Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GIDA GÜVENLİĞİNE KENDİNİ ADAMIŞ MİLLİ ÖRGÜTLER. GİRİŞ 1990’dan sonra Romanya ' da tanıtılan yasa, başlangıçta bilgilere erişim konusunda tüketiciler memnun.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GIDA GÜVENLİĞİNE KENDİNİ ADAMIŞ MİLLİ ÖRGÜTLER. GİRİŞ 1990’dan sonra Romanya ' da tanıtılan yasa, başlangıçta bilgilere erişim konusunda tüketiciler memnun."— Sunum transkripti:

1 GIDA GÜVENLİĞİNE KENDİNİ ADAMIŞ MİLLİ ÖRGÜTLER

2 GİRİŞ 1990’dan sonra Romanya ' da tanıtılan yasa, başlangıçta bilgilere erişim konusunda tüketiciler memnun değildi. Uluslararası kurumlar ile bağlantısı üzerinden, Romanya bu alanda yardımdan faydalandı.

3 Aşağıdaki kurumlar gıda güvenliği yönetimi alanında Romanya'da birlikte çalışırlar : Sağlık Bakanlığı (MS) Tüketiciyi Korumak için Ulusal Otorite (ANPC), Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı (MAPDR), Ulusal Sağlık Veteriner ve Gıda Güvenliği Kurumu (ANSVSA).

4 Sağlık Bakanlığı (MS) Sağlık Bakanlığı halk sağlığı alanında Devlet otoritesini temsil eder [2]. Sağlık Bakanlığı,merkezi kamu yönetimi organizması olup, kalkınma stratejisi ve genel sağlık sigortası alanında Devlet politikasını uygular. [3].

5 Tüketici Korunması için Ulusal Otorite (A. N. P. C.) Şu anda, Tüketicinin Korunması için Ulusal Kurumu kuruluş ve işleyişini düzenleyen hükümet kanunu ; Hükümet yönetmelikleri 2012, Temmuz 11 700 Bölüm I, no. 18/07/2012 491 ile Resmi Gazete ' de yayınlanmıştır. Yetki (otorite), bir kamu kuruluşudur ve merkezi kamu idaresi, tüzel kişi devlete tabi olmanın özel bir organizma gibi çalışır.

6 Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı (MAPDR), Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı (MAPDR), tarım, ormanların sürdürülebilir yönetimi ve kırsal alanın kalkınma alanındaki politika ve stratejilerini anlatan, uygulayan ve denetleyen bir merkezi kamu idaresi özel organizmadır ; sektör faaliyetlerinin modernizasyonu ve gelişimi sağlar ve ayrılan fonların kullanılmasında şeffaflığı ve verimliliği garanti eder. Merkezi, Tarım Bakanlığı Sarayı’ndadır. [8].

7 Ulusal Sağlık Veteriner ve Gıda Güvenliği Kurumu (ANSVSA). Ulusal Sağlık Veteriner ve Gıda Güvenliği Kurumu (ANSVSA) Romanya Hükümeti’ne bağlı bir kamu kuruluşudur. Ulusal Sağlık Veteriner ve Gıda Güvenliği Otoritesi 42/2004 sayılı Hükümet Kararname hükümlerine göre ve fonksiyonları düzenlenmiştir.

8 Kaynakça 1.Masquelin, J., Légistique formelle; règles pratiques pour la rédaction des lois et arre ̂ tes1953, Courtrai,: Éditions administratives. 102 p. 2.European, C. EUROPA - PRESS RELEASES - Press Release - Întrebări frecvente: Autoritatea Europeană pentru Sigurana Alimentară (EFSA) la împlinirea a 10 ani. 2013 2013/07/08/08:04:45 [cited 2013 08.07.2013]; Available from: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-869_ro.htm. 3.EFSA. ANNUAL REPORT RO - ar09ro.pdf. 2013 2013/07/08/08:08:22 [cited 2013 08.07.2013]; Available from: http://www.efsa.europa.eu/en/corporate/doc/ar09ro.pdf.Comisia Europeană and D.G.S.ş. Consumatori, Oficiul Alimentar i Veterinar (OAV) 2011, Irlanda: Comisia Europeană. 4.MacMaoláin, C., EU food law : protecting consumers and health in a common market2007, Oxford: Hart. 5.Uniunea Europeană Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European i al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor i a cerinelor generale ale legislaiei alimentare, de instituire a Autorităii Europene pentru Sigurana Alimentară i de stabilire a procedurilor în domeniul siguranei produselor alimentare, in Reg. CE. 178/2002, C. Europena, Editor 2002, © Uniunea Europeană, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2014: Bruxelles. 6.Liviu Rusu, Simona Radulescu, and Nina Patru, Siguranta Alimentara-Legislatie2010, Bucuresti: Spiru Haret. 7.European Commission, Documents1999: European Commission, Directorate General for External Relations. 8.M. Fogden, Meat and Livestock Commission, and M. Keynes, Hygiene, in EU Food Law: A Practical Guide, K. Goodburn, Editor 2001, CRC. 9.Uniunea Europeană Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, in Reg. CE. 852/2004, C. Europena, Editor 2004, © Uniunea Europeană, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2014: Bruxelles. 10.Uniunea Europeană Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, in Reg. CE. 853/2004, C. Europena, Editor 2004, © Uniunea Europeană, http://eur- lex.europa.eu/, 1998-2014: Bruxelles. 11.Uniunea Europeană Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, in Reg. CE. 854/2004, C. Europena, Editor 2004, © Uniunea Europeană, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2014: Bruxelles. 12.Uniunea Europeană Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, in Reg. CE. 2073/2005, C. Europena, Editor 2005, © Uniunea Europeană, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2014: Bruxelles.


"GIDA GÜVENLİĞİNE KENDİNİ ADAMIŞ MİLLİ ÖRGÜTLER. GİRİŞ 1990’dan sonra Romanya ' da tanıtılan yasa, başlangıçta bilgilere erişim konusunda tüketiciler memnun." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları