Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mobil Uygulama Geliştirme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mobil Uygulama Geliştirme"— Sunum transkripti:

1 Mobil Uygulama Geliştirme
Bu şablon proje güncelleştirmeleri vermek için bir başlangıç dosyası olarak kullanılabilir kullanılabilir. Bölümler Bölüm eklemek için slaydı sağ tıklatın. Bölümler slaytlarınızı düzenlemenize veya birden çok yazar arasındaki işbirliğini kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir. Notlar Teslim notları veya izleyicilere ek bilgi sağlamak için Notlar bölümünü kullanın. Sununuz sırasında bu notları Sunu Görünümü'nde görüntüleyin. Yazı tipi boyutuna dikkat edin (Erişilebilirlik, görünürlük, video kaydı ve çevrimiçi üretim için önemlidir) Birlikte kullanılan renkler Grafiklere, çizelgelere ve metin kutularına özellikle dikkat edin. Katılımcılar, siyah ve beyaz veya gri tonlamalıyazdırabilir. Tümüyle siyah ve beyaz ve gri tonlamalıyazdırırken renklerinizin uygun olacağından emin olmak için bir sınama baskısı çalıştırın. Grafikler, tablolar ve çizelgeler Basit tutun: Mümkünse, tutarlı ve dikkat dağıtmayan stiller ve renkler kullanın. Tüm grafikleri ve tabloları etiketleyin. 3.Hafta Öğr. Gör. Ali DURDU

2 Android’de Layout Android’de kullanıcıların kullandıkları arayüzlerin tasarımları layoutlar aracılığıyla yapılır. Layout ekrandaki nesnelerin yerleşme kurallarını tanımlar. Dört çeşit layout yerleşim tipi vardır. 1- Linear Layout 2- Relative Layout 3- Absolute Layout 4- Frame Layout 5-Table Layout 6- ScrollView 7- GridView * Bu zamanlama gecikmesine neden olan veya daha ayrıntılı ele alınması gereken bu sorunlar, sonraki slaytta ayrıntılar içerir.

3 Linear Layout android:orientation="vertical"
Nesnelerin ekranda yazılış sırasına göre yerleştiği layout tipidir. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:orientation="vertical" tools:context=".MainActivity" </Linear> * Bu zamanlama gecikmesine neden olan veya daha ayrıntılı ele alınması gereken bu sorunlar, sonraki slaytta ayrıntılar içerir.

4 Linear Layout android:orientation= " vertical " Özelliği nesnelerin diziliş sırasını dikey olarak ayarlar. android:orientation= "horizontal" * Bu zamanlama gecikmesine neden olan veya daha ayrıntılı ele alınması gereken bu sorunlar, sonraki slaytta ayrıntılar içerir.

5 Relative Layout Nesnelerin dizilişleri diğer nesnelere bağlıdır.
Bir nesnenin konumu diğer nesneye göre belirlenir. Bir nesne diğer nesnenin; solunda gösterilmesi isteniyorsa layout_toLeftOf, sağında gösterilmesi isteniyorsa layout_toRightOf, üzerinde gösterilmesi isteniyorsa layout_above, altında gösterilmesi için layout_below * Bu zamanlama gecikmesine neden olan veya daha ayrıntılı ele alınması gereken bu sorunlar, sonraki slaytta ayrıntılar içerir.

6 Relative Layout Bir nesne diğer nesnenin;
sol kenarına göre konumlanacaksa layout_alignLeft, sağ kenarına göre konumlanacaksa layout_alignRight, üst kenarına göre konumlanacaksa layout_alignTop, alt kenarına göre konumlanacaksa layout_alignBottom * Bu zamanlama gecikmesine neden olan veya daha ayrıntılı ele alınması gereken bu sorunlar, sonraki slaytta ayrıntılar içerir.

7 Relative Layout Bir nesne diğer nesnenin;
sol kenarına göre konumlanacaksa layout_alignParentLeft, sağ kenarına göre konumlanacaksa layout_alignParentRight, üst kenarına göre konumlanacaksa layout_alignParentTop, alt kenarına göre konumlanacaksa layout_alignParentBottom * Bu zamanlama gecikmesine neden olan veya daha ayrıntılı ele alınması gereken bu sorunlar, sonraki slaytta ayrıntılar içerir.

8 Relative Layout Nesnenin yerleşimi ekranın
dikey ortasında olması için layout_centerVertical, yatay ortasında olması için layout_centerHorizontal * Bu zamanlama gecikmesine neden olan veya daha ayrıntılı ele alınması gereken bu sorunlar, sonraki slaytta ayrıntılar içerir.

9 Absolute Layout Nesnelerin yerleşimi sayısal olarak belirtildiği yere göre konumlandırılır. Bileşenin ekrandaki konumunu belirlemek için layout_x ve layout_y etiketleri kullanılır. Konum değerleri dp olarak belirlenebilir. * Bu zamanlama gecikmesine neden olan veya daha ayrıntılı ele alınması gereken bu sorunlar, sonraki slaytta ayrıntılar içerir.

10 Frame Layout Bu layout türünde ekranda duruma göre tek bir view nesnesinin görünmesine olanak sağlar.Örnek olarak ekrana bir buton bıraktınız.Ardından bir TextView nesnesi bıraktınız. Ekranda boyutlara göre buton nesnesi ve textview nesnesi birlikte gözükebilir. Üst üste nesneleri gösterebilir. * Bu zamanlama gecikmesine neden olan veya daha ayrıntılı ele alınması gereken bu sorunlar, sonraki slaytta ayrıntılar içerir.

11 Table Layout  Genellikle veri girişlerinde kullanılan layout çeşididir. Ekranı satırlara bölerek işlem yaparız. Ve bu şekilde düzenli bir ekran ile kullanıcının karşısına çıkmış oluruz. * Bu zamanlama gecikmesine neden olan veya daha ayrıntılı ele alınması gereken bu sorunlar, sonraki slaytta ayrıntılar içerir.

12 ScrollView  Nesneler ekrandan taşıyorsa bu layout kullanılır. Ekrandan taşan kısımlarda scrool ile kaydırma işlemi yapılabilir. * Bu zamanlama gecikmesine neden olan veya daha ayrıntılı ele alınması gereken bu sorunlar, sonraki slaytta ayrıntılar içerir.

13 GridView  Nesneler satır ve sutun şeklinde dizilecek se bu layout kullanılır. * Bu zamanlama gecikmesine neden olan veya daha ayrıntılı ele alınması gereken bu sorunlar, sonraki slaytta ayrıntılar içerir.

14 Layout Özellikleri android:layout_width, android:layout_height Özelliği layoutun genişlik ve yüksekliğini ayarlar. Alabileceği değerler: match_parent , fill_parent, wrap_content ve sayısal değerler. “fill_parent” demek anne objenin(bu durumda ekranın) tamamını kapla demektir. Buna alternatif olan“wrap_content” değeri de sadece ara yüz içeriğinin gerektirdiği kadar yer kapla anlamına gelir.”fill_parent” ve “wrap_content” dışında bir de “match_parent”mevcuttur. Genellikle bir parçacığın yanına bir başka parçacık yerleştirilirken kullanılır. Durumun böyle olduğunu varsayarsak; önceden var olan parçacıktan kalan yatay ya da dikey alan içinde bulunduğu layoutun sınırlarını tamamlar. * Bu zamanlama gecikmesine neden olan veya daha ayrıntılı ele alınması gereken bu sorunlar, sonraki slaytta ayrıntılar içerir.

15 Layout Özellikleri ifadesi nesnelere ID verirken kullanılanılır. Burada nesneye “id_adı” ID’sini vermiş oluruz. İfadesi ile nesnenin üzerinde görünen yazı değeri ifadesi values klasörü altındaki string.xml dosyasını gösterir. Burada textler tanımlanır ve adları ile erişilebilir. Bu çoklu dil desteği sağlanması için faydalı bir özelliktir. İstenirse android:text= “Değer “ şeklinde direkt atama yapılabilir. * Bu zamanlama gecikmesine neden olan veya daha ayrıntılı ele alınması gereken bu sorunlar, sonraki slaytta ayrıntılar içerir.

16 Nesneler Button <Button android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" ... /> Image Button <ImageButton android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" ... /> * Bu zamanlama gecikmesine neden olan veya daha ayrıntılı ele alınması gereken bu sorunlar, sonraki slaytta ayrıntılar içerir.

17 Nesneler Image and Text Button <Button android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" ... /> Button Click Event android:onClick="sendMessage" public void sendMessage(View view) { // Do something in response to button click } * Bu zamanlama gecikmesine neden olan veya daha ayrıntılı ele alınması gereken bu sorunlar, sonraki slaytta ayrıntılar içerir.

18 Nesneler Button ClickListener Button button = (Button) findViewById(R.id.button_send); button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { public void onClick(View v) { // Do something in response to button click } }); * Bu zamanlama gecikmesine neden olan veya daha ayrıntılı ele alınması gereken bu sorunlar, sonraki slaytta ayrıntılar içerir.

19 Nesneler Text Field <EditText         android:layout_width="fill_parent"     android:layout_height="wrap_content"         android:inputType="text Address" /> android:inputType: "text"Normal text keyboard. "text Address"Normal text keyboard with character. "textUri"Normal text keyboard with the / character. "number"Basic number keypad."phone"Phone-style keypad. * Bu zamanlama gecikmesine neden olan veya daha ayrıntılı ele alınması gereken bu sorunlar, sonraki slaytta ayrıntılar içerir.

20 Nesneler Text Field "textCapSentences" Normal text keyboard that capitalizes the first letter for each new sentence. "textCapWords" Normal text keyboard that capitalizes every word. Good for titles or person names. "textAutoCorrect" Normal text keyboard that corrects commonly misspelled words. "textPassword" Normal text keyboard, but the characters entered turn into dots. "textMultiLine" Normal text keyboard that allow users to input long strings of text that include line breaks (carriage returns). * Bu zamanlama gecikmesine neden olan veya daha ayrıntılı ele alınması gereken bu sorunlar, sonraki slaytta ayrıntılar içerir.

21 Nesneler Text Field <EditText android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:inputType="textPostalAddress| textCapWords/> * Bu zamanlama gecikmesine neden olan veya daha ayrıntılı ele alınması gereken bu sorunlar, sonraki slaytta ayrıntılar içerir.

22 Nesneler Checkboxes <CheckBox android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:onClick="onCheckboxClicked"/> <CheckBox android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:onClick="onCheckboxClicked"/> * Bu zamanlama gecikmesine neden olan veya daha ayrıntılı ele alınması gereken bu sorunlar, sonraki slaytta ayrıntılar içerir.

23 Nesneler Radio Buttons <RadioButton android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:onClick="onRadioButtonClicked"/> <RadioButton android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:onClick="onRadioButtonClicked"/> * Bu zamanlama gecikmesine neden olan veya daha ayrıntılı ele alınması gereken bu sorunlar, sonraki slaytta ayrıntılar içerir.

24 Nesneler Toggle Buttons <ToggleButton android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:textOn="Vibrate on" android:textOff="Vibrate off" android:onClick="onToggleClicked"/> public void onToggleClicked(View view) { // Is the toggle on? boolean on = ((ToggleButton) view).isChecked(); if (on) { // Enable vibrate } else { // Disable vibrate } * Bu zamanlama gecikmesine neden olan veya daha ayrıntılı ele alınması gereken bu sorunlar, sonraki slaytta ayrıntılar içerir.

25 Olaylar onClick() From View.OnClickListener. This is called when the user either touches the item (when in touch mode), or focuses upon the item with the navigation-keys or trackball and presses the suitable "enter" key or presses down on the trackball. onLongClick() From View.OnLongClickListener. This is called when the user either touches and holds the item (when in touch mode), or focuses upon the item with the navigation-keys or trackball and presses and holds the suitable "enter" key or presses and holds down on the trackball (for one second). * Bu zamanlama gecikmesine neden olan veya daha ayrıntılı ele alınması gereken bu sorunlar, sonraki slaytta ayrıntılar içerir.

26 Olaylar onFocusChange() From View.OnFocusChangeListener. This is called when the user navigates onto or away from the item, using the navigation-keys or trackball.onKey() From View.OnKeyListener. This is called when the user is focused on the item and presses or releases a hardware key on the device. * Bu zamanlama gecikmesine neden olan veya daha ayrıntılı ele alınması gereken bu sorunlar, sonraki slaytta ayrıntılar içerir.

27 Olaylar onTouch() From View.OnTouchListener. This is called when the user performs an action qualified as a touch event, including a press, a release, or any movement gesture on the screen (within the bounds of the item). onCreateContextMenu() From View.OnCreateContextMenuListener. This is called when a Context Menu is being built (as the result of a sustained "long click ) * Bu zamanlama gecikmesine neden olan veya daha ayrıntılı ele alınması gereken bu sorunlar, sonraki slaytta ayrıntılar içerir.


"Mobil Uygulama Geliştirme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları