Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İZOLASYON Dr.Sevinç Güneri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İZOLASYON Dr.Sevinç Güneri."— Sunum transkripti:

1 İZOLASYON Dr.Sevinç Güneri

2 İzolasyon İnfekte veya kolonize hastalardan
Diğer hastalara Ziyaretçilere Sağlık personeline mikroorganizma geçişinin engellenmesidir.

3 İNFEKSİYON KAYNAĞI Hastanın kendi florası Diğer hastalar
Kronik tasıyıcılar Tıbbi aletler Su, hava gibi çevresel faktörler Yiyecekler Hasta ziyaretçileri Vektörler

4 İnfeksiyöz etkenin kaynaktan yayıldığı yol Çıkış kapısı
Solunum sistemi: – Öksürük – Hapşırık – Konuşma – Aspirasyon Genitoüriner sistem: – Foley kateterler – CYBH

5 İnfeksiyöz etkenin kaynaktan yayıldığı yol Çıkış kapısı
Gastrointestinal sistem: – Feçes – Kusma Cilt/muköz membranlar – Yaralar – Cilt kesikleri Transplasental Kan: – İğne batmaları – Kan transfüzyonu

6 Bulaş yolu İnfeksiyöz etkenin kaynaktan duyarlı konağa geçis yolu
–Temas (Direkt veya indirekt) –Hava yolu –Damlacık –Vektör aracılığı

7 Bulaş yolu Etkenin duyarlı konağa ulaştığı yol –Solunum sistemi
–Genitoüriner sistem –Gastrointestinal sistem –Cilt/muköz membranlar –Transplasental –Parenteral

8 Duyarlı konak Konak yanıtı Konak yanıtını etkileyen faktörler
– Kolonizasyon – Asemptomatik tasıyıcı – Klinik hastalık Konak yanıtını etkileyen faktörler – Yaş – Altta yatan hastalık tablosu – Antibiyotik, kortikosteroid ya da immunsupresif ilaç kullanımı – İnvaziv girişimlerdir.

9 İzolasyon Önlemleri - Tarihçe
Yayınlanmış ilk izolasyon önlemleri önerileri “İnfeksiyon Hastalıkları Hastaneleri”nin ortaya çıkışı İnfeksiyöz hastalığı olan hastaların ayrı yerlerde yatırılması. Hastalıkların bulaşını engellemek için aseptik tekniklerin kullanılması.

10

11 İzolasyon Önlemleri - Tarihçe
1910 yılından itibaren; Hastane personelinin hastalar arasında önlük giymesi Hasta ile temas sonrası hastalar arasında antiseptik solüsyonlar ile el hijyeni Hasta çevresinin dezenfeksiyonu

12 İzolasyon Önlemleri - Tarihçe
1950’ler - “İnfeksiyon Hastalıkları Hastaneleri”nin kapanmaya baslaması (Tbc senatoryumları hariç) 1960’lar - Tüberküloz hastanelerinin de kapanmaya baslaması CDC’nin izolasyon hakkında ilk el kitabını yayınlaması “Isolation Techniques for Use in Hospitals”

13 “Isolation Techniques for Use in Hospitals’’
Buna göre 7 kategori öneriliyordu: –Tam izolasyon –Solunum izolasyonu –Protektif izolasyon –Enterik izolasyon –Yara ve cilt önlemleri –Drenaj önlemleri –Kan önlemleri

14 İzolasyon Önlemleri - Tarihçe
1980’ler - hastaneler çok ilaç dirençli mikroorganizmalarla yeni endemik ve epidemik nozokomiyal enfeksiyon problemleri yaşamaya başladı. – Farklı izolasyon önlemleri gereksinimi doğdu CDC yeni “İzolasyon Rehberi”ni yayınladı.

15 İzolasyon rehberi-1983 Kategori-spesifik bölümü; –Tam izolasyon
–Temas izolasyonu –Solunum izolasyonu –Tüberküloz izolasyonu –Enterik önlemler –Drenaj/sekresyon önlemleri –Kan ve vücut sıvıları önlemleri Hastalık spesifik bölümü;

16 İzolasyon Önlemleri - Tarihçe
Universal önlemler tanımlandı. –HIV –HBV –Kanla bulaşan infeksiyonlar Body Substance Isolation tanımlandı HICPAC yeni izolasyon önlemleri rehberini tanımladı.

17 İzolasyon önlemleri Standart önlemler Bulaşma yoluna yönelik önlemler
–Temas önlemleri –Damlacık önlemleri –Hava yolu önlemleri

18 Standart önlemler Hastanın tanısına ve infeksiyonu olup
olmadığına bakılmaksızın bütün hastalara uygulanan önlemlerdir.

19 Standart önlemler Kan, Tüm vücut sıvıları (semen, vajinal
sekresyonlar, serebrospinal, sinoviyal, plevral, peritoneal, perikardiyal ve amniyotik sıvılar), Bütünlüğü bozulmuş deri, Mukoz membranlar için uygulanır

20 Standart önlemler Tüm hastaların kan ve vücut
sıvılarının potansiyel olarak HIV, HBV ve diğer kan yoluyla bulaşan patojenlerle kontamine olabileceğinin düşünülmesini içermektedir.

21 Standart Önlemler Hastanın kanı ve vücut sıvılarıyla temas
ihtimali varlığında: – Eldiven, maske ve koruyucu önlük/elbise giyilmeli, – Eldiven çıkartıldıktan sonra eller yıkanmalıdır.

22 Standart Önlemler El yıkama:
- Kan ,vücut sıvıları,çıkartılar, salgılar ve kontamine eşyalara dokunduktan sonra - Aynı hastada farklı bölgelerdeki işlemler arasında Hastadan hastaya geçerken Eldivenleri çıkarır çıkarmaz

23 Standart Önlemler Eldiven:
– Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartılar, kontamine eşyalar, mukozalar ve bütünlügü bozulmus deriye dokunmadan önce eldiven giyilmelidir – Aynı hastada farklı girisimler için eldiven Değiştirilmelidir. – Temiz, steril olmayan eldivenler uygundur – Kullanımdan sonra hiçbir yere dokunmadan eldivenler çıkarılıp eller yıkanmalıdır.

24 Standart Önlemler Maske, yüz-göz koruyucu:
–İşlemler sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığı olduğunda göz, burun ve ağız mukozasını koruma amaçlı kullanılmalıdır.

25 Standart Önlemler Önlük: –İşlemler sırasında vücut sıvıları, salgılar,
çıkartılar ve kan sıçrayabileceğinden deri ve giysilerin kirlenmesini önlemek için giyilir. –Kirlenen önlük dış yüzüne dokunmadan çıkarılmalı ve eller yıkanmalıdır.

26 Standart Önlemler Hasta bakım malzemeleri:
– Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartılar, kontamine esyalar, mukozalar ve deriye dokunmadan, giysiler ve diger malzemeler, baska hastalar ve çevre kontamine edilmeden uzaklastırılmalıdır. – Bir kullanımlık malzemeler hemen atılmalı, tekrar kullanılacak olanlar uygun yöntemlerle steril/dezenfekte edilmelidir.

27 Standart Önlemler İğneler hiçbir zaman yeniden kılıfına
geçirilmemeli, ucu bükülmemelidir. Kullandıktan sonra delinmeye dirençli kaplar içinde biriktirilerek uzaklaştırılmalıdır.

28 Standart Önlemler Yatak çarsafları –Çevreyi kontamine etmeden uygun
şekilde çamasırhaneye gönderilmelidir. Doğrudan ağızdan ağza resüsitasyon yaptırılmamalıdır.

29 Bulaşma yoluna yönelik önlemler
Bulaşma yoluna ait önlemler –Temas önlemleri, –Damlacık önlemleri, –Hava yolu önlemleri.

30 Temas Önlemleri Mikroorganizmaların infekte ya da
kolonize hastalardan direkt temas ya da indirekt temasla (infekte objelerle temas) bulaşmasını engellemek için kullanılır.

31 Temas önlemi gerektiren durumlar
Çoklu ilaç direnci taşıyan bakteriler – GSBL üreten Gram negatif bakteriler – MRSA, VISA, VRSA – VRE – Çoklu dirençli P.aeruginosa – Çoklu dirençli E.cloacae Enterik infeksiyonlar:İnfeksiyöz dozu düşük veya cansız yüzeylerde uzun süre yaşayabilen etkenlerde; – Escherichia coli O157:H7 – Clostridium difficile – Shigella, hepatit A veya rotavirus

32 Temas önlemi gerektiren durumlar
Çocuklarda – RSV, parainfluenza, enteroviral infeksiyonlar Cilt infeksiyonları; – Kutanöz difteri – Herpes simpleks virus (neonatal veya mukokutanöz) – İmpetigo – Apse, sellülit veya dekübit – Uyuz – Pediküloz – Çocuklarda stafilokokal fronküloz – Zoster infeksiyonu Viral/hemorajik konjunktivit Viral hemorajik infeksiyonlar, (Ebola, Lassa,Kırım-Kongo)

33 Temas Önlemleri Mümkünse hasta ayrı odaya alınır.
Aynı hastalığı olanlar aynı odayı paylasabilir. Hasta odasına girişte temiz, steril olmayan eldiven giyilir. İnfekte materyalle (dışkı/yara drenajı ,vb) temas olursa eldivenler değiştirilir.

34 Temas Önlemleri Hastayla yakın temasta temiz, steril
olmayan önlük giyilir. Odadan çıkmadan önlük çıkartılır. Odadan çıkarken eldivenler çıkarılır, eller hemen antimikrobiyal içeren sabunla yıkanmalı veya susuz el dezenfektanları kullanılmalıdır.

35 Temas Önlemleri Eldiven çıkartıldıktan ve eller yıkandıktan
sonra odada hiçbir yere dokunulmamalıdır. Hasta için kullanılan kritik olmayan araçlar oda dışına çıkarılmamalı, eğer ortak kullanılacaksa dezenfekte edilmelidir. Hastanın odadan transportu en az düzeyde tutulmalıdır.

36 Damlacık Önlemleri Büyük partiküllü (> 5mikron) damlacıkların geçisinin önlenmesinde kullanılır. Partiküller büyük olduğu için yere çöker. Bulaşmanın olması için kaynak ve duyarlı kisi arasında yakın mesafe (yaklasık 1 m) gereklidir

37 Damlacık Önlemleri Duyarlı kisiye burun-ağız-konjunktiva
yoluyla bulaşma olur: –İnfekte hastaların konusması, öksürmesi ya da burun silmesi, –Aspirasyon, entübasyon, bronkoskopi gibi islemler sırasında.

38 Damlacık önlemleri gerektiren infeksiyonlar
Damlacık yoluyla yayılan ciddi hastalıklar – İnvaziv H. influenzae tip B infeksiyonu, menenjit, pnömoni, epiglottit ve sepsis – İnvaziv Neisseria meningitidis infeksiyonu, menenjit, pnömoni ve sepsis – Difteri, – Mycoplasma pneumonia – Boğmaca – Pnömonik veba –Çocuklarda steptokokal (grup A) farenjit,kızıl

39 Damlacık önlemleri gerektiren infeksiyonlar
Damlacık yoluyla yayılan diğer ciddi viral infeksiyonlar: – Adenovirus – İnfluenza – Kabakulak – Parvovirüs B19 – Kızamıkçık

40 Damlacık önlemleri Hasta tek kişilik odaya alınmalıdır.
Eğer tek kişilik oda yoksa mikroorganizma ile infekte ve başka infeksiyonu olmayan bir hasta ile aynı odayı paylaşabilir. Eğer farklı tanılı hastalarla aynı odayı paylaşması gerekiyorsa yataklar arası mesafe en az 1 m olmalıdır.

41 Damlacık önlemleri Özel havalandırma gerekmez.
Oda kapısı açık olabilir. Sağlık personeli hastaya 1 metreden yakın mesafede çalısırken maske takmalıdır. Hasta çok gerekmedikçe oda dışına çıkmamalıdır. Oda dışına çıkacaksa cerrahi maske ile çıkarılmalıdır.

42

43 Hava Yolu Önlemleri Küçük partiküllerin (<5mikron) geçisinin önlenmesinde kullanılır. Partiküller küçük olduğu için havada asılı kalır Bu asılı partiküller hava akımıyla çok uzak mesafelere kadar gidebilirler.

44 Hava Yolu önlemleri gerektiren infeksiyonlar
Tüberküloz, Kızamık, Su çiçeği, Yaygın zoster infeksiyonu, SARS, Viral hemorajik ateş Ebola, Lassa, Marburg, Kırım-Kongo.

45 Hava Yolu Önlemleri Özel havalandırma ya da ventilasyon gereklidir.
Hava akımı koridordan odaya olmalıdır(negatif basınç) Saatte 6-12 hava değişimi sağlanmalı Oda kapısı kapalı tutulmalı Hasta gerekmedikçe oda dışına çıkarılmamalı ve çıkması gerekiyorsa cerrahi maske takılmalıdır.

46 Hava Yolu Önlemleri Pulmoner tüberküloz tanısı veya
şüphesi olan hasta; Odasına girerken N95 solunum maskesi Kızamık, suçiçeği tanısı olan hasta; –Odasına duyarlı kisiler girmemelidir. –Mutlaka girmesi gerekiyorsa N95 solunum maskesi giymelidir. –Bağışıkların maske takmalarına gerek yok.

47 N-95 maskesi

48 Koruyucuk ekipmanın uygun sıra ile giyilmesi
Giyme sırası –Önlük –Maske –Gözlük-yüz koruyucu –Eldiven

49 Önlük giyerken Arkadan bağlanmalı Eğer çok küçük ise 2 önlük giyilmeli
– Biri önden – Diğeri arkadan

50 Maske takılırken Burnu, ağzı ve çeneyi tamamen içine almalıdır.
Yüze uygunluk tam olmalıdır. N95 gibi özel tip maskeler için yüze uyum testi yapılmalı

51 Maske takıldıktan sonra
Tükrük veya sekresyonlarla ıslandığı zaman değiştirilmeli Tekrar kullanılmamalı Ortak kullanılmamalı

52 Eldiven giyilirken Eldivenler en son giyilmeli
Doğru tip ve boyutta eldiven seçilmeli Eldiven giymeden önce eller yıkanmalı veya el dezenfektanı ile ovalanmalı Önlüğün kol manşetleri üzerine çekilmeli

53 ELDİVEN ÜZERİNE EL DEZENFEKTANI
UYGULANMAMALIDIR.

54 Çıkarma sırası Eldiven Gözlük-yüz koruyucu Önlük Maske

55 Eldiven çıkarılırken Elin üzerinden sıyrılarak içi dışına çevrilir.
Diğer eldivenli el ile tutulur. Eldivensiz el ile diğer eldiven sıyrılır,içi dışına çevrilerek her iki eldivenden oluşan küçük bir torba şeklinde atılır.

56 GÖZLÜK VE YÜZ KORUYUCUSU
Eldivensiz ellerle çıkarılır.

57 Önlük çıkarılırken Omuz kısımlarından tutulur
Kontamine dıs yüz içe doğru çevrilir Yuvarlayarak katlanır Çıkarıldığında sadece temiz taraf görünmelidir

58 Maske çıkarılırken Maske bağları (önce alttaki) çözülür
Maskenin ön yüzü kontamine olduğu için elle temas etmemelidir. Bağlardan tutularak atılır.

59 Çoklu dirençli gram negatif basiller
Standart Önlemler + Temas Önlemleri uygulanmalı

60 VRE ve MRSA Temas izolasyonu Özel oda Eldiven
– Steril olmasına gerek yok – Bazen hasta odasında tekrar değistirmek gerekebilir. Önlük – Hasta ile veya hasta odasındaki yüzeylerle temas olasılığı – Hastada enkontinans ve/veya diyare – ileostomi veya kolostomi – Yara drenajı

61 VRE ve MRSA El hijyeni Sürveyans çalışmaları Hastaya özel tıbbi alet
İzolasyon süresi

62 TEŞEKKÜRLER


"İZOLASYON Dr.Sevinç Güneri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları