Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Notebook  Netbook  Ultrabook  Tablet  Phablet.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Notebook  Netbook  Ultrabook  Tablet  Phablet."— Sunum transkripti:

1  Notebook  Netbook  Ultrabook  Tablet  Phablet

2  Notebook bilgisayar, sürekli hareket halinde olan ve bu hareketi esnasında bilgisayara ihtiyaç duyan, daha çok i ş insanları ve ö ğ renciler için üretilmi ş bir bilgisayar türüdür.  Günümüzde genellikle 2-4 kg. a ğ ırlı ğ ında ve ş arj edilebilen pilleri sayesinde birkaç saate kadar elektrik ba ğ lantısı olmadan da çalı ş abilmektedirler.

3  Aynı özelliklere sahip masaüstü ve notebook bilgisayarlar arasında genellikle kayda de ğ er bir fiyat farkı vardır. Notebook bilgisayarlar aynı i ş lemleri, daha hafif, daha az elektrik tüketen ve hacim olarak daha küçük parçalarla yaptıkları için masaüstü bilgisayarlardan daha pahalıdırlar.  Notebooklar ta ş ınabilir, hafiftir, portatif ve pratiktir. Enerjiden ba ğ ımsız olarak belli bir zaman çalı ş abilmektedir.

4  Aynı özelliklerde daha pahalıdır.  Hassastır çok iyi korunması gerekir.  Masaüstüler gibi upgrade secene ğ i fazla yoktur sadece ram ve hdd arttırımı yapılabilir.  Isınma sorunları ortaya çıkabilir.  Daha az güç harcaması amaçlandı ğ ından İş lemci hızları daha dü ş üktür. Hatta çekirdek sayısı da daha az olabilir. (masaüstü intel i5 i ş lemci 4 çekirdek iken notebook i5 i ş lemci 2 çekirdektir. Hard disk kapasite ve hızları daha dü ş üktür. (masaustu diskler 7200rpm dönü ş hızına sahipken, notebooklarda bu hız genelde 5400rpm’dir.  Performans olarak masaustu bilgisayarın gerisindedirler.

5  Exper A5B-R20 – 635 TL

6  Sony Vaio SVZ1311X9EX  6 065 TL

7  Netbooklar son birkaç yıl önce çok popülerken ş imdilerde üretimi durma noktasında olan mini laptoplardır. Netbookların abilerinden en büyük farkı belki de fiyatıdır. Onun dı ş ında netbookların ekranları da normal laptoplara göre de ufaktır.

8  Ekran Büyüklü ğ ü Ekran büyüklü ğ ü en ayırt edici özelliktir. Genellikle 10 ″ büyüklü ğ ündedir. (7 – 11.1 arasında da de ğ i ş ebilir.)  A ğ ırlık Normal laptoplar ortalama 2.5 – 3.0 kilogram olmalarına ra ğ men belki de netbookların en önemli özelli ğ i hafif olmalarıdır. Genellikle 1.0 ila 1.5 kilogram arasında de ğ i ş en a ğ ırlıkları vardır.  Klavye Büyüklü ğ ü Yine ekran büyüklü ğ ü ile orantılı olarak netbookların klavyeleri de laptoplara göre daha ufaktır.

9  İş lemci Gücü Netbooklar dü ş ük i ş lem yetene ğ ine sahiptirler. Genellikle internette gezinmek, word benzeri ve programlarda yazı yazmak amacıyla kullanılırlar. Yani bir netbook üzerine video i ş lemeye çalı ş mak veya Photoshop’la çalı ş mayı planlamak sizi hayal kırıklı ğ ına u ğ ratacaktır.  Pil Ömrü Netbookların hafif olmasının yanında belki de en sevdi ğ im di ğ er yönü çok uzun pil ömrüne sahip olmalarıdır. Genellikle 4 ila 12 saat arasında de ğ i ş en pil ömürlerine sahiptirler. 3 celli(hücreli) veya 6 celli(hücreli) batarya seçenekleri bulunur.  Fiyat Her ne kadar yurtdı ş ı fiyatları 250 ila 500 dolar arasında de ğ i ş se de ülkemizde 500 ila 900 lira arasında de ğ i ş en fiyatlara sahiptirler.

10  Netbook’lar performans amaçlı üretilmezler.  Netbooklar daha çok internette rahatça sörf yapabilece ğ iniz, sosyal a ğ larda zaman geçirebilece ğ iniz, e-posta ve Msn gibi araçları kullanabilece ğ iniz, Office uygulamaları, Pdf ve resim gibi dosyalar düzenleyebilirsiniz.  Yüksek çözünürlüklü grafik tasarım ve en son donanım ve grafik kart isteyen oyunları oynama imkanı bulamazsınız.

11  Asus 1015CX-BLK004B

12  "Ultrabook", ince, güçlü ve hafif tasarıma sahip yeni dizüstülere verilen isim ve aslında birpazarlama takti ğ i. Bir ultrabook alıp almamanız, onunla ne yapmayı dü ş ündü ğ ünüze ba ğ lı.  Ultrabook'lar, 20mm ve daha incedir. Bazı ultrabook'lar, birincil depolama sürücüsü olarak SSD kullanır. Ultrabook'lar, birçok analiste göre MacbookAir'in görünü ş ünü taklit etmek, aynı zamanda ARM tabanlı tabletlerle yarı ş mak üzere meydana getirilmi ş tir.Macbook

13

14

15

16  Windows 8 kullanan bir tablet bilgisayardır. Klavye eklentisi ile ultrabook gibi de kullanılabilir.

17  Tablet bilgisayarlar cep telefonlarından büyük, diz üstü bilgisayarlardan küçük olan ve her ikisinde de bulunan özelliklere sahip akıllı bir elektronik cihazdır.  Tablet bilgisayarlar hem küçük, hem hafif hem de ta ş ınabilir olma özelli ğ inden dolayı büyük bir kitleye hitap etmektedir.  Dokunmatik oldu ğ undan kullanımı daha az yer kaplar ve zevkle kullanılır.

18

19  Öncelikle çantamızda rahat ta ş ıyabilece ğ imiz bir bilgisayarınız olacak.  Bir toplantıda, derste veya bu tür bir etkinlikte kolaylıkla not almak için, ses kaydı yapmak için ve görsel kayıt yapmak için kullanabilirsiniz. (kalem kullanımı)  Internet ba ğ lantısı sayesinde her an çevrim- içi olmanıın avantajları da elinizin altında olacak. (3G deste ğ i varsa)  Bu cihazlara özel i ş letim sistemleri üzerinde onlarca hatta yüzlerce uygulamayı indirip i ş inizle ilgili olarak kullanmanız da mümkün.

20  Google “android” i, Apple “iOS”, Microsoft ise “Windows 8” i ş letim sistemlerini tabletlerde kullanmaktadır.android

21  Polypad C508 8GB 7" Tablet – 159 TL

22

23 748 TL

24  Bir akıllı telefondan daha büyük ama bir tabletten daha küçük olan melez cihazlara verilen yeni isim.  Phone + Tablet kelimelerinin birle ş mesiyle olu ş an phabletler telefon ve tablet bilgisayar özelliklerini bir arada barındıran cihazlardır.

25  ABI ara ş tırma ş irketinin ara ş tırmasına göre phabletler, 2015 yılına kadar önemli satı ş rakamlarına ula ş aca ğ ı, ve dünya çapında 2015 yılında 200 milyonun üzerinde phablet’in satılaca ğ ı tahmin ediliyor.

26

27


" Notebook  Netbook  Ultrabook  Tablet  Phablet." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları