Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Eğitici Eğitimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Eğitici Eğitimi"— Sunum transkripti:

1 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Eğitici Eğitimi
ÇUBUK HAZİRAN 2015 Fatma ALPER Elmas DEMİREL Kaya Bayazıtoğlu Anadolu Lisesi Sancak Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Matematik Öğretmeni

2 YENİLİKÇİ ÖĞRENME TASARIMI
Yenilikçi, Zorlu, Problem Çözücü, Yeni Nesil Öğrenme…

3 YENİ NESİL ÖĞRENME TASARIMI
- + İçerik - Detaylandırma ULUSAL ÖĞRETİM PROGRAMI Kazanımlar Öğrenme Senaryosu Öğrenme Aktiviteleri Öğrenme Hikayesi Ders Planı Tasarımı Genel(Vizyon+Trendler) Özel İlham Verici+İnovatif Kurgusal Problem Çözücü+Motive Edici Uygulanabilir+Ölçülebilir

4 NEDEN ÖĞRENME SENARYOLARI?
Öğrenci, kazanımların bir senaryo çerçevesinde kurgulanmasıyla kendisini olayın içinde bulmakta ve olayın bir karakteri olarak karşılaşılan problemi çözme sürecine girmektedir. Öğrencilerin iş birliği içinde çalışarak birbirlerinin öğrenmelerini desteklemeleri ve araştırma yaparak sonuca ulaşmaları beklenmektedir. Sanki gerçek dünya sınıfa taşınmışçasına, öğrencilere bir problem üzerinde düşünme, bilgilerini gerçeğe benzer durumlara uygulayabilme, bilgi eksikliklerini fark etme ve bunu gidermek için araştırma yapma imkânı verilmektedir (Waterman, 1998; Schank, 2000, Veznedaroğlu, 2005).

5 ÖĞRENME SENARYOSU TASARIMI
Öğrenme Senaryosu’nun temelini «Yaparak-Yaşayarak Öğrenme» oluşturmaktadır. 21. yüzyılın eğitim paradigması, düşünen, yaratıcı fikirler ortaya koyan, bilgiyi ezberleyerek değil zihninde yapılandırarak aktif olan ve probleme odaklanan bireylerin yetiştirilmesine dayanmaktadır. «Öğrenme» olayı senaryo içerisinde kurgulanmalıdır. Öğrenme Senaryosu Öğrenme Aktiviteleri Öğrenme Hikayesi Yenilikçi Ders Planı

6 ÖĞRENME SENARYOSU TASARIMI
Öğrenme Senaryosu; vizyoner ve ilham verici olarak tasarlanmalıdır. Öğrenme Senaryosu tasarlama sürecinde; öncelikle eğitimdeki trendler, karşılaşılan zorluklar, sorunlar, öğrenme paydaşlarının, toplumun ve bireylerin ihtiyaç analizleri çıkarılmalıdır. Çıkarılan analizler ve eğilimler ışığında öğrenme senaryosu tasarımı yapılmalıdır. Öğrenme Senaryosu Öğrenme Aktiviteleri Öğrenme Hikayesi Yenilikçi Ders Planı

7 ÖĞRENME SENARYOSU TASARIMI
Öğrenme Aktiviteleri Öğrenme Hikayesi Yenilikçi Ders Planı Okullarda müfredatların parçalanmışlığını aşmak için multidisipliner bir yapıda oluşturulan «Öğrenme Senaryosu» birlikteliği sağlayacaktır. Öğrenme Senaryosu, birden fazla derste aynı anda uygulanabilecek bir yapıya sahip olması nedeniyle öğrencilere farklı derslerde edindikleri bilgileri bir arada kullanma imkanı sağlamaktadır.

8 ÖĞRENME SENARYOSU TASARIMI
Öğrenme Aktiviteleri Öğrenme Hikayesi Yenilikçi Ders Planı Ulusal Senaryo Yazımı Önceliklerimizin belirlenmesi Tasarım zorlukları nelerdir? Tasarım Fırsatları nelerdir? Öğrenme ve öğretmede neleri nasıl geliştirmek istediğinizi belirtiniz. Yenilik-Yaratıcılık-Uygulanabilirlik-Disiplinler arasılık ve farklı disiplinlerin bakış açısı ile analiz Katılımcılara nasıl etki edecek, nasıl bir gelişime neden olacak?

9 ÖĞRENME SENARYOSU TASARIMI
Öğrenme Aktiviteleri Öğrenme Hikayesi Yenilikçi Ders Planı Eğitimde neyi değiştirmek istiyoruz? Senaryonuzda kimler yer alacak? Görev ve sorumlulukları neler olacak? Bu kişileri neden seçtiniz? Bu kişiler gelecek dönemde planlamış olduğunuz Eğitim Senaryonuza neler katacaklar? Etki ve etkileşimi belirtiniz.

10 ÖĞRENME SENARYOSU TASARIMI
Senaryonuzun temel amacı nedir? Senaryo hangi ortamlarda gerçekleştirilecek? (okul, kütüphane, laboratuvar, çevirimiçi alanda) Hangi saatlerde ve hangi günlerde uygulanacak? Öğrenme Senaryosu Öğrenme Aktiviteleri Öğrenme Hikayesi Yenilikçi Ders Planı

11 ÖĞRENME SENARYOSU TASARIMI
Senaryodaki kişilerin hangi aktiviteleri gerçekleştireceklerini listeleyiniz. Sorunu nasıl ele alacaklarını, çözüme nasıl katkı sunacaklarını belirtiniz. Öğrenme Senaryosu Öğrenme Aktiviteleri Öğrenme Hikayesi Yenilikçi Ders Planı

12 ÖĞRENME SENARYOSU TASARIMI
Teknoloji kullanımını açıklayınız. Hangi teknolojik araçlar kullanılacak? Bu araçları kim nasıl kullanacak? Kullanılacak bu teknoloji, başta belirlediğiniz sorunlar ve müfredat konularını ele almanızı nasıl kolaylaştıracak. Sorunların çözümüne edebileceği katkıları detaylandırınız? Kullanım kolaylığı-Hız-Ücretsiz erişim Öğrenme Senaryosu Öğrenme Aktiviteleri Öğrenme Hikayesi Yenilikçi Ders Planı

13 ÖĞRENME SENARYOSU TASARIMI
Öğrenme Aktiviteleri Öğrenme Hikayesi Yenilikçi Ders Planı Diğer Kaynaklar Başka hangi kaynaklara ihtiyaç duyulacaktır? Verdiğiniz tüm bu yanıtları senaryo yazma örnek şablona yazınız. Senaryonuzu en az 500 kelime ile özetle yazıp anlatınız.

14 ÖĞRENME SENARYOSU TASARIMI
Öğrenme Senaryosu, öğrenme tasarımının «TEMA»sı olarak düşünülmelidir. Öğrenme Senaryosu’nun öğeleri, adımları, aşamaları ve detaylı içeriklendirilmesi ise «Öğrenme Aktiviteleri» ile sağlanmaktadır. Öğrenme Senaryosu Öğrenme Aktiviteleri Öğrenme Hikayesi Yenilikçi Ders Planı

15 SÖZLÜK SENARYOLAR Gelecekte öğrenme ve öğretmenin ne şekil alacağına dair Yenilikçi ve zorlu fikirler. ÖĞRENME AKTİVİTELERİ Sınıfta öğrenme ve öğretmenin nasıl gerçekleştirileceğinin ayrıntılı bir açıklaması. ÖĞRENME HİKÂYELERİ Birkaç Öğrenme aktivitesinin derste birlikte nasıl kullanılabileceğinin örnekleri. TASARIM ZORLUKLARI Öğrenmeyi ve öğrenme aktivitelerini engelleyen, ve daha iyi aktiviteler tasarlama yoluyla ele alınabilen durumlar. TASARIM OLANAKLARI Okulda veya sınıfta yer alan iyi uygulamalar gibi öğrenmeyi destekleyen ve öğrenme aktiviteleri yoluyla vurgulanabilen uygulamalar veya koşullar. FAYDALI KAYNAKLAR Bir öğrenme aktivitesini gerçekleştirmede yararlı olabilir araçlar, hizmetler, insanlar ve etkinlikler.

16 ÖĞRENME AKTİVİTELERİ TASARIMI
SENARYOLAR ÖĞRENME AKTİVİTILERİ ÖĞRENME HİKÂYELERİ Öğrenme ve öğretmenin nasıl olabileceğine dair yenilikçi ve zorlu fikirler. Öğrenme ve öğretmenin sınıfta nasıl yapılacağının detaylı açıklaması Öğrenme aktivitelerinin birlikte bir derste nasıl kullanılabileceği örnekleri TASARIM ZORLUKLARI TASARIM FIRSATLARI FAYDALI KAYNAKLAR Öğrenmeyi engelleyen ve aktivitelerle ele alınabilen koşullar. Öğrenmeyi destekleyen ve öğrenme aktiviteleriyle vurgulanabilir koşullar. Öğrenme aktiviteleri için yararlı olabilir araçlar, hizmetler, insanlar ve olaylar.

17 ÖĞRENME AKTİVİTELERİ TASARIMI
Öğrenme aktiviteleri, sınıfta öğrenme ve öğretmenin nasıl gerçekleştirileceğinin ayrıntılı açıklamalarıdır. Ayrıntılı açıklamalar belirlenen tasarım fırsatları ve kullanışlı kaynaklar üzerine inşa edilerek, öngörülen tasarım zorluklarına hitap eder. Öğrenme aktiviteleri, aktivite hakkında genel bilgi, teknoloji kullanma fikirleri, öğretmenler ve öğrenciler için motivasyonlar ve aktivitenin özellikleri hakkında ayrıntılı bir açıklama içerir. Öğrenme Senaryosu Öğrenme Aktiviteleri Öğrenme Hikayesi Yenilikçi Ders Planı

18 ÖĞRENME AKTİVİTELERİ TASARIMI
Öğrenme aktiviteleri, sınıfta öğrenme ve öğretmenin nasıl gerçekleştirileceğinin ayrıntılı açıklamalarıdır. Ayrıntılı açıklamalar belirlenen tasarım fırsatları ve kullanışlı kaynaklar üzerine inşa edilerek, öngörülen tasarım zorluklarına hitap eder. Öğrenme aktiviteleri, aktivite hakkında genel bilgi, teknoloji kullanma fikirleri, öğretmenler ve öğrenciler için motivasyonlar ve aktivitenin özellikleri hakkında ayrıntılı bir açıklama içerir. Öğrenme Senaryosu Öğrenme Aktiviteleri Öğrenme Hikayesi Yenilikçi Ders Planı

19 ÖĞRENME AKTİVİTELERİ TASARIMI
Öğrenme senaryosunu basamak, adım, aşama vb. gibi küçük basamaklara ayırın. Öğrenme senaryosunun uygulanmasına yönelik belirlediğiniz zorlukları/riskleri dikkate alarak bunları aşmaya yönelik fırsatları belirleyin. Belirlenen zorluklar ve fırsatlara yönelik trendler, yararlı kaynaklar, vb. araştırma yaparak bunları da listeleyin. Öğrenme senaryosu, zorluklar, fırsatlar ve yararlı kaynaklardan faydalanarak öğrenme aktivitelerini oluşturabilirsiniz. Öğrenme Senaryosu Öğrenme Aktiviteleri Öğrenme Hikayesi Yenilikçi Ders Planı

20 ÖĞRENME AKTİVİTELERİ TASARIMI
Genel olarak, öğrenme aktivitelerinin tek bir görev veya ders saatinden daha büyük, ancak dersin tamamından daha küçük olduğu düşünülmektedir. Onlar birbiriyle kesişebilirler ve bir dersin birçok yönlerini ve görevleri etkileyen bir çalışma yöntemi olabilir. Her öğrenme aktivitesi bir eğitim bağlamında gerçekleştirilebilen bir zorlu faaliyeti açıklamalıdır. Onlar tasarım sürecinden çok sonra başkaları tarafından ve sizin tarafınızdan kullanılabilecek şekilde oluşturulmalıdır. Öğrenme Senaryosu Öğrenme Aktiviteleri Öğrenme Hikayesi Yenilikçi Ders Planı

21 ÖĞRENME AKTİVİTELERİ TASARIMI
Her öğrenme aktivitesi için, tanımlayıcı bir başlık, bir açıklayıcı görüntü ve aktivitenin vurgulamalarını sunan 2-3 cümle uzunluğunda özete yer verin. Açık ve anlaşılır bir metinle öğrenme aktivitelerini yazın böylece onlar, yazmış olabileceğiniz diğer öğrenme aktiviteleri olmaksızın bağımsız olarak kullanılabilir. Öğrenme aktivitenizin paylaşımını daha fazla desteklemek için, aktiviteyi mümkün olduğunca (konu, sınıf, ders vb. indirgemeyin) genel olarak yazmaya çalışın. Öğrenme Senaryosu Öğrenme Aktiviteleri Öğrenme Hikayesi Yenilikçi Ders Planı

22 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Eğitici Eğitimi Çubuk 15-18 Haziran 2015
Öğrenme Aktiviteleri Neler Olabilir? Hayal et-Bir tasarım özetini tanıtma, anlama ve sorgulama Araştır (Karşılaştırma/Gözlem) – Tasarım özeti ile ilgili olarak bilgi toplama Gözlem yap (Karşılaştırma/Gözlem) – Tasarım özeti ile ilgili olarak bilgi toplama Haritala – Toplanan bilgiler arasındaki ilişkileri anlamak için zihin haritası oluşturma Verileri analiz et Sına karşılaştır Dene kontrol et

23 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Eğitici Eğitimi Çubuk 15-18 Haziran 2015
İşbirliği yap– Diğer okulların öğrencileri ile konu odaklı işbirlikleri oluşturma Önlem al Uygula -Bir tasarım oluşturma Örneklerle açıkla Yansıt (Sözlü ve yazılı anlat) Göster -Tasarımları bir hedef kitleye sunma ve yayınlama Uzmana sor -Tasarımın gelecekteki kullanıcılarını temsil edebilir insanlarla atölye çalışmaları yapma Geri bildirimleri değerlendir

24 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Eğitici Eğitimi Çubuk 15-18 Haziran 2015
Hataları yeniliğe dönüştür 1.Hatalarını not al ve gözden geçir İyi hatalar Önlenebilecek hatalar Elimizde olmayan nedenlerle, bizim dışımızda gerçekleşen hatalar (Hata yapma korkusunu aşma, kendine karşı dürüst davranma becerisi)

25 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Eğitici Eğitimi Çubuk 15-18 Haziran 2015
Yeniden yap-Oluşturduğunuz tasarımı geliştirin Yansıt-Görsel-işitsel yansıtmalar ve geribildirim kaydetme Paylaş

26 ÖĞRENME AKTİVİTELERİ TASARIMI - ŞABLON
YARARLI KAYNAKLAR İÇİN FİKİRLER – bir aktivite için yararlı bulduğunuz dijital araçlar da dahil yararlı kaynakları listeleyin. Kullanmak üzere planlamadığınız, ama diğer öğretmenlerin denemek isteyebileceklerini bildiğiniz yararlı kaynakları da listeleyebilirsiniz. Kaynakların aktivitede nasıl kullanılabileceği anlamında, listelenen kaynakların sunduğu olanaklarından bahsedin. Bazen kaynaklar bir aktiviteyi gerçekleştirmek ya da gerçekleştirmemeye karar verme kriterleri olabilir. Tedarik edilip listelenenleri değişen farklı kategorilerde, gerekli olandan önemli olana, elde olması güzel olana kadar gruplayabilirsiniz. ÖĞRETMEN MOTİVASYONU – bu bölümde eğitimcilerin öğrenme aktivitesini gerçekleştirmeleri için motivasyonel yönler yazın. Motivasyonları genişletme esnasında, eğitimcilerin neden aktiviteyi gerçekleştirmek istediklerini kendinize sorun. Aktiviteyi gerçekleştirmenin bireysel öğrencilere, bütün sınıfa ve okula ilişkin faydalarına yer verin. Aktivitenin sürekli eğitimci mesleki gelişimi için uygunluğundan bahsedin. ÖĞRENCİ MOTİVASYONU – bu bölümünde, aktivitenin öğrencilerin gelişimine uygunluğunu vurgulayan öğrenci motivasyonlarını listeleyin. Öğrencilerin neden bu aktiviteyi gerçekleştirebileceğini kendinize sorun. Ayrıca diğer eğitimcilerin öğrencileri aktiviteye katılmaya ikna etmeleri için yararlı olabilecek başka noktalara da yer verin.

27 ÖĞRENME AKTİVİTELERİ TASARIMI -ŞABLON
HAZIRLAYIN – Burada aktivite için hazırlık adımları yazın. Öğretmenin rolünü dikkatle düşünün. Aktivite, öğrencilerin öğrenme ihtiyaçları için nasıl esnek kalabilir? Ayrıca eğitimcilerin konu hakkında, daha fazla bilgi ve daha fazla kaynak ve muhtemelen ilerletilmiş ipuçları bulabileceği yerler için ipuçlarına yer verin. ESİN VERİN – Sınıfta aktiviteyi sunacağınız yol hakkında yazın. Özellikle, öğrencilere nasıl ilham verebileceğinize ve motivasyonlarını nasıl artırabileceğinize odaklanın. Ayrıca aktivitenin doğru anlaşılmasını sağlayacak ipuçlarına yer verin. Örneğin, ortak zorlukları ve bunların nasıl aşılabileceğini tanımlayınız. Hangi ipuçlarının ilerletilmiş olduğu düşünülebileceğinden bahsedin. KOÇLUK EDİN – aktivitenin nasıl devam edebileceğini yaz. Bu öğrencilerin ne yapabileceğini ve nasıl koçluk yapabileceğinizi, soru sorabileceğinizi ve öğrencilere destek olabileceğinizi içerir. Aktivite adımları veya görevlerini açıkça listeleyin ve uygulanabilir yerlerde alternatiflere yer verin. Aktivitenin ne kadar zaman alabileceğinden ve aktivitenin nerede gerçekleşebileceğinden bahsedin, örneğin sınıf zamanı sırasında veya sonrasında. Yine, uygulanabiliyorsa alternatif ve ilerletilmiş ipuçları önerin. DEĞERLENDİRİN – Öğrencilerin öğrenme başarılarını nasıl değerlendirebileceğinizi belgeleyin. Sizce öğrencilerin gelişimini anlamanın iyi bir yolu ne olabilir? Geleneksel sınavlardan ziyade yerine bireyselleştirilmiş değerlendirme yaklaşımları düşünmeye çalışın.

28 ÖĞRENME AKTİVİTELERİNİN ÖYKÜSELLEŞTİRİLMESİ
Öğrenme aktivitelerinin bir arada kullanımının anlatılması ve aktivitelerin öyküselleştirilmesi ile «Öğrenme Hikayesi» hazırlanır. Öğrenme aktivitelerinin sınıflarda nasıl birlikte uygulanacağının öyküselleştirilerek anlatılması ile oluşturulurlar. Bir ders saati veya bir konu, kazanım vb. ile sınırlanmaz. Aktiviteler nasıl ki genel olarak tasarlanmışsa Öğrenme Hikayesi de aktivitelerin bir arada uygulanacağı süreci öyküsel olarak anlatır. Öğrenme aktiviteleri, Öğrenme Hikayesi ile detaylandırılmış olur. Ancak bu detaylandırmanın ders saatine, konuya, üniteye, vb. indirgenmemeye çalışılması gerekmektedir.

29 DERS PLANI OLUŞTURMA Öğrenme Hikayelerinin, müfredatlarda yer alan kazanım/kazanımlara yönelik belli ders saatleri süresince nasıl uygulanacağının anlatımıdır. Senaryo oluşturma ile başlayan süreç ders planı oluşturma ile noktalanır. Senaryodan başlayarak çizilen vizyon, ders planı noktasında özelleştirilmiş ve detaylandırılmış olur. Bir veya birden fazla kazanıma öğrencilerin, öğrenme hikayelerinin uygulanması ile nasıl ulaştırılacağının ve değerlendirileceğinin haritasıdır diyebiliriz.

30 ÖĞRENME SENARYOSU ÖRNEĞİ VER ÖĞRENME HİKAYESİ ÖĞRENİ VER DERS PLANI VER

31 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Eğitici Eğitimi Çubuk 15-18 Haziran 2015
Web 2.0 araçları seçiminde Öğrenciye uygunluğu Kullanım hızı Kullanım kolaylığı Meb erişim izni O anda ihtiyaç duyulan sorunu gideriyor mu? Ücretsiz mi?

32 WEB 2 ARAÇLARINI TANIT


"Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Eğitici Eğitimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları