Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Sunumu hazırlayan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesine teşekkür ederiz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Sunumu hazırlayan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesine teşekkür ederiz."— Sunum transkripti:

1 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Sunumu hazırlayan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesine teşekkür ederiz. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Yenidoğan Ünitelerinde Enfeksiyon Yönetimi

2 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Yenidoğanda nozokomiyal enfeksiyonlar Tanım Yenidoğanda nozokomiyal infeksiyon kriterleri karmaşıktır ve hastanede kalış süresiyle ilişkilidir Annede hastaneye yatış sırasında infeksiyon yok ama 48-72 saat sonra doğan bebek infekte ise bu infeksiyon nozokomiyal kabul edilir Transplasental yoldan geçen infeksiyonlar bu kategoriye alınmaz Centers for Disease Control (CDC)

3 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Risk faktörleri İntrensek risk faktörleri Yenidoğanın immün sisteminin tam gelişmemiş olması, Doğal bariyerlerin yetersizliği, –Örneğin kan-beyin bariyeri tam gelişmemiş olduğu için nozokomiyal bakteremiler yüksek oranda menenjitle birliktedir Floranın tam gelişmemesi, Düşük gestasyon yaşı (ne kadar düşükse, immün matürasyon o kadar azdır), Doğum ağırlığı, Altta yatan hastalık veya anomalilerin olması.

4 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Risk faktörleri Ekstrensek risk faktörleri Ünitenin uygunsuz fizik koşulları, Aşırı hasta yükü, Hemşire/ hasta oranının düşük olması, Uzun süre hastanede kalma, İnvaziv işlemler ve cihaz kullanımı (ventilatör, kateter, şant vb), Tedaviler (steroid, H2 bloker kullanımı) ve parenteral sıvılar, Çevre (hastane florası, kontamine tıbbi malzeme) Yetersiz infeksiyon kontrol teknikleri, Uygunsuz antibiyotik kullanımı.

5 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Yenidoğan Üniteleri’nde nozokomiyal enfeksiyonlar Pek çok yayında ilk sırayı kan dolaşımı enfeksiyonları almaktadır Bunu pnömoni ve daha az oranda idrar yolu enfeksiyonları izlemektedir İdrar yolu enfeksiyonlarının daha az görülmesinin nedeni sonda kullanım oranının düşük olmasıdır Konjenital anomaliler nedeniyle ameliyat edilen bebeklerde cerrahi alan enfeksiyonları görülebilmektedir

6 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Yenidoğan Üniteleri’nde nozokomiyal enfeksiyon etkenleri Sıklıkla Gram-negatif bakteriler görülmektedir Kan dolaşımı enfeksiyonlarında en sık rastlanan etkenler; –Koagülaz-negatif stafilokoklar –Enterokoklar –Staphylococcus aureus –Enterobacter ssp Hastane kökenli pnömonilerde etkenler; –S. aureus –Pseudomonas aeruginosa –Haemophilus influenzae

7 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Yenidoğan Üniteleri’nde nozokomiyal enfeksiyon etkenleri İdrar yolu enfeksiyonlarında etkenler; –Escherichia coli –Candida albicans –P. aeruginosa –Enterobacter ssp Cerrahi alan enfeksiyonlarında etkenler; –S. aureus –P. aeruginosa –Koagülaz-negatif stafilokoklar

8 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Belirti ve bulgular Vücut ısısı ve solunum düzensizlikleri Beslenme yetersizliği ve emmeme, Karın gerginliği, Kan şekerinde düzensizlik (sıklıkla hipoglisemi), Kusma, ishal gelişimi,

9 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Yenidoğan ünitelerinde enfeksiyon kontrol önlemleri Standart önlemler –El hijyeni, –Eldiven, maske,gözlük,önlük kullanımı Bulaş yoluna dayalı önlemler –Temas önlemleri –Damlacık önlemleri –Hava yolu önlemleri

10 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Yenidoğan ünitelerinde enfeksiyon kontrol önlemleri Diğer genel önlemler ve kontroller –Fiziki ortamın uygunluğunun sağlanması –Deri ve göbek bakımı –Anne sütü hazırlama ve saklama –Mama hazırlama, saklama ve biberon temizliği –TPN hazırlama –Cihaz ve malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu Kuvöz, solunum donanımı, vd. –YD ünitesinin temizliği

11 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Standart önlemler Hastanın tanısına ve enfeksiyonu olup olmadığına bakılmaksızın bütün hastalara uygulanan önlemlerdir

12 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Standart önlemler Neleri gerektiriyor ? –El hijyeni –Eldiven kullanımı –Önlük, maske, yüz ve göz koruyucusu kullanımı –Güvenli enjeksiyon uygulamaları –Kontamine ekipman veya araçların uygun şekilde yönetilmesi

13 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Standart önlemler El hijyeni –Hastalarla temas etmeden önce, –Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartılar, mukoz membranlar, bütünlüğü bozulmuş veya bozulmamış deri, kontamine eşyalarla temastan sonra, eldivenler çıkarıldıktan sonra, –Aynı hastanın kontamine bölgesinden temiz vücut bölgesine geçilecekse temastan sonra, –Hastalar arasında el hijyeni sağlanmalıdır

14 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi El hijyeni Eller görünür biçimde kirli ya da proteinli bir materyal ile kontamine ise ya da kan/diğer vücut sıvılarının görünür bulaşı söz konusu ise antimikrobiyal bir sabun ve su ile yıkanmalıdır Eller görünür biçimde kirli değilse el hijyeni için alkol bazlı el antiseptiği ile eller ovulabilir Alkol bazlı el dezenfektanlarının her kuvöz başına yerleştirilmesi el hijyenine uyumu artıracaktır

15 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Standart Önlemler Eldiven: –Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartılar, kontamine eşyalar, mukozalar ve bütünlüğü bozulmuş deriye dokunmadan önce eldiven giyilmelidir –Aynı hastada farklı girişimler için eldiven değiştirilmelidir –Kullanımdan sonra hiçbir yere dokunmadan eldivenler çıkarılıp el hijyeni sağlanmalıdır.

16 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Standart Önlemler Önlük: –Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartılarla kirlenme ihtimali olan işlemler sırasında veya kirlenmiş cilt veya giysi/örtülerle teması gerektiren işlemler veya hasta bakımı sırasında giyilir –Kirlenen önlük dış yüzüne dokunmadan çıkarılmalı ve eller yıkanmalıdır

17 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Standart Önlemler Maske, yüz-göz koruyucu: –İşlemler sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığı olduğunda göz, burun ve ağız mukozasını koruma amaçlı kullanılmalıdır (entubasyon, aspirasyon vb)

18 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Bulaşma yoluna yönelik önlemler Bulaşma yoluna ait önlemler: Bilinen veya şüpheli infeksiyon etkeni ile infeksiyon veya kolonizasyon durumunda uygulanır –Temas önlemleri, –Damlacık önlemleri, –Hava yolu önlemleri.

19 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Temas Önlemleri Mikroorganizmaların infekte ya da kolonize hastalardan direkt temas ya da indirekt temasla (infekte objelerle temas) bulaşmasını engellemek için kullanılır El yıkama Eldiven giyme Standart önlemler

20 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Temas önlemi uygulanmasını gerektiren etkenler Epidemiyolojik önem taşıyan çoğul dirençli bakteriler: –MRSA –Acinetobacter –P. aeruginosa –ESBL-pozitif Klebsiella, E.coli, vb. Diğer: –C. difficile, enterohemorajik E. coli 0157:H7, Shigella, hepatit A, rotavirus –Kutanöz difteri, HSV, impetigo, bit, uyuz, zoster (dissemine veya immünsuprese konakçıda) –Viral hemorajik infeksiyonlar (Lassa, Ebola, Kırım-Kongo) –RSV, PIV veya enteroviral infeksiyonlar

21 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Damlacık Önlemleri Büyük partiküllü (> 5µm) damlacıkların geçişinin önlenmesinde kullanılır. Partiküller büyük olduğu için yere çöker Bulaşmanın olması için kaynak ve duyarlı kişi arasında yakın mesafe (yaklaşık 1 m) gereklidir Özel havalandırma gerekmez Oda kapısı açık olabilir Cerrahi maske takılmalıdır

22 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Damlacık önlemleri uygulanması gereken enfeksiyonlar Damlacık yoluyla yayılan ciddi hastalıklar –İnvaziv H. influenzae tip B infeksiyonu, menenjit, pnömoni, epiglottit ve sepsis –İnvaziv Neisseria meningitidis infeksiyonu, menenjit, pnömoni ve sepsis Damlacık yoluyla yayılan diğer ciddi bakteriyel solunum yolu enfeksiyonları: –Difteri, –Mycoplasma pneumonia –Boğmaca –Pnömonik veba –Çocuklarda streptokokal (grup A) farenjit, pnömoni ve kızıl

23 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Damlacık önlemleri uygulanması gereken enfeksiyonlar Damlacık yoluyla yayılan diğer ciddi viral enfeksiyonlar: –Adenovirus –İnfluenza –Kabakulak –Parvovirüs B19 –Kızamıkçık –Viral hemorajik infeksiyonlar* (Lassa, Ebola, Kırım- Kongo)

24 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Hava Yolu Önlemleri Küçük partiküllerin (<5µm) geçişinin önlenmesinde kullanılır. Partiküller küçük olduğu için havada asılı kalır Bu asılı partiküller hava akımıyla çok uzak mesafelere kadar gidebilirler Hasta tek kişilik odaya alınmalıdır Özel havalandırma (negatif basınç) N95 solunum maskesi Oda kapısı kapalı tutulmalıdır

25 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Hava yolu önlemleri uygulanması gereken durumlar Tüberküloz, –Tanımlanmış ya da şüphe edilen tüberküloz (pulmoner/larenjit), –HIV ile infekte hastalarda ateş, öksürük ve pulmoner infiltrasyon olduğunda tbc ekarte edilene kadar Kızamık, Suçiçeği, Yaygın zoster infeksiyonu, SARS

26 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Diğer önlemler

27 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Fiziki koşulların sağlanması Yenidoğan ünitesi girişin kontrollü olduğu ayrı bir alanda yer almalıdır Doğum yapılan yer ile yenidoğan yoğun bakım ünitesinin aralarındaki uzaklığın 30- 90 metreden fazla olmaması önerilmektedir –Bu sağlanamıyorsa her doğumhane için bir resusitasyon alanı bulundurulmalıdır

28 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Fiziki koşulların sağlanması Her yoğun bakım yatağı için ayrılan alan en az 14 m 2, iki yatak arasında en az 1,2 m (bazı kaynaklara göre 2,5 m) olmalıdır Yeterli sayıda uygun (negatif hava basıncı sistemi ve kendiliğinden açılır kapanır kapıları olan) izolasyon odası olmalıdır, Otomatik ayarlı yeterli sayıda lavabo bulunmalı, her bir yatağın lavaboya uzaklığı 6 m’den fazla olmamalıdır

29 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Fiziki koşulların sağlanması Her hasta yatağı başında yeterli sayıda elektrik prizi, hava, oksijen ve gaz çıkışı bulunmalıdır –Elektrik prizlerinin bir kısmı jeneratöre bağlı olmalıdır Hasta başında 200-300 lüks, personel alanında 300-1000 lüks düzeyinde aydınlatma olmalıdır Kuvözlerin üzerine doğrudan güneş ışığı gelmemelidir

30 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Fiziki koşulların sağlanması YD yoğun bakım ünitesi girişinde ailelerin ellerini yıkayabileceği bir alan olmalıdır Temiz ve kullanılmış malzemeler, tıbbi cihazlar ve ünitenin yönetimi için ayrı alanlar sağlanmalıdır –Aletlerin depolanması için tahmini alan yoğun bakım için 2,8 m 2, orta düzey bakım gerektiren bebekler için 1,7 m 2 olmalıdır Yatak başında sık kullanılan cihazlar için 0,5 m 2 alan bulunmalıdır

31 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Fiziki koşulların sağlanması Hastaların ışıktan ve gürültüden korunması sağlanmalıdır Atıklar yönetmeliğe uygun toplanmalı ve atılmalıdır

32 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Fiziki koşulların sağlanması Zemin, duvar, tavan, tezgahlar –Kolay temizlenebilir, temizlemeye dayanıklı olmalı –Zemin yüzeyleri antimikrobiyal, antistatik olmalı, –Duvar yüzeyleri antimikrobiyal olmalı –Tavanlardan aşağı parçacıklar düşmemeli, –Tezgâh üstleri, dolaplar ve kapaklar temizliğe uygun –Dolapların iç yapılarında mümkün olduğunca az ek yeri olmalı, dış yüzeyler yalıtılmış olmalıdır

33 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Fiziki koşulların sağlanması Isıtma ve havalandırma –Isının 22-25 0 C arasında sabit, nemin ise %30- 60 arasında tutulması gereklidir –Hava akımı yukarıdan aşağıya doğru olmalı, –Hava çıkış noktaları tabana yakın olmalı, –Yenidoğan yoğun bakım ünitesine %90 etkinlikle filtre edilmiş havanın girmesi önemlidir

34 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Fiziki koşulların sağlanması Yenidoğan ünitesinde yatak sayısı planlanırken, –Doğumların %5-12’sinin yoğun bakıma, –%1-2’sinin ventilatör tedavisine gereksinimi olacağı düşünülmelidir Personel sayısı hasta sayısına göre planlanmalı –Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde 1-2 bebeğe bir hemşirenin bakım vermesi önerilmektedir

35 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Göbek bakımı Özellikle bakteriler göbek kordonunda hızla kolonize olarak dolaşıma geçer ve sepsise neden olurlar Göbek bakımı için kabul edilmiş tek bir yöntem yoktur –Alkol……………… etkisi düşük –Povidon iyot…….. geçici hipotiroidi yapabilir –Üçlü boya………….gram negatiflere etkisiz –Anne sütü…………etkinliği tam kanıtlanmamış –Kuru tutma……… bakteriyel kolonizasyonda artış?

36 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Göbek bakımı Al kol veya diğer antiseptik solüsyonlar kullanılabilir Kordonun bebek bezi ile örtülü olmamasına dikkat edilerek, kuru kalması sağlanmalıdır

37 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Deri bakımı Yenidoğanların ciltleri travma ve infeksiyona çok duyarlıdır Doğumhanede yıkanma ancak maternal hepatit B ve HIV infeksiyonları biliniyor ise uygulanmalıdır, yoksa bebek silinmeli ve kurulanmalıdır Amniyos atıkları silinebilir, vernix caseose asla temizlenmemelidir Düşük doğum ağırlıklı bebekler annede infeksiyon bilinse dahi yalnız ılık su ve pamukla silinmelidir

38 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Deri bakımı Banyo için ılık su ve sabun kullanılmalı –Antiseptik çözeltilerin kullanılmasına gerek yok Flaster hasarlarına dikkat edilmeli Banyo sonrası ciltte kuruluk varsa, nemlendirici kullanılmalı, –Dermatit ve sistemik enfeksiyon riski azalır –Lanolin, vazelin, su tutulumu sağlar Kontaminasyona dikkat edilmeli –Cilt neminin uçmasını engelleyen ve sürekli ıslak bir cilt sağlayan yağlı merhemler, bakteri üremesini artırarak ters etki yaparlar

39 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Anne sütünün saklanması Anne sütünün taşınırken veya saklanırken uygun koşulların sağlanması gereklidir Toplandığında deri bakterileri ile kontaminedir, hemen kullanıldığında sorun yaratmaz fakat uzun süre uygun olmayan koşullarda saklandığında bakteri sayısı artabilir Anne sütü derin dondurucuda üç ay, normal dondurucuda üç hafta, buzdolabı kapağında 48 saat tazeliğini korur Anne sütü derin dondurucuya steril süt saklama poşetleri ile konulmalıdır

40 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Mama hazırlama ve saklama Mama hazırlamadan önce eller mutlaka yıkanmalı Mama hazırlamak için kullanılacak tüm malzemeler kaynamakta olan suya atılmalı, en az 10 dakika kaynatılmalı Daha sonra temiz bir maşa ile temiz bir yüzeyde kurutulmalı, Sağlıklı yenidoğanlara “ticari steril sıvı formüller”in kullanımı teşvik edilmektedir

41 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Mama hazırlama ve saklama Toz formüllerin çözülmesi için: –Temiz içme suyu en az 10 dakika kaynatılmalı ve 60°C’ye kadar soğutulmalıdır Mama paketi açıldıktan sonra belirli bir süre içinde tüketilmelidir –Üretici firmanın önerileri dikkate alınmalıdır Artık mama dökülmeli ve bekletilerek bir daha kullanılmamalıdır

42 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Mama hazırlama ve saklama Oral veya tüplerle besleme süresi 15 dk’yı geçmemelidir. Aralıklı beslemede veya medikal ilaç eklendikten sonra tüplerden steril su geçirilmelidir. Asılmış olan mamalar ve setler yenidoğan yoğun bakım hastaları ve immünsüprese hastalarda ve anne sütlerinde 4 saati aşmamalıdır. Bütün besleme ve tüpler, enjektörler yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde 4 saatte, diğer alanlarda (katkı maddesi, su, ilaç katılmadan) manüple edilmiyorsa 8 saatte bir değiştirilmelidir

43 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Mama hazırlama ve saklama Mama hazırlayan personel mutlaka maske ve bone takmalıdır

44 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Biberon temizliği Kullanılan biberon temizlenip dezenfekte edilmeden ve yeniden kullanıma hazır hale getirilmeden tekrar kullanılmamalıdır. Biberonların tercihen cam olması önerilmektedir –Plastik biberonların aralıklarla yenilenmesi gerekmektedir Cam biberonların etüvde 180°C’de bir saat steril edilmesi, edilemiyorsa her hastaya özel olması, emzik uçlarının tek kullanımlık olması önerilmektedir

45 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Biberon temizliği Plastik, cam biberonlar, emzik ve uçları önce fırçalanır, sonra bulaşık makinesinde 65°C’de yıkanıp, 80°C’de kurutulmalıdır Plastik biberon ve parçaları ev modeli buhar sterilizatörlerinde veya 10 dakika kaynatılarak sterilize edilmelidir Hazırlanan biberonların steril tromellerde saklanması önerilmektedir.

46 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi TPN hazırlama Parenteral beslenme solüsyonları kontaminasyon durumunda bakteri ve mantar üremesi açısından çok uygun sıvılardır TPN sırasında en sık karşılaşılan infeksiyöz komplikasyon kateter sepsisidir (%14-27) Yapılan çalışmalarda TPN torbalarındaki kontaminasyon mortalitesi %50 olarak bildirilmektedir Karışım işlemi sırasında mikrobiyolojik kontaminasyon veya hata riski oldukça fazladır.

47 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi TPN hazırlama Kon taminasyonu önlemek için TPN solüsyonları laminer hava akımı altında steril temiz odalarda hazırlanmalıdır ! Riski azaltmak ve personelin aşırı yüklenmesini önlemek amacı ile otomatik karıştırıcı cihazlar kullanılarak ideal sıvı el değmeden hazırlanmalıdır! Kabini kullanan herkes alana girmeden önce ve işleme başlamadan önce ellerini yıkamalıdır Laminer akım sürekli açık olmalı veya kullanılmadan en az 30 dakika önce açılmalıdır

48 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi TPN hazırlama TPN hazırlanacak odalarda –Önce bir giriş odası, –Daha sonra bir tampon bölge, –Sonra da hazırlık bölgesi ve hazırlık masası yer almalıdır Her kullanımdan önce ve sonra, çalışma alanı ve duvarlar dezenfektan ile silinmeli, –Temizlik sabah yapılmalı, –Gün içinde kirlenme varsa işlem tekrarlanmalı

49 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi TPN hazırlama Çalışma alanı içine getirilecek her şişe, torba vb. alkol ile silinmeli, Çalışma alanı içindeki eşyalar, akımı engellememeli, çalışma kabin kenarından en az 15 cm içeride yapılmalı, HEPA filtre yılda en az 1 kez kontrol edilmeli ve temizlenmeli, sertifiye edilmeli, Çalışanlar, box gömleği, bone, eldiven ve maske giymelidir

50 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi TPN hazırlama Dolum işlemi dışında iş yapılmamalı Kabinde aynı anda yalnızca bir kişi çalışmalı Makas, pompa, klemp gibi nonsteril aletler, kabine getirilmeden önce dezenfekte edilmeli, Gerekli tüm aletler önceden kabin içine yerleştirilmeli, Ampul, flakon ve torba ağızlarına enjektör sokulmadan önce alkolle silinmeli ve 30 saniye beklenmeli, Tamamlanan ürünler gözle kontrol edilmeli, Ürünler üzerine son kullanım tarihi yazılmalı, İşlemler kayıt altına alınmalıdır

51 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Cihaz ve malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu Genel ilkeler; Bebekler arasında araç ve sarf malzemeleri paylaşılmamalı, İlaç ve IV sıvıların hazırlanması için ayrı bir alan olmalı, –Bu alan biyolojik materyaller için depolama alanı olmamalı,

52 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Cihaz ve malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu Solunum devreleri ve nemlendiriciler Ven tilatörlerin temizlik, bakım ve dezenfeksiyonu üretici firmaca belirlenen şekilde ve her hasta değişiminde yapılır Mekanik ventilatörlerin iç makineleri rutin olarak sterilize ve dezenfekte edilmez Ventilatör hortumları sık manipüle edilmemeli, 48 saatten daha kısa sürede değiştirilmemelidir –Kirlenme, tıkanma (sekresyon, kan vb ile) olduğu zaman değiştirilmelidir

53 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Cihaz ve malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu Ventilatörün tüp kısmında biriken sıvılar periyodik olarak atılmalı, hastaya doğru akması engellenmelidir Hasta başı 45 derece olacak şekilde pozisyon verilmelidir Aspirasyon işlemi steril şartlarda yapılmalıdır

54 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Cihaz ve malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu Solu num tedavisinde kullanılan tüm yarı kritik donanım ve malzemelere (alt solunum yolları mukozası ile direkt temas eden cihazlar) en uygun metotla (buhar, ıslak sıcak pastörizasyon, onaylanmış düşük-ısı, kimyasal) YDD uygulanır. Kimyasal olarak glutaraldehid, hidrojen peroksit, ortofital aldehid (OPA) ve perasetik asit ile hidrojen peroksit kullanılabilir Dezenfeksiyon sonrası, kontamine olmamasına dikkat ederek, uygun durulama, kurulama ve paketleme yapılır

55 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Cihaz ve malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu Tekrar kullanılabilir yarı kritik donanımlar kimyasal olarak dezenfekte edildikten sonra tercihan steril su ile durulanır Mümkün değilse (0.2 μm) filtre edilmiş su ile yıkanır, sonra isopropyl alkol ile durulanır ve üflemeli havayla veya bir kurutma kabininde kurulanır

56 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Cihaz ve malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu Nemlendiriciler her gün yıkanmalı, sıvıları değiştirilmeli, Değiştirirken eski sıvı kalmamalı, tamamen boşaltılmalı, Nemlendirici 12 saatte bir boşaltılıp steril su doldurulmalı.

57 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Cihaz ve malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu As piratör hortumu ve diğer apereyler Her uygulama sonrası temizlenip sterilize edilmeli, Her aspirasyonda tek kullanımlık veya steril kateterler kullanılmalı, Aspiratör kavanozu dolduktan sonra hemen dökülmeli, tüpleri yıkanıp dezenfeksiyon uygulanmalıdır

58 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Cihaz ve malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu Oksijen nemlendiricileri Üreticileri firmanın talimatları izlenmeli Ne zaman değiştirilmeli ? –Bir hasta tarafından kullanımı bitince, –Fonksiyonu bozulduğunda veya, –Gözle görünür bir kontaminasyon olduğunda değiştirilir. Haftada 2 kez 500 ppm klor çözeltisi ile 15 dk dezenfekte edilmeli, Manometre içindeki steril distile su günlük değiştirilmeli, Kullanılmadığı durumda manometre kuru saklanmalıdır

59 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Cihaz ve malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu Resusitasyon aletleri Ambu ve “airway”ler mümkünse tek kullanımlık olmalı Resüsitasyon aletleri (el ambuları laringoskop, bleyt) hastadan hastaya geçişlerde sterilize edilmeli veya yüksek düzey dezenfeksiyon işlemi uygulanmalıdır İzolasyon odasında kullanılan ortak ekipman, gereksinimi bitene kadar bu odada kalmalı,

60 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Cihaz ve malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu Kan şekeri bakılmasıyla ilişkili olan 3 HBV salgın bildirilmiş (MMWR; 2005: 54: 220) Her hasta için bir glukometre ayrılmalı. Her hastaya bir glukometre ayrılamıyorsa diğer hastadan önce dış yüzeyi dezenfekte edilmeli, Tartılar rutin olarak, kirlendiğinde ve hasta kullanımından sonra dezenfekte edilmeli.

61 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Cihaz ve malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu Stetetoskop, oftalmoskop, mezuralar bir hastaya ayrılmalı veya her hastaya geçerken alkolle dekontamine edilmeli, Tek kullanımlık otoskop uçları ve dil basacakları kullanılmalı, Tekrar kullanılabilenler her hastadan sonra deterjan-su ile yıkanmalı ve sterilize edilmeli,

62 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Cihaz ve malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu Elektronik termometre propları ve kordonları günlük olarak ve kirlendiğinde %70-90 alkolle dezenfekte edilmelidir Diğer problar, tekrar kullanılabilir kan basıncı kafları, hastadan hastaya geçerken ve kirlendiğinde %70 alkol, çamaşır suyu veya fenoliklerle temizlenmelidir

63 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Cihaz ve malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu Su kaynaklı organizmalar için riskler en aza indirilmeli Nebulizatör ve nemlendiriciler için steril su kullanılmalı, Bu kaplar 12-24 saatte bir tamamen boşaltılmalı, temizlenmeli, kurulanmalı ve doldurulmalı Haftada bir veya her bebek değişiminde steril edilmeli,

64 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Kuvöz, açık yatak ve bebek kotlarının temizliği ve dezenfeksiyonu Üretici firma talimatına uyulmalı, Kullanım sonrası ve her bebek değişiminde temizlik ve dezenfeksiyon yapılmalı, Kuvözlerin içi ve dışı her gün temizlenmeli, Uzun süre izlenen bebeğin kuvözü en az haftada bir (1 kg altındaki bebekler için 5 günde bir) dezenfekte edilmeli, Bu işlem sırasında bebek, dezenfekte edilmiş bir başka kuvöze transfer edilmelidir

65 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Kuvöz, açık yatak ve bebek kotlarının temizliği ve dezenfeksiyonu Kuvözün önce ayrılabilir bütün parçaları çıkarılmalı, Fırçalanarak yıkanmalı ve deterjanla ovularak temizlenmeli, sonra durulanmalı ve tek kullanımlık kağıt havlularla kurulanmalıdır. Kuvöz parçaları klorin (200-500 ppm), %70 izopropil alkol, hidrojen peroksit, kuarterner amonyum bileşikleri, bezalkolyum klorit ile dezenfekte edilebilir

66 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Kuvöz, açık yatak ve bebek kotlarının temizliği ve dezenfeksiyonu Son temizlik için fenolikler kullanılırsa tüm yüzeyler su ile durulanmalı ve tekrar kullanımdan önce kurutulmalı, İçinde bebek varken, kuvöz dezenfeksiyonunda fenolik veya diğer kimyasal germisitler kullanılmamalı, Hava filtresinin bakımı ve değiştirilmesi üretici firmanın önerileri doğrultusunda yapılmalı,

67 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Kuvöz, açık yatak ve bebek kotlarının temizliği ve dezenfeksiyonu Kuvözlerde en yoğun kontamine olan bölgeler kuvöz kapakçıkları, bu kapakçıkları saran yastıkçıkları ve kollarıdır. Bu kısımlar her gün, günlük hazırlanan sabunlu su ile temizlenmeli, dezenfektanlarla en az haftada bir ya da her bebek değişiminde dezenfekte edilmeli, belirli aralıklarla yenilenmelidir

68 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Kuvöz, açık yatak ve bebek kotlarının temizliği ve dezenfeksiyonu Fan varsa, üretici firma talimatlarına uygun temizlenmeli, dezenfekte edilmeli, Tekrar kullanım öncesi kuvöz havalandırılmalı, Kuvöz kullanılmayacaksa ise, nemlendirici bölümüne su konulmadan kuru tutulmalı, Kullanılan kuvözde 24 saatte bir nemlendiriciler dezenfekte edilerek steril distile su konmalıdır. Açık yatak ve bebek kotları da benzer şekilde temizlenip dezenfekte edilmelidir

69 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Çevre temizliği Servis temiz ve tozsuz tutulmalı, Tozun dağılımını önlemek için silme yöntemi kullanılmalı, Yer 2 kez/gün düzenli, kirlendikçe ve hasta taburcu olunca ıslak paspas, su ve deterjanla temizlenir. –Daha sonra DDD kullanılabilir. Temizlik işlemleri en az kirliden en kirli alana doğru hasta bölgeleri, hasta bölgesinin yanındaki alanlar ve daha sonra koridor sırasıyla yapılmalıdır

70 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Çevre temizliği Paspas başlıkları çamaşır makinesinde günlük olarak yıkanmalı ve kurutulmalı, (DDD) Dolapların tezgâhları, çalışma yüzeyleri ve benzeri yatay alanlar günde bir kez ve hastalar arasında dezenfektan veya deterjanla ve temiz bir bezle temizlenmeli, (DDD)

71 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Çevre temizliği Kan ve diğer örnekler etrafa sıçramışsa dikkatli temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli, Duvar, pencere, raf ve benzeri kritik olmayan yüzeyler, genel temizliğin parçası olarak, dezenfektan veya deterjanla düzenli olarak temizlenmeli, Lavabolar günde en az bir kez deterjanla ovularak temizlenmelidir

72 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Çevre temizliği Yüzeyler üzerinde dezenfektan artıklarının kalması, güvenlik uyarıları doğrultusunda önlenmeli, Monitör gibi hassas cihazların temizlik sorumluluğu için görevlendirme yapılmalı ve bunlara temizlik personeli sık dokunmamalı, İnşaat, onarım çalışmalarında, yıkıntılar fungal sporlar içerebilir, bu esnada yenidoğanlar ayrı bir alana taşınmalı,

73 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Çevre temizliği Yenidoğan kuvözlerine konan oyuncaklar enfeksiyon kaynağı olabilir Oyuncaklar, su ve sabunla yıkanır, durulanır ve kurulanır, kirlenince % 70 alkol ile silinir Yıkanamayan oyuncaklar (puzzle, bebek vb) çocuklara verilmemelidir

74 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Çevre temizliği Bilgisayarlar, klavyeleri silmek için kuaterner amonyum bileşikleri, % 70 isopropil alkol, fenol, klor kullanılabilir Yoğun bakım odalarında kullanılan bilgisayar ve klavyeler temiz tutulmalı, her gün ve kirlendiğinde dezenfekte edilmelidir

75 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Çevre temizliği Servis girişinde altı yapışkanlı antibakteriyel paspas gerekli değildir Hastada kullanılan tüm donanımın rutin temizliği için bir zaman ve uygulama çizelgesi olmalıdır

76 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Çevre temizliği Yenidoğanlar için rutin steril çarşaflara gerek yoktur Her seferde servise en az 8 saat yetecek kadar temiz çarşaf taşınmalı, Temizlenen çamaşırlar servise kapalı arabalarda veya çamaşır torbalarında taşınmalı, Yıkanmadan hiçbir giysi ya da çamaşır kullanılmamalıdır

77 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Çevre temizliği Kirli çamaşırlara uygulanacak işlemler önceden belirlenmiş protokole kesinlikle uymalı, Tekrar kullanılabilir kirli çamaşırlar sıvı geçirmeyen, kaçağı önleyen, ağzı sıkıca bağlanmış torbalarla, çamaşırhaneye günde en az 2 kere gönderilmeli. Kirli bebek bezleri de su geçirmez dayanıklı torbalara konulmalı, sıkıca bağlanmalı ve en az 8 saatte bir servisten uzaklaştırılmalıdır

78 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Çevre temizliği Trichlorocarbanilide veya pentachlorophenol içeren kimyasallar, zararlı olabileceği için hastane çamaşırhanesinde kullanılmamalı, Kimyasalların zararlarından sakınmak için, servisin sorumlusu kullanılan tüm ajanları bilmeli Çamaşırhanede yapılacak olan her türlü kimyasal veya işlem değişimlerinden servis haberdar edilmelidir İşlemler değiştiğinde, yeni bir temizleme ajanı kullanıma girdiğinde yenidoğan servisinde dikkatli olunmalıdır


"Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Sunumu hazırlayan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesine teşekkür ederiz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları