Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 1 ANAFİLAKSİ Osman ŞENER Doç.Dr. İç Hastalıkları ve Allerji Uzmanı Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 1 ANAFİLAKSİ Osman ŞENER Doç.Dr. İç Hastalıkları ve Allerji Uzmanı Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı Başkanı."— Sunum transkripti:

1 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 1 ANAFİLAKSİ Osman ŞENER Doç.Dr. İç Hastalıkları ve Allerji Uzmanı Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı Başkanı

2 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 2 ANAFİLAKSİ Portier ve Richet 1902’de tanımladı. Portier ve Richet 1902’de tanımladı. Bugün ; Bugün ;  Mast hücresi ve Bazofiller  IgE aracılığıyla  Hızlı ve sistemik reaksiyon Anafilaktoid reaksiyon Anafilaktoid reaksiyon  Klinik aynı  IgE aracılığı yok

3 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 3 İNSİDENS İnsidensi tam olarak bilinmiyor İnsidensi tam olarak bilinmiyor Fatal anafilaksi milyonda 0.4 Fatal anafilaksi milyonda 0.4 Penisiline bağlı Penisiline bağlı  Allerjik reaksiyonlar; %1 –10  Anafilaksi; %0,01 –5  Fatal anafilaksi; %0,002 Arı sokmasına fatal anafilaksi yılda 25-50 olgu Arı sokmasına fatal anafilaksi yılda 25-50 olgu

4 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 4 RİSK FAKTÖRLERİ Yaş Yaş Cinsiyet Cinsiyet Atopi Atopi Uygulama yolu Uygulama yolu Uygulama sıklığı Uygulama sıklığı

5 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 5 ETYOPAT0GENEZ Ig E ARACILIĞI Ig E ARACILIĞI İMMÜN KOMPLEKS veya KOMPLEMAN ARACILIĞI İMMÜN KOMPLEKS veya KOMPLEMAN ARACILIĞI DİREKT MEDİATÖR SALINIMI DİREKT MEDİATÖR SALINIMI MULTİMEDİATÖR AKTİVASYONU MULTİMEDİATÖR AKTİVASYONU MEKANİZMASI TAM AÇIKLANAMAYANLAR MEKANİZMASI TAM AÇIKLANAMAYANLAR

6 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 6 Ig E ARACILIĞI Ig E ARACILIĞI  Besinler  İlaçlar  Böcek sokması  Tanı ve tedavi materyalleri

7 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 7 İMMÜN KOMPLEKS veya KOMPLEMAN ARACILIĞI İMMÜN KOMPLEKS veya KOMPLEMAN ARACILIĞI  Tam kan  İmmünglobulinler  Plazma

8 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 8 DİREKT MEDİATÖR SALINIMI DİREKT MEDİATÖR SALINIMI  İlaçlar  Opiatlar  Radyokontrast madde  Dextran, Mannitol  Polimiksin B  Fluorescein  Fiziksel faktörler (soğuk, güneş ışığı)

9 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 9 MULTİMEDATOR AKTIVASYONU MULTİMEDATOR AKTIVASYONU  Kompleman. kinin ve pıhtılaşma sistemi aktivasyonu  Radyokontrast madde - protamin

10 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 10 MEKANİZMASI TAM AÇIKLANAMAYANLAR MEKANİZMASI TAM AÇIKLANAMAYANLAR  Egzersiz  idiyopatik

11 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 11 KLİNİK BULGULAR BURUN – OROFARİNKS BURUN – OROFARİNKS  Hapşırık  Burun akıntısı  Nazal konjesyon  Metalik tat GÖZLER GÖZLER  Konjonktival pruritus  Lakrimasyon  Periorbital ödem ÜST SOLUNUM YOL.  Ses kısıklığı  Stridor  Boğulma hissi  Larinks ödemi ALT SOLUNUM YOL.  Dispne  Taşipne  Wheezing  Sekresyon artışı

12 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 12 KLİNİK BULGULAR CİLT CİLT  Pruritus  Flashing  Ürtiker / Anjioödem  Terleme KARDİYOVASKÜLER KARDİYOVASKÜLER  Taşikardi  Aritmiler  Hipotansiyon  Kardiyak arrest GASTROİNTESTİNAL  Bulantı / Kusma  Abdominal kramplar  Diyare NÖROLOJİK  Başdönmesi  Senkop  Ölüm hissi  Nöbet

13 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 13 KLİNİK HAFİF ORTA ŞİDDETLİ

14 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 14 AYIRICI TANI VAZOVAGAL SENKOP VAZOVAGAL SENKOP “RESTAURANT” SENDROMU “RESTAURANT” SENDROMU  Monosodyum glutamat  Sulfitler AŞIRI ENDOJEN HİSTAMİN YAPIMI AŞIRI ENDOJEN HİSTAMİN YAPIMI  Sistemik mastositosis  Urticaria pigmentoza  Bazofilik lösemi  Akut promyelositik lösemi  Kist hidatik

15 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 15 AYIRICI TANI DİĞER ŞOK FORMLARI DİĞER ŞOK FORMLARI  Hemorajik, hipovolemik  Kardiyojenik  Düşük afterload (ör: septik şok) AKUT SOLUNUM YET. SENDROMLARI AKUT SOLUNUM YET. SENDROMLARI  Status astmatikus  Yabancı cisim aspirasyonu  Pulmoner embolizm  Epiglottitis

16 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 16 AYIRICI TANI ORGANİK OLMAYAN HASTALIKLAR ORGANİK OLMAYAN HASTALIKLAR  Panik ataklar  Vokal kord disfonksiyonu  Globus historikus DİĞER DURUMLAR DİĞER DURUMLAR  Herediter anjioödem  Serum hastalığı  Psödoanafilaksi  Ürtikeriyal vaskülit  Hiperimmünglobulin E sendromu  “Red man” sendromu  Aşırı doz ilaç alımı  Nörolojik (stroke, nöbet)

17 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 17 ANAFİLAKSİ TEDAVİSİ

18 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 18 Hastayı sırtüstü yatırarak, bacakları yukarıya gelecek şekilde POZİSYON veriniz.

19 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 19 Derhal 1/1000 wt/vol. (1mg/ml) konsantrasyondaki ADRENALİNden aşağıdaki dozlarda uygulayınız (MSB İlaç Fab. Adrenalin Ampul) Erişkin dozu: 0.3-0.5 mg; SC-İM 10-15 dakika aralarla gerektikçe kan basıncı ve nabız kontrolü yapılarak tekrarlanabilir. Çocuk dozu: 0.01 mg/kg, SC-İM maksimum doz 0.5 mg.

20 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 20 ŞOK TABLOSU VARSA 0.1-0.2 mg ADRENALİNİ 10 cc serum fizyolojik içinde sulandırarak çok yavaş (3-5 dak.) İV veriniz. Ayrıca İNFÜZYONLA tedaviye devam edilir 250cc + 1mg adrenalin Erişkin ; 1mcg/dk Çocuk ; 0.1mcg/kg/dk

21 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 21 Solunum güçlüğü ve siyanoz varsa OKSİJEN (4-6 L/dak.) veriniz. Gerekirse ofaringeal HAVA YOLU (airway) takınız.

22 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 22 Enjeksiyona bağlı anafilaktik reaksiyonlarda enjeksiyon yerinin proksimaline bir TURNİKE uygulayınız. Turnikeyi her 5-10 dakikada bir gevşetiniz. Ayrıca ilacın absorbsiyonunu önlemek amacıyla injeksiyon bölgesine 0.1-0.2 mg adrenalin SC uygulayınız.

23 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 23 ANTİHİSTAMİN amp. İM veya yavaş olarak İV veriniz. Chlorphenyramine maleat (MSB Antihistaminik amp. 10 mg/ml) Erişkin dozu: 10 mg/doz; İM-İV Çocuk dozu: 0.1-0.2 mg/kg/doz;İM-İV, Bu dozlar 6 saatte bir tekrarlanabilir. Ağır anafilakside RANİTİDİNE de ilave et Erişkin ; 50mg IV Çocuk : 1mg/kg

24 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 24 SİSTOLİK KAN BASINCI erişkinlerde >100 mm Hg çocuklarda > 50 mm Hg çocuklarda > 50 mm Hg olacak şekilde SIVI ve VAZOPRESSÖRLERİ uygulayınız Erişkin %0.9 NaCl veya Ringer Laktat Çocuk 1/3 miks mayi 3000cc/m2ŞOKTA Erişkin:1000-2000 ml/sa Erişkin :1000-2000 ml/sa Çocuk: 30ml/kg/sa. ½ miks mayi

25 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 25 DOPAMIN (Gludop amp. 200 mg/10 ml) 5-20 mcg/kg/dk. 200 ml + 200 mg koy her 10 kg için 1 damla/dak

26 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 26 Bronkospazm varsa Beta-2 AGONİSTLERİ (salbutamol veya terbutalin) inhalasyonla uygulayınız. Yetersizse AMİNOFİLİN kullanılabilir: Aminocardol amp, 240 mg/10 ml Yükleme dozu: 6 mg/kg, 20 dakikada İV. Sonra 0.4 mg/kg/saat infüzyonla

27 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 27 Uzamış anafilaksi veya tekrarların önlenmesi amacıyla KORTİKOSTEROİD veriniz Metil prednisolon; Erişkin; 40-60 mg, İV Çocuk; 1 mg/kg, İV Hafif olgularda prednisolon 20 mg PO verilebilir. Bu dozları gerekirse 6 saatte bir tekrarlayınız

28 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 28 Beta adrenerjik bloker bir ajan kullanımı nedeniyle bradikardi olan olgularda, 1-5 mg GLUKAGON İV bolus tarzında uygulayınız. Gerekirse glukagonu 5-15 mcg/dakika dozda devamlı infüzyonla veriniz.

29 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 29 Şayet yapılan tüm tedavilere rağmen reaksiyon hala devam ediyorsa, KARDİYOPULMONER RESÜSSİTASYON için gerekli önlemleri alınız.

30 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 30 Sistemik anaflaktik reaksiyon sonrasında, 3-5 gün süreyle oral antihistaminik, gerekiyorsa KORTİKOSTEROİD tedaviye devam ediniz.

31 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 3131 ÜRTİKER VE ANJİOÖDEM Osman ŞENER Doç.Dr. İç Hastalıkları ve Allerji Uzmanı Allerjik Hastalıklar B.D. Başkanı

32 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 3232 Önerilen Kaynaklar:  EAACI/GA2LEN/EDF/WAO guideline: definition, classification and diagnosis of urticaria. Allergy 2009; 64: 1417-26.  EAACI/GA2LEN/EDF/WAO guideline: management of urticaria. Allergy 2009; 64: 1427-43.

33 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 3333 Ürtiker, Hipokrat zamanından beri bilinen, sıklıkla karşılaşılan bir deri lezyonudur. Urtica urens (ısırgan otu)

34 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 3434 Ürtiker Deri yüzeyinde oluşan, etrafı eritem ile çevrili, büyüklüğü birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar değişen, ortası sıklıkla soluk, kaşıntılı ödematöz papül veya plaklardır.

35 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 35

36 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 3636 Anjioödem Dudak veya iç organların mukoza ödemleriyle birlikte olan, ya da dermisin derin kısımları ve deri altı tabakasını da tutan formudur.

37 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 37

38 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 3838 Lezyon:  Normal deri yüzeyinde pruritik papül ve plaklar  Oval, anüler, arkuat, ya da serpiginöz  Ani başlangıç ve 24 saatten kısa süreli  Pigmentasyon, diskolorasyon vs. bırakmaz

39 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 3939  6 haftadan daha kısa: AKUT ÜRTİKER  6 haftadan uzun : KRONİK ÜRTİKER

40 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 4040 Epidemiyoloji :  Genel populasyonda, farklı ürtiker ve anjioödem tiplerinin sıklık, prevalans ve insidensi tam olarak bilinmemektedir.  Populasyonun % 15-20 sinin yaşamlarının herhangi bir evresinde ürtiker atağı geçirdiği tahmin edilmektedir.  Sıklık her iki cinsiyette eşittir.

41 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 4141 Kronik ürtiker: Erişkinlerde (orta yaş kadınlar) sık Akut ürtiker: Çocuk ve genç erişkinlerde sık

42 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 4242 TipEtyoloji İmmünolojik IgE- Bağımlı Atopik, IgE antikorları Spesifik antijen ile oluşan ör: yiyecekler Fiziksel Dermografizm, basınç, ısı, su, soğuk, güneş Kolinerjik ajanlar Kompleman aracılı Herediter anjioödem Kazanılmış: Lenfoma Nonimmunolojik Direkt stimulasyonla mast hücre degranülasyonu İlaçlar: Opiatlar, kinin, klortetrasiklin, aspirin Kimyasal maddeler: Dekstran, benzoat, azo boyaları Yiyecekler: Yumurta akı, çilek, kabuklu deniz hayvanları Histamin içeren yiyecekler Bazı peynirler, uskumru, ton balığı

43 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 4343  Akut ürtiker atopik hastalarda daha sıktır.  Akut ürtikerli hastaların %50.2’sinde AR, BA veya AD saptanmıştır*.  Gıda allerjisi  İlaçlar: - Penisilin: IgE’ye bağlı (Tip-I) - Aspirin: Pseudoallerjen  Viral infeksiyonlar (ÜSYE)  Arı ve böcek sokmaları *Acta Derm Venereol (Stockh) 1996; 76: 295-7. Akut ürtiker

44 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 4444 Kronik ürtiker  Tip-I duyarlılık (olguların çok azında)  Pseudoallerjik reaksiyonlar (gıda ve katkılar)  İnfeksiyöz etyoloji - H.pylori - Parazitler (gelişmiş ülkelerde nadir) - İntestinal Candidiasis - Viral hepatitler (güney Avrupa’da sık)  Otoimmun etyoloji

45 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 4545 Ürtikersiz anjioödem  İdiopatik  C1 inhibitör eksikliği  İlaçlar (ACEIs, NSAIDs)

46 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 4646 Sınıflama a.Spontan ürtikerler - Akut - Kronik b.Fiziksel ürtikerler - Soğuk temas ürtikeri - Gecikmiş basınç ürtikeri - Sıcak temas ürtikeri - Solar ürtiker - Dermografizm - Vibratuar ürtiker/anjioödem

47 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 4747 c.Özel ürtiker tipleri - Akuajenik ürtiker - Kolinerjik ürtiker - Kontakt ürtiker - Egzersize bağlı anafilaksi / ürtiker d.Ürtikerle ilişkili diğer hastalıklar - Ürtikerya pigmentoza (mastositoz) - Ürtikeryal vaskülit - Ailesel soğuk ürtikeri - Non histaminerjik anjioödem (HAE)

48 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 4848 e. Ürtikerle birlikte seyreden sendromlar -Muckle-Wells sendromu (ürtiker, sağırlık, amiloidoz) -Schnitzler sendromu (monoklonal gamapati, ateş, artrit) -Gleich sendromu (eozinofiliyle birlikte epizodik anjioödem) -Well sendromu: (eozinofilik sellülit)

49 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 4949  Soğukla karşılaşan bölge ile sınırlı ve bu alanın tekrar ısınmasıyla maksimal olan kaşıntı, eritem ve şişlik ile karakterizedir.  Genç kadınlarda daha sık ve süre 4.2 yıl.  İnfeksiyonlara bağlı olabilir (sifiliz, boreliosis, kızamık, su çiçeği, hepatit, infeksiyöz mononükleoz, HIV). Bir çalışmada olguların %20-50’si antibiyotik tedavisine yanıt var*. *Hautarzt.1996;47:510-14. Soğuk temas ürtikeri

50 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 5050 Buz testi Önkola 4 dakika süreyle buz uygulanır ve 10 dakika sonra değerlendirilir.

51 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 5151 Gecikmiş basınç ürtikeri  Basınçla karşılaşan vücut bölgelerinde 4-8 saat sonra (geç) ortaya çıkan derin ve ağrılı şişliklerdir. 8-48 saat sürebilir.  Ürtiker plakları olmaksızın sadece şişlik oluşabilir (basınç angioödemi).  Erkeklerde 2 kat daha fazla, başlangıç 30 yaş ve 6-9 yıl sürebilir.  Antihistaminler çok etkili değil, tedavide kortikosterodiler gerekebilir.  Sıklıkla kronik ürtikere eşlik eder.

52 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 5252 Sıcak temas ürtikeri  1926’da tanımlanmış ve 20 kadar olgu bildirilmiş.  Derinin 38-50°C obje veya sıcak havayla teması sonrası meydana gelir.

53 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 5353 Solar ürtiker  280-760 nm dalga boyunda ışıkla teması izleyen 1-3 dakika içinde ürtiker plakları ortaya çıkar.  Kadınlarda daha sık ve genç yaşlarda başlar.  IgE’ye bağlı fotoallerjenler gibi davranan serum faktörleri sorumlu (?)* * J Am Acad Dermatol 1989; 21: 237-40.

54 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 5454 Solar ürtiker  Geniş vücut sahası etkilenirse sistemik semptomlar da oluşabilir.  Tedavi: Güneş ışınlarından kaçınmak ve ışığı absorbe eden/yansıtan topikal preparatlar.

55 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 5555 Dermografizm  Populasyonun %2-5’inde görülür.  Derinin künt bir cisimle çizilmasini takiben önce refleks vazokonstrüksiyona bağlı beyaz bir hat, takiben pruritus, eritem ve lineer bir şişlik şeklinde klasik “wheal and flare” reaksiyonu gözlenir.

56 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 5656 Akuajenik ürtiker  Suyun ısısından bağımsız, direkt su ile temasa bağlı olarak ortaya çıkan küçük ürtiker plaklarıdır.  Distile su ile direkt deri üzerine kompres uygulanmasıyla test edilebilir.  Tanısı, diğer tüm ürtiker tiplerinin ayırıcı tanılarının yapılması ve su testinin pozitif bulunması ile konur.

57 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 5757 Kolinerjik ürtiker  Vücut sıcaklığının arttıran durumlarda; - Egzersiz, - Sıcak banyo, - Emosyonel stresler  Etrafı belirgin eritemle çevrili, küçük, nokta şeklinde lezyonlardır.  Göğüsün üst kısmı ve boyunda sıktır; tüm vücutta yaygın olabilir.

58 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 58

59 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 5959  Genç erişkinlerde sıktır.  Tedavide seçkin ilaç hidroksizindir.

60 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 6060 Kontakt ürtiker Tanımlanmış kimyasallar Tanımlanamamış kimyasallar Amonyum persülfat Hayvanlar Tekstil ürünleri Basitrasin Artropod ısırıkları Yün Peru balsamı Deniz anaları İpek Benzoik asit Hayvan serumları Kauçuk KloramfenikolSalyalarYiyecekler Klorpromazin Kozmetik ürünler Deniz ürünleri Epoxy resins Tırnak cilaları Fındık Formaldehit Saç spreyleri Tavuk, yumurta LanolinParfümlerFlor Para-aminodifenilaminBitkilerİçecekler Parabens Isırgan otu PenisilinKaktüs Salisilik asit

61 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 6161  Ürtiker ve anjioödemin tüm formlarında mast hücreleri major efektör hücrelerdir ve son yolda görev alırlar.

62 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 6262 Histopatoloji : 1. Dermal ödem 2. Damarlarda dilatasyon 3. Perivasküler infiltrasyon (orta derecede) - Monosit - CD4+ T Lenfosit - Mast H, Eo, PNL (az) 4. MBP (% 50) (eozinofillerin rolü)

63 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 6363 Herediter anjioödem  Otozomal dominant geçiş  C1 inhibitör eksik, yok veya afonksiyonel  Anjioödem atakları  Larinks ödemi: Mortalite nedeni  Serum C4 düzeyi düşük (ataklar sırasında ölçülemez)

64 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 6464 Herediter anjioödem Akut atak tedavisi: - Adrenalin enjeksiyonu (SC) - Topikal %2 lik efedrin sprey - Larinks ödemi: Trakeostomi, entübasyon - C1 INH infüzyonu - Taze donmuş plazma Profilaktik tedavi: - Danazol (Danasin caps. 50, 100,200 mg)

65 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 65 Tanı  Tıbbi öykü  Fizik muayene - Sistemik - Dermatolojik  Laboratuar

66 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 66 Öykü:  Başlangıç zamanı  Sıklık ve süre  Diürnal değişkenlik  Hafta sonu, tatil ve seyahatle ilişki  Şekil, büyüklük ve dağılım  Eşlik eden anjioödem  Subjektif yakınmalar (kaşıntı, yanma)  Ailesel ve kişisel ürtiker ve atopi öyküsü  İnfeksiyon ve diğer hastalıklar  Psikosomatik/psikiyatrik hastalıklar  Cerrahi implantlar 66

67 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 67  Gastrointestinal problemler  Fiziksel uyaranlar ve egzersizle artma  İlaç kullanımı (NSAİİ, aşılar, hormonlar…)  Gıdalarla ilişki  Menstrual siklusla ilişki  Sigara kullanımı  Meslek ve hobiler  Stres  Ürtikere bağlı hayat kalitesinde bozulma  Önceki tedaviler ve yanıt 67 Öykü:

68 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 6868  Gıdalar: KÜA’de sık neden değildir.  Sistemik bir hastalıkla birliktelik: -Sistemik vaskülitler, -SLE, Sjögren sendromu, romatoid artrit -Karsinomalar, lenfoid maligniteler  Parazitozlar: (Askaris, ankilositoma, strongloides, filaria, ekinokokkus, shistozoma, trişinella, toxocara ve fasiola)  Tespit edilemeyen enfeksiyon odakları (?) (diş abseleri, safra kesesi infeksiyonları)  Menstruel siklusun başlangıç döneminde (siklik ürtiker).

69 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 6969  Kronik ürtiker otoimmün bir hastalık mı?  Otoimmün tiroiditli (Hashimoto tiroiditi) hastalarda tiroglobulin ve peroksidaz otoantikorlarının varlığı ile birlikte kronik ürtiker*  Diğer otoimmun hastalıklarla (pernisiyöz anemi, vitiligo) birliktelik  Otolog serum deri testi *J Allergy Clin Immunol. 1989; 84: 66-71

70 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 7070 Otolog serum deri testi *  Endojen histamin salgılattırıcı faktörlerin tanısında tarama testi  50 µl hasta serumu önkola İD uygulanır.  30’ sonra yanıt negatif kontrolle karşılaştırılır.  Ödem>1.5 mm: (+) * Br J Dermatol. 1999; 140: 446-53.

71 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 7171 KÜA’de otoantikorlar

72 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 7272 Laboratuar Tam kan sayımı Tam kan sayımı Periferik yayma Periferik yayma Sedimentasyon hızı Sedimentasyon hızı Akciğer gr. Akciğer gr. GPY GPY ANA ANA Tiroid otoantikorları Tiroid otoantikorları Kompleman profili Kompleman profili HBsAg, anti HCV HBsAg, anti HCV Serum protein elektroforezi Serum protein elektroforezi Deri testleri Deri testleri (gıdalar, inhalanlar) Otolog serum testi Otolog serum testi Biyopsi Biyopsi

73 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 7373 Tedavi 1. Stimulusun ortadan kaldırılması  Antijenden kaçınmak 2. Semptomatik tedavi a. Antihistaminler  Klasik H1 antihistaminler  Yeni jenerasyon H1 antihistaminler  H1 ve H2 antihistaminlerin birlikte kullanımı  Ketotifen b. Beta adrenerjik agonistler  Adrenalin (akut ürtikerde hızlı yanıt)

74 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 7474 c. Kortikosteroidler  Akut şiddetli ürtikerde kullanılmalı  Kronik ürtikerde kullanımından kaçınılmalı  Uzun süreli kullanılmamalı  Yan etkileri hakkında hasta uyarılmalıdır. d. Trisiklik antidepresanlar  Doksepin e. Diğer tedaviler  Cyclosporin-A (4 mg/kg/gün, 4 hafta)*  IVIG (0.4 mg/kg/gün; 5 gün)**  Methotrexate, azathioprine  Plazmaferez *Br J Dermatol. 2000; 143: 365-72 ** Br J Dermatol. 1998; 138: 101-6

75 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 7575 Tedavi Başlangıçta Antihistaminler (tercihen nonsedatif) >2 Hafta Antihistaminler+ Lökotrien antagonistleri Kısa etkili sistemik steroidler Yaşam kurtarıcı Adrenalin Sistemik steroid Sistemik antihistamin Herediter anjioödemde FFP ve purifiye C1 esteraz inhibitörleri YETERSİZ KONTROL VE/VEYA KRONİKLEŞMİŞ > 6 HAFTA

76 Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 7676 HAFİF ORTA NON SEDATİF ANTİHİSTAMİNLER H2 RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ TRİSİKLİK ANTİDEPRESANLAR ŞİDDETLİ NON SEDATİF ANTİHİSTAMİNLER KISAETKİLİ STEROİDLER ŞİDDETLİ VE YANIT YOK TANIYI GÖZDEN GEÇİR İLERİ TETKİKLER DİĞER TEDAVİ SEÇENEKLERİ


"Allerjik Hst. B.D. Başkanlığı 1 ANAFİLAKSİ Osman ŞENER Doç.Dr. İç Hastalıkları ve Allerji Uzmanı Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları