Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 MENEMEN HALK EĞİTİM MERKEZİ 2014 – 2015 TÜRK HALK OYUNLARI YÖRE OYUNLARI ÖĞRETİCİSİ KURSU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 MENEMEN HALK EĞİTİM MERKEZİ 2014 – 2015 TÜRK HALK OYUNLARI YÖRE OYUNLARI ÖĞRETİCİSİ KURSU."— Sunum transkripti:

1

2 1 MENEMEN HALK EĞİTİM MERKEZİ 2014 – 2015 TÜRK HALK OYUNLARI YÖRE OYUNLARI ÖĞRETİCİSİ KURSU

3 2 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ

4 3 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ KAVRAMLARI VE HABERLEŞME

5 4 A-İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ İş nedir? İş nedir? Genel anlamda; bir sonuç elde etmek amacıyla güç harcayarak yapılan çalışmaya “iş” denir. Genel anlamda; bir sonuç elde etmek amacıyla güç harcayarak yapılan çalışmaya “iş” denir. Diğer bir deyişle; bir mal veya hizmet üretmek için harcanan emeğe “iş” denir. Diğer bir deyişle; bir mal veya hizmet üretmek için harcanan emeğe “iş” denir.

6 5 İnsan İlişkilerinin Tanımı Nasıl Yapılmalıdır? Bir işyerinde, amaçlara uygun olarak, çalışanları yönetmek için, yöneticilerin uyguladığı ilke olmuş kuralların tümüne “insan ilişkileri” denir. Bir işyerinde, amaçlara uygun olarak, çalışanları yönetmek için, yöneticilerin uyguladığı ilke olmuş kuralların tümüne “insan ilişkileri” denir. Bir diğer tanımlamaya göre ise; İnsanların işbirliği yapabilme, yaşamda ve özellikle de iş hayatında verimli olabilme ve gereksinimlerini dengeli bir biçimde giderebilme çabalarının bütünüdür. Bir diğer tanımlamaya göre ise; İnsanların işbirliği yapabilme, yaşamda ve özellikle de iş hayatında verimli olabilme ve gereksinimlerini dengeli bir biçimde giderebilme çabalarının bütünüdür.

7 6 Amir Nedir? Belli bir amaca ulaşabilmek için, insanların faaliyetlerini planlayan, örgütleyen, düzenleyen, yöneten ve kontrol eden kişiye “amir” denir. Belli bir amaca ulaşabilmek için, insanların faaliyetlerini planlayan, örgütleyen, düzenleyen, yöneten ve kontrol eden kişiye “amir” denir. Diğer bir deyişle amir, başkalarını idare eden, başkalarından sorumlu olan kişidir. Diğer bir deyişle amir, başkalarını idare eden, başkalarından sorumlu olan kişidir.

8 7 İyi Bir Amirde Bulunması Gereken Özellikler Neler Olmalıdır? İnsan sevgisi ile dolu olmalıdır. İnsan sevgisi ile dolu olmalıdır. Mesleğinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. Mesleğinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. Kültürlü olmalıdır. Kültürlü olmalıdır. Sezgi gücü yüksek olmalıdır. Sezgi gücü yüksek olmalıdır. Olgun olmalıdır. Olgun olmalıdır. Dürüst olmalı, asla yalan söylememelidir. Dürüst olmalı, asla yalan söylememelidir.

9 8 İşletmeye gönülden bağlılık göstererek, bu konuda çalışanlara örnek olmalıdır. İşletmeye gönülden bağlılık göstererek, bu konuda çalışanlara örnek olmalıdır. Çalışanlara karşı objektif (tarafsız) olmalıdır. Çalışanlara karşı objektif (tarafsız) olmalıdır. Hoş görülü olmalıdır. Hoş görülü olmalıdır. Cesaretli olmalıdır. Cesaretli olmalıdır.

10 9 İnsan İlişkilerinin Önemi ve Amacı İnsan ilişkileri bilgisinin amacı nedir? İnsan ilişkileri bilgisinin amacı nedir? Sosyal hayatta, çatışmaları olabildiğince ortadan kaldırarak uyumlu ilişkiler kurulmasını sağlamaktır. Sosyal hayatta, çatışmaları olabildiğince ortadan kaldırarak uyumlu ilişkiler kurulmasını sağlamaktır. Unutulmamalıdır ki; kişilerin bir araya gelip birbirleri üzerinde karşılıklı olarak etki yaptıkları yerlerde çatışmaların sürekli olarak ortaya çıkması kaçınılmaz toplumsal bir gerçektir. Unutulmamalıdır ki; kişilerin bir araya gelip birbirleri üzerinde karşılıklı olarak etki yaptıkları yerlerde çatışmaların sürekli olarak ortaya çıkması kaçınılmaz toplumsal bir gerçektir.

11 10 İnsan ilişkilerinin önemi nedir? Önceki yıllarda insanların sadece para ve diğer ekonomik çıkarlar için çalıştığı düşünülüyordu. Önceki yıllarda insanların sadece para ve diğer ekonomik çıkarlar için çalıştığı düşünülüyordu. Oysa ki insanlar, kariyer yapmak, kişisel tatmin ve insanlığa hizmet gibi farklı istek ve ümitlerle çalışmaktadır. Oysa ki insanlar, kariyer yapmak, kişisel tatmin ve insanlığa hizmet gibi farklı istek ve ümitlerle çalışmaktadır. Bu bakımdan idareci, üretim unsurlarını uyumlu biçimde, kullanırken, emek unsuruna da gereken değeri vermeli, çalışanların örf, adet, inanış karakterlerini bilmek zorundadır. Bu bakımdan idareci, üretim unsurlarını uyumlu biçimde, kullanırken, emek unsuruna da gereken değeri vermeli, çalışanların örf, adet, inanış karakterlerini bilmek zorundadır.

12 11 İşyerinde çalışanların birbirleri ile olan ilişkileri iyi düzenlenmediği zaman verim azalır, disiplin bozulur, geçimsizlik başlar. İşyerinde çalışanların birbirleri ile olan ilişkileri iyi düzenlenmediği zaman verim azalır, disiplin bozulur, geçimsizlik başlar. Bu yüzden amir, emrinde çalışanları iyi tanımalı, birbirleriyle ilişkilerini analiz ederek ona göre davranmalıdır. Bu yüzden amir, emrinde çalışanları iyi tanımalı, birbirleriyle ilişkilerini analiz ederek ona göre davranmalıdır.

13 12 B-İNSANI ÇALIŞMAYA SEVK EDEN FAKTÖRLER İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için çalışırlar. Peki bu ihtiyaçlar nasıl sıralanır? İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için çalışırlar. Peki bu ihtiyaçlar nasıl sıralanır? Amerikalı psikolog Maslow insan ihtiyaçlarını şu şekilde sıralamıştır: Amerikalı psikolog Maslow insan ihtiyaçlarını şu şekilde sıralamıştır: Fizyolojik ihtiyaçlar (Yeme, İçme, giyinme vb.) Fizyolojik ihtiyaçlar (Yeme, İçme, giyinme vb.) Güvenlik ihtiyacı (Çocuğun annesine sarılması, konut alma isteği v.b) Güvenlik ihtiyacı (Çocuğun annesine sarılması, konut alma isteği v.b)

14 13 Ait olma duygusu (Aile, dernek, kulüp üyeliği, vb.) Ait olma duygusu (Aile, dernek, kulüp üyeliği, vb.) Saygı görme isteği (Usta olma, prestij ve saygınlık kazanma vb.) Saygı görme isteği (Usta olma, prestij ve saygınlık kazanma vb.) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı (Sanat, edebiyat, spor, vb.) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı (Sanat, edebiyat, spor, vb.)

15 14 C-HABERLEŞMENİN ÖZELLİKLERİ Haberleşme (İletişim) Nedir? Haberleşme (İletişim) Nedir? Bireyler ya da toplumlar arasında; bilgi, fikir, duygu ve becerilerin, simge, mimik, yazı, görüntü, vb. yöntemler kullanılarak iletilmesi işlemine “haberleşme” denir. Bireyler ya da toplumlar arasında; bilgi, fikir, duygu ve becerilerin, simge, mimik, yazı, görüntü, vb. yöntemler kullanılarak iletilmesi işlemine “haberleşme” denir.

16 15 İnsanın kendini sosyal bir varlık olarak ifade etmesi için iletişim zorunludur. İnsanın kendini sosyal bir varlık olarak ifade etmesi için iletişim zorunludur. İnsan, çevresi ile iletişim kurarak yaşamını devam ettirir. İnsan, çevresi ile iletişim kurarak yaşamını devam ettirir. İnsanın her davranışı, konuşması, yerine göre susması, duruşu ve oturma biçimi, kendini ifade etmesi; yani çevresine mesaj iletmesi anlamına gelir. İnsanın her davranışı, konuşması, yerine göre susması, duruşu ve oturma biçimi, kendini ifade etmesi; yani çevresine mesaj iletmesi anlamına gelir.

17 16 G üven G üven Ü slup Ü slup L ütfen L ütfen Ü retken Çözümler Ü retken Çözümler M emnuniyet M emnuniyet S aygı S aygı E mpati E mpati

18 17 Haberleşme Elemanları İletişimin tam olarak gerçekleşmesi için, dört temel unsurun bulunması gerekir. İletişimin tam olarak gerçekleşmesi için, dört temel unsurun bulunması gerekir. KAYNAKHABERKANALALICI

19 18 Kaynak (Gönderici): İletişimi başlatan veya iletiyi gönderen kişidir. Yani, mesajın çıkış noktasıdır. İletişimi başlatan veya iletiyi gönderen kişidir. Yani, mesajın çıkış noktasıdır. İletişimde en önemli sorumluluk göndericiye aittir. İletişimde en önemli sorumluluk göndericiye aittir. İletişimin sağlıklı gerçekleşmesi için kaynak güvenilir olmalıdır. İletişimin sağlıklı gerçekleşmesi için kaynak güvenilir olmalıdır.

20 19 Haber (Mesaj, Bilgi): Göndericinin alıcıya gönderdiği veri iletileridir. Yani, bir duygu veya düşünceyi aktarmayı isteyen kaynağın ürettiği, sözel, görsel ve işitsel simgelerden oluşan somut bir üründür. Göndericinin alıcıya gönderdiği veri iletileridir. Yani, bir duygu veya düşünceyi aktarmayı isteyen kaynağın ürettiği, sözel, görsel ve işitsel simgelerden oluşan somut bir üründür. Mesaj, açık net ve anlaşılır olmalıdır. Mesaj, açık net ve anlaşılır olmalıdır. Mesaj doğru zamanda iletilmelidir. Mesaj doğru zamanda iletilmelidir. Kaynak, mesajı iletmek için uygun bir kanal kullanmalıdır. Kaynak, mesajı iletmek için uygun bir kanal kullanmalıdır.

21 20 Kanal (Araç): Kanal, sinyalleri taşıyan herhangi bir fiziksel araçtır. Diğer bir deyişle kanal; mesajın göndericiden alıcıya iletildiği yoldur. Kanal, sinyalleri taşıyan herhangi bir fiziksel araçtır. Diğer bir deyişle kanal; mesajın göndericiden alıcıya iletildiği yoldur. Işık dalgaları, radyo dalgaları, ses dalgaları, telefon kabloları ve sinir sistemi olabilir. Işık dalgaları, radyo dalgaları, ses dalgaları, telefon kabloları ve sinir sistemi olabilir. İletişimin gerçek anlamda sağlanabilmesi için mesajın uygun kanalla gönderilmesi çok önemlidir. İletişimin gerçek anlamda sağlanabilmesi için mesajın uygun kanalla gönderilmesi çok önemlidir.

22 21 Alıcı (Hedef): Kaynağın mesajını algılayan kişi alıcıdır. Kaynağın mesajını algılayan kişi alıcıdır. Alıcı tek veya çok kişi olabilir, belirli ve belirsiz olabilir. Alıcı tek veya çok kişi olabilir, belirli ve belirsiz olabilir. Mesaj birisine ulaşmışsa iletişim olayı gerçekleşmiş demektir. Mesaj birisine ulaşmışsa iletişim olayı gerçekleşmiş demektir. Alıcı, mesajı taşıyan sembolleri algılayıp anlam vererek iletişimi sonlandırır ya da kendisi bir mesaj göndererek gönderici konumuna geçer. Alıcı, mesajı taşıyan sembolleri algılayıp anlam vererek iletişimi sonlandırır ya da kendisi bir mesaj göndererek gönderici konumuna geçer.

23 22 Haberleşmenin İki Yönlülüğü Haberleşme iki yönlüdür. Haberleşme iki yönlüdür. Aynı kaynak bir alıcı ile iletişimde güçlük çekerken başka bir alıcı ile etkili bir iletişim kurabilir. Aynı kaynak bir alıcı ile iletişimde güçlük çekerken başka bir alıcı ile etkili bir iletişim kurabilir. Haberleşmenin başarı oranı, haberleşmeye ait doğru teknikleri ve uygun iletişim araçlarını kullanmaya bağlıdır. Haberleşmenin başarı oranı, haberleşmeye ait doğru teknikleri ve uygun iletişim araçlarını kullanmaya bağlıdır. Haberleşmede, semboller bazen bir jest, bazen de bir ses tonu olabilir. Bazı durumlarda ise susmak bile anlamlıdır ve çok şey anlatır. Haberleşmede, semboller bazen bir jest, bazen de bir ses tonu olabilir. Bazı durumlarda ise susmak bile anlamlıdır ve çok şey anlatır.

24 23 Haberleşme Araçları Kaça Ayrılır? Haberleşme araçları genel olarak üçe ayrılır: Sadece göze hitap eden haberleşme araçları, Sadece göze hitap eden haberleşme araçları, Sadece kulağa hitap eden haberleşme araçları, Sadece kulağa hitap eden haberleşme araçları, Hem göze hem kulağa hitap eden haberleşme araçları. Hem göze hem kulağa hitap eden haberleşme araçları.

25 24 Sadece Göze Hitap Eden Haberleşme Araçları Nelerdir? Mektup, Mektup, Fotoğraf, Fotoğraf, Gazete, Gazete, Dergi, Dergi, Telgraf, Telgraf, Tepegöz, vb. Tepegöz, vb.

26 25 Sadece Kulağa Hitap Eden Haberleşme Araçları Nelerdir? Telefon (Görüntüsü z), Telefon (Görüntüsü z), Radyo, Radyo, Telsiz, Telsiz, Anons, vb. Anons, vb.

27 26 Hem Göze Hem Kulağa Hitap Eden Haberleşme Araçları Nelerdir? Televizyon, Televizyon, Görüntülü telefon, Görüntülü telefon, Sinema, Sinema, Tiyatro, Tiyatro, Bilgisayar, Bilgisayar, Projeksiyon, Projeksiyon, Sergi, fuar, vb. Sergi, fuar, vb.

28 27 E-İŞ YERİNDE HABERLEŞMENİN ÖNEMİ İş yerinde haberleşmenin amacı İş yerinde haberleşmenin amacı Bir işletmede çalışanların birbirleriyle olumlu iletişim kurmaları, iş yerinin başarısını etkileyen unsurlardan belki de en önemlisidir. Bir işletmede çalışanların birbirleriyle olumlu iletişim kurmaları, iş yerinin başarısını etkileyen unsurlardan belki de en önemlisidir. Huzurlu bir iş ortamı, kaynakların daha etkin kullanımını, kalite ve üretim miktarının artmasını, dolayısıyla karın artmasını sağlayacaktır. Huzurlu bir iş ortamı, kaynakların daha etkin kullanımını, kalite ve üretim miktarının artmasını, dolayısıyla karın artmasını sağlayacaktır. Bir işletmede, amaçlar ile alınan sonuçlar birbirini tutmuyor ise bunun en büyük nedenlerinden biri iletişim kopukluğudur. Bir işletmede, amaçlar ile alınan sonuçlar birbirini tutmuyor ise bunun en büyük nedenlerinden biri iletişim kopukluğudur.

29 28 Kurum İçi Haberleşme Kurum içi haberleşme; bir iş yerinde çalışan insanların birbirleriyle, işverenleriyle ve yöneticileriyle olan ilişkilerini ifade eder. Kurum içi haberleşme; bir iş yerinde çalışan insanların birbirleriyle, işverenleriyle ve yöneticileriyle olan ilişkilerini ifade eder. Kurum içi haberleşme; kişiler arasında veya kişilerle gruplar arasında gerçekleşir. Kurum içi haberleşme; kişiler arasında veya kişilerle gruplar arasında gerçekleşir. Bir işletmenin hedeflenen başarıya ulaşabilmesi, kurum içi haberleşme ve çalışanların birbirleriyle kurdukları olumlu ilişkilere bağlıdır. Bir işletmenin hedeflenen başarıya ulaşabilmesi, kurum içi haberleşme ve çalışanların birbirleriyle kurdukları olumlu ilişkilere bağlıdır.

30 29 Kurum Dışı Haberleşme Kurum dışı haberleşmeden kasıt, müşterilerle, diğer kurumlarla ve işletmelerle ilişkilerdir. Kurum dışı haberleşmeden kasıt, müşterilerle, diğer kurumlarla ve işletmelerle ilişkilerdir. Bu ilişkilerin en önemli kısmını müşterilerle* olan ilişkiler oluşturur. Bu ilişkilerin en önemli kısmını müşterilerle* olan ilişkiler oluşturur. Bir işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için, müşterilerle kurduğu iletişimin çok iyi olması gerekir. Bir işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için, müşterilerle kurduğu iletişimin çok iyi olması gerekir. Unutulmamalıdır ki; “Aldatılan her müşteri, işletmeyi iflasa götüren kocaman bir adımdır.” Unutulmamalıdır ki; “Aldatılan her müşteri, işletmeyi iflasa götüren kocaman bir adımdır.”

31 30 İş Yerinde Haberleşme Teknikleri Etkin İletişim Etkin İletişim Her türlü ortamda, işleri yoluna koymanın en önemli unsurlarından biri, etkili iletişim sağlayabilme yeteneğidir. Her türlü ortamda, işleri yoluna koymanın en önemli unsurlarından biri, etkili iletişim sağlayabilme yeteneğidir. Sosyal hayatta ve iş hayatında, birey ya da grupların mevkilerine uygun davranışta bulunabilmeleri, kendi aralarında etkin bir iletişimin olmasına bağlıdır. Sosyal hayatta ve iş hayatında, birey ya da grupların mevkilerine uygun davranışta bulunabilmeleri, kendi aralarında etkin bir iletişimin olmasına bağlıdır. İletişimi zayıf olan insanlar, bulundukları her ortamda sorun yaşarlar. İletişimi zayıf olan insanlar, bulundukları her ortamda sorun yaşarlar.

32 31 Etkin İletişimin Aşamaları Şunlardır: Hedefi bilgilendirmek. Hedefi bilgilendirmek. Hedefin tutum ve davranışlarını değiştirmek. Hedefin tutum ve davranışlarını değiştirmek. Hedefin tutum ve davranışlarındaki değişikliği sürekli hale getirmek. Hedefin tutum ve davranışlarındaki değişikliği sürekli hale getirmek.

33 32 İletişimin Engelleri Nelerdir? İletişimin tam olarak gerçekleşmemesinin sebeplerinden bazıları şunlardır: Algılama farklıları, Algılama farklıları, Dildeki farklılıklar, Dildeki farklılıklar, Duygusal faktörler, Duygusal faktörler, Güvensizlik, Güvensizlik, Yetersiz bilgi alış verişi, Yetersiz bilgi alış verişi,

34 33 Sözlerle mimikler arasındaki uyumsuzluk, Sözlerle mimikler arasındaki uyumsuzluk, Alıcının duygu dünyasını ayarlayamamak, Alıcının duygu dünyasını ayarlayamamak, Karmaşık ve aşırı teknik bir dil kullanmak, Karmaşık ve aşırı teknik bir dil kullanmak, İletişimde farklı ve yetersiz kanal kullanmak. İletişimde farklı ve yetersiz kanal kullanmak.

35 34 Emir ve Emir Verme Türleri Emir; bir işin amacına uygun olarak sonuca ulaşması için “Ne” yapılacağını belirten direktiftir. Emir; bir işin amacına uygun olarak sonuca ulaşması için “Ne” yapılacağını belirten direktiftir. Genel olarak insanlar emir almaktan hoşlanmazlar. Özellikle mevki ve yaşça kendilerinden küçük ya da eşit kişilerden emir almayı hiç istemezler. Genel olarak insanlar emir almaktan hoşlanmazlar. Özellikle mevki ve yaşça kendilerinden küçük ya da eşit kişilerden emir almayı hiç istemezler. Bu nedenle amir konumundaki kişi, çalışanların sevgi ve saygısını kazanmalıdır. Aksi halde, sorunlarla karşılaşmak kaçınılmazdır. Bu nedenle amir konumundaki kişi, çalışanların sevgi ve saygısını kazanmalıdır. Aksi halde, sorunlarla karşılaşmak kaçınılmazdır.

36 35 Emir verirken uyulması gereken ilkeleri şu şekilde sıralayabiliriz: Emir, akılcı ve yerine getirilmesi mümkün olmalıdır. Emir, akılcı ve yerine getirilmesi mümkün olmalıdır. Eksiksiz olmalıdır. Eksiksiz olmalıdır. Çok açık ve net, anlaşılır olmalıdır. Çok açık ve net, anlaşılır olmalıdır. Yapılan hizmetle ilgili olmalıdır. Yapılan hizmetle ilgili olmalıdır. Etkili bir emir, ikna edici olmalıdır. Etkili bir emir, ikna edici olmalıdır. Emrin nedeni açıklanmalıdır. Emri alan kişi, anladığı ve nedenini bildiği emirleri daha kolaylıkla yerine getirir. Emrin nedeni açıklanmalıdır. Emri alan kişi, anladığı ve nedenini bildiği emirleri daha kolaylıkla yerine getirir.

37 36 Dinleme Teknikleri Dinleme, konuşmanın algılanma boyutunu oluşturur. Yani, kişinin söylenenleri algılayıp anlam vermesidir. Dinleme, konuşmanın algılanma boyutunu oluşturur. Yani, kişinin söylenenleri algılayıp anlam vermesidir. İletişimin yaklaşık % 90’ı sözeldir. Birkaç saat sonra anlatılanın sadece % 20-25’i hatırlanır. İletişimin yaklaşık % 90’ı sözeldir. Birkaç saat sonra anlatılanın sadece % 20-25’i hatırlanır. Etkili dinleme teknikleri kullanıldığı zaman bu oran önemli ölçüde artırılabilir. Etkili dinleme teknikleri kullanıldığı zaman bu oran önemli ölçüde artırılabilir. Etkili dinleme sadece söylenenleri duymak değildir. Söylenenleri önemli bulmak, kavramak ve değerlendirmek için gerekli çabanın gösterilmesidir. Etkili dinleme sadece söylenenleri duymak değildir. Söylenenleri önemli bulmak, kavramak ve değerlendirmek için gerekli çabanın gösterilmesidir.

38 37 Dinlemenin başarılı olması, katılımcının davranışları ile doğrudan ilgilidir. Bu davranışları şu şekilde sıralayabiliriz : Fiziksel katılım, Fiziksel katılım, Psikolojik katılım, Psikolojik katılım, Sözlü katılım. Sözlü katılım.

39 38 Fiziksel Katılım Dinleyici davranışlarının gösterilmesi anlamına gelmektedir. Dinleyici davranışlarının gösterilmesi anlamına gelmektedir. Yapılan araştırmalara göre, fiziksel katılımda önemli olan etkenler şu şekilde belirlenmiştir: Yapılan araştırmalara göre, fiziksel katılımda önemli olan etkenler şu şekilde belirlenmiştir: Konuşmacıya cepheden bakmak, Konuşmacıya cepheden bakmak, Göz iletişimi sağlamak, Göz iletişimi sağlamak, Algıya açık bir zihin, Algıya açık bir zihin, Rahat olmak. Rahat olmak.

40 39 Psikolojik Katılım Sadece konuşmacıyı dinlemek değil, sözsüz davranışlarına da dikkat etmektir. Sadece konuşmacıyı dinlemek değil, sözsüz davranışlarına da dikkat etmektir. Yüz ifadesi, bedenin duruşu, ellerin kullanımı gibi sözsüz mesajlar da algılanmalıdır. Yüz ifadesi, bedenin duruşu, ellerin kullanımı gibi sözsüz mesajlar da algılanmalıdır. Konuşma kesilmemelidir. Konuya katılmak gerektiğinde, doğru zaman belirlenmelidir. Konuşma kesilmemelidir. Konuya katılmak gerektiğinde, doğru zaman belirlenmelidir.

41 40 Sözlü Katılım Konuşmacının söyledikleri anlaşılmadığında ya da yeterince açık gelmeyen noktalar olduğunda, konuşmacıya soru sorulmalıdır. Konuşmacının söyledikleri anlaşılmadığında ya da yeterince açık gelmeyen noktalar olduğunda, konuşmacıya soru sorulmalıdır. Soru sorma eylemi bile dinlediğinizi gösterir. Tüm benliğinizle dinlemek, sözcüklerin devamını da anlamanız demektir. Soru sorma eylemi bile dinlediğinizi gösterir. Tüm benliğinizle dinlemek, sözcüklerin devamını da anlamanız demektir.

42 41 PROBLEM ÇÖZME

43 42 A-PROBLEM ÇÖZMENİN ÖNEMİ Problem nedir? Problem nedir? Sosyal hayatta problem; insanı veya insan grubunu, fikri veya zihni yönden rahatsız eden durum olarak tanımlanır. Sosyal hayatta problem; insanı veya insan grubunu, fikri veya zihni yönden rahatsız eden durum olarak tanımlanır. İş hayatında problem; amaçları zedeleyen veya bozan, istenilen şartlarda ürün/hizmet sunumunu engelleyen, ürün/hizmetin birbiriyle tutarlı ve uyumlu olmasını önleyen olaylardır. İş hayatında problem; amaçları zedeleyen veya bozan, istenilen şartlarda ürün/hizmet sunumunu engelleyen, ürün/hizmetin birbiriyle tutarlı ve uyumlu olmasını önleyen olaylardır.

44 43 Bilimsel Problem Çözme Basamakları Neler Olmalıdır? Problemle karşılaşıldığında, çözmek için; Durum analiz edilir (Problem belirlenir), Durum analiz edilir (Problem belirlenir), Çözüm alternatifleri üretilir. Çözüm alternatifleri üretilir. Çözüm uygulanır, Çözüm uygulanır, Sonuçlar değerlendirilir. Sonuçlar değerlendirilir.

45 44 Problem Çözmenin Önemi Problemler, iş ve günlük hayatımıza girerek, gereksiz yere üzüntü ve sıkıntı yaşamamıza neden olurlar. Problemler, iş ve günlük hayatımıza girerek, gereksiz yere üzüntü ve sıkıntı yaşamamıza neden olurlar. Problemi ne kadar erken belirler ve çözüme ulaştırırsak, o kadar güçlü ve başarılı oluruz. Problemi ne kadar erken belirler ve çözüme ulaştırırsak, o kadar güçlü ve başarılı oluruz.

46 45 Bireysel başarı, problemlerin esiri olmadan, akılcı bir yaklaşımla problemi oluşturan nedenleri gerçekçi olarak belirleyip çözümlemeye bağlıdır. Bireysel başarı, problemlerin esiri olmadan, akılcı bir yaklaşımla problemi oluşturan nedenleri gerçekçi olarak belirleyip çözümlemeye bağlıdır. Amir, işyerinin verimliliğini etkileyecek problemleri daha başında fark ederek gerekli düzeltmeleri yapmalıdır. Amir, işyerinin verimliliğini etkileyecek problemleri daha başında fark ederek gerekli düzeltmeleri yapmalıdır. Küçük problemleri göremeyen ya da çözemeyen kişiler daha büyükleriyle karşılaşmaya mahkumdurlar. Küçük problemleri göremeyen ya da çözemeyen kişiler daha büyükleriyle karşılaşmaya mahkumdurlar.

47 46 Problem Belirtileri Nelerdir? İşe geç kalmak veya hiç gelmemek, İşe geç kalmak veya hiç gelmemek, Sert hareketler ve davranışlar, Sert hareketler ve davranışlar, İş güvenliği kurallarına uymamak, İş güvenliği kurallarına uymamak, Aşırı sigara ve içki kullanımı, Aşırı sigara ve içki kullanımı, Uykusuzluk, Uykusuzluk, Unutkanlık, Unutkanlık, Dalgınlık, vb. Dalgınlık, vb.

48 47 B-PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerin başında; karşılaştığı problemleri, akıl, bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözebilmesi gelir.İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerin başında; karşılaştığı problemleri, akıl, bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözebilmesi gelir. Tarihin her devrinde, insanlar karşılaştıkları problemleri kendilerine has yöntemlerle çözmüşlerdir.Tarihin her devrinde, insanlar karşılaştıkları problemleri kendilerine has yöntemlerle çözmüşlerdir. İnsanlar bazen problemleri kendi yöntemleri ile çözerken, bazen de başka toplumların çözüm biçimlerini benimseyip uygulamışlardır.İnsanlar bazen problemleri kendi yöntemleri ile çözerken, bazen de başka toplumların çözüm biçimlerini benimseyip uygulamışlardır.

49 48 PÜKO Döngüsü (Dört safha metodu) denilen yöntemde bunlardan biridir. PÜKO Döngüsü (Dört safha metodu) denilen yöntemde bunlardan biridir. Bu yöntem şu aşamalardan oluşur: Planla, Planla, Uygula, Uygula, Kontrol Et, Kontrol Et, Önlem Al. Önlem Al.

50 49 PUKÖ DÖNGÜSÜ PUKÖ, adım-adım plan yaparak sonuca ulaşmakta kullanılan sistematik bir yaklaşımdır. PUKÖ UygulaPlanla Kontrol Et Önlem Al

51 50 PLANLA Amaç kesin olarak belirlenir. Amaç kesin olarak belirlenir. Neyi, Neyi, Nerede, Nerede, Ne zaman başarmak istiyoruz. Ne zaman başarmak istiyoruz. Hedefler belirlenir. Hedefler belirlenir. Detaylı plan hazırlanır (uygulama planı). Detaylı plan hazırlanır (uygulama planı).

52 51 UYGULA İlgili her kişi bilgilendirilir. İlgili her kişi bilgilendirilir. Ne, Ne, Kim, Kim, Ne Zaman. Ne Zaman. Faaliyet planı izlenir ve gerçekleştirilir. Faaliyet planı izlenir ve gerçekleştirilir. Uygulama sonuçları yakından takip edilir. Uygulama sonuçları yakından takip edilir.

53 52 KONTROL ET Hedef veya hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı kontrol edilir. Hedef veya hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı kontrol edilir. Olası sapmalar tespit edilerek kaydedilir. Olası sapmalar tespit edilerek kaydedilir. İlgili kişiler bilgilendirilir. İlgili kişiler bilgilendirilir.

54 53 ÖNLEM AL Etkili önlemler standart haline getirilir. Etkili önlemler standart haline getirilir. Gerekli eğitim ve yönlendirmeler yapılır. Gerekli eğitim ve yönlendirmeler yapılır. Kalıcı bir izleme sistemi kurulur. Kalıcı bir izleme sistemi kurulur.

55 54 Problem Çözme Basmakları Nelerdir? 1.BASAMAK : Problemin tanımlanması. 1.BASAMAK : Problemin tanımlanması. 2.BASAMAK : Verilerin toplanması. 2.BASAMAK : Verilerin toplanması. 3.BASAMAK : Probleme uygun olası çözüm yollarının sıralanması. 3.BASAMAK : Probleme uygun olası çözüm yollarının sıralanması. 4.BASAMAK : Olası çözümlerin probleme uygulanması. 4.BASAMAK : Olası çözümlerin probleme uygulanması. 5.BASAMAK : Problem için en uygun çözümün seçimi. 5.BASAMAK : Problem için en uygun çözümün seçimi. 6.BASAMAK : Problem çözüm sürecinin uygulanması. 6.BASAMAK : Problem çözüm sürecinin uygulanması.

56 55 Problem Çözmede Başarısızlık Nedenleri Problemleri çözmek, bazen karışık bir süreçtir. Herkes her aşamada gerektiği kadar etkili olamayabilir. Bunun sebeplerini şu şekilde özetleyebiliriz: Metodik çalışmamak. Metodik çalışmamak. Yeterli istek ve kararlılığa sahip olmamak. Yeterli istek ve kararlılığa sahip olmamak. Problemi yanlış tanımlamak. Problemi yanlış tanımlamak. Gereken teknik ve yeteneklerden mahrum olmak. Gereken teknik ve yeteneklerden mahrum olmak.

57 56 Çözüm tekniklerini etkili bir şekilde kullanamamak. Çözüm tekniklerini etkili bir şekilde kullanamamak. Yanlış bir teknik kullanmak. Yanlış bir teknik kullanmak. Yetersiz yada doğru olmayan bilgi. Yetersiz yada doğru olmayan bilgi. Yaratıcı ve çözümleyici zihinsel yetenekleri yeterince kullanamamak. Yaratıcı ve çözümleyici zihinsel yetenekleri yeterince kullanamamak. Belirlenen çözümü uygulamaya sokamamak. Belirlenen çözümü uygulamaya sokamamak.

58 57 MENEMEN HALK EĞİTİM MERKEZİ 2014 – 2015 TÜRK HALK OYUNLARI YÖRE OYUNLARI ÖĞRETİCİSİ KURSU


"1 MENEMEN HALK EĞİTİM MERKEZİ 2014 – 2015 TÜRK HALK OYUNLARI YÖRE OYUNLARI ÖĞRETİCİSİ KURSU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları