Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOŞGELDİNİZ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOŞGELDİNİZ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI."— Sunum transkripti:

1 HOŞGELDİNİZ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

2 ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİLERİ NELERDİR? ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

3 ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİLERİNİN ÖNEMİ NEDİR? 21′inci yüzyılın en önemli sorunlarından olarak görülen ‘ Enerji’ bilim insanlarını bu konuda daha fazla araştırma yapmaya yönlendiriyor. Fosil yakıtların artan maliyetleri ve çevreye verdikleri zarar alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi zorunlu kılıyor. Bu durumu göz önüne alan bilim insanları yenilenebilir enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için önemli projelere imza atmaktadırlar. Dünyadaki bu değişimlere bakıldığında alternatif enerji kaynakları olan rüzgar, güneş, jeotermal, hidroelektrik, hidrojen, biyokütle gibi enerji alanlarına bir yönelim olduğu görülmektedir. Türkiye’nin de yenilebilir enerji potansiyellerinin yüksek olduğu bilinen bir gerçektir. Bunun yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi son yıllarda büyük artış göstermiştir. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün verilerine de bakıldığında 2005-2011 arası sadece rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütleden elde edilen elektrik kurulu gücü %47 oranında arttığı görülmektedir. Bu oran alternatif enerji sektörünün gelecek vadettiğinin önemli bir göstergesidir. ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

4 ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİLERİNİN ÖNEMİ NEDİR? ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2023 YILINA KADAR; ÜLKEMİZDEKİ ELEKTRİK ARZINDAKİ ALTERNATİF ENERJİ PAYINI %1’DEN % 30’UN ÜZERİNE ÇIKARMAYI HEDEFLEMEKTEDİR. BU HEDEF ÜLKEMİZDEKİ ALTERNATİF ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ İŞ VE İSTİHDAM OLANAKLARININ DA ÇOK CİDDİ BİR ŞEKİLDE ARTIŞ GÖSTERECEĞİNİN BİR GÖSTERGESİDİR. TÜRKİYEDE'Kİ İNŞAA HALİNDEKİ RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALLERİNİN %16.87 LİK PAYLA 163,7 MW'LIK ENERJİ SAĞLAYARAK İLK SIRAYI İZMİR ALMAKTADIR. LİSANSLI RES'LERDE İZMİR YİNE İLK SIRADA (714,95 MW) YER ALMAKTADIR. EGE BÖLGESİ İŞLETMEDEKİ RES'LERDE %40,68 PAYLA İLK SIRADA YER ALMAKTADIR. ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

5 Elektrik ve Enerji Bölümü/ Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı KURULUŞ: Mayıs 2013’te YÖK onayı ile program öğrenci alımına açılmıştır. KONTENJAN: Toplam 25 (%100 burslu: 3 öğrenci, %50 burslu öğrenci: 6, %25 burslu: 10 öğrenci) DERS MÜFREDATI: Yurt içi ve yurt dışı emsal organizasyonlarla uyumlaştırılmış ve zenginleştirilmiştir. ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

6 Elektrik ve Enerji Bölümü/ Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı SINAVSIZ GEÇİŞ: Meslek Liselerinin, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Makine Teknolojisi Metal Teknolojisi Alanlarından sınavsız geçiş imkanı bulunmaktadır. ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

7 Elektrik ve Enerji Bölümü/ Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı Program Çıktıları: Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programı mezunları sektörde enerji üretimi ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren kuruluşlarda, enerji teknolojisine dayalı malzeme üretimi yapan kuruluşlarda veya tüm bu teknolojiler için bakım ve servis hizmeti üreten kuruluşlarda çalışabilirler. Ayrıca enerjiye dayalı çevre teknolojisi üreticilerinde veya ilgili alandaki hizmet üreticisi kuruluşlarda da istihdam edilebilirler. ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

8 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı İSTİHDAM ALANLARI: Endüstriyel güneş enerjisi uygulamaları Endüstriyel rüzgar enerjisi uygulamaları Ekolojik/Yeşil bina uygulamaları Yakıt pili ve hidrojen enerjisi sistemleri uygulamaları Güneş enerjisi santralleri ve doğal güneş ışığı sistemleri Rüzgar enerjisi santralleri Nükleer enerji santralleri Hidrolik Enerji santralleri Biyoyakıt sistemleri uygulamaları Hibrit enerjili kara/hava/deniz araçları uygulamaları Alışveriş merkezleri, organize sanayi bölgeleri, turizm tesisleri ve fabrikalar için güneş enerjisi sistemleri Çiftlikler, dağ evleri, yazlıklar, turistik tesisler, küçük- orta ölçekli işletmeler için güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten sistemlerin satış, montaj ve servisi Temiz enerji kaynakları ile çalışan sulama ve pompa sistemleri Telekomünikasyon, TV ve radyo sistemlerinin elektrik ihtiyacının alternatif enerji kaynaklarından karşılanması Doğal güneş ışığı sistemleri Toprak ve su kaynaklı ısı pompası sistemleri Temiz enerji odaklı sosyal sorumluluk projeleri Savunma Sanayii ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

9 Akademik Kadro ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

10 Öğr. Gör. Şerife ÇAMCI (Program Sorumlusu) Yrd.Doç.Dr. İlker GÜRKAN Öğr. Gör. Selen ÇEKİNİR Prof. Dr.Ali Rıza KARACAN (Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı) Akademik Kadro Öğr. Gör. Oğuz GORA ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

11 ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI Sektör Danışma Kurulu: Hüseyin VATANSEVER EBSO Meclis Üyesi Kemal ZORLU Mazhar ZORLU Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selen ÇEKİNİR YAŞAR ÜNV. Öğretim Görevlisi

12 İngilizce Yeterlilik ve 2. yabancı Dil FLAT sınavından; <= 40, Mesleki İngilizce I ve II zorunlu. 40 – 49 arası Mesleki İngilizce I’den muaf olabilir. 50 – 59 arası Mesleki İngilizce I ve II’den muaf olabilir. 60 – 69 arası Mesleki İngilizce I, II ve III’den muaf olabilir. 70 – 79 arası Mesleki İngilizce I, II, III ve IV’den muaf olabilir. DGS ile Yaşar Üniversitesi, en az 65. ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

13 YÖK ve YÜ Zorunlu Dersler Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri YÜ Kurumsal Dersler: Sosyal Sorumluluk (zorunlu) İnsan Bilimleri Etik Kültürü Estetik Kültürü Araştırma Kültürü Proje Kültürü Tasarım Kültürü ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

14 2014 – 2015 Güz Dönemi (1.Yarıyıl) Program Zorunlu Dersleri DersKrediAKTS Alternatif Enerji Teknolojisine Giriş2-2-34 Fizik I2-2-35 Matematik I3-0-35 Mesleki İngilizce – I 3-0-33 Bilgi ve İletişim Teknolojisi3-0-33 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi – I2-0-21 Türk Dili – I 2-0-2 1 Üniversite Seçmeli Dersi2-0-22 Seçmeli Dersler 6 Toplam2430 Seçmeli Dersler DersKrediAKTS Malzeme Bilimi3-0-34 Temel Tesisat İşlemleri0-4-25 Mesleki Gelişim Etkinlikleri – I0-2-12 Mesleki Uygulamalar – I0-8-44 Pazarlama – I*3-0-34 İş Güvenliği ve İlk Yardım0-2-12 İşletme Yönetimine Giriş*3-0-33 Ekonomi - I3-0-34 II. Yabancı Dil3-0-33

15 Seçmeli Dersler 2014 – 2015 Bahar Dönemi (2.Yarıyıl) Program Zorunlu Dersleri DersKrediAKTS Teknik Resim0-4-23 Ölçme Tekniği2-0-22 Güneş Enerjisi0-4-24 Temel Elektrik ve Enerji Sistemleri0-4-23 Mesleki İngilizce – II3-0-33 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi – II2-0-21 Türk Dili – II 2-0-2 1 Sosyal Sorumluluk Projesi0-2-11 Seçmeli Dersler 12 Toplam1830 DersKrediAKTS Matematik-II3-0-35 Fizik II2-2-35 Güç Elektroniği ve Güç kaynakları2-2-34 Boru Kaynakçılığı0-4-24 Mesleki Gelişim Etkinlikleri – II0-2-12 Mesleki Uygulamalar – II0-8-44 Teknik İletişim*2-0-23 Bilgisayar Programlama*3-2-46 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar ve Serbest Bölgeler 3-0-33 Genel Kimya 1-2-24 II. Yabancı Dil3-0-33

16 2015 – 2016 Güz Dönemi (3.Yarıyıl) Program Zorunlu Dersleri DersKrediAKTS Kontrol ve Otomasyon0-4-23 Güneş Enerjili Konut Isıtma Sistemleri I 0-4-23 Bilgisayar Destekli Tasarım0-4-24 Mesleki Gelişim Etkinlikleri – III0-2-12 Staj (30 iş günü)*-8 Üniversite Seçmeli Dersi2-0-22 Seçmeli Dersler 8 Toplam2230 Kontrol ve Otomasyon0-4-23 Seçmeli Dersler DersKrediAKTS Enerji Depolama3-0-33 Biyo Kütle ve Yakıt Hücreleri2-2-33 Enerji Biyoteknolojileri3-0-32 Üretim Sistemleri ve Yönetimi3-0-34 Mesleki İngilizce – III3-0-33 Mesleki Uygulamalar – III0-8-44 Mühendislik Mekaniği*2-2-35 Termodinamik*2-2-36 II. Yabancı Dil3-0-33

17 2015 – 2016 Bahar Dönemi (4.Yarıyıl) Program Zorunlu Dersleri DersKrediAKTS Enerji Sistem Tasarımı2-2-34 Güneş Enerjili Konut Isıtma Sistemleri II 0-4-23 Jeotermal Enerji ve Uygulamaları1-2-23 Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi0-4-24 Rüzgar Enerjisi İle Elektrik Üretimi0-4-24 Mesleki Gelişim Etkinlikleri – IV0-2-12 Üniversite Seçmeli Dersi2-0-22 Seçmeli Dersler 8 Toplam2230 Seçmeli Dersler DersKrediAKTS Enerji Verimliliği2-0-23 Soğutma Sistem Tasarımı2-2-34 Elektrik İletim ve dağıtım3-0-34 Endüstriyel Ekoloji2-0-23 Mesleki İngilizce – IV3-0-33 Mesleki Uygulamalar – IV0-8-44 Konvansiyonel Enerji Kaynakları*2-2-34 Akışkanlar Mekaniği*2-2-35 Çevre Koruma2-0-23 Kalite Güvencesi ve Standartları2-0-23 Girişimcilik ve İnnovasyon*2-0-23 II. Yabancı Dil3-0-33

18 Not Sistemi Başarı NotuKatsayıYüzde Eşdeğerlik A 4,0096-100 A-3,7091-95 B+3,3084-90 B3,0077-83 B-2,7070-76 C+2,3065-69 C2.0060-64 F<2,00<60 ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

19 Ders Kayıtları Mezuniyet 120 kredi. Her dönem min 20, max 35 kredi. Alttan dersi olanlar max 45 kredi alabilirler. Kayıtlar YUBİS’ten yapılmaktadır. Ders programı myo.yasar.edu.tr. Adresinde yayınlanmaktadır. Öncelik F ile alınması gereken zorunlu derslerdir. Ders değiştirme: F ile alınması gereken seçmeli dersler için, danışman hocanın onayıyla gerçekleştirilmektedir. Formlar http://ogrenciisleri.yasar.edu.tr/dilekce-ornekleri/http://ogrenciisleri.yasar.edu.tr/dilekce-ornekleri/ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

20 YUBİS ve MYO Websayfası Akademik takvim: http://ogrenciisleri.yasar.edu.tr/http://ogrenciisleri.yasar.edu.tr/ Not dökümü: http://ogrenci.yasar.edu.tr/http://ogrenci.yasar.edu.tr/ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

21 Ders Değerlendirme Derse katılım durumu Ödev/quiz notları Dönem projesi (var ise) 1 Vize (tarihler akademik takvim ve web sayfası) 1 Final (tarihler akademik takvim ve web sayfası) ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

22 PROGRAM DİKEY GEÇİŞ OLANAKLARI: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ön lisans öğrencilerin 4 yıllık fakültelere geçmeleri mümkün olmaktadır. Mühendislik Fakültelerinin, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’ne Fen – Edebiyat Fakültelerinin Fizik Bölümü ‘ne dikey geçiş imkanı bulunmaktadır. Not: MYO bünyesinde teknik bölümlerdeki öğrencilerin ortalama %80’inden fazlası dikey geçiş imkanından yararlanarak mühendislik bölümlerine yerleşmişlerdir. ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

23 Planlanan Laboratuvarlar Hidrojen Enerjisi ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI Yenilenebilir Enerji Jeotermal Enerji Temel Soğutma Sistemi

24 Planlanan Etkinlikler ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU TEKNİK PROGRAMLAR LİSELER ARASI PROJE FUARI ’14 ÇEVRE-SAĞLIK-ENERJİ Alternatif Enerji Kaynakları TeknolojileriAlternatif Enerji Kaynakları Teknolojileri Bilgisayar TeknolojileriBilgisayar Teknolojileri Gıda TeknolojileriGıda Teknolojileri 30 NİSAN 2014 30 NİSAN 2014

25 Medya Haberlerimiz ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

26 Medya Haberlerimiz

27 ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

28 Medya Haberlerimiz ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

29 Medya Haberlerimiz ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

30 Medya Haberlerimiz

31

32

33 Temiz bir gelecek için fark yaratmak sizin elinizde…. ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI


"HOŞGELDİNİZ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları