Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İletişim Bilimini Doğru Anlamak İçin Bilim, İnsan ve Doğası Üzerine

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İletişim Bilimini Doğru Anlamak İçin Bilim, İnsan ve Doğası Üzerine"— Sunum transkripti:

1 İletişim Bilimini Doğru Anlamak İçin Bilim, İnsan ve Doğası Üzerine
ÖĞR. GÖR. MEHMET AKİF BARIŞ

2 Konu Başlıkları İletişim Kavramı, Etkinliği ve Bilimi İnsan ve bilim
Bir varlık olarak insan İnsan Doğasının Özellikleri İnsan ve boyutları İhtiyaçlar Hayat, Toplum, Felsefe, Din

3 İletişim Kavramı Kavram olarak İLETİŞİM Kaynak ve Hedef
Communication – Common - Karşılıklılık (1) insan, doğa ve toplum (2) medya İLETİŞİM BİR BİLİM DALIDIR. İletişim bilimleri ve diğerleri Kitap Tavsiyesi: İletişim Bilimi – Judith Lazar(Vadi)

4 Diğer Bilim Dalları Felsefe Grubu Sosyal Bilimler Edebiyat ve Sanat
Doğal ve Teknik Bilimler Psikoloji Sosyoloji Mantık Din ve İnanç Varlık Bilimi Bilgi Bilimi Antropoloji Arkeoloji Tarih Coğrafya Siyaset Bilimi Hukuk İktisat İdari Bilimler (Kamu ve İşletme Yönetimi..) Linguistik Gösterge Bilim Anlam Bilim Tüm Sanat Dalları(Müzik, Resim,Heykel vb.) Estetik Mimari Biyoloji Tıp Fizik Kimya Matematik Mekanik Elektronik Bilgisayar Bililimleri

5 Tüm Bilim Dallarının Ortak Amacı ve Adımları
Anlamlandırma ve isimlendirme Açıklama İlişkiler ve nedenler bulma Tahminler ve öneriler geliştirme Kontrol, gözlem yapma Kitap Tavsiyesi: Bilimsel Araştırma Yöntemi – Niyazi Karasar

6 Bilim Nedir? - Özellikleri
İnsan, doğa, toplum Olgusallık(Pozitif,empirik) Akla uygunluk Genelleyicilik Birikimlilik Herşeye rağmen göreceli, değişken

7 Bilim Nedir? -Kavramlar
Hipotez Kuram(Teori) Bilimsel kanun Bilimsel yöntem (Metodoloji) Tümdengelim ve tümevarım Niteliksel ve niceliksel yaklaşım Paradigma ve okullar?

8 Paradigma Düşünsel ve davranışsal ortaklıklar
Bir döneme ait yapılan bilimsel ve felsefi yaklaşımları etkileyen inanışlar ve değerler seti (Thomas Kuhn) Bilimsel devrimler paradigma değişimi ve yıkımları sayesinde yapılmıştır. Teolojik paradigma Geleneksel paradigma Hakim, başat paradigma Eleştirel paradigma

9 PARADİGMA DEĞİŞİMİ

10 PARADİGMA YIKIMI

11 Neden Bilim? 1)Teleolojik varlık olarak insan(amaç ve araçlar)
2)Sebepler Motivasyon Nedensellik Strateji ve yöntemler Aksiyon 3)Niyetsellik(Intentionality)

12 Bilim Yapan İnsan Bilimi düşünen,arayan,sorgulayan insan yapar
Fakat insan Sorunlarla uğraşan, Bir çok farklı duyguya sahip Akıl ve zekasının verdiği ayrıcalık ve yükümlülük İnsan doğası Kitap Tavsiyesi: Yarınki Siyaset – Cengiz Anık

13 İnsan ve Bilim SORU 1 - BEN NASIL VAR OLDUM?
İnsanlık tarihinde varlık, varoluş ve yaratılış (ontolojik gerçeklik arayışı) (1)Greko-Latin felesefesi (mitolojiler) (2)Tek tanrılı dinler (yaratılış hikayeleri –kutsal kitaplar) (3)Tanrısız inanış sistemleri (tek hücre, evrim(erectus, sapiens), doğa, vahdet) Kitap Tavsiyesi: (1) Mit ve Anlam-Levi Straus (2) İlim ve Din – İrfan Yılmaz (3) Modern İnsan- Gürsel Aydın

14 İnsan ve Bilim SORU 2: BEN NEDEN VAR OLDUM? Varoluş amacı?
Çevre, doğa, kendisi (insan merkezlilik, keşif ve icatlar) Bilim ve doğa (epistemoloji – bilgi, bilme) Keşif? İcat? Kitap Tavsiyesi: Yarınki Siyaset – Cengiz Anık

15 Varlık Olarak İnsan ve Boyutları
Dinamik Potansiyel, Enerji, Aksiyon Performans

16 İnsan ve İhtiyaçlar

17 İnsan Kimdir? Diğer varlıklar ve insan? Eşref-I Mahlukat?
Akıl ve iradesiyle mertebesini kendisi belirliyor Mekanik ve içgüdüsel yerine organik ve değişken duygusal, güdüsel ve akli özellikler Korku, üzüntü, sevinç, arzu, ümit vs. İnsanın diğer varlıklar ve kendisi üzerinde tasarruf kabiliyeti Hakimiyet yönelimi, ilişki kurma ve yönetme isteği

18 İnsanı İnşaa Eden Unsurlar
Beden (bedene yönelik yaklaşımlar) (gözlemlenebilir, deneysel metotlar uygun,iletişim, beden dili, statü) Ruh , İç alem, şahsiyet,karakter Akıl- Ratio, rasyonel, rasyonelleştirme mantık(d/y), bilinç(şuur), zeka, rüşd *Bilinç: insanın kendisini, çevresini ve olup biteni algılama, kavrama ve farkında olma yetisidir. Bilincin oluşumunda çevre, beyin ve beden ilişki içindedir Hikmet Muhakeme, tahkikat -> hakikat

19 Hayata Dair İnsan Özellikleri
Benlik : zihinsel tablo İstenç(irade):içgüdüsel davranışları ve dürtüleri dizginleme Nefs(İtki) :öfke, arzu, akıl Erdem: bilgi, mutluluk, ruhi olgunluk, cesaretli olmak Güven:gerçek ben güven içinde kendi olur Ahlak: akıl mı? vicdan mı? Kutsal mı? modernizm

20 İnsan ve Toplum Bireysellik
-kendini gerçekleştirme, sıradanlık, bağımsız karar alma -psikolojik->sosyolojik, sosyal atraksiyonlar, ortak paydalar Kollektiflik -Durkheim->Kollektif bilinç(Ortaklık, tabiiyet, iş bölümü) - Tabiiyet(Toplumsal Sözleşme, Etik ve Kurallar)

21 Din ve İnsan Doğası Ruh ve beden iki ayrı cevher
İnsanlar saf ve günahsız olarak doğar(islam) Baliğ olana kadar kötü olarak nitelendirilemez Günah çıkarma(hristiyanlık) Ruh hakkında yeterli bilgi yok Nefs

22 İnsan Doğası ve Felsefe
Aristo ve Eflatun(Platon) Rene Descartes Thomas Hobbes Immanuel Kant David Hume Karl Marx Fredric Nietzsche Sigmund Freud

23 Aristo ve Eflatun(Platon)
Platon-Herşey akış halinde, başlangıç noktası Platon- Devlet 4 erdem İyilik - kötülük “akıl ve ruh, bedene karşı” “Insan siyasal bir hayvandır” İdea fikri “Beden ve ruh bir bütünün parçası” Narcissius Gerçek,estetik,iyilik,uyum

24 Descartes Bedene düşman..
İnsan doğası ussal ve insan olmak bu doğaya bağlı ,eşit Rasyonalizm Methodik şüphecilik “Düşünüyorum öyleyse varım” Öz ve doğa ayrımı Fizik ve metafizik ayrımı

25 Kant ve Hobbes Hobbes: maddeci,materyalist
Manevi, teolojik, soyut herşeyi reddeder Mekanik, deneysel yöntemler Kant:metafiziğe doğal eğilim Tanrıyı,ölümsüzlük tasarımı Bilgisel değil ahlaksal bir amaç Sonlu varoluş bilincini güvence altına alır Hobbes’a göre hayvani yönelimler Tüzel kişilik Kant aklı selimi korumak

26 David Hume İnsan Doğası Üzerine İnceleme Gerçek bilginin kaynağı,
bilginin sınırları, düşünce,duyum ve alımlarımız.. Pozitif bilgi Emprizm (Herkesin gözlemleyebileceği, herkesin kabul edeceği ölçüler) Kuşkuculuk (deney dışı bilgiye)

27 Karl Marx Grundrisse’de Marks kendi doğası için ‘benim üstümde baskı yapan, ihtiyaç ve dürtülerin toplamıdır’ Marks’ın erken yazılarından sonraki çalışmalarına kadar insan doğasını dıştaki nesneller ‘gereksinimler’inin tatmin edilmesi için hareket eden ‘eğilimler’, ‘dürtüler’, ‘öz güçler’, ve ‘içgüdüler’ bileşkesi olarak kavrar. Marks’a göre, insan doğasının açıklanması insan ihtiyaçlarının açıklanmasıdır, beraberinde bu ihtiyaçları gidermek için hareket edeceklerdir. ‘Bir kişi yalnızca kendi güçlerini geliştirme ve tatma ihtiyacı duymaz. Kim olduğunu bilmek ister, kendi kimliğinin başkalarıyla olan bağlantılarını bilmek ihtiyacındadır. Marx ikinci dönem eserlerinde yorumlarını genel olarak ekonomik parametreler üzerine yapmıştır. İhtiyaç, para,sermaye,sınıf,emek gibi kavramlara yönelmiştir.

28 Sigmund Freud Biyolojik determinist Psikolojik yaklaşım
Ruhsal Yapı(Ego,Id,Superego) Id:hayvani ve içgüdüsel itkilerden oluşan, haz ve tatmine dayalı dürtüler Superego: değer yargıları ve bilinç Psiko-Analitik modeller

29 Frederic Nietzsche Felsefesi insan üzerine - metafor,ironi ve aforizma
Varolan değerler sorgulamıştır Mevcut kalıpların dışına çıkmak Ahlak anlayışı Üst insan-sürü insan

30 Sonuç İletişimi bir bilim dalı olarak ele alacağız.
Dönemsel ve coğrafik farklılıklar bilimin gelişmesinde önemli bir yer tutar. İletişim sürecini insan doğasını göz önünde tutarak değerlendireceğiz. İletişim bireysel ve toplumsal ilişkiler sarmalı olarak önemli bir araştırma alanıdır. İletişim eylemini aracılayan “medya” değinilmesi gereken bir başka husustur.

31 Gözden Geçirin İletişim kavramını açıklayınız?
Bilimin konusu nelerdir? Bilimin Adımları nelerdir? Bilimin Özellikleri nelerdir? Ontoloji ,Epistemoloji, Teleoloji, Hipotez, Teori, Paradigma, Pozitivizm, Emprizm, Keşif, İcat, rasyonalizm, akıl,bilinç, mantık, zeka, erdem, ahlak kavramlarını açıklayınız.


"İletişim Bilimini Doğru Anlamak İçin Bilim, İnsan ve Doğası Üzerine" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları