Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAKVİMLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAKVİMLER."— Sunum transkripti:

1 TAKVİMLER

2 Takvim Takvim, zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yöntem verilen isimdir. Bir yılın günlerini, aylarını, sayılı günlerini gösteren çizelge veya defter anlamında da kullanılır. Takvim mecazi anlamda yapılacak bir işin türlü evrelerini zamana bağlı olarak gösteren programa da denir. Zamanı; sene, ay, hafta, gün ve saat gibi sabit bölümlere ayıran; dini-milli gün ve bayramları gösteren cetveller. Kelimenin aslı Arapçadır. “Doğrultmak ve sağlamlaştırmak” demektir.

3 Takvim zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metodudur
Takvim zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metodudur. İnsanlar zamanı ölçerken ölçü aracı olarak Günesi ve Ay'ı kullanmıslardır. Günesi kullananlar dünyanın günes etrafında bir tam dönüsünü esas almıslardır. (365 gün 6 saat) Bu sekilde olusturulan takvimlere GÜNES TAKVİMİ diyoruz. Ay'ı kullananlar ise Ayın Dünya etrafında 12 kez dönmesini (12 x 29.5 =354) esas almışlardır. Bu sekilde oluşturulan takvimlere AY TAKVİMİ diyoruz. -Tarihte ilk GÜNES TAKVİMİ'ni MISIRLILAR, ilk AY TAKVİMİ'ni SÜMERLER olusturmuslardır. - Her toplum kendi takvimini olustururken kendileri için önemli saydıkları bir günü BASLANGIÇ olarak kullanmışlardır. 

4 Takvim

5 Türklerin Kullandığı Takvim
12 Hayvanlı Türk  Takvim :    Türkler islamiyetten önce “12 Hayvanlı Türk Takvimi”ni kullanmışlardır. Güneş yılı esaslı olan bu takvim 12 yılda bir devreder ve her yıl bir hayvan adıyla anılırdı.   Hicrî Takvim :   Hicrî takvimin başlangıcı Hz. Muhammed’in (S.A.V.) Mekke’den Medine’ye hicret (göç) ettiği tarih olan 622’dir. H.Takvimde ayın dünya çevresinde 12 defa dönüşü esas alınmış ve bu tam dönüşe “ay yılı” denilmiştir. Bu takvim Hz. Ömer Döneminden itibaren oluşturulmuştur. Türkler islamiyeti kabul ettikten sonra bu takvimi kullanmaya başlamışlardır.

6  Celali Takvim :   Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın isteği ile Nizamülmülk tarafından Ömer Hayyam’ın başkanlığında bir komisyona hazırlatılmıştır. Güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir. Celâli takvim Melikşah’ın ölümünden sonra terk edilmiştir.  Rumi Takvim:   Osmanlı Devletinde kullanılan ”Rumî Takvim” güneş yılını esas almış ve “Mali Takvim” diye de adlandırılmıştır. Bu takvim yalnızca Maliye alanında kullanılmıştır.

7 Miladi Takvim : Milat doğum demektir. Bu takvimde Hz
Miladi Takvim :    Milat doğum demektir. Bu takvimde Hz. isa’nın doğumu başlangıç olarak kabul edildiği için takvime “Miladi Takvim” denilmiştir. Milâdi takvimde dünyanın güneş  etrafında bir defa dönüşü esas alınmıştır. Ülkemizde 1926 yılından itibaren “Miladi Takvim” kullanılmaya başlanılmıştır. 

8 Dünyada Kullanılan Takvimler
Takvim kavramı insanoğlunun bir çeşit zaman ölçme araçlarından biri olarak oluşturulmuştur. Takvim bir çeşit zaman ölçme aracı olduğuna göre takvimde yıl adı verilen zaman kavramı aylara,günlere bölünmüştür. Burada geçen yıl kavramı dünyanın güneş etrafında bir tam tur dönme süresi olarak belirtilmiştir.

9 Hicri Takvimi Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç ettiği gün bu takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Bu takvimde de bir yıl 12 aydır. Ancak ay yılı kullanılır. Ay yılı, Ay’ın Dünya çevresinde 12 kez dönmesi için geçen zamandır. Hicri takvimde aylar 29 ile 30 gündür.

10 Hicri Takvimi

11 Miladi Takvimi Günümüzde en çok kullanılan takvimdir. Milat, doğum anlamına gelir. Bu takvimde Hz. isa’nın doğumundan 7 gün sonraki 1 Ocak günü başlangıç olarak kabul edilir. Miladi takvimde Güneş yılı esas alınır. Güneş yılı, Dünya’nın Güneş etrafında bir tam dönüşü için geçen süredir. Bu süre, 365 gün 6 saattir. Yurdumuzda 1 Ocak 1926′dan itibaren miladi takvim kullanılmaya başlanmıştır. Miladi takvimde her yıl artan 6 saat 4 yılda bir gün olur. Bu bir gün şubat ayına eklenir. Şubat ayı o yıl 29 gün olur. Böyle yıllara artık yıl denir. Artık yıllar 366 gündür.

12 Miladi Takvimi


"TAKVİMLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları