Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Murat Ayanoğlu 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 1.ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 1.1. Üretim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Murat Ayanoğlu 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 1.ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 1.1. Üretim."— Sunum transkripti:

1 Murat Ayanoğlu 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 1.ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 1.1. Üretim

2 Üretim Yönetimi”ni “Üretim Yönetimi”ni neden öğreniyoruz? 1)1) Üretimfonksiyonların diğer işletme fonksiyonları Üretim için gerekli fonksiyonların ve bunlara bağlı diğer işletme fonksiyonlarının anlaşılması için gerekli bilgiye sahip olmak

3 İşletme Yönetimi Ürün yaratan ve/veya servis sağlayan sistemlerin yönetimi Organizasyon Finans Üretim Pazarlama

4 Bağımsız değildir..! Üretim Finans Pazarlama

5 Üretim Yönetimi Fonksiyonları Ürünler & Servisler Planlama – Kapasite – Yer – – Yapmak veya alma – Düzen – Projeler – Programlama Kontrol etme/geliştirme – Stok – Kalite Organize etme – Merkezileştirme derecesi – Yöntem seçimi Kadrolaşma – Kiralama/işten çıkarma – Fazla zaman kullanımı Yönlendirme – Teşvik edici planlar – İş tahsisi – Maliyet – Verimlilik

6 2)2) Yöneticilerinin ne yapmaları ve nasıl kararlar vermeleri gerektiğini öğrenmek

7 İşletme Yöneticilerinin Kararları Hangi Hangi kaynaklar/hangi miktarda Ne zaman İhtiyaç duyuldu/programlandı/talep edildi Nerede İş yapılacak yer Nasıl Dizayn edildi Kim İşi yapacak

8 3)3) Ürün ve hizmetlerin nasıl ortaya çıkarıldığını ve üretim süreci içindeki işlerin nasıl yürütüldüğünü öğrenmek

9 Konserve Girdiler İşlemler Sonuç Çiğ SebzeTemizleme Konservelenmiş sebzeler Metal LevhaKesme Su Enerji Pişirme İşçi Paketleme Bina Etiketleme Malzeme

10 Hastane Girdiler İşlemler Sonuç Doktorlar hemşireler MuayeneSağlıklı Kişiler Hastaneler Medikal stoklar Malzeme İlaçla tedavi Laboratuvar Terapi Ameliyat

11 4) Üretim Yönetimi Üretim, firmalar için önemli bir maliyet ortaya çıkarır. Üretim Yönetimi, maliyetlerin düşürülmesi ve kontrol altına alınması, dolayısıyla firmalara karlılıklarını arttırabilmeleri için önemli fırsatlar yaratmaktadır. Bu fırsatları anlamak ve yararlanmak için.

12 Murat Ayanoğlu12 Üretim; mal veya hizmetlerin ortaya çıkarılması için yapılan işlerin bütünüdür.

13 Murat Ayanoğlu 13 BütünselOptimizasyon

14 Teknik anlamda üretim dönüştürme/ değiştirme faaliyetini ifade eder ve bir fert veya bir grup tarafından çeşitli araç-gereç yardımıyla gerçekleştirilir. Bu dönüştürme/ değiştirme faaliyetinin gerçekleştirilme yöntemi de “üretim sistemi” olarak da ifade edilir. Murat Ayanoğlu14

15 Murat Ayanoğlu15 Üretim faaliyeti sonucunda, başlangıçta çeşitli ve farklı özellikte olan hammadde ve malzemelerin var olan özelliğini kaybetmesi veya tamamen farklı bir şekle veya nesneye dönüşmesi ile ortaya çıkarılan ve satılarak paraya dönüştürülmek istenen nesneye “ürün” denilir.

16 Murat Ayanoğlu16 Bu açıdan bakıldığında, üretim bir değer yaratma işlemidir. “Üretim sistemi” değer yaratma/arttırma sürecinin ifadesidir. Bu süreç, girdilerin bulunması, satın alınması, fabrika alanına getirilmesi, buradaki değişim/dönüşüm işlemleri, ortaya çıkan ürünlerin tüketicilere devredilerek bir gelir elde edilmesi işlemlerinin bütününü kapsar.

17 Yani; Üretim Süreci Murat Ayanoğlu17

18 Murat Ayanoğlu18 Üretim Süreci üretim süreci, girdilerin bulunması, satın alınması, fabrika alanına getirilmesi, buradaki değiştirme ve dönüştürme işlemleri ve ortaya çıkarılan ürünlerin tüketicilere devredilerek bir gelir elde edilmesi işlemlerinin bütününü kapsar.

19 Murat Ayanoğlu 19 HAMMADDELER SATICILAR TEDARİKCİLER HAMMADDELER SATICILAR TEDARİKCİLER ÜRETİM PAZAR MÜŞTERİLER PAZAR MÜŞTERİLER MAL VE HİZMET PARA

20 Katma Değer? Girdi maliyeti ve ürün değeri arasındaki farklılık Girdi İşlemler/ Değiştirme Üretim Ürünler Servisler Kontrol Geribildirim Katma Değer

21 Üretim Aşaması Katma Değer Ürün Değeri Çiftçiler buğday üretir ve biçer$0.15 Buğday değirmene taşınır$0.08$0.23 Değirmen un üretir$0.15$0.38 Un fırına taşınır$0.08$0.46 Fırıncı ekmek üretir$0.54$1.00 Ekmek bakkallara taşınır$0.08$1.08 Bakkal ekmekleri sergiler ve satar$0.21$1.29 Toplam katma değer$1.29 Ekmek İçin Değer yaratma süreci

22 Murat Ayanoğlu22 ÜRETİM-SÜREÇ-AKIŞ YÖNETİMİ Üretim süreci “üretim fikiri” nin ortaya çıkması/çıkarılması ile başlar. Süreç başladıktan sonra, yapılacak her faaliyet sürecin başarısını etkiler. Üretim, bağımlı olaylar zinciridir.

23 Dönüştürme/Değiştirme işlemi başlamadan önce bir fabrika yerinin belirlenmesi ve fabrikanın kurulması yapılır.Dönüştürme/Değiştirme işlemi başlamadan önce bir fabrika yerinin belirlenmesi ve fabrikanın kurulması yapılır. Bu aşamada yapılacak her iyi şey tüm üretim sürecini olumlu etkileyeceği gibi, her kötü şey veya hatalar da sürecin daha sonraki aşamalarını olumsuz etkiler.Bu aşamada yapılacak her iyi şey tüm üretim sürecini olumlu etkileyeceği gibi, her kötü şey veya hatalar da sürecin daha sonraki aşamalarını olumsuz etkiler. Murat Ayanoğlu23

24 Süreç, bir başlangıç noktasından bir sonuç noktasına kadar uzanan, sürekli ve birbirine bağlı faaliyetleri içerir. Süreç faaliyetler “akış” ile ifade edilir. Murat Ayanoğlu24

25 Murat Ayanoğlu25 Şekil 1: Üretim sürecindeki akış ve genel sistem yapısı

26 ÜRETİM YÖNETİMİ Murat Ayanoğlu26

27 Murat Ayanoğlu27 Üretim Yönetimi Üretim Yönetimi, bir amaç için girdilerin çıktılara dönüştürülmesi sürecini yönetme işidir.

28 Murat Ayanoğlu28 “Üretim Yönetimi, İşletmenin tüm kaynaklarının kullanılması, yeni kaynakların bulunup temin edilmesi ile, ürünün istenilen kalitede, istenilen zamanda ve en uygun maliyetle ortaya çıkarılmasının yönetilmesidir”.

29 Murat Ayanoğlu29 “Üretim” ve “Üretim Yönetimi” Üretim Değer ? Tüketim Pazarı Gerekli girdilerin temin edilmesi Girdilerden bir değer yaratma işini organize etmek, yürütmek ve kontrol etmek Değiştirme/Dönüştürme Tedarik Pazarı

30 1. İstenilen “zaman” ve “miktar”da üretmek. 2. Mal ve hizmetleri “en iyi” maliyetle üretmek. 3. “Kalite” yi tatmin edici düzeyde sağlamak. ÜRETİM YÖNETİMİNİN HEDEFLERİ

31 En uygun maliyeti sağlamak için üretim yönetimine düşen en önemli görev, kaynakların ve üretim araçlarının verimli kullanılması, üretim sürecinin etkinliğinin sağlanması ve sonuçta pazarlama başarısının arttırılmasıdır. Murat Ayanoğlu31

32 Murat Ayanoğlu32 ÜRETİM FAKTÖRLERİ ÜRETİM YÖNETİMİ MevcutKaynaklar YeniKaynaklar UYGUNLUK ? Kalite Zaman Maliyet VERİMLİLİK ETKİNLİK Kaynaklar ve üretim araçları Üretim süreci içinde yapılan işler DEĞİŞTİRMEDÖNÜŞTÜRME

33 Murat Ayanoğlu33 Kaynakların verimli kullanılmasını, kayıpların en aza indirilmesini sağlamalıdır. İşlemlerin etkin olmasını, sürecin her bakımdan iyi çıktılar vermesini sağlamalıdır. “Üretim Yönetimi”

34 Murat Ayanoğlu34 Üretim Yönetimi Görevleri Üretim sürecindeki faaliyetleri yönetmek. 1.3 Üretim Yönetimi Ve GörevleriPlanlamaOrganizasyonYürütmeKontrol

35 Murat Ayanoğlu35 ÜRETİM YÖNETİMİ GÖREVLERİ GİRDİ İŞLEMÇIKTI ÜRETİM SÜRECİ Planlama Organizasyon Yürütme Kontrol

36 Bu görevler yerine getirilirken belli başlı karar alanları vardır… Bu karar alanlarında cevaplanacak sorular gruplandırılırsa; Murat Ayanoğlu36

37 Murat Ayanoğlu37 Karar Alanları Stratejik karar soruları Karar Alanı Ü retim Y ö netimi firma başarısına nasıl katkıda bulunacak? Strateji Planlamadaki kriterler nelerdir? Ne kadar satış yapılması bekleniyor? Tahmin Kaliteden kim sorumlu? Ü r ü nlerimizden veya hizmetlerimizden istediğimiz kaliteyi nasıl a ç ıklayabiliriz? Kalite y ö netimi Ü r ü n veya hizmetlerimizde ne sunmalıyız? Ü r ü n ü m ü z ü veya servisimizi nasıl tasarlayabiliriz? Ü r ü n ve hizmet tasarımı

38 Murat Ayanoğlu38 Karar Alanları Stratejik karar soruları Karar Alanı Ürünün yapılmasında hangi yol izleniyor ve bizden istenilen ne? Kapasite ve proses dizaynı Tesisimizi nereye kurmalıyız? Yerleşme kararımızda hangi kriterleri temel almalıyız? Yerleşim Gerekli çalışma ortamını nasıl sağlayabiliriz? Üretimimiz için gerekli olan çalışan sayısı ne kadardır? İnsan ve çalışma sistemi Yerleşim alanımız nasıl olmalıdır? Planlarınızı karşılamak için ne büyüklükte bir yere ihtiyacımız var? İşyeri/fabrika düzenleme

39 Murat Ayanoğlu39 Karar Alanları Stratejik karar soruları Karar Alanı Stoklarda hangi parçadan ne kadar olması gerekir? Yeniden sipariş ne zaman vermemiz gerekir? Stok Yönetimi, malzeme ihtiyaç planlaması Bu parçayı almamız mı, yoksa yapmamız mı gerekir?Ürün sağlayıcılarımız kimlerdir ve elimizde ne kadar malımız var? Tam zamanında üretim ve tedarik zinciri yönetimi Fason üretim yapmak iyi bir fikir mi? İşlerin durgun olduğu zaman neler yapılabilir? Kısa dönem planlama ve proje yönetimi Bakım ve onarımdan kim sorumlu?Bakım planlaması

40 Planlama aşamasında Talep tahminlerine uygun olarak; –üretim planlaması, –işgücü planlaması, –malzeme ihtiyaç planlaması, –kapasite planlaması, –stok planlaması, –üretim metotları araştırması ve planlaması, –personel planlaması, –finansal planlama, –üretim sistemlerinin planlanması v.s..

41 Planlama iki yönlü çalışır; mevcut kaynaklar ele alınarak, bu kaynaklar ile istenilen nicelik ve nitelikte mamuller üretmek. Ya da, İstenilen nicelik ve nitelikte mamuller üretmek için gerekli ve yeterli kaynak teminini sağlamak ve amacı sağlamaktır.

42 KaynaklarHedefler Üretim Yönetiminde İleriye Doğru Planlama Mevcutlar ve/veya elde edilebilecekler ile ulaşılabilecek En iyi hedefler belirlenir ve bu hedeflere ulaşılmaya çalışılır. Mevcut kaynaklar ele alınarak, bu kaynaklar ile istenilen nicelik ve nitelikte mamuller üretmek.

43 KaynaklarHedefler Üretim Yönetiminde Geriye Doğru Planlama Ulaşılacak veya ulaşılması istenen hedefler belirlenir ve bu hedeflere ulaştıracak kaynaklar üzerine çalışılır. İstenilen nicelik ve nitelikte mamuller üretmek için gerekli ve yeterli kaynak teminini sağlamak ve amacı sağlamaktır.

44 Murat Ayanoğlu44 5 temel soru5 temel soru NeNe Üretilecek NeredeNerede Üretilecek? NasılNasıl Üretilecek? KimKim Üretecek? Ne zamanNe zaman üretilecek? Misyon

45 Organizasyon (PROGRAMLAMA) aşamasında, Dönüştürme alt sistemi içerisindeki bilgi akışı ve görevlerin dağılımı yapılır. Üretim sisteminin düzenli ve başarılı bir şekilde çalışabilmesi için gerekli şartlar belirlenerek, hedefler, görev ve sorumluluklar belirlenir.

46 Kontrol aşaması, Kontrol sisteminde görevli personel tarafından hazırlanan üretim denetimiyle ilgili bilgiler değerlendirilerek üst yönetime sunulur. Kontrol aşamasında, dönüştürme sistemlerinin etkinliği, planlama ile planların gerçekleşme dereceleri karşılaştırılması yapılır. Planlanan durum ile üretim faaliyeti sonucunda elde edilen çıktılar arasındaki farkın nedenleri araştırılır.

47 Murat Ayanoğlu47 Ürün Ve Hizmet İçin 3 Temel Görev PAZARLAMAPAZARLAMA –Müşteri Oluşturma ÜRETİMÜRETİM –Mal veya Hizmet Oluşturma MUHASEBE/FİNANSMUHASEBE/FİNANS –Parasal Kaynakları Oluşturma, parayı değerlendirmek © 1995 Corel Corp. 1.2 Ürün ve hizmet organizasyonundaki işlemler

48 ÜRETİM PAZARLAMA FİNASMAN PARA DÖNGÜSÜ Veya KARTOPU Para Malzeme Mal Para Müşteri

49 Murat Ayanoğlu49 Mal üreten veya hizmet sunan bütün işletmeler bu temel görevleri yerine getirirler. Bu görevleri yerine getirirlerken çalışma alanları ve uygulamaları farklı olsa bile temel hedefler ve çalışma biçimleri aynidir.

50 Murat Ayanoğlu50 Mal ve Hizmet’in ortaya çıkışı İşgücü Hammadde Makine Para Fabrika, araç-gereç Mal Hizmet GİRDİDÖNÜŞTÜRMEÇIKTI Satın alma Tedarikçiler MUHASEBE/ FİNASMAN ÜRETİMPAZARLAMA İşlemler Satış Pazarlama

51 Murat Ayanoğlu51 Yiyecek-Fast food PAZARLAMA Televizyon reklamları Promosyon dağıtmak Çeşitli sporsorluk, v.b. ÜRETİM Hamburger ve Patates kızartması Malzeme/ teçhizat bakımı Tesis dizaynı FİNANS/ MUHASEBE Tedarikçilere ödeme Nakit tahsili Çalışan maaşları Ödemeler

52 Murat Ayanoğlu52 Eğitim-Üniversite PAZARLAMA Tanıtım katalogları Liselerde tanıtımlar ÜRETİM Araştırma Eğitim Bilgi sunma FİNANS/ MUHASEBE Maaşlar Okul harcı tahsili SKS

53 Murat Ayanoğlu53 İmalat-Otomobil PAZARLAMA Reklamlar Çeşitli sponsorluk ve sosyal destekler İndirim teklifleri ÜRETİM Otomobil dizaynı Parça üretimi Otomobil üretimi Tedarikçi ilişkileri FİNANS/ MUHASEBE Tedarikçilere ödeme Bütçe hazırlama Kar payı ödeme Stoklar

54 Murat Ayanoğlu54 YÖNETİMDE MİSYON,STRATEJİ VE TAKTİKLER 1.3.1 Misyon, Strateji ve Taktikler

55 Murat Ayanoğlu55 Misyon Nereye gidiyoruz? –İşletmenin amacı ne? –Kısıtlarımız ne? –Nelere odaklanacağız? –Toplum için ne olacağız?.

56 Murat Ayanoğlu56 Organizasyon misyonuna karar verildiğinde firmadaki her fonksiyonel alan destekleyen misyonu belirler. Her fonksiyonel alan kendi misyonunu işletmenin misyonunu desteklemek için geliştirmelidir. Misyon

57 Murat Ayanoğlu57 Strateji Misyon nasıl başarılacak.. Şirket ve işletme stratejileri…? Bölüm stratejileri…? © 1995 Corel Corp. Gideceğimiz yere NASIL ? Gideceğiz..

58 Murat Ayanoğlu58 Michael Porter’a göre misyona ulaştıracak 3 strateji: 1. farklılık1. farklılık 2. maliyet liderliği2. maliyet liderliği 3. hızlı tepki3. hızlı tepki Yani, daha iyi, daha ucuz, daha hızlı ürün ve hizmetler..

59 Murat Ayanoğlu59

60 Misyon değişmez ama, Stratejiler değişebilir/değiştirilebilir…! Murat Ayanoğlu60

61 Murat Ayanoğlu61 Strateji değişimini tetikleyen faktörler: İşletmede veya bölümde değişmeler… Ürün hayat eğrisi… Çevresel değişimler…

62 Murat Ayanoğlu62 Ürünler pazara sunulması ile pazardaki güncelliğini ve popülaritesini yitirerek müşteriler tarafından tercih edilmemesi arasında geçen süreçte çeşitli safhalardan geçerler. Ürünlerin bu safhalarının her birinde işletmeye yaptıkları katkı miktarları değişiktir. 1.3.2 Ürün Hayat Eğrisi Ve Stratejiler ÜRÜN HAYAT EĞRİSİ

63 Murat Ayanoğlu63 ÜRÜN HAYAT EĞRİSİ Satış Hacmi ($) Sunuş Büyüme OlgunlukDüşüş Zaman

64 Murat Ayanoğlu64 SUNUŞ Pazar payını artırmak için en iyi dönem AR-GE Kritiktir. Şirket Stratejisi Önemli Noktalar Üretim Yönetimi Stratejisi Önemli Noktalar -Ürün dizaynı ve geliştirme kritik -Sık sık ürün ve süreç dizaynı değişiklikleri -Kapasite aşımı -Kısa üretim seyirleri -Yüksek vasıflı işgücü -Yüksek üretim maliyetleri -Modellerin sınırlı sayıları -Kaliteye özen vermede gayret -Dizayn değişmelerine Hızlı tepki BÜYÜME Fiyatı ve görünümü değiştirmek için elverişli zaman Pazarlama kritiktir -Kritikleri tahmin etmek -Ürün ve süreç güvenilirliği -Rakip ürün gelişmeleri ve tercihler -Kapasite artımı -Dağıtımı geliştirmek OLGUNLUK Pazar payını artırmak ve görünümü, kaliteyi, fiyatı değiştirmek için kötü zaman Rekabet maliyetleri kritiktir. Dağıtım ve tutundurma, bulunulan konumu korumak kritiktir -Standardizasyon -Ürün değişikliklerinde hızın azalması -Uygun kapasite -Üretim süreci kararlılığının artması -En az iş gücü hünerleri -Uzun üretim seyirleri -Maliyet azaltışı ve ürün geliştirmede özen gösterme -Dizayn uzlaşmasının gereksiniminin yeniden gözden geçirilmesi GERİLEME Maliyet kontrolü kritik -Küçük ürün farklılıkları -Maliyetin en aza indirimi -Endüstrideki kapasite aşımı -Kapasite azaltışı

65 Murat Ayanoğlu65 Ürünler standart mı, yoksa siparişe göre mi üretilmeli? Stok için mi yoksa pazara mı üretilmeli? Dar bir ürün karmasına mı yoksa geniş bir rekabetçi ürün karmasına mı odaklanılmalı? Kuruluş yeri ülke içinde mi yoksa ülke dışında mı seçilmeli? Tesisler ürüne göre mi yoksa sürece göre mi planlanmalı? Ürünlerin piyasaya sunulması sırasında, prototipler ile pazar testi yapılmalı mı, yoksa tasarım sürecinin sonunda pazara sürüm hızlandırılmalı mı? Emek yoğun bir süreç mi, yoksa ileri teknolojiye ve bütünleşik üretim sistemlerine dayalı sermaye yoğun bir süreç mi tercih edilmelidir? Bir üretim işletmesinde stratejilerden örnekler:

66 Murat Ayanoğlu66 Rekabet avantajı strateji Odakları -Fiyatların düşürülmesini ve bu sayede Pazar payının arttırılmasını sağlayan düşük maliyet/verimlilik -Özellikleri ve müşteri beklentilerini karşılayan ürünlerin oluşturulmasını sağlayan kalite -Özel müşteri isteklerinin (siparişlerin) karşılanmasını ve talep hacmindeki dalgalanmalara uygun üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan esneklik - Ürünlerin zamanında geliştirilmesini, üretilmesini ve dağıtılmasını sağlayan güvenilir olma

67 Murat Ayanoğlu67 1.4 Mal Üretimi Ve Hizmet Sunma Arasındaki Farklar HİZMET SUNMA Üretim Yönetimi, fiziki bir malın üretimiyle ilgili olduğu kadar, aynı zamanda hizmet üretimiyle de yakından ilgili bulunmaktadır. Örneğin; bankacılık, sigortacılık, turizm, pazarlamacılık, taşımacılık alanları, v.b.

68 Murat Ayanoğlu68 Fiziksel bir ürün ortaya konulmayan ve somut bir şekilde görülemeyen, ölçülmesi mümkün olmayan fakat para karşılığı olan faaliyetlere “hizmet üretimi” ya da “hizmet” denir. HİZMET SUNMA

69 Murat Ayanoğlu69 Hizmet üretimi, gelecek dönemler için yapılaması mümkün olmayan, üretimi ve tüketimi eş zamanlı olan faaliyettir. Bu sebeple stoklama gibi bir kavram ve problem ile karşılaşılmaz. HİZMET SUNMA

70 Murat Ayanoğlu70. Mal Ve Hizmet’in Farkları Somut, dokunulabilir, el ile tutulur Soyut, el ile tutulamaz, ancak tarif edilebilir.

71 Murat Ayanoğlu71. Mal Ve Hizmet’in Farkları Mal, onu üreten ile değerlendirilse de sonuçta satın alınan sadece “mal”dır. Hangi mal daha iyi? sorusuna cevap verilirken odaklanılan şey üretenden ziyade “mal”ın kendisidir. Hizmet, onu sunandan ayırt edilemez. Yani, hizmet ile sunucusu birlikte değerlendirilir ve anlam kazanır. Hangi hizmet daha iyi? Sorusuna verilen cevap tamamen sunan ile ilgili olabilir.

72 Murat Ayanoğlu72. Mal Ve Hizmet’in Farkları Üretim ve tüketim eş zamanlı olmayabilir. Yani, üretim zamanı tüketimden çok farklı olabilir. Hizmetin sunumu anında tüketilir. Yani, hizmet-sunum eş zamanlıdır.

73 Murat Ayanoğlu73. Mal Ve Hizmet’in Farkları Mal stoklanabilir ve daha sonra satılmak üzere saklanabilir. Hatta hiç üretim yapmadan bile, daha önce üretilmiş mallar stok sayesinde satılabilir. Hizmet stoklanamaz. Daha sonra sunulmak üzere saklanamaz. Ancak bazı hizmetlerde, hizmetin bazı parçaları önceden hazırlanabilir. Bu, hizmetin hızını ve kalitesini arttırmak için iyi bir yol olabilir.

74 Murat Ayanoğlu74. Mal Ve Hizmet’in Farkları Müşteri etkileşimi düşüktür. Malın nasıl ve hangi özelliklerde olacağına ve üretileceğine müşteri karışmaz. Üretim kararları çoğu zaman üretene aittir. Müşteri etkileşimi maksimumdur. Hizmetin sunumu sunan tarafından belirlenen bazı yöntemlere göre ayrılsa bile, çoğu zaman hizmet sunumunda müşteri istekleri ön plandadır.

75 Murat Ayanoğlu75. Mal Ve Hizmet’in Farkları Benzer pek çok ürün üretilebilir. Benzerlik “mal”ın ayırt edici özelliği olabilir. “Hizmet”in özelliliği benzer olmamasıdır. Farklılık hizmetin seçilebilir olmasını sağlar. Ayni hizmet farklı müşterilere göre farklılıklar gösterebilir.

76 Murat Ayanoğlu76. Mal Ve Hizmet’in Farkları Mal üretiminin benzer olma özelliği sebebi ile ürün ve üretim yöntemleri “standart”laştırılabilir. Bu da üretim hızını ve miktarını arttırabilir. Bu özellik yanında mal üretimi otomasyonlaştırılabilir.Mal üretiminin benzer olma özelliği sebebi ile ürün ve üretim yöntemleri “standart”laştırılabilir. Bu da üretim hızını ve miktarını arttırabilir. Bu özellik yanında mal üretimi otomasyonlaştırılabilir. “Hizmet”te standart parçaları tespit etmek çok zordur. Bazı hizmetlerde “standart” hizmet yerine “özel” kavramı daha çok öne çıkar. Ayni tip müşterilere hizmet sunulduğunda, standartlaştırma nispeten kolay olabilir. Otomasyon zordur.

77 Murat Ayanoğlu77. Mal Ve Hizmet’in Farkları Üretim içinde işgücü- makine dengesi vardır. Üretim tipine göre farklılıklar gösterse bile, işgücü yoğunluğu lehine fark oluşmaz. İşgücü kullanımı yoğundur. Hizmetin tipine göre bazı durumlarda makine önemli olsa bile, hizmeti oluşturan işgücüdür.

78 Murat Ayanoğlu78. Mal Ve Hizmet’in Farkları Kaliteyi belirlemek ve ölçmek kolaydır. Kalite faktörleri bellidir Hizmet kalitesinin unsurlarını belirlemek zordur. Kalite anlayışı müşteriden müşteriye değişebilir.

79 Murat Ayanoğlu79. Mal Ve Hizmet’in Farkları Mal taşınabilir. Farklı bir yerde üretilip bir başka yere taşınarak satılabilir. Hizmet soyut olduğu için taşınamaz. Ayrıca yine bu sebeple taşıma aracı belirlenemez.

80 Murat Ayanoğlu80 Mal ve hizmet üretiminde yöneticilerin karar alanlarında ve karar problemleri arasında da önemli farklar vardır:

81 Murat Ayanoğlu81 Mal üretimi: Objektif kalite standartları Hizmet Üretimi: Subjektif kalite standartları Kalite kararları

82 Murat Ayanoğlu82 Mal üretimi: Genellikle üretim yönetimine aittir. Hizmet Üretimi: Ürün niteliklerinde yeni anlayışlar oluşmaktadır. örneğin; gülümseme gibi Tasarım kararları

83 Murat Ayanoğlu83 Mal üretimi: Tüketici kapasite ve işlemin çoğuna karışamaz Hizmet Üretimi: Müşteri direkt olarak işleme karışabilir. Örneğin; Saç kesimi Kapasite; kayıp satışlardan kaçınmak için taleplere uyum sağlamalıdır. Örneğin; tüketici sıklıkla beklemekten kaçınır. İşlem ve kapasite

84 Murat Ayanoğlu84 Mal üretimi: İşgücüne, hammaddeye veya pazara yakınlık Hizmet Üretimi: Tüketiciye yakın olmalı, veya en azından ulaşım kolay olmalı Konum seçimi

85 Murat Ayanoğlu85 Mal üretimi: İşyeri seçimi üretim verimini geliştirebilmelidir Hizmet Üretimi: Ürün kadar, üretim yeri de geliştirilmelidir İşyeri seçimi ve tasarımı

86 Murat Ayanoğlu86 Mal üretimi: Çalışma standartları sabittir. Çıktı temelli maaş sistemi olanaklıdır. Hizmet Üretimi: Tüketici ile iyi ilişkiler kurabilmek için genellikle direkt işgücüne ihtiyaç duyulur. Çalışma standartları tüketici ihtiyaçlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. İnsan ve çalışma sistemi

87 Murat Ayanoğlu87 Mal üretimi: Ham madde ve mallar stok edilebilir. Hizmet Üretimi: Bir çok hizmet depolanamamaktadır. Bu yüzden ihtiyaç olan değişimleri biriktirmek için başka yollar bulunmak zorundadır. Stok kararları

88 Murat Ayanoğlu88 Mal üretimi: Sıklıkla önleyicidir ve üretim alanında yer alır. Hizmet Üretimi: Sıklıkla bakımdan ziyade tamirle ilgilidir. Tüketici alanında yer alır. Tamir-Bakım

89

90 Murat Ayanoğlu90 AR-GE Araştırma-Geliştirme (AR-GE) ne? nasıl? Tüketici ve müşteri isteklerini önceden belirler. Yeni ürün fikirlerini oluşturulur veya mevcut ürünlerde yapılması gereken tasarım değişiklikleri incelenir. 1.5 AR-GE ve Pazarlamanın Üretim Faaliyetindeki Rolü ve Ürün Geliştirme

91 Murat Ayanoğlu91 AR-GE, PAZARLAMA VE ÜRÜN GELİŞTİRME Zincir AraştırmaGeliştirmeÜretimPazarlama

92 Murat Ayanoğlu92 (6) SÜREÇ PLANLAMASI EVET (1) ÜRÜN GELİŞTİRME (Genel Özellikler) PAZARLAMA BÖLÜMÜNDEN GELEN FİKİR VE ÖNERİLER İŞLETME İÇİNDEN GELEN FİKİR VE ÖNERİLER (Üretim, Mühendislik, v.b.) (2) YAPILABİLİRLİK ÇALIŞMASI (Maliyet, Pazar, Teknik) Pazar Araştırması Teknik Değerlendirme ÜRÜNÜN YAPILABİLİRLİĞİ VAR MI? DUR.. Veya, Nedenleri bul. Nedenler ortadan kaldırılabilir İse, çalış. (3) ÖN ÜRÜN TASARIMI (5) AYRINTILI ÜRÜN TASARIMI (7) SÜREÇ TASARIMI -Tesis yerleştirme -İş tasarımı (8) ÜRETİM VE SÜREÇ BAŞLATMA (4) PAZAR TESTİ (Prototip) HAYIR

93 Murat Ayanoğlu 93 ÜRETİM TARİHİ Üretimin tarihinin insanlığın varlığı ile başladığı düşünülür. Her ne kadar başlangıçta insanoğlu sadece kendisinin ve ailesinin ihtiyaçlarını gidermek üzere bir şeyler üretmeye başlamış olsa bile, bu faaliyetler karşılığı para kazanılmadığı için, örgütlü bir üretimden söz etmek mümkün değildi.

94 Murat Ayanoğlu 94 Üretim tarihçileri genellikle üretim tarihini James Watt’ın buhar makinesini icat etmesi ile başlatmaktadırlar. Zira bu zamana kadar üretim sadece insan gücüne dayanmakta olup ancak, 1764 de James Watt’ ın buhar makinesi ile makine gücü kullanılmaya başlanmıştır.

95 Murat Ayanoğlu 95 Daha iyi makinelerin geliştirilmesi ile üretim çabaları büyük kısmı benzer ürünlerin “yığın” halde üretimine yönlenmiştir. 1900’ lerin ortalarından itibaren bilgisayar kullanımının başlaması ve ekonomik hale gelmesi ile, üretimde otomasyon devri başlamıştır.

96 Murat Ayanoğlu 96 ÜRETİM TARİHİ I.SAFHA: MALİYET ODAKLI (İş üzerinde odaklanma) (1776-1980) İş standartları, Standart parçalar, Gantt, Zaman etütleri, Seri üretim, Esnek üretim Hareketli montaj hatları, EOQ, Malzeme İhtiyaç planlaması

97 Murat Ayanoğlu 97 ÜRETİM TARİHİ II.SAFHA: KALİTE ODAKLI (Süreç üzerinde odaklanma) (1980-1995) Tam zamanında üretim, Kanban, CAD, Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Ödülleri

98 Murat Ayanoğlu 98 ÜRETİM TARİHİ III.SAFHA: MÜŞTERİ ODAKLI (Pazar ve hız odaklılık-Zincir) (1995- ) Globalizasyon, İnternet, Kurumsal kaynak planlama, Tedarik zinciri yönetimi, Hızlı tepki yönetimi Çevik üretim

99 © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 1-99 The Heritage of Operations Management

100 © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 1-100 Significant Events in Operations Management

101 © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 1-101 Eli Whitney  Born 1765; died 1825  In 1798, received government contract to make 10,000 muskets  Showed that machine tools could make standardized parts to exact specifications  Musket parts could be used in any musket © 1995 Corel Corp.

102 © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 1-102 Frederick W. Taylor  Born 1856; died 1915  Known as ‘father of scientific management’  In 1881, as chief engineer for Midvale Steel, studied how tasks were done  Began first motion & time studies  Created efficiency principles © 1995 Corel Corp.

103 © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 1-103 Taylor: Management Should Take More Responsibility for Matching employees to right job Providing the proper training Providing proper work methods and tools Establishing legitimate incentives for work to be accomplished

104 © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 1-104 Frank & Lillian Gilbreth  Frank (1868-1924); Lillian (1878-1972)  Husband-and-wife engineering team  Further developed work measurement methods  Applied efficiency methods to their home & 12 children!  (Book & Movie: “Cheaper by the Dozen,” book: “Bells on Their Toes”) © 1995 Corel Corp.

105 © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 1-105  Born 1863; died 1947  In 1903, created Ford Motor Company  In 1913, first used moving assembly line to make Model T  Unfinished product moved by conveyor past work station  Paid workers very well for 1911 ($5/day!) Henry Ford ‘ ‘Make them all alike!’ © 1995 Corel Corp.

106 © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 1-106 W. Edwards Deming  Born 1900; died 1993  Engineer & physicist  Credited with teaching Japan quality control methods in post-WW2  Used statistics to analyze process  His methods involve workers in decisions

107 © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 1-107 New Challenges in OM Local or national focus Batch shipments Low bid purchasing Lengthy product development Standard products Job specialization  Global focus  Just-in-time  Supply chain partnering  Rapid product development, alliances  Mass customization  Empowered employees, teams FromTo From To


"Murat Ayanoğlu 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 1.ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 1.1. Üretim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları