Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALG BAZLI BİYOYAKIT TEKNOLOJİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALG BAZLI BİYOYAKIT TEKNOLOJİSİ"— Sunum transkripti:

1 ALG BAZLI BİYOYAKIT TEKNOLOJİSİ

2 İçerik Giriş Nesnel Tesis Yeri Genel Blok Şeması Hammadde Üretimi
Yeşil Dizel Üretimi Karışık Alkol Üretimi Ekonomik Değerlendirme Sonuçlar

3 Giriş Sınırlı ham petrol rezerveleri
Yenilenebilir kaynaklar (alg, soya, ayçiçeği...) Alg bazlı biyo-yakıt en umut verici çözümdür çünkü: -70% kuru ağırlık yağ içeriği -CO2 sekestrasyon -Atık su içinde büyümeye becerisi -Küçük arazi gereksinimi -Hiçbir gıda için rekabet yok

4 Nesnel ton / yıl biyodizel üreten bir gelecek Bio-rafineri Tasarımı ‘Back-of-the-Envolepe’ ekonomik değerlendirme Bir ön karlılık analizi

5 Alg Biyodizeli’nin Temelleri
Alg büyümesi Petrol çıkarma Biyodizel için dönüşüm

6 Nutrients, Waste water &
Bio-refinery Diagram Nutrients, Waste water & CO2 from Power Plant Yenilenebilir dizel üretimi Steam Reforming CO2 Hammadde üretimi H2 LPG,C02 Algae Growing Algae Harvesting Oil Extraction Hydrotreater Isomerization Separations Karışık alkol üretimi Mixed Alcohol Ethanol Higher Alcohol CO2 Bio Diesel

7 Hammadde ve Tesis Yerleri
Southeast Asia United States Africa Australia

8 Hammadde Üretim ve Yer Karşılaştırması
Climate CO2 sequestration Waste water availability CO2 source Infrastructure + ++ + ++ ++ USA ++ ++ + ++ ++ Australia + + + + + India + + ++ + + SE Asia ++ - - Africa Legend: excellent neutral + good not suitable

9 Hammadde Üretim ve Hammaddeler
Algae -Nannochloropsis sp. (35-68% kuru ağırlık yağ içeriği) CO2 Endüstriyel kaynak (santral baca gazı) Alg için 1 kg başına CO kg Saflaştırılmış-baca gazı (% 100 CO2) -Taze, tuz veya atık su (atık su) Water Nutrients Besinlerin bir ana kaynak olarak -Gübre -Ana: azot ve fosfor Light -Yapay ya da doğal (güneş ışığı)

10 Hammadde Üretim Teknolojileri
Açık Gölet fotobiyoreaktör

11 Hammadde Üretim Teknolojileri karşılaştırma
Open Pond Photobioreactor - + Contamination - + Productivity - + Raw Material Losses + - Oxygen Inhibition - + Process Control - + Biomass Concentration ++ - Costs

12 Hammadde Üretim ve Alg Büyümesi
egzoz hasat Gaz giderici Taze ortam Solar Array Soğutma suyu pompa hava

13 Hasat ve Ekstraksiyon Hasat: - Yeni teknoloji (çoğunlukla Santrifüj kullanılan 50 kat daha az işletme maliyeti) Extraction: - Mechanical Expellers (80% oil) - Chemical Extraction (20% oil)

14 Karışık Alkol Üretimi ve Blok Şeması
Heat & Power Ethanol Yem İşleme Gaz Haline Getirme Gaz Temizleme & Kondisyon Alkol Sentezi Alkol Ayırma Biomass Higher Alcohol

15 Yeşil Dizel Üretimi 1.Nesil
-Yan ürün olarak gliserin ile biyodizel üretimi (FAME) için transesterifikasyon metodu 2.Nesil -Propan gibi Yeşil Dizel üretim yan ürün

16 Yeşil Dizel Üretimi - Blok Şeması (UOP Teknolojisi) -
Hydrogen Light Fuels Algae Oil Reactor 1 Separation Decarboxylation Deoxygenation Isomerization Green Diesel By-products: Naphtha, LPG, CO2, water Reactor 2 Product Recovery Catalyst: Ni/Al2O3 and NiMo/Al2O3 Zeolite (HZSM 22)/Pt

17 Ekonomik Değerlendirme
fraksiyonel yöntemi karlılık analizi Aspen Plus Ekipman boyutlandırma için kütle ve enerji dengesi Literatürden ekstre Göster

18 (Alg + Hasat + Ekstraksiyon + Karışık Alkol) Yeşil Dizel RSP Analizi
Gerekli Satış Fiyatı Toplam Sermaye + Sermaye Ücretleri + Hammadde + Uygulamalar + katalizörler ve Kimyasallar + Sabit Maliyetler (Alg + Hasat + Ekstraksiyon + Karışık Alkol) Yan ürün karışık Alkol Yosun Yağı RSP Analizi Algae Oil RSP Yan ürün LPG + Nafta Toplam Sermaye + Sermaye Ücretleri + Hammadde + Uygulamalar + katalizörler ve Kimyasallar Maliyetleri Sabit (Yeşil Dizel) Yeşil Dizel RSP Analizi Green Diesel RSP

19 Yosun Yağı RSP Analizi

20 RSP Analizi - Yosun Yağı
Factor Contribution MM$ 755.8 Total Capitals 184.9 Capital Charges 6.8 Raw Material 23.5 Utilities 1.2 Catalyst & Chemicals 60.0 Fixed Chemicals 1032 Total RSP of Algae Oil ($/Ton) 1193.0 RSP New Plant 558.0 RSP Fully Depreciated Plant

21 Ekipman Maliyetleri (Alg Yağı)

22 Ekipman Maliyetleri (Alg Yağı)
Equipment Cost (Million $) 157.3 Photobioreactor 8.4 Medium Feed Pumps 0.1 Fresh Water Pumups 0.6 Recycle Water Pump 41.1 Air Compressors 5.3 Heat Exchangers 11.3 Degassing Column Cooling Tower 7.1 Harvesting Unit 2.3 Extraction Unit 17.2 Total 250.8

23 Sonuç ve Öneriler Alg Biyodizel diğer biyokütle esaslı biyodizel piyasa fiyatından % 52 daha pahalı Alg Girişim Sistemi daha fazla araştırılması gerekmektedir Alg yetiştirme büyük maliyet (PBR'nin yüksek fiyatı) Hükümet sübvansiyon piyasada rekabetçi fiyat biyodizel için gerekli olan Daha verimli ve daha az maliyetli bir alg yöntemi

24 TEŞEKKÜRLER

25 Questions? KADİR SUNA


"ALG BAZLI BİYOYAKIT TEKNOLOJİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları