Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNSAN EMBRİYOLOJİSİNE GİRİŞ. EMBRİYOLOJİ (GELİŞİM BİLİMİ) embriyo; cenin, logos; bilim Normal ve anormal gelişme arasındaki ilişkiyi aydınlatır. İnsan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNSAN EMBRİYOLOJİSİNE GİRİŞ. EMBRİYOLOJİ (GELİŞİM BİLİMİ) embriyo; cenin, logos; bilim Normal ve anormal gelişme arasındaki ilişkiyi aydınlatır. İnsan."— Sunum transkripti:

1 İNSAN EMBRİYOLOJİSİNE GİRİŞ

2 EMBRİYOLOJİ (GELİŞİM BİLİMİ) embriyo; cenin, logos; bilim Normal ve anormal gelişme arasındaki ilişkiyi aydınlatır. İnsan yapısındaki farklılıkların nedeninin anlaşılmasına yardımcı olur. İnsan yaşamının başlangıcı ve perinatal gelişim sırasında olan değişikliklerle ilgili bilgi sağlar ve bu bilgiyi geliştirir Prenatal gelişim ile obstetrik (gebelik ve doğum bilimi), perinatal tıp, pediyatri ve klinik anatomi arasında bağlantı oluşturur.

3 TERMİNOLOJİ-1 Genezis: Oluşum, doğum Ontogenezis (ontogeni): Bir bireyin büyümesi, gelişmesindeki evrelerin tümüne verilen isimdir. Filogenezis (filogeni): Bir türün tek bir ata soydan zaman içinde değişimlere uğrayarak meydana gelmesi Farklanma (diferansiyasyon): Bir hücrenin/dokunun işlev kazanma yolunda ilerlemesi süreci Kalıtım: Biyolojik özelliklerin, genlerin bir kuşaktan diğerine aktarılması

4 TERMİNOLOJİ-2 Oosit (ovum): Overlerden üretilen dişi germ hücreleri Sperm (sperma, spermatozoon): Testislerde üretilen erkek germ hücreleri Embriyo: Bütün erken gelişim dönemleri süresince (zigot, morula, blastokist) gelişmekte insan Zigot: Bir oosit ile bir spermin birleşmesi ile şekillenen bu hücre yeni bir insanın başlangıcıdır.

5 TERMİNOLOJİ-3 Yarıklanma: Mitotik hücre bölünmesi veya zigotun yarıklanması, blastomerler olarak isimlendirilen embriyonik hücreleri şekillendirir. Morula: 12-32 blastomerli embriyo Blastokist: Morula içinde sıvı dolu bir kavitenin oluşması –İç hücre kitlesi (embriyoblast) –Trofoblastlar Konseptus (gebelik ürünleri): Fertilizasyondan itibaren bütün gebelik ürünleri ve zarlarına verilen isimdir.

6

7 GELİŞME DÖNEMLERİ-1 Prenatal dönem: Pre-embriyonik dönem: Fertilizasyon-3. hafta Embriyonik dönem: 4. hafta-8. hafta Fetal dönem: 9. hafta-38. Hafta

8 GELİŞME DÖNEMLERİ-2 Postnatal dönem: Neonatal dönem: 0-1 ay Bebeklik dönemi: 1 ay-2 yaş Çocukluk dönemi: 2 yaş-12,13 yaş Puberte dönemi: 12-16 yaş Adölesan dönem: Puberteden sonraki 3-4.yılları içerir. Erginlik dönemi: 20-60 yaş Yaşlılık dönemi: 60 yaş üzeri

9 Embriyoloji Teratoloji

10  Spermatogenez  Oogenez  Fertilizasyon-Gelişimin 1. haftası, IVF  Gelişimin 2.-3. haftası  Gelişimin 4.-8. haftası  Gelişimin 9. haftası-Doğum  Plasenta ve Keseler  Çoğul Gebelik  Konjenital Anomaliler Gametogenez

11 Özelleşmiş üreme hücrelerinin (sperm-ovum) oluşum ve gelişim sürecidir. GAMETOGENEZİS-1 Spermatogenezis Haploid kromozomlu (n,23) spermatozoonların oluşumu Spermatogenezis Haploid kromozomlu (n,23) spermatozoonların oluşumu Oogenezis Haploid kromozomlu (n,23) oositlerin oluşumu Oogenezis Haploid kromozomlu (n,23) oositlerin oluşumu

12 Germ hücrelerinin; –Ortaya çıkışları –Göçleri –Farklanmaları –Çoğalmaları (mitoz ve mayoz) –Olgunlaşmaları –Atılma –Döllenme (Fertilizasyon) –Embriyo oluşumu GAMETOGENEZİS-2

13 TDF (Testis belirleyici faktör) SRY (Sex-determining Region of the Y chromosome )

14 Profaz I Metafaz I

15

16

17

18 Mayoz Bölünmenin Önemi: –Kuşaktan kuşağa kromozom sayısı sabit kalır –Gametler arasında anne ve babadan gelen kromozomlar rastgele dağılır –Crossing-over/genetik materyalde çeşitlilik

19 1. Spermatogonium 2. Primer Spermatosit 3. Sekonder Spermatosit 4. Spermatid 5. Spermatozoon SPERMATOGENEZİS-1

20

21

22

23

24 NORMAL GAMETOGENEZİSANORMAL GAMETOGENEZİS

25

26

27 1.Axonemal structure, first flagellar primordium 2.Golgi complex 3.Acrosomal vesicle 4.Pair of centrioles (distal and proximal) 5.Mitochondrion 6.Nucleus 7.Flagellar primordium 8.Microtubules 9.Sperm cells tail 10.Acrosomal cap

28 1.Plasma membrane 2.Outer acrosomal membrane 3.Acrosome 4.Inner acrosomal membrane 5.Nucleus 6.Proximal centriole 7.Rest of the distal centriole 8.Thick outer longitudinal fibers 9.Mitochondrion 10.Axoneme 11.Anulus 12.Ring fibers A.Head B.Neck C.Mid piece D.Principal piece E.Endpiece

29

30

31 Normal ve Anomalili Spermler

32 Kuyruk Anomalisi

33 Baş Anomalisi

34 İki Başlı Sperm

35 SORU; Aşağıdakilerden hangisi spermiogenezin aşamalarından birisi değildir? a)Nükleus şekil ve büyüklüğünün değişmesi b)Akrozom oluşması c)2. mayoz bölünmenin tamamlanması d)Kuyruk gelişmesi e)Fazla sitoplazmanın atılması


"İNSAN EMBRİYOLOJİSİNE GİRİŞ. EMBRİYOLOJİ (GELİŞİM BİLİMİ) embriyo; cenin, logos; bilim Normal ve anormal gelişme arasındaki ilişkiyi aydınlatır. İnsan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları