Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTA 201 YAŞAMIN HER ANINDA KARAR VERMEK ZORUNDAYIZ. KARARLARI VERİRKEN SAHİP OLDUĞUMUZ BİLGİLERİ DÜŞÜNCE SÜRECİNDEN GEÇİRİREK SONUCA VARIRIZ. SAHİP OLDUĞUMUZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTA 201 YAŞAMIN HER ANINDA KARAR VERMEK ZORUNDAYIZ. KARARLARI VERİRKEN SAHİP OLDUĞUMUZ BİLGİLERİ DÜŞÜNCE SÜRECİNDEN GEÇİRİREK SONUCA VARIRIZ. SAHİP OLDUĞUMUZ."— Sunum transkripti:

1 İSTA 201 YAŞAMIN HER ANINDA KARAR VERMEK ZORUNDAYIZ. KARARLARI VERİRKEN SAHİP OLDUĞUMUZ BİLGİLERİ DÜŞÜNCE SÜRECİNDEN GEÇİRİREK SONUCA VARIRIZ. SAHİP OLDUĞUMUZ BİLGİLER KARAR VERMEMİZDE YETERLİ MİDİR? BU BİLGİLERİ NASIL ELDE EDERİZ?

2 İSTA 201 İSTATİSTİK NEDİR? Kısaca belirsizlik altında bir konuda karar verebilmek amacıyla ilgilinen konuya ilişkin verilerintoplanması,düzenlenmesi,özetlenmesi,çözülenmesi ve sonuçlarının yorumlanmasına yönelik olarak kullanılan yöntemler topluluğu olarak ifade edilir.

3 İSTA 201 İstatistik kelimesi çok çeşitli yerlerde kullanılır Her türlü kuruluşça ülke geneli veya ülkenin daha küçük bir bölümü hakkında toplanan verileri ifade eder. Örneğin Milli eğitim istatistikleri, tarım istatistikleri, nüfus ile ilgili istatistikler, istihdam istatistikleri. İkinci anlamda istatistik kelimesi bilimsel araştırmalarda toplanan ve işlenen verilerin, araştırma probleminin aydınlatılması amacıyla, uygun ve etkin olarak çözümlenmesi ve yorumlanması yollarını anlatır. İstatistik belli bir ana kütleden çekilen rassal (rastgele) bir örneklemin «aritmetik ortalama», «oran» vb. herhangi bir özet değerine verilen isimdir.

4 İSTA 201 ÖNEMLİ KAVRAMLAR,TERİMLER VE TANIMLAR 1)Araştırma: Ilgilenilen konuya iliskin sorunlarin saptanması, çözüm yollarının planlanması, uygulamaya konulması ve sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalardır. Arastırmanın konusu ve amacı belirgin olmalıdır. Zaman, personel ve maliyet dikkate alınarak, arastırmanın sınırı iyi belirlenmelidir. Araştırmada görev alan araştırıcılar ya da uzmanlar yeterli bilgi düzeyine sahip olmalıdır. Araştırmanın sonucunda elde edilen bilgiler dogru biçimde degerlendirilmelidir.

5 İSTA 201 2) Ölçme ve Ölçü (Ölçek) Ölçme : Araştırma konusu ile ilgili sayısal değerleri elde etme islemine “ ölçme” denir. Ölçme başlı başına bir çalışma alanıdır. Birçok yöntem ve teknik kullanılmaktadır. Ölçek: Sayısal değerleri elde etmek için kullanılan araç ya da gereçlere “Ölçek” ya da “Ölçek ya da Ölçü” denir. Ölçek türleri asagida verilmektedir: Sınıflamaya dayalı (Nominal) Ölçek: Cinsiyet (E, K); Sektör (Otomotiv, Imalat, Tarım, Maden,...; Medeni Durum; v.b; Ülkeler;...) Sıralamaya dayali (Ordinal) Ölçek: Ünvanlar, Rütbeler, Sınıflar,... Aralıklı (Interval) Ölçek: Baslangıç ve bitiş noktası vardır. Geçme notları, Sıcaklık ölçüleri, Zeka Ölçekleri,... Orana dayali (Ratio) Ölçek: Sabit bir baslangıç noktası vardir. Hacim ve agirlik ölçüleri,Uzaklık ölçüleri, sermaye,...

6 İSTA 201 3) Kitle (Yığın, Anakütle, Populasyon) Arastırma kapsamına giren, aynı özellikleri tasıyan birimlerin ya da bireylerin olusturdugu topluluga KITLE /POPULASYON denir. POPULASYON büyüklüğü araştırmanın özelliğine göre degisir. Nüfus sayımı için kitle Türkiye’dir. Magusa’daki üniversite ögrencilerinin giderleri için kitle DAÜ öğrencileridir.

7 İSTA 201 4) Örneklem (Sample) ve Örnekleme (Sampling) Bir kitleden, belirli yöntemler kullanılarak seçilen aynı özellikleri taşıyan bir kısım bireyin oluşturdugu topluluğa ÖRNEKLEM denir. Örneklem seçmek için kullanılan yöntemler topluluğu ise ÖRNEKLEME olarak adlandırılır. Örnekleme yöntemleri en genel şekliyle, Olasılığa Bağlı ve Olasılığa Bağlı Olmayan olarak 2 grubta toplanabilir.

8 İSTA 201 Örnekleme (DEVAM) Örnekleme yöntemleri en genel şekliyle Olasılığa Bağlı veOlasılığa Bağlı Olmayan olarak 2 grubta toplanabilir. Olasılığa Bağlı Bazı Örnekleme Yöntemleri: Basit Rasgele Örnekleme, Tabakalı Örnekleme, Sistematik Örnekleme, Küme Örneklemesi; Sıralı Küme Örneklemesi. Olasılığa Bağlı Olmayan Bazı ÖrneklemeYöntemleri: Kota Örneklemesi, Kartopu Örneklemesi, Uzman Örneklemesi.

9

10 İSTA 201 5) Tam Sayım Bir araştırma kapsamında, kitledeki tüm birimlerine ulaşılarak istenen bilginin elde edilmesi işlemidir. Bunun yapılabilmesi için incelenecek kitlenin büyüklügünün, belirlenen maliyet ve zaman gibi kisitlara uygun olmasi gerekir.

11 İSTA 201 6) Gözlem (ya da denek, Observation) Kitle ya da örneklemde yer alan her birime gözlem ya da denek denir. Gözlem (ya da denek) sayısı asağıdaki biçimde simgelestirilmektedir. Kitledeki Gözlem Sayısı : N Örneklemdeki Gözlem Sayısı: n

12 İSTA 201 7) Parametre (Parameter) ve İstatistik Kitle özelliklerinin sayısal değerlerine PARAMETRE denir. Araştırma kitle yerine örneklem üzerinde uygulanıyorsa, parametre değerleri tahmin edilir. Bu durumda, örneklemden elde edilen sayısal değerlere İSTATISTIK denir. Örnek olarak, sıkça kullanılan bazı parametreler ve istatistikler asağıdadır: Parametre İstatistik Kitle Ortalaması Örneklem Ortalaması Kitle Varyansı Örneklem Varyansı

13 İSTA 201 8) Değişken Nicel (kantitatif) ya da nitel (kalitatif) anlamda bir özellik ya da karakterde belirgin olarak görülen farklılık DEĞİŞKEN ile gösterilebilir. Bir değişken, denekten deneğe değişebilir. Örnegin; GSMH, Ihracat-Ithalat Degerleri ya da miktarlari, Cari Fiyat, Dolar Alış-Satış Kurları,vb... Değiskenlere karşılık gelen denek ya da gözlem değerlerine de VERİ denir. Nitel Değişkenler Cinsiyet, Medeni durum, Sirket Türü, Ülkeler Nicel Değişkenler İhracat Miktarı,Öğrenci Miktarı, TÜFE Endeksi, Ücretler

14 Kualitatif Değerler İçin Örnekler

15 Kantitatif Değerler İçin Örnekler * Banka hesabınız (sürekli) * Sınıfta geçirdiğiniz zaman süresi (Sürekli) * Ailenizdeki çocuk sayısı (Süreksiz) * Hırdavatçıda satılan çekiç sayısı (Süreksiz)

16 İSTA 201 Değişkenler; Sürekli ve Kesikli değişkenler olarak sınıflandırılabilir. Sürekli Değişken: Değişkenler ölçülerek ya da sıralanarak elde edilir. İki ölçüm arasi sonsuz sayıda noktaya bölünebilir. Aralık biçiminde ifade edilebilirler. Örnegin; boy uzunlugu, kilo, fiyat, gelir,.... Kesikli Değişken(Süreksiz) : Ölçümler 0, 1, 2 gibi kesin değerler alır. Ara değerler söz konusu degildir. Nitel değişkenler, genellikle kesikli değişkenlerdir. Örnegin; cinsiyet, yazı-tura, ülke kodları, sirket türü, vb...

17

18 İSTA 201 İSTATİSTİK TÜRLERİ A)TARİFSEL İSTATİSTİK: Numerik verileri derlemek, düzenlemek,ve özetlemek için kullanılır. B)TÜMEVARIMSAL İSTATİSTİK: Örneklemeye dayalı olarak populasyon hakkında bilgi edinmek için kullanılır.

19 İSTA 201 İstatistiğin Önemi Hangi kakarlar için hangi verilerin toplanacağını, Hangi varsayımların yapılacağını Verilerin ne şekilde işleneceğini Hangi tekniklerin uygulanacağını Elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını öğreten istatistiğin önemi bilimsel açıdan, devlet açısından ve bireyler açısından önemlidir.


"İSTA 201 YAŞAMIN HER ANINDA KARAR VERMEK ZORUNDAYIZ. KARARLARI VERİRKEN SAHİP OLDUĞUMUZ BİLGİLERİ DÜŞÜNCE SÜRECİNDEN GEÇİRİREK SONUCA VARIRIZ. SAHİP OLDUĞUMUZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları