Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALG BAZLI BİYOYAKIT TEKNOLOJİSİ. İçerik Giriş Nesnel Tesis Yeri Genel Blok Şeması Hammadde Üretimi Yeşil Dizel Üretimi Karışık Alkol Üretimi Ekonomik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALG BAZLI BİYOYAKIT TEKNOLOJİSİ. İçerik Giriş Nesnel Tesis Yeri Genel Blok Şeması Hammadde Üretimi Yeşil Dizel Üretimi Karışık Alkol Üretimi Ekonomik."— Sunum transkripti:

1 ALG BAZLI BİYOYAKIT TEKNOLOJİSİ

2 İçerik Giriş Nesnel Tesis Yeri Genel Blok Şeması Hammadde Üretimi Yeşil Dizel Üretimi Karışık Alkol Üretimi Ekonomik Değerlendirme Sonuçlar

3 Giriş Sınırlı ham petrol rezerveleri Yenilenebilir kaynaklar (alg, soya, ayçiçeği...) Alg bazlı biyo-yakıt en umut verici çözümdür çünkü: -70% kuru ağırlık yağ içeriği -CO2 sekestrasyon -Atık su içinde büyümeye becerisi -Küçük arazi gereksinimi -Hiçbir gıda için rekabet yok

4 Nesnel 170 000 ton / yıl biyodizel üreten bir gelecek Bio-rafineri Tasarımı ‘Back-of-the-Envolepe’ ekonomik değerlendirme Bir ön karlılık analizi

5 Alg büyümesi Petrol çıkarma Biyodizel için dönüşüm Alg Biyodizeli’nin Temelleri

6 H2H2 CO 2 Ethanol Higher Alcohol Bio Diesel Nutrients, Waste water & CO 2 from Power Plant LPG,C0 2 Algae Growing Algae Harvesting Hydrotreater Isomerization Steam Reforming Separations Oil Extraction Mixed Alcohol Hammadde üretimi Yenilenebilir dizel üretimi Karışık alkol üretimi Bio-refinery Diagram

7 Hammadde ve Tesis Yerleri Africa United States Australia Southeast Asia

8 Hammadde Üretim ve Yer Karşılaştırması Legend: ++ excellent 0 neutral + good - not suitable Climate USA + ++ + + Infrastructure CO 2 source Waste water availability CO 2 sequestration ++ + + 0 + + + - + + 0 + + - Australia India SE Asia Africa

9 Algae CO 2 Nutrients Besinlerin bir ana kaynak olarak -Gübre -Ana: azot ve fosfor -Taze, tuz veya atık su (atık su) -Endüstriyel kaynak (santral baca gazı) -Alg için 1 kg başına CO2 -1.83 kg -Saflaştırılmış-baca gazı (% 100 CO2) -Nannochloropsis sp. (35-68% kuru ağırlık yağ içeriği) Water Light -Yapay ya da doğal (güneş ışığı) Hammadde Üretim ve Hammaddeler

10 Hammadde Üretim Teknolojileri Açık Gölet fotobiyoreaktör

11 Hammadde Üretim Teknolojileri karşılaştırma Contamination Open Pond - Raw Material Losses Productivity Process Control Oxygen Inhibition Biomass Concentration Costs - - ++ - - + Photobioreactor + + + - + + -

12 Hammadde Üretim ve Alg Büyümesi Taze ortam pompa egzoz Soğutma suyu hava Solar Array hasat Gaz giderici

13 Hasat ve Ekstraksiyon Hasat: - Yeni teknoloji (çoğunlukla Santrifüj kullanılan 50 kat daha az işletme maliyeti) Extraction: - Mechanical Expellers (80% oil) - Chemical Extraction (20% oil)

14 Karışık Alkol Üretimi ve Blok Şeması Heat & Power Yem İşleme Gaz Haline Getirme Gaz Temizleme & Kondisyon Alkol Sentezi Alkol Ayırma Biomass Higher Alcohol Ethanol

15 Yeşil Dizel Üretimi 1.Nesil -Yan ürün olarak gliserin ile biyodizel üretimi (FAME) için transesterifikasyon metodu 2.Nesil -Propan gibi Yeşil Dizel üretim yan ürün

16 Yeşil Dizel Üretimi - Blok Şeması (UOP Teknolojisi) - Separation Algae Oil Light Fuels Green Diesel Hydrogen Reactor 1 Product Recovery Reactor 2 Decarboxylation Deoxygenation Isomerization By-products: Naphtha, LPG, CO2, water Catalyst: Ni/Al 2 O 3 and NiMo/Al 2 O 3 Zeolite (HZSM 22)/Pt

17 Ekonomik Değerlendirme fraksiyonel yöntemi karlılık analizi Aspen Plus Ekipman boyutlandırma için kütle ve enerji dengesi Literatürden ekstre Göster

18 Gerekli Satış Fiyatı Toplam Sermaye + Sermaye Ücretleri + Hammadde + Uygulamalar + katalizörler ve Kimyasallar + Sabit Maliyetler (Alg + Hasat + Ekstraksiyon + Karışık Alkol) Toplam Sermaye + Sermaye Ücretleri + Hammadde + Uygulamalar + katalizörler ve Kimyasallar + Sabit Maliyetler (Alg + Hasat + Ekstraksiyon + Karışık Alkol) Yosun Yağı RSP Analizi Algae Oil RSP Toplam Sermaye + Sermaye Ücretleri + Hammadde + Uygulamalar + katalizörler ve Kimyasallar Maliyetleri Sabit (Yeşil Dizel) Toplam Sermaye + Sermaye Ücretleri + Hammadde + Uygulamalar + katalizörler ve Kimyasallar Maliyetleri Sabit (Yeşil Dizel) Green Diesel RSP Yan ürün karışık Alkol Yan ürün karışık Alkol Yan ürün LPG + Nafta Yan ürün LPG + Nafta Yeşil Dizel RSP Analizi

19 Yosun Yağı RSP Analizi

20 RSP Analizi - Yosun Yağı Total Capitals 755.8 RSP of Algae Oil ($/Ton) Factor Capital Charges Raw Material Utilities Catalyst & Chemicals Fixed Chemicals Total RSP New Plant RSP Fully Depreciated Plant 184.9 6.8 23.5 1.2 60.0 1032 1193.0 558.0 Contribution MM$

21 Ekipman Maliyetleri (Alg Yağı)

22 Photobioreactor 157.3 Cost (Million $) Equipment Medium Feed Pumps Fresh Water Pumups Recycle Water Pump Air Compressors Heat Exchangers Degassing Column 8.4 0.1 0.6 41.1 Cooling Tower Harvesting Unit Extraction Unit 5.3 11.3 7.1 2.3 17.2 Total 250.8

23 Sonuç ve Öneriler Alg Biyodizel diğer biyokütle esaslı biyodizel piyasa fiyatından % 52 daha pahalı Alg Girişim Sistemi daha fazla araştırılması gerekmektedir Alg yetiştirme büyük maliyet (PBR'nin yüksek fiyatı) Hükümet sübvansiyon piyasada rekabetçi fiyat biyodizel için gerekli olan Daha verimli ve daha az maliyetli bir alg yöntemi

24 TEŞEKKÜRLER

25 Questions? 11-10-563 KADİR SUNA


"ALG BAZLI BİYOYAKIT TEKNOLOJİSİ. İçerik Giriş Nesnel Tesis Yeri Genel Blok Şeması Hammadde Üretimi Yeşil Dizel Üretimi Karışık Alkol Üretimi Ekonomik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları