Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 9 ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI. Mevcut Bilinen Uygulamalar Kirlilik Kontrol Programları Çevresel Sorumluluk Sistemi Tesislerin tasarım, yapım ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 9 ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI. Mevcut Bilinen Uygulamalar Kirlilik Kontrol Programları Çevresel Sorumluluk Sistemi Tesislerin tasarım, yapım ve."— Sunum transkripti:

1 BÖLÜM 9 ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI

2 Mevcut Bilinen Uygulamalar Kirlilik Kontrol Programları Çevresel Sorumluluk Sistemi Tesislerin tasarım, yapım ve işletim aşamalarındaki çevre yönetimi

3 Yaptırımlar Yönetime yapılan uyarılar Cezai yaptırımlar Tanınan belirli süre içinde kirliliğin azaltılması Tesisin faaliyetinin geçici süreyle durdurulması veya tesisin tamamen kapatılması Tesisin yerinin değiştirilmesi Disiplin cezası (maaş azaltımı, kademe indirme vb) Medya haberleri Halkın görüşleri Cezai yaptırımlar Tesise teknik ve finansal taktikler verilmesi Çalışan eğitimi Diğer Ekonomik Teşvikler Eğitim ve tanıtım Kirletici deşarj ücretleri Atık azaltımı için krediler

4 Ülkemizdeki Uygulamalar ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ (21 Kasım 2008, Sayı : 27061 ) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevrenin korunması için tesis veya faaliyetin çalışmaya başlamasından sona erdirilmesine kadar olan süreçte çevre denetiminin usul ve esaslarını; denetim yapacak personelin, çevre yönetim birimi/çevre görevlisinin, çevre hizmeti konusunda yetkilendirilmiş firmaların nitelikleri ile yükümlülüklerini düzenlemektir.

5 ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINA DAİR YÖNETMELİK (11 Kasım 2008, Sayı : 27051 ) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliğin korunarak kalkınma planları ve varsa bölge planları temel alınarak, ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkan veren, genel arazi kullanım kararları ile bunlara ilişkin strateji ve politikaları oluşturmak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla nazım ve uygulama imar planlarına esas teşkil etmek üzere bölge ve havza bazında 1/50.000-1/100.000 ölçekteki çevre düzeni planlarının hazırlanmasına, hazırlattırılmasına, onaylanmasına, izlenmesine, denetlenmesine ve bu planlar üzerinde yapılacak değişikliklere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

6 Diğer Ülkelerdeki Uygulamalar


"BÖLÜM 9 ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI. Mevcut Bilinen Uygulamalar Kirlilik Kontrol Programları Çevresel Sorumluluk Sistemi Tesislerin tasarım, yapım ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları