Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL KÜLTÜRÜ Bahar YAKUT Gülnihal YILDIRIM Meliha SAKİN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL KÜLTÜRÜ Bahar YAKUT Gülnihal YILDIRIM Meliha SAKİN"— Sunum transkripti:

1 OKUL KÜLTÜRÜ Bahar YAKUT Gülnihal YILDIRIM Meliha SAKİN
NİMET – BAHRİ KUTLUÖZEN ORTAOKULU ST JOSEPH’S CATHOLİC LOWER SCHOOL REGENBOGEN GRUNDSCHULE Bahar YAKUT Gülnihal YILDIRIM Meliha SAKİN

2 Türk Eğitim Sistemine Genel Bir Bakış
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Merkez ve Taşra Teşkilatı; 3797 sayılı MEB teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna göre MEB 4 bölümden oluşmaktadır. Merkez Örgütü Taşra Örgütü Yurtdışı Örgütü Bağlı Kuruluşlar

3 Türk kamu yönetimi anlayışına uygun olarak, eğitimin yönetiminde de merkezi yönetim güçlüdür. Merkez Örgütte; Talim ve Terbiye Kurulu, Ana Hizmet Birimleri ve Yardımcı Hizmet Birimleri bulunur.

4 Taşra Örgütü; Bölgesel düzeyde örgütlenme yoktur
Taşra Örgütü; Bölgesel düzeyde örgütlenme yoktur. 81 il ve 924 ilçede milli eğitim müdürlükleri vardır. Okulların kendi kaynaklarını yaratma ve kendi personelini belirlemede yetki ve güçleri oldukça sınırlıdır.

5 Türkiye’nin kamu yönetimi yapı ve işleyişine paralel olarak; okulöncesi, ilkokul,ortaokul ve lise düzeyindeki resmi ve özel tüm okullar ve kurumlar, hiyerarşik olarak, bulundukları ilçe milli eğitim müdürlüğüne ve il milli eğitim müdürlüğüne bağlıdırlar.

6 İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri Bakanlıkça alınan kararların yerel düzeydeki uygulayıcısıdır ve yerel mülki amirlere (ilçelerde kaymakam, illerde vali) bağlı olarak faaliyette bulunurlar. Öte yandan, eylemlerinden dolayı Bakanlığa karşı sorumludurlar.

7 Türk Eğitim sistemi merkez teşkilatında yatay örgütlenmeyi benimseyerek, çeşitli hizmet birimlerini birleştirecek, eğitim uzmanları istihdam edilecek yeni bir yapılanmaya girmektedir. Bunun yanında zorunlu eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkarılmasıyla ilk ve ortaöğretimde çok yönlü yapısal değişiklikler gerçekleştirilmiştir. (müfredat, kademeler arası geçişler)

8 İngiltere Eğitim Sistemine Genel Bir Bakış

9 İlköğretim

10 Primary School Key Stage 1 , Key Stage2 Secondary School Key Stage 3 Key Stage 4 Sanat ve Dizayn Dizayn ve Teknoloji İngilizce Coğrafya Tarih Bilgi ve İletişim Teknolojileri Matematik Müzik Beden Eğitimi Bilim Din Eğitimi Modern Yabancı Diller Vatandaşlık +++SEÇMELİ DERSLER+++

11 Değerlendirme Süreci İngiltere'de değerlendirme, öğrencilerin zorunlu eğitime girişinde ve belirtilen her kademenin sonunda yapılmaktadır. Türkiye’den farklı olarak öğretmenler öğrencilere sınav yapıp not vermiyorlar. Öğrenciler sınav olarak Key Stage eğitimlerinin her birinin sonunda SAT (Standart Attainment Tests) denilen ülke geneli sınavlara giriyorlar ama burada öğrencilerin seviyeleri değil, okulların başarısı ölçülüyor. SAT sınavları sonucu “League Tables” oluşturuluyor, gazete ve internette yayınlanıyor. Öğretmenlerin okulda yaptığı sınavlar not vermek amaçlı değil öğrenci durumunu görmek amaçlıdır.

12 Asıl eğitim Key Stage 4’te başlıyor
Asıl eğitim Key Stage 4’te başlıyor. Üniversitede gitmek istedikleri bölümleri düşünerek zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli dersler de alıyorlar. 2 yıl içinde belli aralıklarla Ortaöğretim Genel Eğitim Sertifikası GCSE (General Certificate of Secondary Education) sınavına giriyorlar. Başarılı olurlarsa A-Level (Advanced Level) denilen kendilerini üniversiteye veya bir mesleğe hazırlayan kurslara yönlendiriliyorlar. Bu kurslarda da başarılı olanlara üniversite yolu açılıyor.

13 Okul eğitimini tamamlayanların tek alternatifi üniversite değildir
Okul eğitimini tamamlayanların tek alternatifi üniversite değildir. Mesleki veya sosyal alanlarda diploma veya sertifika programları sunan (3 ay-2 yıl) pek çok saygın ve tanınmış College veya Instıtute tarafından yürütülen programlar vardır.

14 YÜKSEK ÖĞRETİM Yükseköğretim sistemi, ön lisans (undergraduate), lisans (graduate) ve yüksek lisans-doktora (master-postgraduate) şeklinde ayrılmaktadır. Lisans öğretimi normal olarak üç yıl devam etmektedir. Yüksek lisans programları ise çoğunlukla 12 aylıktır. Doktora ise en az üç yıl sürmektedir

15 Yükseköğretimdeki Mezuniyet Dereceleri

16 Lisansüstü öğretim dereceleri geleneksel olarak araştırma (research-pgr) (Türkiye’deki karşılığı tezli programlar) ve öğretim (taught-pgt) (Türkiye’deki karşılığı tezsiz programlar) olarak sınıflandırılmaktadır. Son zamanlarda araştırma içerikli lisansüstü öğretime (pgr) daha fazla ağırlık verilmesine karşın, öğretim içerikli lisansüstü öğretim (pgt) öğrenci sayısı çoğunluğu oluşturmaktadır

17 Almanya Eğitim Sistemine Genel Bir Bakış
Okul Öncesi Eğitim - Anaokullar (Kindergarten) Okul öncesi eğitim zorunlu değildir ve paralıdır. Aylık olarak ödenen miktarları velinin gelir durumu belirler. Anaokulları genellikle kiliseler ve belediyeler tarafından açılmaktadır.4–6 yaş arası çocukları kapsar. Aile Bakanlığına bağlıdır. Anaokullarının tüm giderleri belediye tarafından karşılanır. 4–6 yaş arası anaokuluna giden öğrenciler yüzde 90–95 dir. Anaokulu öğretmenleri meslek lisesine denk bir eğitim alırlar. Üniversite mezunu değildirler.

18 Zorunlu Temel Eğitim Zorunlu eğitim süresi dokuz yıldır
Zorunlu Temel Eğitim Zorunlu eğitim süresi dokuz yıldır. Birinci basamak I (İlkokul) öğretiminin süresi dört yıldır. Ders başarısına göre öğrenciler, Grundschule den sonra üç okul tipinden birine devam ederler. İkinci basamak II (Ortaokul) okullarının beşinci ve altıncı sınıfları yönlendirme basamağıdır.( Orienterungsstufe) Bu basamakta, öğrenciler temel derslerdeki başarılarına göre( Almanca ve Matematik) üst ( Realschule ve Gymnasium) veya alt basamak (Hauptschule) okullara devam edebilirler. Almanya da ilkokuldan liseye kadar en yüksek not 1, en düşük not 6 olarak belirlenmiştir.

19 İlköğretim Birinci Basamak I Okulları (İlkokul, Grundschule) İlkokulun süresi dört yıldır. İlkokulun birinci ve ikinci sınıflarında not verilmez. Karneler, öğrencinin sosyal davranışlarını ve ders başarısını gösteren iki kısımdan oluşan bir rapor şeklindedir. Üçüncü ve dördüncü sınıfta derslerin notla değerlendirildiği bir karne verilir. Almanca ve Matematik dersinin ortalamasına göre dördüncü sınıfın ilk yarı karnesinden sonra öğrencilere ilkokuldan sonra gideceği okul tavsiye edilir.( Tavsiye mektubu) Baden Wüttemberg ‘ de öğretmenin verdiği okul tavsiyesi esas olarak kabul edilir.

20 Diğer eyaletlerde ailenin kararı esas alınır
Diğer eyaletlerde ailenin kararı esas alınır. Baden Wüttemberg’ de aileler öğretmenin verdiği tavsiyeye itiraz edebilir. Bu itiraz iki şekilde olmaktadır. Birincisi rehber öğretmen süreci(Beratungsgespräch) dir. Bu süreçte öğrenci kendi okulundan olmayan bir öğretmen tarafından genel yetenek sınavına tabi tutulur. Öğretmenler kurulu tarafından bu sınavın sonucuna göre öğrencinin hangi okula gideceğine karar verilir. Bu kurulda rehber öğretmen, okul müdürü ve sınıf öğretmeni bulunur. Bu tavsiyeden memnun olmayan veliler, kabul sınavı yolunu seçme hakkına sahiptir(Aufnahmeprüfung). Öğrenciler, bu sınavda Almanca ve Matematik sorularına cevap verirler. Öğrenci, bu sınavın sonucuna göre ilkokuldan sonraki okuluna kaydını yaptırır. İlkokul tavsiye mektubunda,  Almanca-Matematik dersinin ortalaması 2,5 in altında olan öğrenciler Hauptschuleye, 2,5 ile 3,0 olan öğrenciler Realschuleye ve 3,0 ın üstünde Gymnasiuma(Lise) olanlar ise kaydını yaptırırlar.

21 Ortaokul veya Birinci Basamak II Okulları Grundschule ( İlkokul) den sonra öğrenciler ders başarısına göre Hauptschule-Werkrealschuleye, Realschuleye , Gymnasium a veya her üç tip okulu bir arada bulunduran Gesamtschuleye devam ederler. İlkokuldan sonra üç tip okul vardır:

22 Hauptschule-Werkrealschule Hauptschule beş yıl sürer. 9
Hauptschule-Werkrealschule Hauptschule beş yıl sürer. 9. sınıfın sonunda yapılan bitirme sınavı ile Hauptschule den mezun olunur. Bu okullara not ortalaması düşük öğrenciler devam ederler. Baden-Württemberg de Hauptschulenin dokuzuncu sınıfında Matematik, Almanca, İngilizce ve bir seçmeli ders olmak üzere toplam dört dersin ortalaması 3,0 olan öğrenciler Werkrealschuleye devam edebilirler. 10.sınıf sonunda yapılan bitirme sınavları ile okuldan mezun olurlar. Werkrealschule mezunu öğrencilerin liseye devam etme hakları vardır.

23 Realschule Realschule altı yıl sürer. 10
Realschule Realschule altı yıl sürer. 10. sınıfın sonunda yapılan bitirme sınavları ile okuldan mezun olunur. Realschule mezunu öğrenciler liseye ve kalifiye meslek eğitimi veren okullara devam edebilirler.  Gymnasium Gymnasium sekiz yıl sürer. En başarılı öğrenciler bu okula devam ederler. Birinci Basamak II ve İkinci Basamak Eğitim (Ortaöğretim)okullarını bir arada bulundurur.12.sınıfın sonunda yapılan Abitur adı verilen bitirme sınavı ile okuldan mezun olunur. Abituru başarıyla geçen öğrenciler üniversiteye devam edebilirler.

24 Orta Öğretim veya İkinci Basamak Okulları Alman eğitim sisteminde orta öğretim basamağı ikiye ayrılmıştır. Birinci bölümünde genel eğitim veren Gymnasiumlar ikinci bölümünde ise meslek eğitimi veren okullar bulunmaktadır. Hauptschule veya Realschuleden mezun olan öğrenciler için ortalama 3-3,5 yıl süren bir meslek eğitimi süreci vardır. Bu süreçle birlikte zorunlu eğitim süresi 12 yıla çıkmış olmaktadır. Bu süre sonunda Hauptschule veya Realschule öğrencisi için mesleğinde bir yüksek öğrenim yapma fırsatı doğmaktadır. Sanayi ülkesi olan Almanya da meslek eğitimi çok önemlidir.

25 Yüksek Öğretim Öğrencilerin yüksek öğretim kurumlarına girebilmeleri için, Gymnasium seviyesinde bir öğrenim görmeleri ve sonunda uygulanan Abitur sınavını başarmaları gerekmektedir. Bu sınavı kazanan öğrenciler herhangi bir yüksek öğretim kurumuna şartsız devam etme hakkına sahip olurlar. Almanya'daki yüksek öğretim kurumları bilim ve araştırma üzerine kurulmuştur. Bu kurumlar, genellikle 4 yıl süreli Fachhochschule'ler ve 5 yıl süreli üniversitelerden oluşmaktadır.

26 Özel Eğitim Okulları (Sonderschule)
Özel eğitim okulları, herhangi bir fiziksel, zihinsel vb. engeli veya özrü bulunan çocukların eğitilerek topluma kazandırılması amacıyla açılmıştır.

27 Akşam Okulları Alman eğitim sisteminde, zamanında eğitim hizmetlerinden faydalanamamış kimseler, Abendhauptschule, Abendrealschule ve akşam lisesi (Abendgymnasium) gibi akşam okullarına devam ederek eğitimlerini tamamlama hakkına sahiptirler. Bu kurumlardan mezun olanlar yüksek öğretime devam edebilirler.

28 REGENBOGEN GRUNDSCHULE

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Öğretmen sayısı: 45 Mevcut öğrenci sayısı: 650-700 Eğitim verdiği sınıflar: Okulöncesi, ilkokul

42 Okul Müdürüyle Mülakat
Özgeçmişinizden bahseder misiniz? “Heidrun Böhmer, 1962 Hamburg doğumlu. İlkokul ve lise eğitimini orada tamamladı. 1975’te Berlin Pedagojik Yüksek Okulu’ndan (Pädagogische Hochschule Berlin) mezun oldu. 1988’de müdür yardımcısı olarak çalışmaya başladığı Gökkuşağı İlkokulu’nda (Regenbogen Grundschule) 1989 senesinden beri okul müdürü olarak çalışmaktadır.”

43

44 Soru 1: Okulunuzun vizyonu nedir
Soru 1: Okulunuzun vizyonu nedir? Okulunuzun vizyonunu nasıl oluşturdunuz? “Okulumuzun ana prensipleri aynı zamanda vizyonumuzu da oluşturmakta. Bunlardan ilki: Okulumuzun sanat ağırlıklı olması( Bahsedilen sorunların aşılabilinmesi için en başta önyargılardan uzak ortak bir dil geliştirilmesi gerekiyordu. Biz bu dili sanatta bulduk ve ailelerin ve okul personelinin de desteğiyle 1990/91 okul yılında bir ‘sanat-profili’ geliştirmeye başladık. Özellikle alman diline vakıf olmayan çocuklarda sanat iletişim için muhteşem bir araç teşkil etmekte. Çünkü sanat yapısı itibarıyla önyargıdan, doğru-yanlış kavramlarında ve her türlü norm kurgusundan uzak bir olgu. Resim çizerek, boyayarak, balçığa form vererek, tahta ve taş yontarak [ileri sınıflarda fotoğraf ve film] vs. non-verbal bir iletişim kuruyoruz ilk başta. Daha sonraki aşamalarda sanat ile olan ilişkilerini pekiştirmenin gereği dilsel bir beceri de geliştiriyorlar.”

45 Soru 2: Okulunuzun misyonu nedir?
“Okulumuz 1993 yılında aldığı ismin (Gökkuşağı) gereği çokkültürlülüğe ve aynı zamanda bireysel gelişime önem vermektedir. Amacımız farklı kültürlerden öğrencilerin birarada öğrenmelerini sağlamak. Bunun için gerekli gördüğümüz öğeleri bir piramit şeklinde düşünürseniz, en temelinde: Öğrencilerin, öğretmenlerin, ebeveynlerin, diğer okul personeli ve mahalle yönetiminin beraber çalışması Güven, tutarlılık ve saygı Bireysel gelişime müsait ortam Bireysel öğrenme azmi/isteği Çeşitli (sanatsal) Projeler Kurallar ve kurumsal yapı Yeni medya/teknolojiler bulunmaktadır.”

46 Soru 3: Örgütünüzün değerleri nelerdir. “ Bkz
Soru 3: Örgütünüzün değerleri nelerdir? “ Bkz. Misyon ve Vizyon (misyon ve vizyon kavramları Almanyada daha çok iktisadi/şirketsel alanda kullanıldığından ve alman eğitim sisteminin bilinçli olarak böyle bir yapılanmaya uzak olması hasebiyle bu sorulara gerekli derinlikte cevap alabildiğimden emin değilim).”

47 Soru 4: Okul paydaşlarıyla (personel, aile, çevre) iletişiminiz var mı
Soru 4: Okul paydaşlarıyla (personel, aile, çevre) iletişiminiz var mı? Nasıl? Lütfen açıklar mısınız? Üst kurum yöneticileri “Üst kurum yönetici olarak yanımda sadece yardımcım bayan Kuttner var. Kendisi idari ve mali işlerden sorumlu. Aynı ofisi paylaştığımızdan dolayı haftada bir kez kısa süreli toplantılar yeterli oluyor.”

48 b) Öğretmen “Öğretmenlerimizle çok dostane bir ilişkimiz var
b) Öğretmen “Öğretmenlerimizle çok dostane bir ilişkimiz var. Öğretmenlik dışında da sanat gibi evrensel ve geniş ortak bir paydada buluştuğumuz için güzel bir sinerji ve harmoni oluşturduğumuza inanıyorum. Bunu bireysel konuşmalarımız ve genel kurul toplantılarımızda (acil durumlar haricinde üç ayda bir) bariz görme imkanına sahipsiniz. Onların sorumlu ve başarılı ekip çalışmaları sayesinde ben de farklı alanlara yönelip okulun başarısı için yeni oluşumların gelişmesine ve diğer okul paydaşlarına zaman ayırabiliyorum.”

49 c) Yardımcı hizmetlerden sorumlu personel “ Okulumuzda baş hademe haricinde İş Bulma Kurumunun bize gönderdiği kişiler ve veliler de bulunmakta. Bunlar özellikle Cafeterya/okul kantini ve ders sonrası aktiviteleri yönetmekle sorumlular. Okulumuzun kendilerine sunduğumuz çerçeve dahilinde işlerini icra ederler. Yapılması gerekenler genelde bir ‘not defteri’ aracılığıyla veya önceden yüzyüze görüşerek iletilir.”

50 d)Öğrenci “Öğrenciler acil durumlar hariç ders saatleri dışında her zaman bana ulaşabilirler. Veyahut ‘Vertrauenslehrer’ dediğimiz ‘güvenilir öğretmen’? ler aracılığıyla sıkıntılarını (anonim olarakta) bizlere (okul yönetimine) iletebilirler. Çoğu kez okul koridorlarında kendileriyle ufak çaplı konuşmalarımız günlük okul hayatımızın vazgeçilmez bir parçası.”

51 e) Veli “Ailelerle birebir görüşmelerimiz en önemli günlük görevlerimizden biri. Veli toplantıları haricinde kendilerine rehberlik/danışmanlık yapmak ve hem kendi gelişimleri hemde çocuklarının gelişimleri için yol göstermek zorundayız. Velilerin her hafta kendi düzenledikleri ‘Veliler Cafe’si aracılığıyla kendilerine seminerler sunabiliyor ve irtibatta kalıyoruz.”

52 “Her okulda olduğu her sınıfın temsilci bir veya iki velisi düzenli (belirli aralıklarda yapılan) toplantılar sayesinde (veliler genel kurulu) bir araya geliyor ve hem velilerin istek ve arzularını okul yönetimine iletme/sunma imkanı, hemde okul yönetiminin karar ve beklentilerini velilere iletme/sunma imkanı buluyorlar. Veliler toplantıları temsilci veliler tarafından organize edilir.”

53 f) Bunların dışında “Okulumuzun ana prensiplerinden olan (sanatsal) projelerin oluşma, onay, yürütme ve finansal desteği konusunda Eğitim Müdürlüğü, mahalli yönetim ve diğer okullarla sıkı bir iletişim ve işbirliği içinde bulunmamız şart. Alman devletinin özellikle son yıllarda eğitim konusunda ki bütçe kısıtlamaları bu ilişkileri kaçınılmaz kılıyor.

54 “Mahalle yönetimi (Quartiersmanagement) aracılığıyla Avrupa, Federal ve Yerel Fonlar için başvurup, projelerimizin ve bunlara bağlı çeşitli giderlerimizin finansmanını sağlayabilir ve Yerel Fonlar için başvurup, projelerimizin ve bunlara bağlı çeşitli giderlerimizin finansmanını sağlayabiliyoruz. Farklı okul ve kurumlarla oluşturduğumuz işbirliği sayesinde projeleri geniş çaplı tutabiliyor ve finansman olasılığını yüksek tutabiliyoruz. Yerel kütüphaneler Vakıflar Trafik okulu Çeşitli sosyal eğitim birlikleri… vs.”

55 Soru 5: Okulunuzda kararları nasıl alırsınız
Soru 5: Okulunuzda kararları nasıl alırsınız? Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? “Önceden de belirttiğim gibi okulumuzla ilgili kararları bütün paydaşları çözüme dahil ederek alma hedefimiz var. Kararlar çalışma gruplarında oluşturulur ve daha sonra sırayla genel kurulda, öğrenci parlamentosunda, veliler genel kurulunda, tartışılır, modifiye edilir ve onanır.”

56 Soru 6: Öğretmenlerinizin değerlendirmelerini yaparken neleri ölçüt olarak kullanıyorsunuz? Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? “Bu konuda Federal Eğitim Bakanlığının ve Berlin Senatosunun değerlendirme standartları mevcut. Ve her öğretmenin en az beş yılda bir değerlendirmeye tabi tutulma direktifi var. Değerlendirmede dikkat edilen hususlar/kriterler şöyle sıralanabilir:

57 Ders planlaması: öğretmen eğitim çizelgesi ve bilinen eğitim standartlarıyla uyumlu, yıllık/yarı yıllık ders planlamasına uygun bir biçimde dersi hazırlayabiliyor mu? Ders tatbiki: öğretmen dersi konuya vakıf/ehil bir biçimde anlatabiliyor mu? Dersi bir genel konsept çerçevesinde şeffaf/anlaşılır bir şekilde sunup yapılandırıyor mu? Öğrencilerin yaş, yapı ve seviyelerine uygun metodlar ve bunun için yeterli ve uygun araç/gereç/teknoloji kullanıyor mu? Zamanı kullanımı ve ayarlaması? Teşhis, öğrenci değerlendirmesi: öğretmen öğrenci değerlendirmesinde doğru analiz yapıp teşhis koyabiliyor mu? Değerlendirmede nasıl bir yöntem kullanıyor.

58 Eğitim (Terbiye manasında): Öğretmen, davranışlarıyla öğrencilerin terbiyesini de işinin doğal bir parçası olarak gösterebiliyor mu? Sosyal beceri, Danışmanlık, kültürlerarası transfer/iletişim yetisi: öğretmen gerekli eğitimsel ve sosyal becerilere sahip mi? Öğrencilere geleceklerine dair soru(n)larda yeterli derecede yardımcı/yol gösterci olabiliyor mu? Farklı kültür yapılarını gözönünde bulundurarak ihtiyaç ve olaylara yaklaşım gösterebiliyor mu? Yeterince iletişimsel mi? Eleştiri ve çatışmalarda davranışı nasıl? İşbirliği: okul paydaşları(yla) arasındaki işbirliği ve iletişimi nasıl geliştiriyor? Gelişim seminerleri: öğretmen eğitim ile ilgili gelişim seminerlerine katılıyor mu? Öğrendiği yenilikleri dersine yansıtıyor mu?

59 Soru 7: Okula yeni gelen öğretmenlere (uyum) hangi konularda yardım ediyorsunuz?
“Uyum sürecini kolaylaştırmak adına başvurduğumuz prosedür kısaca: Mevcut personeli yeni öğretmene hazırlamak/ hakkında önbilgilendirmek. Yeni gelen öğretmeni karşılamak, kendisiyle tanışmak. Okulumuzu tanıtma Mümkünse sınıfıyla ve velilerle bir ön tanışma Yıllık/yarı yıllık ders planı tanıtımı Düzenli aralıklarla durum tesbiti ve değerlendirmesi Özellikle 1 ila 4. Sınıflarda genelde iki öğretmen bulunduğundan uyum kolaylaşıyor.”

60 Soru 8: Okulunuzda ne gibi sosyal etkinlikler yapıyorsunuz
Soru 8: Okulunuzda ne gibi sosyal etkinlikler yapıyorsunuz? (Resmi Bayramlar dışında) “Çalışma grupları (kurslar): ders saatleri dışında bilgisayar, yemek yapma, dans ve oyun kurslarımız sadece bir kaç örnek. Ayrıca çeşitli bitki ekip biçmek için kullandığımız bir bahçemiz ve ‘bahçe kursumuz’ bulunmakta. Çeşitli spor kurslarımız ve organizasyonlarımız da olmaktadır. Tiyatro kurs ve gösterilerimiz (yabancı dilde) 3. Sınıflarda başlamak üzere sınıf gezileri Proje haftaları, okul kermesleri, geziler..vs.”

61 Soru 9: Okulunuzda insan kaynakları (personel) gelişimi için neler yapılmaktadır? “Öğretmenlerimizin düzenli olarak yılda en az bir kez (güncel) eğitim soru ve sorunlarının işlendiği seminerlere katılmalarını ve (ilgi)alanlarında gelişmelerini arzu ve teşvik ediyoruz. Yapısal ve finansal olarak kendilerine bu imkanı sunuyoruz.”

62 Soru 10: Okulunuzda eğitim ortamında teknoloji kullanımını değerlendiriniz? “Geliştirdiğimiz projeler sayesinde bir çok yeni ekipmanın finansal altyapısını sağlayabiliyoruz. Atölyelerimizin en yeni standart teknolojiye sahip olmasının öğrencilerimizin hem güvenliği hemde başarısı için son derece önemli olduğunu düşünüyorum.”

63 “Özellikle fen bilgisi dersleri için bilgisayar donanımlı bir sınıfımız bulunmakta. Ayrıca öğrencilerin internet araştırmaları için özel bir bilgisayar odamız da bulunmakta. Ancak okul felsefemiz gereği çok fazla teknolojiyi çocukların yaratıcılıkları ve kişisel gelişimleri açısından gerekli ve doğru bulmuyoruz. Hızla gelişen çağda ve refah toplumlarında zaten okul haricinde de gereğinden fazla teknolojiyle içiçe oldukları kanısındayız. Bu nedenle kendilerine teknolojiyi ve medyayı (bilgi kirliliğine de dikkat çekerek) bilinçli ve sorumlu kullanmayı öğretiyoruz. Aileleri de bu konuda bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi bir görev addediyoruz.”

64 St Joseph’s Catholic Lower School

65

66

67

68

69 Öğretmen sayısı: 26 Mevcut öğrenci sayısı: 339 Eğitim verdiği sınıflar: Okul öncesi sınıflar. (Key Stage 1, Key Stage 2)

70 Okul Müdürüyle Mülakat
Soru 1: Özgeçmişinizden bahseder misiniz? “Çok çeşitli işlerde çalıştıktan sonra (Hatta 3 yıl bir kumarhanede kurpiyerlik yaptım) 2000 yılında bir ortaokulda öğretmenliğe başladım, 2008 yılında başöğretmen asistanlığı, 2010 yılında bir ilkokulda başöğretmen oldum.

71 Soru 2: Okulunuzun vizyonu nedir
Soru 2: Okulunuzun vizyonu nedir? Okulunuzun vizyonunu nasıl oluşturdunuz? “ Vizyonumuz; bütün çocukların kendi potansiyellerine ulaşmaları ve Tanrı’ya inançlarını büyütmeleridir. Diğer okullar hükümet kanallı olup dini öğretilerde bulunmazken biz kiliseyle beraber din öğretiminin de gerekli olduğuna inanıyoruz. Vizyon; veliler, öğrenciler, personel ve tüm okul topluluğu ile istişare edilerek oluşturulmaktadır.” Pakistan,polonya,afrika çocukları çokken beyaz ingiliz çocukları daha az. Okul öğrencilerinin %20 si özel öğrenci gurubundadır (davranış güçlüğü,otizm,öğrenme güçlüğü). 2. dil ingilizce. Bu şehirde yaklaşık insan yaşamakta.

72 Soru 3: Okulunuzun misyonu nedir
Soru 3: Okulunuzun misyonu nedir? “Her okulun misyonu İsa ile çalışma, öğrenme ve öğrenmektir. Personel, veli gibi tüm okul paydaşları ile birkaç olası misyon üzerinde tartışıldı ve öğrencilerden oy kullanmaları istendi. İsa yaptığımız her şeyde bizimle.”

73 Soru 3: Örgütünüzün değerleri nelerdir
Soru 3: Örgütünüzün değerleri nelerdir? “ Okulumuzun değerleri İncil’de İsa’nın sözleri tarafından özetlenmektedir: başkalarının size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de diğer insanlara karşı öyle davranın. Bu altın kural olarak bilinmektedir. Bir başka önemli değer; eşitliktir. Çeşitli sosyal farklılıklara karşı demokratik davranılmaktadır.”

74 Soru 4: Okul paydaşlarıyla (personel, aile, çevre) iletişiminiz var mı
Soru 4: Okul paydaşlarıyla (personel, aile, çevre) iletişiminiz var mı? Nasıl? Lütfen açıklar mısınız? Üst kurum yöneticileri “ Kendim ve kıdemli liderlik ekibi arasında çift yönlü e-posta yoluyla iletişimi sürdürmekteyiz. Ayrıca her 2 haftada bir okuldan sonra bu liderlik ekibi ile toplantı yapıyorum. Bu ekip altı kişiden oluşmaktadır, ki bunların 4’ü sınıf öğretmenidir. Bunlardan 3’ü matematik, İngilizce ve din eğitiminden sorumludur. ”

75 b) Öğretmen “Her Salı okuldan sonra (3:45-4:45) önemli konuları tartışmak ve çalışma yapmak için ve her Cuma okuldan önce (8:30-8:45) geçmiş haftanın değerlendirilmesi ve gelecek hafta için önerilerin dile getirildiği bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmektedir.”

76 c) Yardımcı hizmetlerden sorumlu personel
“ ler yoluyla iletişimler kurulmakta ve okul zamanı içinde her iki haftada bir küçük toplantılar yapılmaktadır. Ayrıca asistanlara okul dışı toplantılar için öğretmenlere göre daha az ödeme yapıldığından mesai saati dışında toplantıya katılmaları beklenmemektedir.”

77 d)Öğrenci “ Yaşları 5-9 arasında değişen çocuklardan her yılın başında okul konseyi için iki temsilci seçilir. Bu temsilciler öğrencileri etkileyen konular hakkında öğle vakitlerinde konuşurlar (bu toplantıların sıklığı değişir) ve sınıf arkadaşlarından geribildirim alırlar.”

78 e) Veli “ Velilere çocuklarla birlikte evlerine mektup gönderilir (bazen Polonya gibi diğer dillere tercüme edilerek). Yılda yaklaşık 2 ya da 3 kez bilgilendirme geceleri düzenlenir. Örneğin çocuklara matematik ve okuma hakkında yardım nasıl edilebilir üzerine..vs. Yılda iki kez de çocuklarının gelişimi hakkında sınıf öğretmenleri ile görüşürler.”

79 f) Bunların dışında “Yönetim organı, başöğretmen başkalığında okul işlerinin nihaî sorumlusudur. (Onlar okul çalışanlarını ateşler) Yönetim birimi, okul personeli ve veliler, Katolik federasyonu ve doğrudan okulun içinde olmayan diğer insanların temsilcilerinden oluşmaktadır. Yönetim kurulunun amacı okulun en iyiyi yaptığından ve başöğretmenin işlerini düzenli yaptığından emin olmaktır. Ben her altı haftada bir vali ile buluşuyorum.”

80 Soru 5: Okulunuzda kararları nasıl alırsınız
Soru 5: Okulunuzda kararları nasıl alırsınız? Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? “Bu karara bağlıdır. Herkese her konuda danışmak gerektiğine inanmıyorum. Bazı kararları kendim almam gerek. Okulun çalışanları veya mali konulardaki önemli kararları, yönetim organı ile görüşerek alıyorum. Davranış yönetimi veya öğretim ile ilgili kararları liderlik takımım veya liderlik toplantılarında öğretmenlerle birlikte alıyorum. Özellikle müfredat alanları hakkında kararları 'konu lideri' (her sınıf öğretmeni sorumlu oldukları bir konu) ile görüşerek alıyorum. Bazen ebeveynlere bir konu hakkında fikirlerini almak için mektup gönderiyorum veya çok nadiren onların katıldığı toplantılar düzenliyorum.”

81 Soru 6: Öğretmenlerinizin değerlendirmelerini yaparken neleri ölçüt olarak kullanıyorsunuz? Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? “Müdürler ve yöneticiler genellikle bir öğretmeni yetersiz, tatmin edici, iyi veya üstün olup olmadığını değerlendirmek için OFSTED tarafından kullanılan kriterlerin aynı veya benzerini kullanmaktadır. Ancak son zamanlarda “tatmin edici” “iyileştirme ihtiyacı” olarak değiştirildi. Ama kriterlerin sadece adı değişti, aynı olduğuna inanıyoruz.”

82 Soru 7: Okula yeni gelen öğretmenlere (uyum) hangi konularda yardım ediyorsunuz?
“Bir öğretmen mesleğine yeni ise o zaman onlara yardım etmek için bir mentor (başka bir sınıf öğretmeni) verilmektedir. Bu öğretmen düzenli olarak öğretmeni ile görüşmeler yapar ve ona yardım eder. Örneğin, dersleri planlama, sınıfları organize etme ve çocukları hem okulda hem de evde şiddet, istismar gibi durumlardan korumak için davranış yönetimi hakkında bilgilendirme.”

83 Soru 8: Okulunuzda ne gibi sosyal etkinlikler yapıyorsunuz
Soru 8: Okulunuzda ne gibi sosyal etkinlikler yapıyorsunuz? (Resmi Bayramlar dışında) “Öğretmenler örneğin, kendi sınıfları için eğitim ziyaretleri organize ederler; bir cami, bir çiftlik, bir değirmen. Dini bayramlarda piknik etkinlikleri düzenler veya Katolik kesimlere ziyerette bulunur. Okul diskoları, yaz fuarları, üniformanın giyinilmediği günler de vardır.”

84 Soru 9: Okulunuzda insan kaynakları (personel) gelişimi için neler yapılmaktadır? “Biz genellikle her yeni dönem başında, tüm personel için eğitim günleri düzenleriz. Orada okuldan sonra bazen kurslar ve personel toplantıları yapılır.Yeni öğretmenlerin mentoru var. Personel okul zamanında yıl boyunca kurslara gitmek için okuldan ayrılabilir. Her personel yıl içinde bir çok kez benim veya başka liderlik takımı üyesi tarafından değerlendirilir. Onlar kendi mesleki gelişimleri için yıl için belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığı hakkında bir liderlik takımı üyesi ile 'performans yönetimi' toplantıları var.”

85 Soru 10: Okulunuzda eğitim ortamında teknoloji kullanımını değerlendiriniz? “Her sınıfta en az iki çoğunlukla da 5-6 bilgisayar, interaktif beyaz tahta, bir dijital fotoğraf makinesi, video kamera ve internet bağlantısı vardır.Bilgisayarlar bir ağda toplanmış durumda ve bu ağ her bir bilgisayarda mevcut. Kayıt, elektronik yapılır.Okul para ödeyerek çeşitli eğitim yazılım sistemlerine (Eğitim Şehri, Espresso) abonedir.Okul son olarak 16 dizüstü satın aldı ve 15 ipad sipariş etmiştir. Her öğretmene ödünç olarak okul tarafından bir dizüstü bilgisayar verilmiştir.”

86 NİMET-BAHRİ KUTLUÖZEN ORTAOKULU

87

88

89

90

91

92 Öğretmen sayısı: 60 öğretmen, 3 idareci, 1 memur
Öğretmen sayısı: 60 öğretmen, 3 idareci, 1 memur. Mevcut öğrenci sayısı: 1600 Eğitim verdiği sınıflar: Okul öncesi; ilkokul 2,3,4; ortaokul 6,7,8 ve ayrıca halk eğitim yetişkin okuma-yazma kursları.

93 Okul Müdürüyle Mülakat
Soru 1: Özgeçmişinizden bahseder misiniz? “Kayseri doğumlu. Üniversiteyi Ankara’da okumuş ve ilk görev yeri İstanbul. 5 sene öğretmenlik yaptıktan sonra 8 yıl müd. yrd. sonrasında müdürlük ve toplamda 24 yıllık çalışma hayatı var.”

94 Soru 2: Okulunuzun vizyonu nedir
Soru 2: Okulunuzun vizyonu nedir? Okulunuzun vizyonunu nasıl oluşturdunuz? Artık vizyon, misyon belirlemeyi uygun bulmuyorum kalıplaşmış cümleler şeklinde cümleler kullanmayı uygun bulmuyorum. Eksik yönlerimi farkedip, okulumu bir adım daha ileriye götürebiliyorsam işte o zaman doğru bir iş yapmışım demektir.

95 Soru 3: Okulunuzun misyonu nedir?

96 Soru 3: Örgütünüzün değerleri nelerdir
Soru 3: Örgütünüzün değerleri nelerdir? “ Benim için önemli olan nokta farklılık yaratmaktır eğer çevrene göre farklılık yatabiliyorsan yaptığın işin anlamı vardır.”

97 Soru 4: Okul paydaşlarıyla (personel, aile, çevre) iletişiminiz var mı
Soru 4: Okul paydaşlarıyla (personel, aile, çevre) iletişiminiz var mı? Nasıl? Lütfen açıklar mısınız? Üst kurum yöneticileri “ İlçe ve il milli eğitim müdürlükleri ile her zaman iletişim durumundayım asla bağımı koparmam dolayısıyla okulun ihtiyaçları söz konusu olduğunda bu kurumlardan da destek alabilirim.”

98 b) Öğretmen ve yardımcı personel “ Öğretmenlerimle ihtiyaç olan her durumda toplantı yaparım. Gün içinde okulda olamadığım zamanları memura kesinlikle bildiririm dolayısıyla beni arayan kişilere açıklayıcı uygun cevapları verebilir.”

99 e) Veli “Okul aile birliği ile iletişimimi kesintisiz sürdürmekteyim
e) Veli “Okul aile birliği ile iletişimimi kesintisiz sürdürmekteyim. Her veli toplantısından önce veliler ile genel görüşmelerimi yaparım.”

100 Soru 5: Okulunuzda kararları nasıl alırsınız
Soru 5: Okulunuzda kararları nasıl alırsınız? Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? “Okulda kararları ilgili kişilerle beraber alırız. Örneğin sene başında öğretmenlerimle kendi branşlarındaki isteklerini sorarım bu istek ve beklentiler doğrultusunda bir takım kararlar alır yeni adımlar atarız.”

101 Soru 6: Öğretmenlerinizin değerlendirmelerini yaparken neleri ölçüt olarak kullanıyorsunuz? Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? “Öğretmen okula ilk geldiğinde dosyasını kesinlikle incelerim ödül, ceza, izin gibi geçmişe yönelik bilgilerini incelerim. Başarılı her öğretmeni kesinlikle ödüllendiririm. Ayrıca öğretmeni okul içerisinde bizzat kendim gözlemlerim. Sınavların ortak yapılmasını isterim ki bu da yine öğretmenlerin verimliliklerini görmekte bana yardımcı olur.”

102 Soru 7: Okula yeni gelen öğretmenlere (uyum) hangi konularda yardım ediyorsunuz?
“Artık insan kendilerinde özel problemeler olmadığı sürece uyum sağlamakta sorun yaşamıyorlar. Fakat ben yine de yeni bir öğretmen geldiğinde karşılıklı beklentilerimizi ifade ettiğimiz bir görüşme yaparım.”

103 Soru 8: Okulunuzda ne gibi sosyal etkinlikler yapıyorsunuz
Soru 8: Okulunuzda ne gibi sosyal etkinlikler yapıyorsunuz? (Resmi Bayramlar dışında) “Ayda bir kez bowlinge gideriz. Ayrıca özel günlerde (öğretmenler günü gibi) okul dışında yemekli toplantılar yaparız. Öğrenciler için de müze, sirk gezileri tiyatro ve sinema faaliyetleri de yapılıyor. “

104 Soru 9: Okulunuzda insan kaynakları (personel) gelişimi için neler yapılmaktadır? “Yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Örneğin geçen sene akıllı tahta kullanımı için öğretmenleri bilgilenmeleri amacıyla ilgili seminer katılımına yönlendirdik.”

105 Soru 10: Okulunuzda eğitim ortamında teknoloji kullanımını değerlendiriniz? “Okulumuzda her sınıfta bir bilgisayar ve projeksiyon aleti bulunmaktadır. Ayrıca yine her sınıfta internet bağlantısı mevcuttur.”

106 Değerlendirme İngiltere’de;
Dini eğitimle beraber eşitlik ve erişim en temel hedef olarak görülüyor. Okul müdürleri ve öğretmenleri çok iyi örgütlenmiş, hizmetleri kolaylaştırmak için liderlik ekibi devreye giriyor. Eğitimde görsellik, öğrenci katılımı ve öğrenci başarıları ön planda. Çocuk hakları çok önemli. (ilköğretimden itibaren sosyal hizmetleri arama konusunda eğitim veriliyor) Uygulanan sınavların çoğu klasik sorulardan oluşuyor ve değerlendirmeler görevli öğretmenler tarafından yapılıyor. Okullar yüksek özerkliğe ve bir çok konuda bağımsızca, kendi başlarına karar verme yetkilerine sahip olmasına karşın, değerlendirmelerden elde edilen sonuçlar yolu ile çok güçlü bir şekilde hesap verir konumda.

107 Almanya’da Mesleki eğitim ön planda olduğu için teorik bilgilere önem verildiği kadar pratik bilgiye de önem verilmektedir. Teknoloji okur yazarlığına önem verilmektedir. Temel ilkelere bağlı fakat kendi içerisinde farklılaşan (16 eyalet) bir eğitim teşkilatlanması mevcuttur. İlkokul öğretmenlerinin en temel görevi öğrencilerin hangi okula devam etmesi gerektiği üzere danışmanlık yapmaktır.

108 Türkiye’de ise; Başarı ve farklılaşma için risk alınmadığı bir okul kültürü anlayışı mevcut. Okullar arası farklılık oldukça yüksek. Öğretmenlik, profesyonellik mesleği olarak algılanmıyor. Devlet eliyle yapılan yardımlar sınırlı. Etkin teknoloji kullanımı bulunmamaktadır.


"OKUL KÜLTÜRÜ Bahar YAKUT Gülnihal YILDIRIM Meliha SAKİN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları