Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARİH BİLİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARİH BİLİMİ."— Sunum transkripti:

1 TARİH BİLİMİ

2 tarihi olay tarihi olgu yer zaman yer zaman yöntem
Geçmişte meydana gelen, başlangıç ve bitiş tarihi belli olan olaylara ………… ………… denir. Tarihi olay sonucunda uzun sürede gelişen durumlara ………… ……… denir. Tarihi bir olay için ……… ve …………… en önemli unsurlardır. Tarihi bir olayın doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için olayın geçtiği ……… ve …………… ‘ın bilinmesi gerekir. Tarihi bir olayın değerlendirilebilmesi ve sonucunun anlaşılabilmesi için yapılan araştırma planına …………… denir. tarihi olay tarihi olgu yer zaman yer zaman yöntem

3 yöntemi tekrarın bitmiş tarihçi belge
Her bilim dalının kendine özgü ……………… vardır. Tarih bilimini fen bilimlerinden ayıran en önemli özellik ……………… olmamasıdır. Tarih geçmişte yaşanmış ve …………… olayları inceler. Tarihi olayları sebep sonuç ilişkisi içinde belirli yöntemlerle araştırarak açıklama yapanlara …………… denir. Tarihçilerin geçmişi aydınlatmak için yararlandığı her türlü yazılı kaynağa ……………… denir. tekrarın bitmiş tarihçi belge

4 arşiv veri kaynaklara ana Birinci elden
Tarihi belgelerin saklandığı yere denir. Tarihte incelenen olayla ilgili elde edilen her türlü bilgiye ………… denir. Tarihi olayların, doğru ve güvenilir bir şekilde değerlendirilebilmesi için en önemli unsur …………………… dayandırılmasıdır. Kaynaklar elde edilen bilgilerin değerine göre; ……… kaynaklar, ………… ……………… kaynaklar ve ………… ………… kaynaklar olmak üzere üç gruba ayrılır. veri kaynaklara ana Birinci elden İkinci elden

5 ana kaynaklar Konusuna Türkiyat Ana Hatları
Bir olayı yaşamış birinin anlattığı hatıralar ve kaleme aldığı eserler, seyahatnameler, kitabeler, paralar, devletlerin resmi evrakları …………… …………… grubuna girer. …………………… göre sınıflandırmada toplumların; siyasi, kültürel, ekonomik, dini, hukuk vb. özellikleri ayrı ayrı incelenir. Atatürk 1924 yılında İstanbul Üniversitesine bağlı olarak ……………… Enstitüsünü kurmuştur. Atatürk 1930 yılında yaptığı tarih çalışmaları sonucunda ‘’Türk Tarihinin …… ………………’’ adlı eseri yayınlamıştır. ana kaynaklar Konusuna Türkiyat Ana Hatları

6 Türk Tarihi İkinci elden sözlü yazılı
Atatürk 1931 yılında tarihimizle ilgili bilimsel çalışmalar yapılması için ……… …………… Tetkik Cemiyetini kurdurmuştur. Birinci elden kaynaklardan yararlanılarak meydan getirilen eserler ………… ………… kaynaklardır. Kaynağı belli olan veya olmayan, ağızdan ağıza söylenerek gelen tarihi şiir, hikayeler, efsaneler ve destanlar ………… kaynaklar grubuna girer. Tarih araştırmalarında en güvenilir kaynaklar ………… kaynaklardır. Türk Tarihi İkinci elden sözlü yazılı

7 . Tarihin Fen bilimlerinden en büyük farkı ………… ve …………… yapılamamasıdır. Tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında; yardımcı bilimlerinden yararlanılamaz. Türkler İslamiyet’e geçtikten sonra ………… takvimi kullan- maya başlamışlardır. deney gözlem Paleografya Diplomatik Nümizmatik Epiğrafya hicri

8 Toplumların etkileşiminde;
gibi olaylar etkili olmuştur. Birbirini izleyen iki tarihsel olaydan birinin, ötekinin nedeni sayılıp sayılmayacağını ortaya çıkarmak için önceki olayın ………………………… bakılmalıdır. Mühür, damga, sermaye ve hukuk gibi kavramların ortaya çıkmasında ……… ………… anlayışı etkili olmuştur. ticaret göç istila savaş sonuçlarına özel mülk

9 Tarihe yardımcı bilimlerden ………………………… ilgi alanı olayların gerçekleşme zamanıdır.
İlkçağ’da Fenike, Ortaçağ’da Venedik, Yeniçağ’da İspanya, Yakınçağ’da İngiltere ………………… ……………… lider konum- daydılar. Tarihte ticaret alanında değiş- tokuş usulünün ortadan kalkmasını sağlayan buluş ……………… bulunmasıdır. Türklerde ay yılını esas alan tek takvim ………………………’dir. kronolojinin denizcilik alanında paranın hicri takvim

10 Bir yerde sınıflar varsa ……………… yoktur.
Osmanlı devletinde mali işlerde kullanılmak için hazırlanan ………… takvimdir. Tarih ……………… bulunmasıyla başlamıştır. Ele geçen eserlerin hangi döneme ait olduğunun belirlenme- sinde …………… bilimi tarihe yardımcı olur. Tarihte ……………… yöntemi ile tarih araştırmalarının kolay- laştırılması amaçlanmıştır. eşitlik Rumi yazının kimya tasnif

11 İst. fethi Ortaçağın sona erip Yeniçağ’ın başlamasında …………………… etkili olmuştur. “Avrupa tarihi” tarihin ……………… göre sınıflandırılmasına örnektir. Doğrudan doğruya bir tarihi olayı yaşayan, gören veya bu olayların meydana geldiği dönemde yaşamış yazarların verdikleri bilgi ve eserlere ………… kaynak denir. Geçmişte veya günümüzde var olan dilleri inceleyen ……………… bilimidir. mekana ana Filoloji

12 “ İnsanın bilmediği bir şey için bilmiyorum demesi de bir ilimdir. “
İbn-i Mesud

13 miladi Türkiye Cumhuriyeti 1926 yılından itibaren …………… takvimi kullanmaya başlamıştır. Tarihsel verilerin gerçekleştiği mekana, zamana ve konusuna göre bölümlere ayrılarak düzenlenmesine ……………… denilir. Anıtlar üzerindeki yazıları ve kitabeleri inceleyen, çözümleyen ve yorumlayan …………………… bilimidir. Zamanı; gün, ay ya da yıl gibi uzun süreli dönemlere bölen çizelgelere ……………… denir. tasnif epigrafya takvim

14 . Doğru bilgiye ulaşmak amacıyla bütün belgelerin eleştiri süzgecinden geçirilerek bilgilerin doğruluğunun ya da yanlışlığının ayırt edilmesine …………… denilir. İnsan ırklarını fiziksel açıdan inceleyen bilim …………………… ‘dir. Dünyanın güneş çevresinde bir tam dönüşüne kadar geçen süreye bir …………… yılı denir. Türkler İslamiyet’e geçtikten sonra ………… takvimi kullanmaya başlamışlardır. tenkit Antropoloji Güneş hicri

15 olduğu yoktur insan belli
Geçmişteki olayları ……………… günkü şartları göz önüne alarak incelemeliyiz. Tarihsel olayların gerçekleşmesinde sabit kanunlar ve kurallar ………… . Doğal olay çeşitli fiziksel ve coğrafi etkiler sonucu ortaya çıkarken Tarihi olay ise …………… tarafından gerçekleştirilir. Olayı olgudan ayıran özelliklerden birisi olayın başlangıç ve bitiş tarihinin …………… olmasıdır. yoktur insan belli

16 nesnel sebep yer zaman sonuç incelenmesini zamana 354 365
Tarihçi incelediği konuda …………… olmalıdır. Tarihin değişmeyen beş unsuru; ……… , …………… , ………… , ……………… ve insan’dır. Tarihi olayların mekan, zaman ve konusuna göre bölümlere ayrılmasında ………………… kolaylaştırmak istenmiştir. Hz. Ebubekir Dönemi’ni incelemek tarihi ……………… göre bölüme ayırmaktır. Ay yılı ……… gün, Güneş yılı ……… gündür. yer zaman sebep sonuç incelenmesini zamana 354 365

17 takvim uzaktır 7. On İki Hayvanlı Türk empati
İnsanların zamanı bilme, yaşantılarını düzenleme, zamandan yararlanma gibi merak ve uğraşlarının sonucu ……………… ortaya çıkmıştır. MÖ 3250, MÖ 2300 yılından günümüze daha …………… 65 yılı ……… yüzyıla aittir. Türklerin milli takvimi ………………………………………… Takvimi’dir. Herhangi bir olayda kendimizi karşımızdakinin yerine koymamıza …………… kurmak denir. takvim uzaktır 7. On İki Hayvanlı Türk empati

18 hikayeci Kronik Naima tarafsız
Olayları efsanelere dayalı olarak anlatan tarih yazıcılığına ………………… tarih yazıcılığı denir. Yalnızca tarihi sıralamanın ön planda tutulduğu tarih yazıcılığına ……………… tarih yazıcılığı denilir. Osmanlı Devleti’nin ilk resmi vakanüvisti ……………… ‘dır. ‘’Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana bağlı kalmazsa değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtacak bir nitelik alır.’’ sözüyle Atatürk tarihçilerin ……………… olmasını gerekliliğini vurgular. hikayeci Kronik Naima tarafsız

19 Bir olayın sonucu, kendinden sonraki olayların aynı zamanda ………………… oluşturur.
Yazının bulunmasından önceki dönemlere ……………………… Dönemler denilir. Tarihi olayların yerinin belirlenmesinde ………………… biliminden yararlanılır. Kimyada kullanılan …………………… metoduyla, tarihi bulun- tuların madde yapısı incelenerek ait oldukları dönem belirlenmeye çalışılır. nedenini Tarih Öncesi coğrafya Karbon 14

20 terkip (sentez) Mekana Birinci elden
Tarih araştırmacılığında eserin yazma aşamasına geçildiği son bölüme …………………………… denir. ……………… göre sınıflandırma coğrafi bölgelerin, kıtaların, ülkelerin tarihini incelemek amacıyla yapılır. …………… ………… kaynaklar, ana kaynaklardan yararlanılarak meydan getirilen eserlerdir. terkip (sentez) Mekana Birinci elden


"TARİH BİLİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları