Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi"— Sunum transkripti:

1 Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Yenidoğan Ünitelerinde Enfeksiyon Yönetimi Sunumu hazırlayan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesine teşekkür ederiz.

2 Yenidoğanda nozokomiyal enfeksiyonlar
Tanım Yenidoğanda nozokomiyal infeksiyon kriterleri karmaşıktır ve hastanede kalış süresiyle ilişkilidir Annede hastaneye yatış sırasında infeksiyon yok ama saat sonra doğan bebek infekte ise bu infeksiyon nozokomiyal kabul edilir Transplasental yoldan geçen infeksiyonlar bu kategoriye alınmaz Centers for Disease Control (CDC)

3 Risk faktörleri İntrensek risk faktörleri
Yenidoğanın immün sisteminin tam gelişmemiş olması, Doğal bariyerlerin yetersizliği, Örneğin kan-beyin bariyeri tam gelişmemiş olduğu için nozokomiyal bakteremiler yüksek oranda menenjitle birliktedir Floranın tam gelişmemesi, Düşük gestasyon yaşı (ne kadar düşükse, immün matürasyon o kadar azdır), Doğum ağırlığı, Altta yatan hastalık veya anomalilerin olması.

4 Risk faktörleri Ekstrensek risk faktörleri
Ünitenin uygunsuz fizik koşulları, Aşırı hasta yükü, Hemşire/ hasta oranının düşük olması, Uzun süre hastanede kalma, İnvaziv işlemler ve cihaz kullanımı (ventilatör, kateter, şant vb), Tedaviler (steroid, H2 bloker kullanımı) ve parenteral sıvılar, Çevre (hastane florası, kontamine tıbbi malzeme) Yetersiz infeksiyon kontrol teknikleri, Uygunsuz antibiyotik kullanımı.

5 Yenidoğan Üniteleri’nde nozokomiyal enfeksiyonlar
Pek çok yayında ilk sırayı kan dolaşımı enfeksiyonları almaktadır Bunu pnömoni ve daha az oranda idrar yolu enfeksiyonları izlemektedir İdrar yolu enfeksiyonlarının daha az görülmesinin nedeni sonda kullanım oranının düşük olmasıdır Konjenital anomaliler nedeniyle ameliyat edilen bebeklerde cerrahi alan enfeksiyonları görülebilmektedir

6 Yenidoğan Üniteleri’nde nozokomiyal enfeksiyon etkenleri
Sıklıkla Gram-negatif bakteriler görülmektedir Kan dolaşımı enfeksiyonlarında en sık rastlanan etkenler; Koagülaz-negatif stafilokoklar Enterokoklar Staphylococcus aureus Enterobacter ssp Hastane kökenli pnömonilerde etkenler; S. aureus Pseudomonas aeruginosa Haemophilus influenzae

7 Yenidoğan Üniteleri’nde nozokomiyal enfeksiyon etkenleri
İdrar yolu enfeksiyonlarında etkenler; Escherichia coli Candida albicans P. aeruginosa Enterobacter ssp Cerrahi alan enfeksiyonlarında etkenler; S. aureus Koagülaz-negatif stafilokoklar

8 Belirti ve bulgular Vücut ısısı ve solunum düzensizlikleri
Beslenme yetersizliği ve emmeme, Karın gerginliği, Kan şekerinde düzensizlik (sıklıkla hipoglisemi), Kusma, ishal gelişimi,

9 Yenidoğan ünitelerinde enfeksiyon kontrol önlemleri
Standart önlemler El hijyeni, Eldiven, maske,gözlük,önlük kullanımı Bulaş yoluna dayalı önlemler Temas önlemleri Damlacık önlemleri Hava yolu önlemleri

10 Yenidoğan ünitelerinde enfeksiyon kontrol önlemleri
Diğer genel önlemler ve kontroller Fiziki ortamın uygunluğunun sağlanması Deri ve göbek bakımı Anne sütü hazırlama ve saklama Mama hazırlama, saklama ve biberon temizliği TPN hazırlama Cihaz ve malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu Kuvöz, solunum donanımı, vd. YD ünitesinin temizliği

11 Standart önlemler Hastanın tanısına ve enfeksiyonu olup olmadığına bakılmaksızın bütün hastalara uygulanan önlemlerdir

12 Standart önlemler Neleri gerektiriyor ? El hijyeni Eldiven kullanımı
Önlük, maske, yüz ve göz koruyucusu kullanımı Güvenli enjeksiyon uygulamaları Kontamine ekipman veya araçların uygun şekilde yönetilmesi

13 Standart önlemler El hijyeni Hastalarla temas etmeden önce,
Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartılar, mukoz membranlar, bütünlüğü bozulmuş veya bozulmamış deri, kontamine eşyalarla temastan sonra, eldivenler çıkarıldıktan sonra, Aynı hastanın kontamine bölgesinden temiz vücut bölgesine geçilecekse temastan sonra, Hastalar arasında el hijyeni sağlanmalıdır

14 El hijyeni Eller görünür biçimde kirli ya da proteinli bir materyal ile kontamine ise ya da kan/diğer vücut sıvılarının görünür bulaşı söz konusu ise antimikrobiyal bir sabun ve su ile yıkanmalıdır Eller görünür biçimde kirli değilse el hijyeni için alkol bazlı el antiseptiği ile eller ovulabilir Alkol bazlı el dezenfektanlarının her kuvöz başına yerleştirilmesi el hijyenine uyumu artıracaktır

15 Standart Önlemler Eldiven:
Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartılar, kontamine eşyalar, mukozalar ve bütünlüğü bozulmuş deriye dokunmadan önce eldiven giyilmelidir Aynı hastada farklı girişimler için eldiven değiştirilmelidir Kullanımdan sonra hiçbir yere dokunmadan eldivenler çıkarılıp el hijyeni sağlanmalıdır.

16 Standart Önlemler Önlük:
Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartılarla kirlenme ihtimali olan işlemler sırasında veya kirlenmiş cilt veya giysi/örtülerle teması gerektiren işlemler veya hasta bakımı sırasında giyilir Kirlenen önlük dış yüzüne dokunmadan çıkarılmalı ve eller yıkanmalıdır

17 Standart Önlemler Maske, yüz-göz koruyucu:
İşlemler sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığı olduğunda göz, burun ve ağız mukozasını koruma amaçlı kullanılmalıdır (entubasyon, aspirasyon vb)

18 Bulaşma yoluna yönelik önlemler
Bulaşma yoluna ait önlemler: Bilinen veya şüpheli infeksiyon etkeni ile infeksiyon veya kolonizasyon durumunda uygulanır Temas önlemleri, Damlacık önlemleri, Hava yolu önlemleri.

19 Temas Önlemleri Mikroorganizmaların infekte ya da kolonize hastalardan direkt temas ya da indirekt temasla (infekte objelerle temas) bulaşmasını engellemek için kullanılır El yıkama Eldiven giyme Standart önlemler

20 Temas önlemi uygulanmasını gerektiren etkenler
Epidemiyolojik önem taşıyan çoğul dirençli bakteriler: MRSA Acinetobacter P. aeruginosa ESBL-pozitif Klebsiella, E.coli, vb. Diğer: C. difficile, enterohemorajik E. coli 0157:H7, Shigella, hepatit A, rotavirus Kutanöz difteri, HSV, impetigo, bit, uyuz, zoster (dissemine veya immünsuprese konakçıda) Viral hemorajik infeksiyonlar (Lassa, Ebola, Kırım-Kongo) RSV, PIV veya enteroviral infeksiyonlar

21 Damlacık Önlemleri Büyük partiküllü (> 5µm) damlacıkların geçişinin önlenmesinde kullanılır. Partiküller büyük olduğu için yere çöker Bulaşmanın olması için kaynak ve duyarlı kişi arasında yakın mesafe (yaklaşık 1 m) gereklidir Damlacıklar daha büyük olmaları nedeniyle havada asılı kalmazlar ve uzak mesafelere ulaşamazlar. Özel havalandırma gerekmez Oda kapısı açık olabilir Cerrahi maske takılmalıdır

22 Damlacık önlemleri uygulanması gereken enfeksiyonlar
Damlacık yoluyla yayılan ciddi hastalıklar İnvaziv H. influenzae tip B infeksiyonu, menenjit, pnömoni, epiglottit ve sepsis İnvaziv Neisseria meningitidis infeksiyonu, menenjit, pnömoni ve sepsis Damlacık yoluyla yayılan diğer ciddi bakteriyel solunum yolu enfeksiyonları: Difteri, Mycoplasma pneumonia Boğmaca Pnömonik veba Çocuklarda streptokokal (grup A) farenjit, pnömoni ve kızıl

23 Damlacık önlemleri uygulanması gereken enfeksiyonlar
Damlacık yoluyla yayılan diğer ciddi viral enfeksiyonlar: Adenovirus İnfluenza Kabakulak Parvovirüs B19 Kızamıkçık Viral hemorajik infeksiyonlar* (Lassa, Ebola, Kırım-Kongo)

24 Hava Yolu Önlemleri Küçük partiküllerin (<5µm) geçişinin önlenmesinde kullanılır. Partiküller küçük olduğu için havada asılı kalır Bu asılı partiküller hava akımıyla çok uzak mesafelere kadar gidebilirler Hasta tek kişilik odaya alınmalıdır Özel havalandırma (negatif basınç) N95 solunum maskesi Oda kapısı kapalı tutulmalıdır

25 Hava yolu önlemleri uygulanması gereken durumlar
Tüberküloz, Tanımlanmış ya da şüphe edilen tüberküloz (pulmoner/larenjit), HIV ile infekte hastalarda ateş, öksürük ve pulmoner infiltrasyon olduğunda tbc ekarte edilene kadar Kızamık, Suçiçeği, Yaygın zoster infeksiyonu, SARS

26 Diğer önlemler

27 Fiziki koşulların sağlanması
Yenidoğan ünitesi girişin kontrollü olduğu ayrı bir alanda yer almalıdır Doğum yapılan yer ile yenidoğan yoğun bakım ünitesinin aralarındaki uzaklığın metreden fazla olmaması önerilmektedir Bu sağlanamıyorsa her doğumhane için bir resusitasyon alanı bulundurulmalıdır

28 Fiziki koşulların sağlanması
Her yoğun bakım yatağı için ayrılan alan en az 14 m2, iki yatak arasında en az 1,2 m (bazı kaynaklara göre 2,5 m) olmalıdır Yeterli sayıda uygun (negatif hava basıncı sistemi ve kendiliğinden açılır kapanır kapıları olan) izolasyon odası olmalıdır, Otomatik ayarlı yeterli sayıda lavabo bulunmalı, her bir yatağın lavaboya uzaklığı 6 m’den fazla olmamalıdır

29 Fiziki koşulların sağlanması
Her hasta yatağı başında yeterli sayıda elektrik prizi, hava, oksijen ve gaz çıkışı bulunmalıdır Elektrik prizlerinin bir kısmı jeneratöre bağlı olmalıdır Hasta başında lüks, personel alanında lüks düzeyinde aydınlatma olmalıdır Kuvözlerin üzerine doğrudan güneş ışığı gelmemelidir

30 Fiziki koşulların sağlanması
YD yoğun bakım ünitesi girişinde ailelerin ellerini yıkayabileceği bir alan olmalıdır Temiz ve kullanılmış malzemeler, tıbbi cihazlar ve ünitenin yönetimi için ayrı alanlar sağlanmalıdır Aletlerin depolanması için tahmini alan yoğun bakım için 2,8 m2, orta düzey bakım gerektiren bebekler için 1,7 m2 olmalıdır Yatak başında sık kullanılan cihazlar için 0,5 m2 alan bulunmalıdır

31 Fiziki koşulların sağlanması
Hastaların ışıktan ve gürültüden korunması sağlanmalıdır Atıklar yönetmeliğe uygun toplanmalı ve atılmalıdır

32 Fiziki koşulların sağlanması
Zemin, duvar, tavan, tezgahlar Kolay temizlenebilir, temizlemeye dayanıklı olmalı Zemin yüzeyleri antimikrobiyal, antistatik olmalı, Duvar yüzeyleri antimikrobiyal olmalı Tavanlardan aşağı parçacıklar düşmemeli, Tezgâh üstleri, dolaplar ve kapaklar temizliğe uygun Dolapların iç yapılarında mümkün olduğunca az ek yeri olmalı, dış yüzeyler yalıtılmış olmalıdır

33 Fiziki koşulların sağlanması
Isıtma ve havalandırma Isının C arasında sabit, nemin ise %30-60 arasında tutulması gereklidir Hava akımı yukarıdan aşağıya doğru olmalı, Hava çıkış noktaları tabana yakın olmalı, Yenidoğan yoğun bakım ünitesine %90 etkinlikle filtre edilmiş havanın girmesi önemlidir

34 Fiziki koşulların sağlanması
Yenidoğan ünitesinde yatak sayısı planlanırken, Doğumların %5-12’sinin yoğun bakıma, %1-2’sinin ventilatör tedavisine gereksinimi olacağı düşünülmelidir Personel sayısı hasta sayısına göre planlanmalı Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde 1-2 bebeğe bir hemşirenin bakım vermesi önerilmektedir

35 Göbek bakımı Özellikle bakteriler göbek kordonunda hızla kolonize olarak dolaşıma geçer ve sepsise neden olurlar Göbek bakımı için kabul edilmiş tek bir yöntem yoktur Alkol……………… etkisi düşük Povidon iyot…….. geçici hipotiroidi yapabilir Üçlü boya………….gram negatiflere etkisiz Anne sütü…………etkinliği tam kanıtlanmamış Kuru tutma……… bakteriyel kolonizasyonda artış?

36 Göbek bakımı Alkol veya diğer antiseptik solüsyonlar kullanılabilir
Kordonun bebek bezi ile örtülü olmamasına dikkat edilerek, kuru kalması sağlanmalıdır

37 Deri bakımı Yenidoğanların ciltleri travma ve infeksiyona çok duyarlıdır Doğumhanede yıkanma ancak maternal hepatit B ve HIV infeksiyonları biliniyor ise uygulanmalıdır, yoksa bebek silinmeli ve kurulanmalıdır Amniyos atıkları silinebilir, vernix caseose asla temizlenmemelidir Düşük doğum ağırlıklı bebekler annede infeksiyon bilinse dahi yalnız ılık su ve pamukla silinmelidir

38 Deri bakımı Banyo için ılık su ve sabun kullanılmalı
Antiseptik çözeltilerin kullanılmasına gerek yok Flaster hasarlarına dikkat edilmeli Banyo sonrası ciltte kuruluk varsa, nemlendirici kullanılmalı, Dermatit ve sistemik enfeksiyon riski azalır Lanolin, vazelin, su tutulumu sağlar Kontaminasyona dikkat edilmeli Cilt neminin uçmasını engelleyen ve sürekli ıslak bir cilt sağlayan yağlı merhemler, bakteri üremesini artırarak ters etki yaparlar

39 Anne sütünün saklanması
Anne sütünün taşınırken veya saklanırken uygun koşulların sağlanması gereklidir Toplandığında deri bakterileri ile kontaminedir, hemen kullanıldığında sorun yaratmaz fakat uzun süre uygun olmayan koşullarda saklandığında bakteri sayısı artabilir Anne sütü derin dondurucuda üç ay, normal dondurucuda üç hafta, buzdolabı kapağında 48 saat tazeliğini korur Anne sütü derin dondurucuya steril süt saklama poşetleri ile konulmalıdır

40 Mama hazırlama ve saklama
Mama hazırlamadan önce eller mutlaka yıkanmalı Mama hazırlamak için kullanılacak tüm malzemeler kaynamakta olan suya atılmalı, en az 10 dakika kaynatılmalı Daha sonra temiz bir maşa ile temiz bir yüzeyde kurutulmalı, Sağlıklı yenidoğanlara “ticari steril sıvı formüller”in kullanımı teşvik edilmektedir

41 Mama hazırlama ve saklama
Toz formüllerin çözülmesi için: Temiz içme suyu en az 10 dakika kaynatılmalı ve 60°C’ye kadar soğutulmalıdır Mama paketi açıldıktan sonra belirli bir süre içinde tüketilmelidir Üretici firmanın önerileri dikkate alınmalıdır Artık mama dökülmeli ve bekletilerek bir daha kullanılmamalıdır

42 Mama hazırlama ve saklama
Oral veya tüplerle besleme süresi 15 dk’yı geçmemelidir. Aralıklı beslemede veya medikal ilaç eklendikten sonra tüplerden steril su geçirilmelidir. Asılmış olan mamalar ve setler yenidoğan yoğun bakım hastaları ve immünsüprese hastalarda ve anne sütlerinde 4 saati aşmamalıdır. Bütün besleme ve tüpler, enjektörler yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde 4 saatte, diğer alanlarda (katkı maddesi, su, ilaç katılmadan) manüple edilmiyorsa 8 saatte bir değiştirilmelidir

43 Mama hazırlama ve saklama
Mama hazırlayan personel mutlaka maske ve bone takmalıdır

44 Biberon temizliği Kullanılan biberon temizlenip dezenfekte edilmeden ve yeniden kullanıma hazır hale getirilmeden tekrar kullanılmamalıdır. Biberonların tercihen cam olması önerilmektedir Plastik biberonların aralıklarla yenilenmesi gerekmektedir Cam biberonların etüvde 180°C’de bir saat steril edilmesi, edilemiyorsa her hastaya özel olması, emzik uçlarının tek kullanımlık olması önerilmektedir

45 Biberon temizliği Plastik, cam biberonlar, emzik ve uçları önce fırçalanır, sonra bulaşık makinesinde 65°C’de yıkanıp, 80°C’de kurutulmalıdır Plastik biberon ve parçaları ev modeli buhar sterilizatörlerinde veya 10 dakika kaynatılarak sterilize edilmelidir Hazırlanan biberonların steril tromellerde saklanması önerilmektedir.

46 TPN hazırlama Parenteral beslenme solüsyonları kontaminasyon durumunda bakteri ve mantar üremesi açısından çok uygun sıvılardır TPN sırasında en sık karşılaşılan infeksiyöz komplikasyon kateter sepsisidir (%14-27) Yapılan çalışmalarda TPN torbalarındaki kontaminasyon mortalitesi %50 olarak bildirilmektedir Karışım işlemi sırasında mikrobiyolojik kontaminasyon veya hata riski oldukça fazladır.

47 TPN hazırlama Kontaminasyonu önlemek için TPN solüsyonları laminer hava akımı altında steril temiz odalarda hazırlanmalıdır ! Riski azaltmak ve personelin aşırı yüklenmesini önlemek amacı ile otomatik karıştırıcı cihazlar kullanılarak ideal sıvı el değmeden hazırlanmalıdır! Kabini kullanan herkes alana girmeden önce ve işleme başlamadan önce ellerini yıkamalıdır Laminer akım sürekli açık olmalı veya kullanılmadan en az 30 dakika önce açılmalıdır

48 TPN hazırlama TPN hazırlanacak odalarda
Önce bir giriş odası, Daha sonra bir tampon bölge, Sonra da hazırlık bölgesi ve hazırlık masası yer almalıdır Her kullanımdan önce ve sonra, çalışma alanı ve duvarlar dezenfektan ile silinmeli, Temizlik sabah yapılmalı, Gün içinde kirlenme varsa işlem tekrarlanmalı

49 TPN hazırlama Çalışma alanı içine getirilecek her şişe, torba vb. alkol ile silinmeli, Çalışma alanı içindeki eşyalar, akımı engellememeli, çalışma kabin kenarından en az 15 cm içeride yapılmalı, HEPA filtre yılda en az 1 kez kontrol edilmeli ve temizlenmeli, sertifiye edilmeli, Çalışanlar, box gömleği, bone, eldiven ve maske giymelidir

50 TPN hazırlama Dolum işlemi dışında iş yapılmamalı
Kabinde aynı anda yalnızca bir kişi çalışmalı Makas, pompa, klemp gibi nonsteril aletler, kabine getirilmeden önce dezenfekte edilmeli, Gerekli tüm aletler önceden kabin içine yerleştirilmeli, Ampul, flakon ve torba ağızlarına enjektör sokulmadan önce alkolle silinmeli ve 30 saniye beklenmeli, Tamamlanan ürünler gözle kontrol edilmeli, Ürünler üzerine son kullanım tarihi yazılmalı, İşlemler kayıt altına alınmalıdır

51 Cihaz ve malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu
Genel ilkeler; Bebekler arasında araç ve sarf malzemeleri paylaşılmamalı, İlaç ve IV sıvıların hazırlanması için ayrı bir alan olmalı, Bu alan biyolojik materyaller için depolama alanı olmamalı,

52 Cihaz ve malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu
Solunum devreleri ve nemlendiriciler Ventilatörlerin temizlik, bakım ve dezenfeksiyonu üretici firmaca belirlenen şekilde ve her hasta değişiminde yapılır Mekanik ventilatörlerin iç makineleri rutin olarak sterilize ve dezenfekte edilmez Ventilatör hortumları sık manipüle edilmemeli, 48 saatten daha kısa sürede değiştirilmemelidir Kirlenme, tıkanma (sekresyon, kan vb ile) olduğu zaman değiştirilmelidir

53 Cihaz ve malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu
Ventilatörün tüp kısmında biriken sıvılar periyodik olarak atılmalı, hastaya doğru akması engellenmelidir Hasta başı 45 derece olacak şekilde pozisyon verilmelidir Aspirasyon işlemi steril şartlarda yapılmalıdır

54 Cihaz ve malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu
Solunum tedavisinde kullanılan tüm yarı kritik donanım ve malzemelere (alt solunum yolları mukozası ile direkt temas eden cihazlar) en uygun metotla (buhar, ıslak sıcak pastörizasyon, onaylanmış düşük-ısı, kimyasal) YDD uygulanır. Kimyasal olarak glutaraldehid, hidrojen peroksit, ortofital aldehid (OPA) ve perasetik asit ile hidrojen peroksit kullanılabilir Dezenfeksiyon sonrası, kontamine olmamasına dikkat ederek, uygun durulama, kurulama ve paketleme yapılır

55 Cihaz ve malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu
Tekrar kullanılabilir yarı kritik donanımlar kimyasal olarak dezenfekte edildikten sonra tercihan steril su ile durulanır Mümkün değilse (0.2 μm) filtre edilmiş su ile yıkanır, sonra isopropyl alkol ile durulanır ve üflemeli havayla veya bir kurutma kabininde kurulanır

56 Cihaz ve malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu
Nemlendiriciler her gün yıkanmalı, sıvıları değiştirilmeli, Değiştirirken eski sıvı kalmamalı, tamamen boşaltılmalı, Nemlendirici 12 saatte bir boşaltılıp steril su doldurulmalı.

57 Cihaz ve malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu
Aspiratör hortumu ve diğer apereyler Her uygulama sonrası temizlenip sterilize edilmeli, Her aspirasyonda tek kullanımlık veya steril kateterler kullanılmalı, Aspiratör kavanozu dolduktan sonra hemen dökülmeli, tüpleri yıkanıp dezenfeksiyon uygulanmalıdır

58 Cihaz ve malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu
Oksijen nemlendiricileri Üreticileri firmanın talimatları izlenmeli Ne zaman değiştirilmeli ? Bir hasta tarafından kullanımı bitince, Fonksiyonu bozulduğunda veya, Gözle görünür bir kontaminasyon olduğunda değiştirilir. Haftada 2 kez 500 ppm klor çözeltisi ile 15 dk dezenfekte edilmeli, Manometre içindeki steril distile su günlük değiştirilmeli, Kullanılmadığı durumda manometre kuru saklanmalıdır

59 Cihaz ve malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu
Resusitasyon aletleri Ambu ve “airway”ler mümkünse tek kullanımlık olmalı Resüsitasyon aletleri (el ambuları laringoskop, bleyt) hastadan hastaya geçişlerde sterilize edilmeli veya yüksek düzey dezenfeksiyon işlemi uygulanmalıdır İzolasyon odasında kullanılan ortak ekipman, gereksinimi bitene kadar bu odada kalmalı,

60 Cihaz ve malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu
Kan şekeri bakılmasıyla ilişkili olan 3 HBV salgın bildirilmiş (MMWR; 2005: 54: 220) Her hasta için bir glukometre ayrılmalı. Her hastaya bir glukometre ayrılamıyorsa diğer hastadan önce dış yüzeyi dezenfekte edilmeli, Tartılar rutin olarak, kirlendiğinde ve hasta kullanımından sonra dezenfekte edilmeli.

61 Cihaz ve malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu
Stetetoskop, oftalmoskop, mezuralar bir hastaya ayrılmalı veya her hastaya geçerken alkolle dekontamine edilmeli, Tek kullanımlık otoskop uçları ve dil basacakları kullanılmalı, Tekrar kullanılabilenler her hastadan sonra deterjan-su ile yıkanmalı ve sterilize edilmeli,

62 Cihaz ve malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu
Elektronik termometre propları ve kordonları günlük olarak ve kirlendiğinde %70-90 alkolle dezenfekte edilmelidir Diğer problar, tekrar kullanılabilir kan basıncı kafları, hastadan hastaya geçerken ve kirlendiğinde %70 alkol, çamaşır suyu veya fenoliklerle temizlenmelidir

63 Cihaz ve malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu
Su kaynaklı organizmalar için riskler en aza indirilmeli Nebulizatör ve nemlendiriciler için steril su kullanılmalı, Bu kaplar saatte bir tamamen boşaltılmalı, temizlenmeli, kurulanmalı ve doldurulmalı Haftada bir veya her bebek değişiminde steril edilmeli,

64 Kuvöz, açık yatak ve bebek kotlarının temizliği ve dezenfeksiyonu
Üretici firma talimatına uyulmalı, Kullanım sonrası ve her bebek değişiminde temizlik ve dezenfeksiyon yapılmalı, Kuvözlerin içi ve dışı her gün temizlenmeli, Uzun süre izlenen bebeğin kuvözü en az haftada bir (1 kg altındaki bebekler için 5 günde bir) dezenfekte edilmeli, Bu işlem sırasında bebek, dezenfekte edilmiş bir başka kuvöze transfer edilmelidir

65 Kuvöz, açık yatak ve bebek kotlarının temizliği ve dezenfeksiyonu
Kuvözün önce ayrılabilir bütün parçaları çıkarılmalı, Fırçalanarak yıkanmalı ve deterjanla ovularak temizlenmeli, sonra durulanmalı ve tek kullanımlık kağıt havlularla kurulanmalıdır. Kuvöz parçaları klorin ( ppm), %70 izopropil alkol, hidrojen peroksit, kuarterner amonyum bileşikleri, bezalkolyum klorit ile dezenfekte edilebilir

66 Kuvöz, açık yatak ve bebek kotlarının temizliği ve dezenfeksiyonu
Son temizlik için fenolikler kullanılırsa tüm yüzeyler su ile durulanmalı ve tekrar kullanımdan önce kurutulmalı, İçinde bebek varken, kuvöz dezenfeksiyonunda fenolik veya diğer kimyasal germisitler kullanılmamalı, Hava filtresinin bakımı ve değiştirilmesi üretici firmanın önerileri doğrultusunda yapılmalı,

67 Kuvöz, açık yatak ve bebek kotlarının temizliği ve dezenfeksiyonu
Kuvözlerde en yoğun kontamine olan bölgeler kuvöz kapakçıkları, bu kapakçıkları saran yastıkçıkları ve kollarıdır. Bu kısımlar her gün, günlük hazırlanan sabunlu su ile temizlenmeli, dezenfektanlarla en az haftada bir ya da her bebek değişiminde dezenfekte edilmeli, belirli aralıklarla yenilenmelidir

68 Kuvöz, açık yatak ve bebek kotlarının temizliği ve dezenfeksiyonu
Fan varsa, üretici firma talimatlarına uygun temizlenmeli, dezenfekte edilmeli, Tekrar kullanım öncesi kuvöz havalandırılmalı, Kuvöz kullanılmayacaksa ise, nemlendirici bölümüne su konulmadan kuru tutulmalı, Kullanılan kuvözde 24 saatte bir nemlendiriciler dezenfekte edilerek steril distile su konmalıdır. Açık yatak ve bebek kotları da benzer şekilde temizlenip dezenfekte edilmelidir

69 Çevre temizliği Servis temiz ve tozsuz tutulmalı,
Tozun dağılımını önlemek için silme yöntemi kullanılmalı, Yer 2 kez/gün düzenli, kirlendikçe ve hasta taburcu olunca ıslak paspas, su ve deterjanla temizlenir. Daha sonra DDD kullanılabilir. Temizlik işlemleri en az kirliden en kirli alana doğru hasta bölgeleri, hasta bölgesinin yanındaki alanlar ve daha sonra koridor sırasıyla yapılmalıdır

70 Çevre temizliği Paspas başlıkları çamaşır makinesinde günlük olarak yıkanmalı ve kurutulmalı, (DDD) Dolapların tezgâhları, çalışma yüzeyleri ve benzeri yatay alanlar günde bir kez ve hastalar arasında dezenfektan veya deterjanla ve temiz bir bezle temizlenmeli, (DDD)

71 Çevre temizliği Kan ve diğer örnekler etrafa sıçramışsa dikkatli temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli, Duvar, pencere, raf ve benzeri kritik olmayan yüzeyler, genel temizliğin parçası olarak, dezenfektan veya deterjanla düzenli olarak temizlenmeli, Lavabolar günde en az bir kez deterjanla ovularak temizlenmelidir

72 Çevre temizliği Yüzeyler üzerinde dezenfektan artıklarının kalması, güvenlik uyarıları doğrultusunda önlenmeli, Monitör gibi hassas cihazların temizlik sorumluluğu için görevlendirme yapılmalı ve bunlara temizlik personeli sık dokunmamalı, İnşaat, onarım çalışmalarında, yıkıntılar fungal sporlar içerebilir, bu esnada yenidoğanlar ayrı bir alana taşınmalı,

73 Çevre temizliği Yenidoğan kuvözlerine konan oyuncaklar enfeksiyon kaynağı olabilir Oyuncaklar, su ve sabunla yıkanır, durulanır ve kurulanır, kirlenince % 70 alkol ile silinir Yıkanamayan oyuncaklar (puzzle, bebek vb) çocuklara verilmemelidir

74 Çevre temizliği Bilgisayarlar, klavyeleri silmek için kuaterner amonyum bileşikleri, % 70 isopropil alkol, fenol, klor kullanılabilir Yoğun bakım odalarında kullanılan bilgisayar ve klavyeler temiz tutulmalı, her gün ve kirlendiğinde dezenfekte edilmelidir

75 Çevre temizliği Servis girişinde altı yapışkanlı antibakteriyel paspas gerekli değildir Hastada kullanılan tüm donanımın rutin temizliği için bir zaman ve uygulama çizelgesi olmalıdır

76 Çevre temizliği Yenidoğanlar için rutin steril çarşaflara gerek yoktur
Her seferde servise en az 8 saat yetecek kadar temiz çarşaf taşınmalı, Temizlenen çamaşırlar servise kapalı arabalarda veya çamaşır torbalarında taşınmalı, Yıkanmadan hiçbir giysi ya da çamaşır kullanılmamalıdır

77 Çevre temizliği Kirli çamaşırlara uygulanacak işlemler önceden belirlenmiş protokole kesinlikle uymalı, Tekrar kullanılabilir kirli çamaşırlar sıvı geçirmeyen, kaçağı önleyen, ağzı sıkıca bağlanmış torbalarla, çamaşırhaneye günde en az 2 kere gönderilmeli. Kirli bebek bezleri de su geçirmez dayanıklı torbalara konulmalı, sıkıca bağlanmalı ve en az 8 saatte bir servisten uzaklaştırılmalıdır

78 Çevre temizliği Trichlorocarbanilide veya pentachlorophenol içeren kimyasallar, zararlı olabileceği için hastane çamaşırhanesinde kullanılmamalı, Kimyasalların zararlarından sakınmak için, servisin sorumlusu kullanılan tüm ajanları bilmeli Çamaşırhanede yapılacak olan her türlü kimyasal veya işlem değişimlerinden servis haberdar edilmelidir İşlemler değiştiğinde, yeni bir temizleme ajanı kullanıma girdiğinde yenidoğan servisinde dikkatli olunmalıdır


"Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları