Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem 1 Biyoistatistik Uygulama 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem 1 Biyoistatistik Uygulama 1."— Sunum transkripti:

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem 1 Biyoistatistik Uygulama 1

2 İstatistik ve Biyoistatistik Kavramı İstatistik; Herhangi bir konu hakkında bilgi toplamak, toplanan bilgileri düzenlemek, çözümlemek ve yorumlamak için gerekli yöntemler topluluğudur. Biyoistatistik; Biyoloji, Tıp ve diğer sağlık bilimlerinde araştırma düzeni oluşturulması, verilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi ile uğraşan bilim dalıdır.

3 İstatistik Tanımlayıcı İstatistik Çıkarımsal İstatistik

4 Tanımlayıcı istatistik: Verilerin özetlenmesi, sınıflanması, tablo ve grafiklerle sunulması Çıkarımsal istatistik: Örneklemden elde edilen bulgular yardımıyla evren hakkında kestirimde bulunma, hipotezleri test etme ve karar verme

5 VeriNitelikselSıralanabilirSınıflanabilir Niceliksel KesikliSürekli Aralık ölçekli Oran Ölçekli Hastalık evresi Cinsiyet Çocuk sayısı Ağırlık Sıcaklık Boy uzunluğu

6 Tanımlayıcı istatistikler Yer gösteren ölçüler Konum ölçüleri ÇeyreklikYüzdelik Ortalama ölçüleri Aritmetik ortalama OrtancaTepe DeğeriOran Geometrik ortalama Harmonik ortalama Yaygınlık ölçüleri Dağılım aralığı Standart Sapma Varyans Çeyrekler arası genişlik Çeyrek sapma

7 100 kişinin boy uzunluğu 100 kişinin boy uzunluğu (sıralı) 178175182175 174165168176180 178175184176 174175171164 181174171 170174171170173177 174178173171175176186173182162 178173177 173177175 173 175176177 179166176179175176 172170181168177175176177173166 174170174167184174 176167178 173182180179177165167171176 171179170174175176185175170179 162164165 166 167 168 170 171 172173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 184 185186

8 Gözlem sayısı = 100 En küçük değer = 162 En büyük değer = 186 Aritmetik ortalama = (162 + 164 + 165 + … + 186)/100 = 174.63 Ortanca = (100+1)/2. gözlem = 50.5. gözlem veri setinde yok o halde 50. ve 51. gözlemin ortalaması 50. gözlem = 175 51. gözlem = 175 Tepe değeri = 175 (14 defa tekrar ediyor) Ortalaması 175

9 1. çeyreklik (25. yüzdelik) = (100+1)x0.25=25.25. gözlem 25. Gözlem = 172 26. Gözlem = 173 172+0.25x(173-172)=172.25 3. çeyreklik (75. yüzdelik) = (100+1)x0.75=75.75. gözlem 75. Gözlem = 177 76. Gözlem = 177 177+0.75x(177-177)=177 Başka bir yaklaşıma göre gözlem sayısı da yüzdelikle çarpılabilir. 100x0.25, 100x0.75 gibi

10

11 Histogram (simetrik yapı)

12 Ortalama-standart sapma ve kutu çizgi grafiği (Simetrik yapı)

13 Histogram Gözlem En Küçük En BüyükOrtalama Std. Sapma Pozitif 1002,10841,02212,002189,262 Negatif 10058,98897,90687,997189,262

14 Kutu Çizgi Grafiği

15 Ortalama Standart Sapma Grafiği

16 Alt SınırÜst SınırSınıf Değeri (si)Frekans (fi)fi X si 1601641622324 16516916791503 170174172325504 175179177468142 18018418291638 1851891872374 Toplam10017485

17 Dal Yaprak Grafiği SayıDalYaprak 1 162 3 455 5 1666777 2 1688 13 170000001111111 9 17233333333 24 17444444444455555555555555 21 17666666666666777777777 11 1788888899999 3 180011 3 18222 3 18445 1 186

18 Çizgi Grafiği

19 Sigara içme durumu verisi SayıYüzde Sigara içiyor6432 Sigara içmiyor13668 Toplam200100

20 Pasta ve Çubuk (Sütun Grafik)

21 Sigara içme durumu verisi Sigara içme durumu Toplam Sigara içmiyorSigara içiyor CinsiyetKızSayı 8625111 Yüzde 77,5%22,5%100,0% ErkekSayı 503989 Yüzde 56,2%43,8%100,0% ToplamSayı 13664200 Yüzde 68,0%32,0%100,0%

22 Çubuk (Sütun Grafik) ve Bindirmeli Grafik

23 Saçılım Grafiği

24 Saçılım Grafikleri Pozitif İlişkiNegatif İlişki

25

26 Grup Karşılaştırmaları Öğrenim D. OrtalamaS.SapmaEn KüçükEn Büyükn O.Y.D37,010,81861150 İlkokul48,69,53369140 Ortaokul51,81,.02679160 Lise59,510,93489135 Üniversite78,28,94196127

27 Grup Karşılaştırmaları


"HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem 1 Biyoistatistik Uygulama 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları