Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İletişimi Doğru Anlamak İçin Bilim, İnsan ve Doğası Üzerine

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İletişimi Doğru Anlamak İçin Bilim, İnsan ve Doğası Üzerine"— Sunum transkripti:

1 İletişimi Doğru Anlamak İçin Bilim, İnsan ve Doğası Üzerine
ÖĞR. GÖR. MEHMET AKİF BARIŞ

2 Konu Başlıkları İletişim Kavramı, Etkinliği ve Bilimi İnsan ve bilim
Bir varlık olarak insan İnsan Doğasının Özellikleri İnsan ve boyutları İhtiyaçlar Hayat, Toplum, Felsefe, Din

3 İletişim Kavramı Kavram olarak İLETİŞİM Kaynak ve Hedef
Communication – Common - Karşılıklılık (1) insan, doğa ve toplum (2) medya İLETİŞİM BİR BİLİM DALIDIR. İletişim bilimleri ve diğerleri Kitap Tavsiyesi: İletişim Bilimi – Judith Lazar(Vadi)

4 Diğer Bilim Dalları Felsefe Grubu Sosyal Bilimler Edebiyat ve Sanat
Doğal ve Teknik Bilimler Psikoloji Sosyoloji Mantık Din ve İnanç Varlık Bilimi Bilgi Bilimi Antropoloji Tarih Coğrafya Siyaset Bilimi Hukuk İktisat İdari Bilimler (Kamu ve İşletme Yönetimi..) Linguistik Gösterge Bilim Anlam Bilim Tüm Sanat Dalları(Müzik, Resim,Heykel vb.) Estetik Mimari Biyoloji Tıp Fizik Kimya Matematik Mekanik Elektronik Bilgisayar Bililimleri

5 Bilim Nedir? -Kavramlar
Hipotez Kuram(Teori) Bilimsel kanun Bilimsel yöntem (Metodoloji) Tümdengelim ve tümevarım Niteliksel ve niceliksel yaklaşım Paradigma ve okullar?

6 Paradigma Düşünsel ve davranışsal ortaklıklar
Bir döneme ait yapılan bilimsel ve felsefi yaklaşımları etkileyen inanışlar ve değerler seti (Thomas Kuhn) Bilimsel devrimler paradigma değişimi ve yıkımları sayesinde yapılmıştır. Teolojik paradigma Geleneksel paradigma Hakim, başat paradigma Eleştirel paradigma

7 PARADİGMA DEĞİŞİMİ

8 PARADİGMA YIKIMI

9 Tüm Bilim Dallarının Ortak Amacı ve Adımları
Anlamlandırma ve isimlendirme Açıklama İlişkiler ve nedenler bulma Tahminler ve öneriler geliştirme Kontrol, gözlem yapma Kitap Tavsiyesi: Bilimsel Araştırma Yöntemi – Niyazi Karasar

10 Neden Bilim? 1)Teleolojik varlık olarak insan(amaç ve araçlar)
2)Sebepler Motivasyon Nedensellik Strateji ve yöntemler Aksiyon 3)Niyetsellik(Intentionality)

11 Bilim Yapan İnsan Bilimi düşünen,arayan,sorgulayan insan yapar
Fakat insan Sorunlarla uğraşan, Bir çok farklı duyguya sahip Akıl ve zekasının verdiği ayrıcalık ve yükümlülük İnsan doğası Kitap Tavsiyesi: Yarınki Siyaset – Cengiz Anık

12 İnsan ve Bilim SORU 1 - BEN NASIL VAR OLDUM?
İnsanlık tarihinde varlık, varoluş ve yaratılış (ontolojik gerçeklik arayışı) (1)Greko-Latin felesefesi (mitolojiler) (2)Tek tanrılı dinler (yaratılış hikayeleri –kutsal kitaplar) (3)Tanrısız inanış sistemleri (tek hücre, evrim(erectus, sapiens), doğa, vahdet) Kitap Tavsiyesi: (1) Mit ve Anlam-Levi Straus (2) İlim ve Din – İrfan Yılmaz

13 İnsan ve Bilim SORU 2: BEN NEDEN VAR OLDUM?
Çevre, doğa, kendisi (insan merkezlilik, keşif ve icatlar) Mücadele.. Bilim ve doğa (epistemoloji – bilgi, bilme) Keşif? İcat? Kitap Tavsiyesi: Yarınki Siyaset – Cengiz Anık

14 Varlık Olarak İnsan ve Boyutları
Dinamik Potansiyel, Enerji, Aksiyon Performans

15 İnsan ve İhtiyaçlar

16 İnsan Kimdir? Diğer varlıklar ve insan? Eşref-I Mahlukat?
Mekanik ve içgüdüsel yerine organik ve değişken duygusal, güdüsel ve akli özellikler Korku, üzüntü, sevinç, arzu, ümit vs. İnsanın diğer varlıklar ve kendisi üzerinde tasarruf kabiliyeti Hakimiyet yönelimi, ilişki kurma ve yönetme isteği

17 İnsanı İnşaa Eden Unsurlar
Beden (bedene yönelik yaklaşımlar) (gözlemlenebilir, deneysel metotlar uygun,iletişim, beden dili, statü) Ruh , İç alem, şahsiyet,karakter Akıl- Ratio, rasyonel, rasyonelleştirme mantık(d/y), bilinç(şuur), zeka, rüşd *Bilinç: insanın kendisini, çevresini ve olup biteni algılama, kavrama ve farkında olma yetisidir. Bilincin oluşumunda çevre, beyin ve beden ilişki içindedir Hikmet Muhakeme, tahkikat -> hakikat

18 Hayata Dair İnsan Özellikleri
Benlik : zihinsel tablo İstenç(irade):dürtüleleri dizginleme Nefs :öfke, arzu, akıl Erdem: bilgi, mutluluk, ruhi olgunluk, cesaretli Güvenirlilik:gerçek ben güven içinde kendi olur Ahlak: akıl mı? vicdan mı? Kutsal mı? modernizm

19 İnsan ve Toplum Bireysellik
-kendini gerçekleştirme, sıradanlık, bağımsız karar alma -psikolojik->sosyolojik, sosyal atraksiyonlar, ortak paydalar Kollektiflik -Durkheim->Kollektif bilinç(Ortaklık, tabiiyet, iş bölümü) - Tabiiyet(Toplumsal Sözleşme, Etik ve Kurallar)

20 Din ve İnsan Doğası Ruh ve beden iki ayrı cevher
İnsanlar saf ve günahsız olarak doğar(islam) Baliğ olana kadar kötü olarak nitelendirilemez Günah çıkarma(hristiyanlık) Ruh hakkında yeterli bilgi yok Nefs

21 Felsefe ve İnsan Doğası
Platon: İdealar dünyası, siyaset yapan insan,teknokrat Aristo: Erdemlilik,konuşan insan, ikna, retorik Descartes:Ussallık,rasyonalizm,beden,”düşünüyorum öyleyse varım“, öz ve doğa ayrımı Kant: Metafiziğe eğilim, bilgi ve ahlak, aklı selim Hobbes: Hayvani yönelim ve tüzel kişiliğin zorunluluğu Hume: Algılar, pozitif bilgi, deneycilik Marx:İhtiyaçların açıklanması, karşılamaya yönelik eğilimler, dürtüler, özgüçler,içgüdüler vs. Freud:Biyolojik determinist,Psikoloji, Ruh(Ego,Süperego,Id) Nitzche: Varolan değerler, ahlak anlayışı, üst insan, sürü insan

22 Sonuç İletişimi bir bilim dalı olarak ele alacağız.
Dönemsel ve coğrafik farklılıklar bilimin gelişmesinde önemli bir yer tutar. İletişim sürecini insan doğasını göz önünde tutarak değerlendireceğiz. İletişim bireysel ve toplumsal ilişkiler sarmalı olarak önemli bir araştırma alanıdır. İletişim eylemini aracılayan “medya” değinilmesi gereken bir başka husustur.

23 Gözden Geçirin İletişim kavramını açıklayınız?
İletişim Bilminin konuları nelerdir? Bilimin Adımları nelerdir? Keşif ve icat nedir? Ontoloji, Epistemoloji, Teleoloji, Hipotez, Teori, Paradigma, Pozitivizm, Emprizm, rasyonalizm, akıl, bilinç, mantık, zeka, erdem, irade, id, ego, süperego


"İletişimi Doğru Anlamak İçin Bilim, İnsan ve Doğası Üzerine" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları