Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilişim Teknolojileri ve Yazarlık Dersi 2 ŞEH İ T BÜLENT GÖÇER ORTAOKULU DERS SUNUSU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilişim Teknolojileri ve Yazarlık Dersi 2 ŞEH İ T BÜLENT GÖÇER ORTAOKULU DERS SUNUSU."— Sunum transkripti:

1 Bilişim Teknolojileri ve Yazarlık Dersi 2 ŞEH İ T BÜLENT GÖÇER ORTAOKULU DERS SUNUSU

2 İ şlenecek Konular Sıkıştırılmış dosyalar ve klasörlerin kullanımı Klasör ve alt klasör işlemleri Sık kullanılan dosya uzantıları (Video, Ses, Görsel ve Ofis dosyaları) Sık kullanılan denetim masası ö ğ eleri

3 Sıkıştırılmış Dosya Nedir? Çok büyük hacimli dosyalar arşivleme amaçlı kullanımlar için genellikle SIKIŞTIRILARAK saklanırlar. Bu, dosyanın büyüklü ğ ünü önemli oranlarda azaltır. Bu özelli ğ inden dolayı, sıkıştırma programları dosya sıkıştırmak için çokça kullanılır. Bazen bir dosya sıkıştırılabildi ğ i gibi bazen de birden çok dosya sıkıştırılarak tek bir programda arşivlenerek tutulabilir. Bu tip dosyalar alındıktan sonra kullanılmadan önce mutlaka AÇILMALIDIR.

4 Sıkıştırılmış dosyaların avantajları nelerdir? Sıkıştırılmamış bir dosya 100 MB iken, bu dosya sıkıştırılarak 30 MB boyutuna düşebiliyor. Böylece yerden tasarruf ederiz ve taşıma, paylaşma daha hızlı olur. Ayrıca arkadaşınıza E-Mail ile 10 resim göndermek istedi ğ inizi düşünelim. Bunları tek tek göndermek sanırım zahmetli olacaktır. Bu resimleri sıkıştırarak tek dosyaya dönüştürmüş olursunuz. Böylece resimleri bir kerede gönderme imkânınız olmuş olur.

5 Yaygın Sıkıştırma Programları ve Uzantıları Sıkıştırılmış bir dosya, genellikle, uzantısından ayırt edilir. Kullanılan programın türüne göre sıkıştırılmış dosyanın uzantısı (.ZIP,.RAR,.Z vb) olabilir. Program:WinRAR Program:WinZIP Uzantısı: “.rar” Uzantısı: “.zip”

6 Klasör ve alt klasör işlemleri Bilgisayar sisteminin temel yapı taşları klasör ve dosyalardır. Klasörler sadece di ğ er klasör ve dosyaları içinde barındırma görevi görürken, dosyalar bilgisayarda akla gelen her şeyi yapan elemanlardır. Örnek Klasörler… Dosya AdıDosya Türü Örnek Dosyalar…

7 Klasör ve alt klasör işlemleri Bilgisayar sisteminin başlangıç noktası Harddisk üzerindeki ana dizin olan C:\ sürücüsüdür. Bunun altından başlamak üzere bir a ğ aç sistemi vardır. Bu a ğ aç sisteminin dalları klasörler, meyveleri ise dosyalardır. Her klasörün altında başka klasörler hatta onlarında altında alt klasörler olabilir. Aynı a ğ aç dallarında oldu ğ u gibi… Dosyalar ise ana dizinden başlamak üzere klasörlerin içinde yer alırlar.

8 Klasör Oluşturmanın amacı: Aynı türdeki klasör ya da dosyaları bir araya toplayarak, di ğ erlerinden ayırt etmek ve onlara kolay ulaşmayı sa ğ lamaktır. Kullanıcı, sürücü, di ğ er bir klasör ya da Masaüstü’ne klasör oluşturabilir. Yeni klasör oluşturmanın aşamaları aşa ğ ıda verilmiştir: 1.Klasör oluşturulmak istenen sürücü ya da klasör içinde iken pencerenin sol üst köşesindeki Dosya menüsünden ya da fare ile sa ğ tıklayıp Yeni ardından da Klasör seçene ğ i işaretlenir. 2.Klasör içinde bulundu ğ u pencerede oluşacaktır. Klasörün adı Klavyeden yazılır ve ENTER tuşuna basılır.

9 Dosya Oluşturma Klasör oluşturma işlemi gibi bir dosya oluşturma işlemi yoktur. Yani, dosyalar o kadar kolay oluşturulamazlar. Zaten kullanıcılar tarafından oluşturulan dosyalar, Belge tipi dosyalardır. Dosya oluşturulurken mutlaka bir programın kullanılıyor olması gerekir. Kullanıcıların oluşturabilece ğ i dosyalar, kullandıkları programlar altında kaydettikleri yapılardır. ◦ Örne ğ in, bir yazı yazma programında (ör. Microsoft Office Word) yazılan mektup kaydedildi ğ i zaman bir Belge dosyası olarak oluşmuş olur.

10 Sık kullanılan dosya uzantıları (Video, Ses, Görsel ve Ofis dosyaları) Video.mov.mpeg.mp4.avi Ses.mp3.wav.au.aif Görsel.jpeg.png.bmp.tiff Ofis.docx.pptx.xslx.pubx

11 Sık kullanılan dosya uzantıları (Video, Ses, Görsel ve Ofis dosyaları)

12 Sık kullanılan denetim masası ö ğ eleri Denetim Masası: Windows'u, uygulamaları ve hizmet ortamını yapılandırmak için kullanabilece ğ iniz özel amaçlı yönetimsel araçlar sa ğ lar. Denetim Masası, sık gerçekleştirilen görevler (örne ğ in, Görünüm ve Donanım Ekleme) için kullanabilece ğ iniz varsayılan ö ğ eler içerir. Kullanıcı tarafından yüklenen uygulamalar ve hizmetlerle ilgili simgeler de Denetim Masası'na eklenir.

13 Sık kullanılan denetim masası ö ğ eleri Win XP’de denetim masası Win 7’de denetim masası F Klavye eklemek için “Bölge ve Dil Seçeneklerini” Yeni kullanıcı hesabı oluşturmak için “Kullanıcı Hesaplarını” Yüklü bir programı kaldırmak için “Program Ekle/Kaldır” Seçilir. Bu birimlerin isimleri işletim sistemine göre de ğ işebilir.

14 Kaynaklar: http://www.mfkucukkelepce.com/2009/10/ 22/dosya-sikistirma-winrar-kullanimi.html http://www.mfkucukkelepce.com/2009/10/ 22/dosya-sikistirma-winrar-kullanimi.html http://www.onur- sat.com/showthread.php?t=62881 http://www.onur- sat.com/showthread.php?t=62881 http://iibf.erciyes.edu.tr/Gedikli/win_4.htm http://technet.microsoft.com/tr- tr/library/cc780351%28v=ws.10%29.aspx http://technet.microsoft.com/tr- tr/library/cc780351%28v=ws.10%29.aspx


"Bilişim Teknolojileri ve Yazarlık Dersi 2 ŞEH İ T BÜLENT GÖÇER ORTAOKULU DERS SUNUSU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları