Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ"— Sunum transkripti:

1 ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ
ÇOCUKLARDA ŞİDDET VE SALDIRGANLIK

2 Çocuk Kimdir? Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre “Ulusal yasalarca daha genç bir yaşta reşit sayılma hariç, 18 yaşın altındaki her insan çocuk sayılır”.

3 ÇOCUK İHMAL ve İSTİSMARI
Çocuğun sağlığını, fiziki ve psikolojik gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek yapılan hareket ya da davranışlara “Çocuk İstismarı” denmektedir. Çocuk ihmali genelde ailenin, ilgili kurumların ya da devletin çocuğa karşı en temel sorumluluklarını yerine getirmemesi şeklinde tanımlanabilir.

4 ŞİDDET NEDİR? Şiddet, güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür.

5 SUÇ, bireyin toplumun içinde yürürlükte olan kurallarına aykırı hareket etmesidir.

6 FİZİKSEL ŞİDDET Bir kişinin bir şekilde diğerine darp ya da başka şekilde fiili saldırısı. İtmek, tokat atmak, tekmelemek, tükürmek, yumruklamak, kol kıvırmak, kol-bacak kırmak, saçından sürüklemek, temel ihtiyaçları kısıtlamak, tıbbi tedaviyi engellemek, yaralamak vb. 6

7 SÖZEL ŞİDDET . Sürekli eleştirmek, aşağılamak, küfür, tehdit,katılımı engellemek, sorgulamak, bağırmak, lakap takmak, alay etmek, hakaret, küçümsemek vb. 7

8 DUYGUSAL ŞİDDET Gruptan dışlama,alay etme,küçük düşürme,ayrımcılık yapma,eşyaya zarar verme. 8

9 EKONOMİK ŞİDDET Parasını almak ve geri vermemek, istemediği işte çalıştırmak, çalıştırmamak, işe yollamamak veya zorla çalıştırmak, eline hiç para vermemek vb. 9

10 CİNSEL ŞİDDET .İlişkiye zorlamak, tecavüz, başka kişilerle cinsel ilişkiye zorlamak, korkutan ve kıran davranışlar, kadınlığını / erkekliğini aşağılamak, taciz,, namus ve töre baskısı ve öldürmek vb. . 10

11 Şiddet insanın içinde midir? Şiddet, sonradan öğrenilebilir mi?
ŞİDDETİN OLUŞUMU Şiddet insanın içinde midir? Şiddet, sonradan öğrenilebilir mi? 11

12 biyo-psiko-sosyal dir.
Saldırganlığın nedenleri, biyo-psiko-sosyal dir.

13 Biyolojik nedenler; genetik, seksüel,hormonsal ve sinirseldir.

14 Şiddet, özellikle taklit yoluyla da öğrenilebilir.
Saldırganlık, korku ve şiddet öğrenilebilir ve koşullanmalar sonucunda kişiliğin bütününü de kapsayabilir. Şiddet, özellikle taklit yoluyla da öğrenilebilir. Örneğin genç suçluların çoğu, çocukluklarını geçirdikleri aile çevrelerinde dayak veya şiddet görmüşlerdir . 14

15 SALDIRGANLIK VE ŞİDDET;
Saldırgan içgüdülerin serbest kalmasıyla, Geçmişte oluşmuş saldırgan davranış eğilimlerinin su yüzüne çıkmasıyla Taklit yoluyla, Ya da genel tahrik unsurunun artmasıyla oluşmaktadır. 15

16 Her geçen gün şiddetin günlük yaşamda daha çok yer aldığı problem çözme aracı olarak kullanıldığı görülmektedir. Şiddetin bu denli yoğun olarak günlük yaşamda yer alması da şiddetin sıradanlaşmasına, kanıksanmasına yol açmaktadır. 16

17 Çocukların saldırgan olmalarında ve çevreye şiddet uygulamalarında, televizyonda izlemiş oldukları şiddet içerikli filmlerin de olumsuz etkisi vardır. 17

18 Bir de dijital şiddet var
Bir de dijital şiddet var. Şehirler kuruluyor, silahlar konuşuyor, soygunlar yapılıyor. Mafya babaları iş başında, motorlu testereler, lazer silahlar, pompalı tüfekler, her şey var. Banka soygununu öğreten, şiddeti özendiren bilgisayar oyunlarından çocuklarımızı alıkoyamıyoruz.

19 Diğer taraftan sokak çocukları suç makinesi halinde.
Yoksulluk, servet düşmanlığına, daha sonra da gasp gibi ciddi suçlara yöneltiyor. Parçalanmış ailelerin artması, ahlaki değerlerin zayıflaması, tartışılan gerekçeler olarak görünüyor.

20 Şiddetin bir çok nedeni vardır ancak temelde çocukluk yaşantıları, aile ve çevre yer alır. Sağlıklı bir toplum için bunlara özen gösterilmelidir. 20

21 Sık ve açık tehditlerde bulunma,
Şiddete yönelimli bireylerde şu özellikler görülür:Yüksek düzeyde zarar verme niyeti, Sık ve açık tehditlerde bulunma, Bireysel farklılıklara toleransın olmaması, Devamlı öfke, düşmanlık veya küskünlük duyguları, Şiddeti seyretmekten hoşlanma, 21

22 Çocuklukta kötü muamele görme, Evde şefkat ve ilgi azlığı,
Merhametsizlik, Çocuklukta kötü muamele görme, Evde şefkat ve ilgi azlığı, Madde kullanma, Evde şiddete tanık olma. 22

23 ÇOCUKLARDA SALDIRGANLIK VE ŞİDDET

24 SALDIRGANLIK: Çocukta var olan ihtiyaçların (güvenlik ve mutlu olma gibi) şekil değiştirerek farklı bir biçimde ortaya çıkmasıdır.

25

26 ÇOCUKLARDA VAR OLAN ŞİDDETİN SEBEPLERİ NELERDİR:

27 Anne babaların çocuklarını sürekli kontrol altında tutmaya çalışması ve onları aşırı derecede disipline etme gayreti.. Bu yöntemleri uygularken de anne babanın tutarsız olması. Çocuğun sürekli anne babadan dayak yemesi, yeterli sevgiyi görmemesi.

28 Aile içinde var olan anne baba kavgaları.
Anne babaların saldırganlık davranışı konusunda çocuklarına model oluşturması. Çocuk kendisinde şöyle bir yargı geliştirir: ‘ben de kendi isteğimi yerine getirebilmem için kaba davranışlar sergilemeliyim.’

29 Çocukta var olan saldırgan tutumlarının aile tarafından desteklenmesi
Çocukta var olan saldırgan tutumlarının aile tarafından desteklenmesi. Mesela; A çocukla B çocuk kavga ederler. A, B yi döver. B nin anne babası çocuklarının dayak yemesini içine sindiremedikleri gibi intikam duygularını çocuklarına aşılamaya çalışırlar. ‘bacak kadar çocuktan dayak yedin. Sana verdiğim emeklere yazık’ gibi ifadelerle çocuğun kinini arttırırlar.

30 NELER YAPILABİLİR?

31 Öncelikle çocukta var olan bu davranışın kökenini araştırmalıyız
Öncelikle çocukta var olan bu davranışın kökenini araştırmalıyız. Bu davranışın sebeplerini ortaya koymalıyız. Çocuğunuz ihtiyaçlarını karşılamak için saldırgan davranış içinde olmak gerektiğine mi inanıyor?

32 Çocuğunuza fiziksel cezalar vermeyin
Çocuğunuza fiziksel cezalar vermeyin. Çünkü çocukta asi, sorumsuz ve saldırgan davranışlar ortaya çıkar. Bunun yerine çocuğunuza sevgiyle yaklaşın. Kardeşler arasındaki sevginin dengeli olmasına dikkat edin.

33 Aile içinde var olan bir meseleyi kesinlikle çocukların bulunduğu ortamda saldırgan tavırlarla halletmeye çalışmayın. Çünkü; sizler onlar için bir modelsiniz.

34 Örnek: Çocuklar Duymasın

35 Çocuklarınızın olumsuz davranışlarını ön plana alıp onları sürekli eleştirmeyin. Olumlu davranışlarını görmeye çalışın ve bu davranışlarını ödüllerle pekiştirin.

36 Çocuğunuzun geniş oyun alanlarında oynamasını sağlayın
Çocuğunuzun geniş oyun alanlarında oynamasını sağlayın. Bu durum, var olan gerilimden kurtulmasını ve enerjisini boşaltmasını sağlayacaktır.

37 Çocuğunuzun bu duygusunu yenebilmesi için seçenekler sunun
Çocuğunuzun bu duygusunu yenebilmesi için seçenekler sunun. Onu spor dallarına yönlendirebilirsiniz. Ya da duygularını ifade edebilmesi için yazı yazma ve resim yapma tekniğini kullanabilirsiniz.

38 Çocuğunuzun şiddet içerikli film ve programları izlemelerini önlemelisiniz. Çünkü çocuklar, var olan bazı problemleri aynı yöntemleri kullanarak çözmeye çalışma eğilimi göstermektedirler. Söz konusu filmlerdeki oyuncuları model olmaya çalışmaktadırlar. Mesela, çocuğa, ‘Sen büyüyünce ne olacaksın?’ denildiği zaman, açık bir ifade ile bilerek ya da bilmeyerek, ‘Ben büyüyünce mafya olacağım’ diyebilmektedir.

39 Çocuklarınıza atari ve bilgisayar oyunları alırken şiddete dayalı oyunları tercih etmemelisiniz.

40 Çocuklarınızın arkadaşları ile birlikte oyun oynamalarına izin verin
Çocuklarınızın arkadaşları ile birlikte oyun oynamalarına izin verin. Çocuk onlarla oynarken bazı kurallarının olduğunun farkına varacaktır. Oyunlara katılarak, onlarla etkileşim içine girerek öz benliğini kazanacaktır.

41 Çocuğunuzla konuşurken kendinizi onun yerine koyarak onun gibi düşünmeli ve olaylara onun bakış açısıyla bakmalısınız SERAP ŞEYDA ÖZENGİ

42 TANIYIN KENDİNİZİ ÇOCUĞUNUZU ÇEVRESİNİ ARKADAŞLARINI VE AİLELERİNİ

43 İZLEYİN BOŞ VAKİTLER AKADEMİK BAŞARI/BAŞARISIZLIK DEVAM/DEVAMSIZLIK
ARKADAŞLARI GİTTİĞİ YERLER ANİ DEĞİŞİKLİKLERİ PROBLEM ÇÖZME YOLLARI


"ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları