Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kur’an’ın Yazısında Keşfedilen Bir Harikası

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kur’an’ın Yazısında Keşfedilen Bir Harikası"— Sunum transkripti:

1 Kur’an’ın Yazısında Keşfedilen Bir Harikası
TEVAFUK MUCİZESİ

2 Tevafuğun Tanımı Tevâfuk, iki şeyin birbirine denk gelmesi demektir.
Kur’ân’daki tevâfuk ise, Kur’an’ın neredeyse bütün sayfalarında bulunan 2806 adet Allah kelimelerinin alt alta, karşı karşıya veya sayfalar arasında sırt sırta gelerek güzel ve manidar şekilde diziler oluşturması demektir.

3 Örnek İki Tevafuk Sayfası

4 TEVAFUĞUN KEŞFEDİLİŞİ
Kur’an’ın yazısında görünen bu harika özelliği ilk defa 1933 yılında Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri keşfetmiş ve bu keşfini şöyle ilan etmiştir:

5 (Bediüzzaman, Rumuzat-ı Semaniye, 63)
“Kardeşlerimle (Hafız Osman hattı) üç dört ayrı ayrı Kur’an nüshalarını karşılaştırdık. Hepsinde tevafuk matlub olduğuna kanaatimiz geldi. Yalnız matbaa müstensihleri başka maksadları takip ettiklerinden bir derece tevafuklarda intizamsızlık düşmüş. Düzenlense pek nadir istisna ile Kur'ân’ın tamamında iki bin sekiz yüz altı aded [2806] Allah lafzında tevafuklar görünecektir. Ve bunda bir mucizelik ışığı parlıyor. Çünkü insan fikri bu pek geniş sahifeyi kuşatamaz ve karışamaz. Tesadüfün ise bu manalı ve hikmetli hâle eli ulaşamaz.” (Bediüzzaman, Rumuzat-ı Semaniye, 63)

6 Kayışzâde Hafız Osman Efendi’nin Ayet Berkenar Ölçüsünü Bulması
Bu büyük hattatımız, önceki asırda İstanbul’da yaşamış ve 1895 yılında 107nci mushafını yazdığı bir sırada vefat etmiştir. Bu zat, Kur’an’ın sayfa ölçüsünü, yine Kur’an’dan, Bediüzzaman’ın tabiriyle, ilhamen keşfetmiş ve onun bu ölçüsü, “âyet berkenar” adıyla meşhur olarak yaygınlaşmıştır. Bu ölçü ile yazılan sayfalar, İhlas Suresi eninde ve 15 satır boyundadır.

7 Hafız Osman’ın Kur’an’ındaki Tevafuklar

8 Tevafuğun Dayandığı Temel Ayetberkenar Harikası
Ayetberkenar: Kur’an’ın Bütün sayfalarının ayet durağıyla bitmesi ve ayetlerin sayfa sonunda bölünmemesi demektir. Ayetberkenar özelliği Kur’an’ın bir harikasıdır. Çünkü sayfalar Kur’an’dan alınan bir ölçü ile yazıldığı zaman bu harika durum ortaya çıkmıştır.

9 Tüm Sayfalar Ayetle Başlar ve Ayetle Biter

10 En Ölçüsü Boy Ölçüsü En Kısa Sure İhlas Suresi En uzun Ayet (Sh. 47)

11 Tevafuk Harikası Ayetberkenar Ölçüsünün Bir Neticesidir
“Âyetlerin en büyüğü olan "Müdayene âyeti” (sh.47) sahifeler için ve (birer satır olan) Sure-i İhlâs ve   Kevser, satırlar için bir ölçü kabul edildiğinden, Kur'an-ı Hakîm'in bu güzel meziyeti ve mucizelik alâmeti görülmektedir. Demek bu hüner Kur'an’ındır. Yoksa Hâfız Osman gibi zâtların değil. Çünki bu vaziyet, Kur’an’ın âyetinden ve suresinden ortaya çıkmıştır.” (Barla Lahikası, 316)

12 Hafız Osman Bu Ölçüyü İlham Yoluyla Keşfetmiştir
“(Hafız Osman ölçüsü ile) neşredilen ve basılan Kur'anlar da ilham-ı İlahî ile olduğundan; Kur'an-ı Hakîm'in nakşında ve yazısında, bir nevi mucizelik alâmeti var.” (Bediüzzaman, 19. Mektub 18. İşaret)

13 Üstad Bediüzzaman’ın Tevafuklu Kuran’ı Yazdırması
“(Tevafuklu Kuran) Her bir müstensihe (yazana) üçer cüz‘ verilip yazılacaktır. Allah lafzının tam tevafuklarına işaret koymuşum. İstisna kalanlar ise …matbaanın ve yazanların satırlarda ve âyetlerin aralarındaki intizamsızlığından ve bu tevafukları his edememesinden mevcut tevafuku bozmuşlar. Öyleler ise sıraya girmeli. Hatta mümkün ise sahifede iki veya üç sıra ile muvazene takip edilsin.” (Bediüzzaman, Rumuzat-ı Semaniye, 17)

14 Kur’an’daki Tevafukların Kırmızı Renkle Yazılması
“Mushafı üç nevi mürekkeble, Allah lafzı kırmızı sâir tevafuklar başka renkli mürekkeble âyetleri siyah mürekkeble yazdırmak emelindeyim.” (Bediüzzaman, Rumuzat-ı Semaniye, 16)

15 Tevafuklu Kur’an’ı Yazmak Ahmed Hüsrev Efendi’ye Nasib Olmuştur
“Kur'anın gözle görülen bir nevi mucizelik parıltısını, beş-altı Mushafta işaretler yaptım, Kur’an yazıları mükemmel olan kardeşlerime taksim ettim. Bunların içinde Kur'an yazısında Hüsrev onlara yetişemediği halde, birden bütün o kâtiblere ve Arabî hat muallimine üstün geldi. Ve Arabî hatta en mümtaz kardeşlerimizden on derece geçti. Umumen onlar tasdik edip: "Evet bizi geçti, biz ona yetişemiyoruz dediler.” (Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası)

16 Tevafuklar Kuran’ın Levh-i Mahfuz’daki Aslında Vardır
“Ehl-i kalb (keşfi açık) bazı kimseler demişler: Bu tarz yazı Levh-i Mahfuz'un yazısına benziyor ve ona yakındır, diye hüküm etmişler.” (Bediüzzaman, Rumuzat-ı Semaniye, 136)

17 Hüsrev Efendi Levh-i Mahfuz’daki Kur’an Gibi Yazmış
“Asr-ı saadetten beri böyle hârika bir surette mu'cizeli olarak yazılmasına hiç kimse kadir olmadığı halde Risale-i Nur'un kahraman bir kâtibi olan Hüsrev'e "Yaz" emir buyrulmasıyla, Levh-i Mahfuz'daki yazılan Kur'an gibi yazılması…” (Bediüzzaman, Meyve Risalesi)

18 Tevafuk Numuneleri Allah Kelimelerinin Alt Alta Gelmesi

19

20

21

22

23 Allah Lafızlarının Karşı Karşıya Gelmesi

24

25

26

27

28 Rab İsminin Tevafukları

29

30

31

32 Rahman İsimleri

33

34

35 Esma-i Hüsna

36

37

38 Kur’an Kelimeleri

39

40

41 Diğer Tevafuklar veya Aynı Manadaki Kelimeler

42

43 Peygamber İsimlerinin
Tevafukları

44

45

46

47

48

49 Mana Tevafukları

50

51

52

53

54 NETİCE Tevafuk, Maneviyattan Uzaklaşmış Bu Maddeci Asrın İnsanlarının Gözlerine Kur’an’ın Gösterdiği Bir Mucizesidir.

55 Bediüzzaman Hazretleri’nin Tabiriyle
Akıl anlasa [سبحان الله] sübhanallah, Kalb derk etse [بار الله] bârekallah, Göz görse [ماشاء الله] mâşaallah diyecektir. (Rumuzat-ı Semaniye)


"Kur’an’ın Yazısında Keşfedilen Bir Harikası" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları