Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

POSSESSIVE PRONOUNS. Possesive Pronouns İyelik zamirleri, cümlede iyelik sıfatı ile beraber kullanılan ismin yerine geçer. En dikkat çekici özelliği cümlede.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "POSSESSIVE PRONOUNS. Possesive Pronouns İyelik zamirleri, cümlede iyelik sıfatı ile beraber kullanılan ismin yerine geçer. En dikkat çekici özelliği cümlede."— Sunum transkripti:

1 POSSESSIVE PRONOUNS

2 Possesive Pronouns İyelik zamirleri, cümlede iyelik sıfatı ile beraber kullanılan ismin yerine geçer. En dikkat çekici özelliği cümlede hem sıfatın hem de ismin kaldırılıp “ iyelik zamirinin ” yazılmasıdır.Cümle içerisinde zamir olarak kullanılsa da aitlik, sahiplik, anlamı verir. Yani Türkçe'deki '' benimki, seninki, onunki, bizimki, sizinki, onlarınki '' anlamını katar.Cümlenin başında ya da sonunda yer alabilir. Örnek / Example : This is my car. ( Bu, benim arabam. ) This is mine. ( Bu, benimkidir. ) This is your bike. ( Bu, senin bisikletin. ) This is yours. ( Bu, seninkidir. ) This bag isn’t her bag. This isn't hers. ( Bu, onunki değildir. ) ( Bu çanta onun çantası değil. )

3 PERSON (kişiler) SUBJECT PRONOUNS (özne zamirleri) OBJECT PRONOUNS (nesne zamirleri) POSSESSIVE ADJECTIVES (aitlik sıfatları) POSSESSIVE PRONOUNS (aitlik zamirleri) 1st singularImemymine 2nd singularyou youryours 3rd (male)hehimhis 3rd (female)sheher hers 3rd (neutral)it its 1st pluralweusourours 2nd pluralyou youryours 3rd pluraltheythemtheirtheirs

4

5 That house is mine. (Şu ev benimki.) I think these gloves are yours. (sanırım bu eldivenler seninkiler.) This suitcase is his. (Bu valiz onunki.) That bag is hers. (Şu çanta onunki.) This leash is its. (Bu tasma onunki.) That house is ours. (Şu ev bizimki.) Is this car yours? (bu araba seninki mi?) I don’t like our house but I like theirs. (Bizim evimizi pek sevmiyorum ama onlarınkini seviyorum. )

6 Possesive prononuns ve Possesive adjectives arasındaki farkı tekrar hatırlayalım. This is Jane’s book. This is her book. (possessive adjective her) This book is Jane’s. This book is hers.(possessive pronoun hers)

7 I love Jane. (Ben Jane’i seviyorum.) (I = subject pronoun) Jane loves me. (Jane beni seviyor.) (me = object pronoun) Mrs. Wayne is my mother. (Bayan Wayne benim annemdir.) (my = possessive adjective) That table is mine. (Şu masa benimki.)

8 A: Is that my pen? (Şu benim kalemim mi?) B: No, I think it is mine. (Hayır, sanırım o benimki.) I know him, but I can’t remember his name. (Onu tanıyorum ama onun ismini hatırlayamıyorum.)

9 I quite like our house but yours is nicer. (Bizim evimizi oldukça severim ama sizinki daha güzel.) This car isn’t mine. My parents lend it to me sometimes but it is theirs. (Bu araba benimki değil. Benim ebeveynlerim bazen onu bana verir ama o (araba) onlarındır.)

10 Fill in the blanks with possessive pronouns. 1.He knows my address but I don’t know …….. 2.She knows my address but I don’t know ……. 3.I know your address but you don’t know ……. 4.You know my address but I don’t know ……… 5.We know your address but you don’t know ……. 6.They know his address but he doesn’t know ……

11 Fill in the blanks with possessive adjectives and pronouns 1. That house belongs to me. That’s ……. house. That house is ……… 2. This car belongs to Marry. That’s ……. car. That car is …….. 3. This garden belongs to my friends. This is ……. garden. This garden is …….. 4. Those footprints belong to you. Those are ……… footprints. Those footprints are …….. 5. That piano belongs to my brother. That is …….. piano. That piano is …….

12 Rewrite these sentences using subject and object pronouns 1. Zehra and I are in the same class. I like Zehra a lot. ……………………………………………………………… 2. Tom is the best student. Everybody asks Tom for help. ……………………………………………………………. 3. Our course is quite hard. Some people won’t finish the course. ………………………………………………………….. 4. My grandfather comes to stay with my aunt every Christmas and my aunt goes to stay with my grandfather for New Year. …………………………………………………………..

13 Complete the sentences with my, your, his, her, its, our, their 1.Jenny is doing ……. homework. 2.Do you live with ……. parents? 3.We love …… new house. 4.The children are with …….. grandparents. 5.I like ……. new job. 6.Amsterdam is famous for ……. canals. 7.He is looking for …… shoes. 8.She is in ….. bedroom. 9.Are you and your sister enjoying …… English class? 10. They haven’t got ……… umbrellas.

14 Choose the right word. 1.It is their/theirs problem, not our/ours. 2.This is a nice camera. Is it your/yours? 3.That is not my/mine umbrella. My/mine is black. 4.Whose books are these?Your/yours or my/mine? 5.Catherine is going out with her/hers friends. 6.My/mine room is bigger than her/hers. 7.They have two children, but I don’t know their/theirs names. 8.Can we use your/ yours washing machine? Our/ours isn’t working.


"POSSESSIVE PRONOUNS. Possesive Pronouns İyelik zamirleri, cümlede iyelik sıfatı ile beraber kullanılan ismin yerine geçer. En dikkat çekici özelliği cümlede." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları