.

44 Arama Kurtarma Derneği(AKUT):
Dağ, mağara gibi doğa koşullarında oluşan kaza ve kaybolma gibi olaylarda insanlara yardım etme amacıyla kurulmuştur. Ancak deprem, sel gibi doğal afetlerde de arama ve kurtarma çalışmalarına katılmaktadır.

45 YEŞİLAY Ülkemizde sigara,alkol, uyuşturucu gibi sağlığa zararlı maddelerle savaşan bir sivil toplum kuruluşudur.

46 Lösemili Çocuklar Vakfı(LÖSEV):
Lösemili ve kan hastası olan çocukların sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarının karşılanması için çalışır.

47 Türk Kalp Vakfı: Toplumu kalp sağlığı konusunda bilinçlendirmeyi amaçlar. Muhtaç kişilere ucuz veya ücretsiz kalp muayeneleri yapar.

48 Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO)
Çevreyi korumak amacıyla kurulan sosyal örgüttür.

49 DHKD (Doğal Hayatı Koruma Derneği)
DHKD'nin amacı Türkiye'nin olağanüstü zengin bitki ve hayvan türleri ile bunların doğal yaşam alanlarının değerinin farkına varılması, koruma altına alınmasıdır.

50 Doğal ve kültürel çevreyi korumak, yaşatmak amacıyla kurulmuştur.

51 Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı(TEMA):
Ülkemizde doğal varlıkların korunması, erozyonla mücadele ve toprağı koruma amacıyla kurulmuştur. Halkı ağaçlandırma konusunda eğitme, erozyonun zararları ve önleme yolları konularında çalışmalar yapar.

52 Türkiye Sokak Çocukları Vakfı:
Değişik nedenlerle sokakta yaşayan çocuklara sahip çıkmak amacıyla kurulmuştur. Sokakta yaşayan çocukları bir yuvada barındırma, tedavi etme, eğitme ve iş sahibi yapma gibi amaçları vardır.

53 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK): Korunmaya muhtaç çocukların, sakatların ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara daha iyi yaşam koşulları sunmak amacıyla çalışmalar yapar. Yurdun değişik yerlerinde açtığı bakımevleri ve çocuk yuvalarında insanlara yardımcı olmak için çalışır.

54

55 SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU (SHÇEK)
Muhtaç çocuk, genç, yaşlı, engelli kişi ve ailelere maddi ve manevi yardımda bulunur. Bu kişilerden bazılarını açmış olduğu yurtlarda barındırır.

56

57 TÜRK HAVA KURUMU((THK)
Bu kurumun amacı; Türk gençliğini havacılığın çeşitli dallarında yetiştirmek, ulusal havacılığımızı yurt ve dünya çapında desteklemektir.

58 İzcilik; Gönüllü uluslar arası bir gençlik kuruluşudur. İzciler, sınıf, dil, din, ırk, renk, eğitim vb. konularda farklılık gözetmeden insanlarla dosttur.

59 KARA GÜN DOSTU:TÜRK KIZILAYI
KARA GÜN DOSTU:TÜRK KIZILAYI Ülkemizdeki yardım kuruluşlarının en büyüğüdür. Deprem, sel, yangın gibi doğal felaketlere uğrayan insanların yardımına önce Kızılay koşar. Yardıma ihtiyacı olanlara yiyecek, çadır, giyecek, ilaç dağıtır. Halktan kan bağışında bulunmasını ister. . YARDIM KURUMLARI

60 Topladığı kanları ihtiyacı olanlara verir
Topladığı kanları ihtiyacı olanlara verir. Kızılay, ayrıca yoksul , kimsesiz insanlara da giyecek , yiyecek ve ilaç dağıtır. Kara gün dostu olarak bilinir. Harcamalarının büyük bir kısmını halkın bağışları ile karşılar. Bu nedenle Kızılaya yardımcı olmak görevimizdir.

61 KARA GÜN DOSTU:TÜRK KIZILAYI
1868 yılında kurulan dernek, cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti, 1947 yılında da Türkiye Kızılay Derneği adını almıştır. Kızılay; savaşta ve barışta, yurt içi ve yurt dışında meydana gelen felaketlerde insanlara yiyecek, giyecek, battaniye, çadır yardımında bulunur.

62 Deprem, yangın ve selden zarar görenlere yardım eder.
Yiyecek giyecek, yakacak verir. Barınmak için çadırlar kurar. Başarılı öğrencilere burs verir, kamplar düzenler. Seyyar hastaneler kurar(Doktor, ilaç ve bakım sağlar.) Savaşta yaralılara bakar. Esir ve mültecilere yardım eder. Hemşire ve ilk yardım elemanı yetiştirilmesine yardımcı olur. Sosyal güvencesi olmayanlara sağlık hizmeti verir. UYARI: Kızılay halkın bağışları, kurban derileri, ter­tip edilen toplantılar ve kendi binalarından aldığı kiralar ile gelirini sağlar. Bir yardım kuruluşu olan Kızılay'a yardım etmek dayanışmanın gereğidir.

63 KIZILAY Fakirleri korursun ! Sıcak aş ocağında Açları doyurursun
Şefkatli kucağında Fakirleri korursun ! Sıcak aş ocağında Açları doyurursun Yangın, deprem olunca, Evlere su dolunca, Engelleri aşarsın, Yardımlara koşarsın.

64 Kara günde ışıksın, Yoksullara aşıksın Çok büyüktür hizmetin
Kalbindesin milletin. Genç, ihtiyar hepimiz, Seninleyiz Kızılay. Seninledir kalbimiz, Bizi de yanında say.

65 Sağlık, eğitim, yardım kuruluşlarının dışında insanların çeşitli amaçlarla oluşturdukları gruplar da vardır. Bu gruplar içinde yer alan bireyler çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirir. Gönüllülük esasına göre oluşturulan grupların gerçekleştirdiği etkinlikler zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesine yardımcı olur. Ayrıca katılanların ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkararak gelecekte meslek seçimlerine ilişkin rehberlik yapmaktadır. Bu tür gruplar izcilik, müzik ve spor aktiviteleri, bilimsel çalışmalar, doğal çevreyi korumak gibi birçok alanda oluşturulmaktadır

66

67

68

69

70

71

72

73

74 NE YAPABİLİRİZ? Sosyal ve Eğitsel Etkinlikler Okullarımızda sosyal ve eğitici etkinlikler yapılır. Bu etkinliklere kendi isteğimiz ve arkadaşlarımızın seçimi ile katılabiliriz. Herkes ilgi ve isteklerine göre seçileceği eğitsel kulüpte sosyal çalışmalar yapar.

75 Eğitsel Kulüplerin Yararları;
* Arkadaşlığı güçlendirir. * Sorumluluk duygusu kazandırır, * Kendine güveni sağlar. * Dayanışma duygusu geliştirir. * Planlı çalışma alışkanlığı kazandırır.

76 * Sorunlarla ilgilenme ve proje geliştirme alışkanlığı kazandırır.
* Boş zamanları değerlendirme alışkanlığı kazandırır. * Sorunlarla ilgilenme ve proje geliştirme alışkanlığı kazandırır. * Demokratik bir ortamın oluşmasını sağlar. Eğitsel kulüpler içinde görev alarak becerilerimizi geliştirebiliriz. Toplum içinde kabul görmemizi sağlarız.

77 Öğrencilerin sosyal etkinlikleri :
Öğrenciler de derslerin dışında birçok sosyal etkinliklerde bulunur. Örneğin okullardaki eğitsel kulüplere üye olurlar. Bu eğitsel kulüplere üye olurken sevdikleri, yapmak istedikleri faaliyetleri seçerler. Arkadaşlarıyla teneffüslerde oyunlar oynarlar, futbol ve satranç karşılaşmaları yaparlar.

78 Yetişkinlerin gerçekleştirdikleri sosyal etkinlikler :
Yetişkinler mesleğinin dışında da müzik, spor, resim, tiyatro gibi etkinliklerle uğraşırlar. Bu uğraşlara sosyal etkinlikler denir. Bir huzur evini ziyaret edip orada yaşayanların gönlünü alırsa yaşlı bir kişiyi mutlu eder. Kendisi de bu olaydan huzur duyar.

79 Öğrencilerin okul dışındaki etkinlikleri :
Öğrenciler okul dışında da birçok etkinliklere katılabilirler. Yaşadıkları yerdeki kursları araştırıp öğrenebilir ve onlardan yararlanabilirler. Çevrelerinde gördükleri sorunları tespit edebilirler. Sorunun çözümü ile ilgili grup oluşturabilirler. Sorunla ilgilenen kuruluş, kurum ve derneklerden yardım alabilirler.

80 İş bölümü yapmanın yararları :
1. İş bölümü yapıldığında herkes görevini bilir. 2. Herkes konu hakkında söz sahibi olur Belirlenen kurallara uyulur. 4. Bireyler birbirleriyle ilgilenir. 5. İşler kısa sürede yapılır. 6. Evde, okulda, çevrede işler paylaşıldığında bireyler daha huzurlu ve mutlu olurlar.

81

82 "BİRLİKTEN, KUVVET DOĞAR."

83 "BİR ELİN NESİ VAR,İKİ ELİN SESİ VAR."

84 İYİ ÇALIŞMALAR HAZIRLAYAN: SEVGÜN ŞAHİN


"HEP BİRLİKTE www.egitimhane.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları