Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ Okul Psikolojik Danışmanı Gökan ARSLAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ Okul Psikolojik Danışmanı Gökan ARSLAN."— Sunum transkripti:

1 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ Okul Psikolojik Danışmanı Gökan ARSLAN

2 REHBERL İ K NED İ R ?

3 Kendini anlaması

4 Problemlerini çözmesi Problemlerini çözmesi

5 Gerçekçi kararlar alması

6 Kapasitelerini kendine en uygun düzeyde geliştirebilmesi

7 Çevresine dengeli ve sa ğ lıklı bir uyum yapabilmesi

8 ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce verilen psikolojik yardımlardır.

9 NEDEN REHBERL İ K? Yeteneklerimin ve ilgilerimin farkına varmak... Yeteneklerime ve ilgime uygun mesle ğ i seçmek... Problemlerimi sa ğ lıklı bir şekilde çözümlemek... De ğ işen dünyaya ayak uydurmak... Zamanımı en iyi şekilde kullanmak... Başarılı olmak... Gelece ğ im hakkında gerçekçi kararlar almak...

10 Kısacası... KEND İ M İ N FARKINA VARMAK İ Ç İ N REHBERL İ K

11 Psikolojik Danışma

12 Kendini daha iyi tanımak isteyen bireylere

13 Arkadaşları ve ailesiyle olan ilişkilerini düzeltmek ya da geliştirmek isteyenlere

14 Yalnızlık ve utangaçlık ile başaçıkmak isteyenlere

15 Kendine güveni artırmak isteyenlere ve girişkenlik konusunda problemi olan ö ğ rencilere

16 Duygularını etkili şekilde ifade etmek isteyen veya bu konuda problemleri olan kişilere

17 Mesleki anlamda kendine bir yol çizmek isteyenlere

18 Stres ve kaygı ile başetmek isteyenlere

19 Sınavlar ve notlar ile problemi olanlar ya da akademik uyarı almış ö ğ rencilere

20 Her türlü karar verme güçlüklerinde

21 Yeni gelen ve uyum zorlu ğ u çeken ö ğ rencilere gerekli yardımları yapmaktadır

22 OKULLARDA REHBERL İ K VE PS İ KOLOJ İ K DANIŞMA H İ ZMETLER İ N İ N AMAÇLARI Ö ğ rencinin: Kendini fiziksel, ruhsal, duygusal ve sosyal yönden tanımasına, Kendini gerçekleştirmesine yani kendi özelliklerine göre gelişip farklılaşmasına, daha sosyal ve tüm güçlerini kullanılabilir hale gelmesine, Toplumu ve toplum beklentilerini, okul içi ve okul dışı e ğ itim olanaklarını ve meslekleri tanımasına,

23 Temel e ğ itimden başlayarak kendisine uygun bir e ğ itim- ö ğ retim programı seçmesine, Kendi problemlerini kendisi çözebilme gücü kazanmasına ve başkalarının da problemlerinin çözümünde etkili olabilme özelli ğ i geliştirmesine, Çevresi ile gerekli olumlu ilişkiler kurabilme, uyabilme ve sürdürebilme becerisi kazanmasına, Ruhsal, fiziksel, bedensel ve sosyal yönden sa ğ lıklı gelişmesine, Bireyin kendisi ve çevresi hakkında edindi ğ i bilgileri özümsemesine ve gerçekçi benlik kavramı geliştirmesine, yardımcı olmaktır.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 B İ Z BURADAYIZ... REHBERL İ K SERV İ S İ YANINIZDA…


"REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ Okul Psikolojik Danışmanı Gökan ARSLAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları