Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstatistik ve Biyoistatistiğe Giriş Kaynak Kitaplar (Merkez Kütüphanede Okumak Üzere Ayrılmış) 1. WA 900 D184 1991 Daniel, Wayne W. Biostatistics: A.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstatistik ve Biyoistatistiğe Giriş Kaynak Kitaplar (Merkez Kütüphanede Okumak Üzere Ayrılmış) 1. WA 900 D184 1991 Daniel, Wayne W. Biostatistics: A."— Sunum transkripti:

1

2 İstatistik ve Biyoistatistiğe Giriş

3 Kaynak Kitaplar (Merkez Kütüphanede Okumak Üzere Ayrılmış) 1. WA 900 D184 1991 Daniel, Wayne W. Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences 2. WA 950 D272 2004 Dawson, Beth Trapp, Robert G. Basic & Clinical Biostatistics Lange Medical Books/ McGrow-Hill NewYork 2004 3. QT 260 A456 2000 Alpar R. Spor bilimlerinde uygulamalı istatistik Nobel yayın, Ankara, 2000. 4. WA 950 A733 2002 Armitage, P. Statistical Methods in Medical Research Blackwell Science Oxford 2002 5. WA 950 G545 2002 Glantz, Stanton A. Primer of Biostatistics McGrow-Hill NewYork 2002

4 Dersin amacı: •Bazı faktörler ve hastalıklar arasındaki ilişkiyi açığa çıkarmak •Hastalığın etiyolojisini açıklamak (hastalıklara neden olan faktörler) •Hastalık oluş sayısını tahmin etmek •İlaç etkinliklerini karşılaştırmak, toksik ve yan etkilerini incelemek, •Sağlık literatürünü okumak, anlamak ve yorumlayabilmek…….

5 •Makale hakkında fikir sahibi olunabilmesi ve değerlendirme yapılabilmesi için yeterli biyoistatistik bilgisine ihtiyaç vardır. •Sağlık araştırmalarının çoğunda planlama, yürütme ve yorumlamada istatistiksel yöntemler kullanılmaktadır.

6 Planlama •Kaç kişi/birey tedaviye alınmalıdır? •Hastalar tedavilere nasıl dağıtılmalıdır? •Bağımlı değişkeni etkileyebilecek diğer değişkenler nelerdir? •İlaç etkinliği, ilacın yarılanma ömrü, raf ömrü nasıl belirlenmelidir?

7 Yürütme •Çalışma hangi şartlar altında yürütülmelidir? •Eşleştirme gerekli midir? •Körleme (tek körleme,çift körleme) gerekli midir? •Kontrol grubuna gerek var mıdır? •Plasebo etkisi dikkate alınmalı mıdır? •Hangi deneysel tasarım yöntemi daha uygundur?

8 Yorumlama Trombolizm tanısı konulmuş kadın hastaların kan grupları dağılımı Kan GrubuSayı% A3258.2 AB47.3 B814.5 O1120.0 Toplam55100.0 Sağlıklı kadınların kan grupları dağılımı Kan GrubuSayı% A7551.7 AB85.5 B1913.1 O4329.7 Toplam145100.0 Örnek 1:

9 Herhangi bir konu hakkında  Bilgi toplamak,  Toplanan bilgileri düzenlemek,  Çözümlemek  Yorumlamak için gerekli yöntemler topluluğudur. ve

10  Değerlendirilmesi ile uğraşan bilim dalıdır. Biyoloji, tıp, eczacılık ve diğer sağlık bilimlerinde;  Araştırma düzeninin oluşturulması,  Verilerin elde edilmesi ve

11 Tanımlayıcı İstatistik (Descriptive Statistics) Tanımlayıcı İstatistik (Descriptive Statistics) olarak iki ana gruba ayrılır. Çıkarımsal İstatistik (Inferential Statistics) Çıkarımsal İstatistik (Inferential Statistics)

12  Tablo ve grafiklerle sunulmasını içerir.  Verilerin özetlenmesi,  Sınıflandırılması,

13 Veri (Data) : İncelenen konuya açıklık getirmek amacıyla toplanan bilgiler, belgeler, ölçümler,... vb. Denek : Bireysel veri kaynağı (Subject) Değişken: Deneklerin herhangi bir özelliğine (Variable) ilişkin verilere değişken denir. Örneğin, boy uzunluğu, yaş, öğrenim düzeyi, cinsiyet vb.

14 Kitle : Araştırma kapsamına giren, aynı (Population) özellikleri taşıyan deneklerin tümüne denir. Örneklem: Bir kitleden, kitleyi temsil edecek (Sample) biçimde seçilen alt gruba denir. Parametre: Kitlenin özelliklerini tanımlamak için (Parameter) kullanılan ölçülere denir. İstatistik : Örneklemin özelliklerini tanımlamak (Statistics) için kullanılan ölçülere denir.

15 Nicelik belirten (ölçü- lerek yada sayılarak elde edilen) verilerdir. Örneğin, yaş, ağırlık, boy gibi. Bireylerin sahip olduğu belli özelliklerin sınıflara ayrılarak belirtildiği verilerdir. Örneğin, cinsiyet, medeni durum, başarılı-başarısız gibi. Niceliksel (Quantitative) Niteliksel (Qualitative)

16 Nitelik verilerde belli bir sıralama söz konusu ise (kötü- orta-iyi-mükemmel gibi) bu tür verilere sıralanabilir nitelik veriler denir. Nitelik verilerde belli bir sıralama yoksa bu tür verilere sınıflanabilir nitelik veriler denir. Örneğin cinsiyet, medeni durum gibi. İki Sınıflı Çok Sınıflı Sıralanabilir (Ordered) Sınıflanabilir (Nominal)

17 Sürekli Sayısal Belirli bir aralıktaki tam sayıları alan veri türüdür. Örnek: Sınıftaki öğrenci sayısı, canlı doğum sayısı Ölçümle belirtilirler ve bir aralıktaki bütün değerleri alırlar. Örnek: Boy uzunluğu, yaş, günlük kalsiyum tüketim miktarı (mg), tablet etkisi (mg)..gibi. Kesikli Sayısal

18 • Karara varma, Örneklemden elde edilen bulgular yardımıyla; • Kitle hakkında kestirimde bulunma, • Hipotezleri test etme, işlemlerini içerir.

19 Örnekleme :Kitleden örnek seçmek amacıyla ( Sampling) geliştirilen çeşitli yöntemler vardır. Uygun yöntemlerle kitleden örneklem Uygun yöntemlerle kitleden örneklem seçme işlemine “örnekleme” denir. seçme işlemine “örnekleme” denir. Örneklem : Bir kitleden, kitleyi temsil edecek (Sample ) biçimde seçilen alt gruba denir. Örnek : Örnekleme seçilmiş denek (Sample)

20 Kesinlik : Aynı özelliğin bir çok kez ölçümü (Precision) sonucunda elde edilen değerlerinin birbirine yakınlığı birbirine yakınlığı Doğruluk : Ölçülen ya da hesaplanan değerin (Accuracy) kendi gerçek değerine olan yakınlığı


"İstatistik ve Biyoistatistiğe Giriş Kaynak Kitaplar (Merkez Kütüphanede Okumak Üzere Ayrılmış) 1. WA 900 D184 1991 Daniel, Wayne W. Biostatistics: A." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları