Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Biyoistatistiğe Giriş: Temel Tanımlar ve Kavramlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Biyoistatistiğe Giriş: Temel Tanımlar ve Kavramlar"— Sunum transkripti:

1 Biyoistatistiğe Giriş: Temel Tanımlar ve Kavramlar

2 TDS Biyoistatistik Ders Yeri ve Zamanı: Nolu derslik, Çarşamba 13:40 – 15:30 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Anıl Dolgun Dersin Öğretim Yardımcısı Arş. Gör. Mutlu Umaroğlu H.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Tel:

3 TDS 207 - Biyoistatistik Kaynak Kitap: Ders Notları
Prof. Dr. Reha Alpar. Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik – Güvenirlik, Detay Yayıncılık, 3. Baskı, 2014. Ders Notları

4 İstatistik ve Biyoistatistik Kavramı
İstatistik; Herhangi bir konu hakkında bilgi toplamak, toplanan bilgileri düzenlemek, çözümlemek ve yorumlamak için gerekli yöntemler topluluğudur. Biyoistatistik; Biyoloji, Tıp ve diğer sağlık bilimlerinde araştırma düzeni oluşturulması, verilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi ile uğraşan bilim dalıdır.

5 Tanımlayıcı İstatistik Çıkarımsal İstatistik

6 Tanımlar Tanımlayıcı istatistik:
Verilerin özetlenmesi, sınıflandırılması, tablo ve grafiklerle sunulmasını içerir Çıkarımsal istatistik: Örneklemden elde edilen bulgular yardımıyla evren hakkında kestirimde bulunma, hipotezleri test etme ve karar verme süreçlerini içerir

7 Tanımlar Evren: Belirli bir özelliğe sahip tüm bireylerin oluşturduğu topluluktur Örneklem: Çekildiği evreni temsil ettiği düşünülen ve evrene göre daha az sayıda birey yada gözlemden oluşan alt kümedir Örnekleme: Evrenden örnek seçmek amacıyla geliştirilen yöntemler bütünü

8 Tanımlar Parametre: Evreni tanımlamak için kullanılan ölçülere denir
İstatistik: Örneklemi tanımlamak için kullanılan ölçülere denir

9 Tanımlar Veri: İncelenen konuya açıklık getirmek amacıyla toplanan bilgi ve ölçümler bütünüdür Denek: Üzerinden veri toplanan her türlü canlı/cansız varlık Değişken: Deneklerin herhangi bir özelliğine ilişkin ölçümler bütünü

10 Veri Niteliksel veri (Kategorik) Veri Niceliksel veri (Sayısal)
Sayımla elde edilen verilere denir Niceliksel veri: Ölçümle elde edilen verilere denir

11 Niteliksel Veri Sıralanabilir niteliksel Niteliksel veri (Kategorik)
Sınıflanabilir niteliksel (sırasız) Sınıflanabilir (Sırasız) Niteliksel veri: Niteliksel verilerin kategorilerinde herhangi bir sıra yok ise bu tür verilere sınıflanabilir niteliksel veri denir. (Örn: Cinsiyet, Kan grubu, Medeni Durum...vb.) Sıralanabilir Niteliksel veri: Niteliksel verilerin kategorilerinde herhangi bir sıra var ise bu tür verilere sıralanabilir niteliksel veri denir. (Örn: Hastalık Evresi, Eğitim Düzeyi, Askeri rütbeler...vb.)

12 Niceliksel Veri Kesikli sayısal veri:
Sürekli Aralık ölçekli Oran Ölçekli Kesikli sayısal veri: Belirli bir aralıktaki tam sayıları alan veri türüdür. (Örn: Çocuk Sayısı, Hastane yatak sayısı...vb.) Sürekli sayısal veri: Belirli bir aralıktaki tüm değerleri alan veri türüdür. (Örn: Ağırlık, Boy, Zeka puanı, Sıcaklık...vb.)


"Biyoistatistiğe Giriş: Temel Tanımlar ve Kavramlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları