Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiyede Embriyoloji Sertifikasyonu Sorunlar ve çözümler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiyede Embriyoloji Sertifikasyonu Sorunlar ve çözümler"— Sunum transkripti:

1 Türkiyede Embriyoloji Sertifikasyonu Sorunlar ve çözümler
Prof.Dr.Tülay İrez Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

2 Mevcut yönetmelikte durum
Başvuru koşulları a.Tıp fakültesi diploması b.Biyoloji ,Veteriner hekim,Eczacı,Hemşire MSc diploması şartı

3 Eğitim süresi Tıp fakültesi,
veteriner ,Eczacılık,Biyoloji,Hemşirelik(Msc) Süre:6 ay Tıp fak Histoloji ve Embriyoloji Doktora, uzmanlık Süre :3 ay

4 Eğitim programı Androloji
Spermatogenez, testis morfolojisi,sperm hazırlama ve morfolojik değerlendirme Embriyoloji Oogenez , oosit degerlendirilmesi Temel reproduktif genetik Ovulasyon indüksiyonu Temel laboratuvar bilgisi Pratik ve egitime yönelik program

5 Mevcut yönetmeliğe göre IVF laboratuvar sorumlusu olma şartı
Tıpta ihtisas,doktora 3 ay eğitim Temel bilimlerde master derecesi, Tıp mezunlarına 6 ay eğitim

6 IVF laboratuvarı hangi konuları içeriyor?
IVF bir multidisipliner çalışma alanıdır. a.Genetik b. İnsan üremesi c.Temel Biyoloji ve teknikleri d.Moleküler ,biyokimyasal ve hücresel mekanizmalar e.Normal ve anormal reprodüktif fonksiyonlar f. Preimplantasyon embriyogenezde mekanizmalar

7 g.Hücre fizyolojisi h.Üreme fizyolojisi i.Fertilizasyon Biyolojisi I.Endokrinoloji J.Temel laboratuvar teknikleri (ICSI,embriyo,doku ve hücre dondurma yöntemleri, embriyo biyopsi ,FISH, hücre kültürü, co culture, SDS-PAGE, k.sitogenetik,CGH,Macs,immunuhistokimya)

8 l.Etik m.İstatistik n.Biyomühendislik (Alet bakımı, çalışma prensipleri, ölçüm metodları) o.Havalandırma (Fizik) ö.Sterilizasyon p.Solüsyonların hazırlanması (Genel kimya) r.Data depolama, hesaplama (Bilgisayar)

9 Çalışma alanı gereksinimlerini tam olarak karşılayan bir meslek grubu yok!
MSc Clinical embryology, Andrology İngiltere,HFEA sertifikasyonu ABD, ACE sertifikasyonu Avustralya Hindistan Avrupa ESHRE sertifikasyonu

10 IVF laboratuvar eğitiminde diğer ülkelerdeki kurallar
İngiltere örneği: Laboratuvarda çalışacak olan kişiler öncelikle NHS Scientist Training programı ile bir yıllık eğitim alıyorlar IVF laboratuvarı veya hücre kültürü alanında çalışmayı amaçlıyanlar 1 yıllık Cellular sciences programını seçiyorlar

11 Cellular sciences programı
*Histopatoloji Sitopatoloji Reproduktif bilimler Genetik Sınav + 2 yıllık laboratuvar pratiği Sertifikasyon

12 Cellular sciences programını bitiren adaylar
Kan merkezleri Hücre transplantasyon üniteleri Histoloji ve patoloji laboratuvar elemanı İmmünoloji laboratuvarları Alanlarında çalışabiliyorlar IVF laboratuvarında embriyolog olma için bu bazal sertifika öncelikle gerekli!

13 İngiltere örneği 1.Laboratory scientist-1 yıl eğitim ,sınav
2. Msc Clinical embryologist -2 yıl eğitim, sınav Toplam 3 yıl eğitim Temel kriter ; Bs diploma şartı (asgari 4 yıllık üniversite mezunu olma, sağlık bilimleri,Biyoloji, veterinerlik,Tıp)

14 American college of clinical embryologist ACE
Gerekli diploma; - Ph.D, MD, BS (Biology,Veterinary,cell Biology) Seviyeler; 1. Embryologist Level IV (MD,Ph.D) 2. Embryology associate level III (MD,Ph.D) 3.Embryology Technologist level II 4.Graduate Embryologist Level I

15 Tüm seviyeler için ACE board sınavını geçmiş olma şartı var
Embryologist level IV - Bir ART laboratuvarında 3 yıl çalışma - >100 siklus uygulaması yapmış olma ve sonuçların yıllık SART sonuçları ile uyumlu olması -ACE Board sınavını geçmiş olma Sürekli eğitimi tamamlamış olma

16 Embryologist Acad level IV
IVF laboratuvarında akademik çalışma yapma ACE Board sınavını vermiş olma Ph.D., MD (science) Grant alma şartı

17 Embryologist level III
Embryology associate Msc diploması En az 2 yıllık embriyoloji laboratuvarında çalışma şartı ACE sınavını verme Pratik sınavını verme şartı >50 uygulama Uygulama sonuçları SART ile uyumlu

18 Embryology Technologist level II
BS diploma (4 yıllık temel bilimler) 2 yıllık IVF lab çalışma süresi ACE sınavını gecme şartı > 50 uygulama ve başarı Teknik sınavı verme şartı ACE sürekli eğitimini tamamlamış olma şartı

19 Graduate embryologist Level I
Akredite üniversitelerin Embryoloji master programını bitiren veya 4 yıllık biyolojik bilimler mezunları 2 yıllık süreç ACE teorik sınavı vermiş olma şartı

20 ESHRE Senior Clinical Embryologist
-Ph.D veya MSc (Biyolojik bilimlerde) -En az 8 yıllık IVF laboratuvarı deneyimi -ESHRE board sınavını verme şartı

21 ESHRE Clinical Embryologist -BSc Biyolojik bilimler diploması
3 yıllık deneyim -Sınavı geçme şartı

22 Leeds Univ Clinical Embryology Master programme
Course Number Course Name Credit Hours EMB-501A Biochemistry and Molecular Cell Biology 4 EMB-502 Laboratory Technology 3 EMB-503A Female Reproductive Endocrinology and Infertility EMB-504 Gametes and Embryos EMB-515 Male Reproductive Function and Dysfunction EMB-506 In Vitro Fertilization Technology EMB-507 Genetics of Reproduction and Infertility EMB-509 Ethics, Society and ART 1 EMB-511 Current Topics IVF - Journal Club EMB-512 Research Methods and Thesis: Statistics Thesis Proposal Development EMB-513 Research Methods and Thesis: Thesis Writing EMB-514 Cryopreservation 2 Total 34

23 University of Monash Requirements Semester 1
MCE5100 Introduction to mammalian embryology MCE5101 Infertility and treatment strategies MCE5103 IVF processes: Embryo production MCE5112 IVF processes: Cryopreservation Semester 2 MCE5200 Total quality management in assisted reproductive technologies MCE5201 Micromanipulation, molecular embryology and stem cells MCE5212 Pre-implantation genetic diagnosis and embryo gene expression MCE5213 Regulation and ethics in assisted reproductive technologies

24 İstanbul Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü
Üreme Biyolojisi ve Genetik Yüksek Lisans Programı Program Yürütücüsü: Prof.Dr.Tülay İrez Program içeriği: 1. Üreme Biyolojisine giriş Mayoz bölünme Gametogenez İnsan üremesinin endokrin kontrolü İnsan üremesinde moleküler mekanizmalar Erkek ve kadın hastanın infertilite açısından araştırılması Hücre biyolojisinde moleküler teknikler Üreme fizyolojisi ve subfertiliteye neden olan koşullar Üreme sistemi Anatomisi Üreme sistemi histolojisi Üreme sistemi embriyolojisi

25 2. Reprodüktif genetik DNA,mRNA yapısı fonksiyonları Gen ekspresyonlarının regülasyonu Proteinler ve protein sentezi Temel Enzim bilgisi Genetik manuplasyon teknikleri Sitogenetik PGT, FISH ve Moleküler teknikler YÜT de epigenetik, genomik imprinting Embriyonik kök hücreler, tedavideki yeri İnfertilite genetiği

26 3. IVF ve Embriyo kültürü Yardımla üremenin gelişimi Doku kültür teknikleri IVF kültür ortamları ve embriyo kültürü Kalite kontrol Laboratuvar güenliğinin sağlanması Oosit toplama ICSI için oosit hazırlama IVM Folikül kültürü Sperm elde etme metodları Sperm hazırlama teknikleri Preimplantasyon embriyo gelişimi İmplantasyon ve mekanizmaları Erken gebelik kayıpları Ektopik gebelik Testis biyopsi uygulamaları

27 4.Mikromanüplasyon Mikromanüplasyon tekniği Yardımla zonanın giderilmesi Embriyo biyopsi tekniği Kutup cisim biyopsileri Embriyonik kök hücreler, tedavideki yeri 4.Kriyobiyoloji ve Kriyoprezervasyon Temel kriyobiyoloji Gametlerin kriyoprezervasyonu Gonadların kriyoprezerasyonu Embriyo kriyoprezervasyonu 5. Embriyologlar için etik ve hukuk Klinik embriyolojide etik ve problemler 6.Araştırma projelerinin oluşturulması,tez Toplam kredi;72 30 kredi ders 30 kredi pratik 12 kredi tez Süre: 2 yıl

28 Sonuç Türkiyede Embriyoloji laboratuvarı sertifikasyonu mevcut ülkeler gözönüne alındığında çok yetersiz olduğu görülmektedir. Embriyoloji laboratuvarı sorumluluğu belirli çalışma süreleri sonucunda laboratuvar sonuçlarının yeterli olduğu durumda verilmelidir. Laboratuvar sorumlularının eğitimi temel bilgiler ve pratik eğitim şeklinde , üniversite düzeyinde yüksek lisans programları oluşturarak yapılmalıdır.


"Türkiyede Embriyoloji Sertifikasyonu Sorunlar ve çözümler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları