Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ"— Sunum transkripti:

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Dönem 1 Biyoistatistik Uygulama 1

2 İstatistik ve Biyoistatistik Kavramı
İstatistik; Herhangi bir konu hakkında bilgi toplamak, toplanan bilgileri düzenlemek, çözümlemek ve yorumlamak için gerekli yöntemler topluluğudur. Biyoistatistik; Biyoloji, Tıp ve diğer sağlık bilimlerinde araştırma düzeni oluşturulması, verilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi ile uğraşan bilim dalıdır.

3 Tanımlayıcı İstatistik Çıkarımsal İstatistik

4 Tanımlayıcı istatistik: Verilerin özetlenmesi, sınıflanması, tablo ve grafiklerle sunulması
Çıkarımsal istatistik: Örneklemden elde edilen bulgular yardımıyla evren hakkında kestirimde bulunma, hipotezleri test etme ve karar verme

5 Hastalık evresi Cinsiyet Sıcaklık Çocuk sayısı Ağırlık Boy uzunluğu
Veri Niteliksel Sıralanabilir Sınıflanabilir Niceliksel Kesikli Sürekli Aralık ölçekli Oran Ölçekli Hastalık evresi Cinsiyet Sıcaklık Çocuk sayısı Ağırlık Boy uzunluğu

6 Tanımlayıcı istatistikler Yer gösteren ölçüler Konum ölçüleri
Çeyreklik Yüzdelik Ortalama ölçüleri Aritmetik ortalama Ortanca Tepe Değeri Oran Geometrik ortalama Harmonik ortalama Yaygınlık ölçüleri Dağılım aralığı Standart Sapma Varyans Çeyrekler arası genişlik Çeyrek sapma

7 100 kişinin boy uzunluğu (sıralı)
178 175 182 174 165 168 176 180 184 171 164 181 170 173 177 186 162 179 166 172 167 185 162 164 165 166 167 168 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 184 185 186

8 Gözlem sayısı = 100 En küçük değer = 162 En büyük değer = 186 Aritmetik ortalama = ( … + 186)/100 = Ortanca = (100+1)/2. gözlem = gözlem veri setinde yok o halde 50. ve 51. gözlemin ortalaması 50. gözlem = 175 51. gözlem = 175 Tepe değeri = 175 (14 defa tekrar ediyor) Ortalaması 175

9 1. çeyreklik (25. yüzdelik) = (100+1)x0.25=25.25. gözlem
Başka bir yaklaşıma göre gözlem sayısı da yüzdelikle çarpılabilir. 100x0.25, 100x0.75 gibi

10 Varyans= 162− − …+ 186− −1 = Std Sapma= − − …+ 186− −1 =4.5785 Dağılım aralığı = En büyük-En küçük = = 24 Çeyrekler arası genişlik = = 4.75 Çeyrek sapma = (Ç3-Ç1)/2 = 2.375 Değişim katsayısı = 𝑆 𝑥 100= = (%2.6)

11 Histogram (simetrik yapı)

12 Ortalama-standart sapma ve kutu çizgi grafiği (Simetrik yapı)

13 Histogram Gözlem En Küçük En Büyük Ortalama Std. Sapma Pozitif 100
Gözlem En Küçük En Büyük Ortalama Std. Sapma Pozitif 100 2,10 841,02 212,002 189,262 Negatif 58,98 897,90 687,997

14 Kutu Çizgi Grafiği

15 Ortalama Standart Sapma Grafiği

16 Alt Sınır Üst Sınır Sınıf Değeri (si) Frekans (fi) fi X si 160 164 162 2 324 165 169 167 9 1503 170 174 172 32 5504 175 179 177 46 8142 180 184 182 1638 185 189 187 374 Toplam 100 17485

17 Dal Yaprak Grafiği Sayı Dal Yaprak 16 2 455 66777 88 17 0000001111111
3 455 5 66777 88 13 17 9 24 21 11 18 0011 222 445 6

18 Çizgi Grafiği

19 Sigara içme durumu verisi
Sayı Yüzde Sigara içiyor 64 32 Sigara içmiyor 136 68 Toplam 200 100

20 Pasta ve Çubuk (Sütun Grafik)

21 Sigara içme durumu verisi
Sigara içme durumu Toplam Sigara içmiyor Sigara içiyor Cinsiyet Kız Sayı 86 25 111 Yüzde 77,5% 22,5% 100,0% Erkek 50 39 89 56,2% 43,8% 136 64 200 68,0% 32,0%

22 Çubuk (Sütun Grafik) ve Bindirmeli Grafik

23 Saçılım Grafiği

24 Saçılım Grafikleri Pozitif İlişki Negatif İlişki

25

26 Grup Karşılaştırmaları
Öğrenim D. Ortalama S.Sapma En Küçük En Büyük n O.Y.D 37,0 10,8 18 61 150 İlkokul 48,6 9,5 33 69 140 Ortaokul 51,8 1,.0 26 79 160 Lise 59,5 10,9 34 89 135 Üniversite 78,2 8,9 41 96 127

27 Grup Karşılaştırmaları


"HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları