Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FERGÂNİ  Ebu el-Abbas Ahmed bin Muhammed bin Kesir el-Ferganidir.  Batı dünyasında Alfraganus adı ile bilinir.  Fegana’da bulunan ünlü bir Türk ailesine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FERGÂNİ  Ebu el-Abbas Ahmed bin Muhammed bin Kesir el-Ferganidir.  Batı dünyasında Alfraganus adı ile bilinir.  Fegana’da bulunan ünlü bir Türk ailesine."— Sunum transkripti:

1 FERGÂNİ  Ebu el-Abbas Ahmed bin Muhammed bin Kesir el-Ferganidir.  Batı dünyasında Alfraganus adı ile bilinir.  Fegana’da bulunan ünlü bir Türk ailesine mensuptur.  Fergani'nin 9.yüzyıl başlarında dünyaya geldi ğ i, 861 yılında hayatta oldu ğ u ve bundan kısa bir süre sora vefat etti ğ i kabul edilmektedir.

2  İ lim tahsilini zamanın kültür merkezi olan Fergana’da yaptı.  Sonra o devirde İ slam aleminin devlet ve ilim merkezi olan Ba ğ dat’a gitti.  Fergânî astronomi,matematik,co ğ rafya ve mekanik alanlarında çalışmalar yapmıştır.  İ lmi çalışmalarında deneye dayanan inceleme ve araştırmalar yaptı.  Gök cisimlerinin Batlamyus ve izindekilerin iddia etti ğ i gibi akıl dışı ve ruhi cisimler oldu ğ unu kabul etmedi.

3  Gök cisimlerinin akli, katı, homosentetik ve eksantrik daireler şeklinde hareketlere sahip olduklarını ispatladı.  Alemin ve gezegenlerin hacim ve büyüklükleri ile birbirlerine uzaklıklarını inceledi.  Fergânî güneşin yarıçapının 3250 Arap mili oldu ğ unu söyledi. Bu 6.410.000 m ve 3990 ingiliz miline eşittir.  Fergânî güneşinde kendine göre hareketi oldu ğ unu ilk keşfeden alimdir. Güneşinde bir yörüngesi oldu ğ unu ve batıdan do ğ uya do ğ ru döndü ğ ünü ilk defa Fergânî keşfetti.

4  Kırk sene devam eden astronomi incelemelerinde enlemler arasındaki mesafeyi hesapladı.  Güneş tutulmasını önceden tespit eden bir usül buldu.  Çizimini kendi hazırladı ğ ı ve yapımına nezaret etti ğ i Nil Nehri sularının hızını ve seviyesini ölçen Mikyas-ül- Cedid adlı bir alet ile yaptı.

5

6  Fergani’nin astronomi ile ilgili eserlerinden altısı günümüze kadar ulaşabilmiştir. Bu eserlerin en önemlisi Cevamiu ilm-in Nücum vel-Hareket­-is- Semaviyye’dir.  Di ğ er eserleri ise;  1) Usulü ilm-in-Nücum: Yıldızlarla ilgili bir eserdir. 2) EI-Medhal ila ilm-i Hey’et-il-Ef­lak, 3) Kitab-ül-Füsul-is-Selasin, 4) Astronominin Unsurları, 5) El-Kamil fil-Usturlab, 6) Fi San’at-il-Usturlab’dır.

7 KAYNAKÇA  VURAL C.(2013). Işık Do ğ u’dan Yükselir. Birinci Baskı. Panama Yayıncılık.  Topdemir H.& Unat Y. (2011). Bilim Tarihi. Üçüncü Baskı. Pegem Akademi Yayıncılık.  www.tr.wikipedia.org www.tr.wikipedia.org  www.sezgiler.com www.sezgiler.com  www.turkislamtarihi www.turkislamtarihi  www.biltek.tubitak.gov.tr


"FERGÂNİ  Ebu el-Abbas Ahmed bin Muhammed bin Kesir el-Ferganidir.  Batı dünyasında Alfraganus adı ile bilinir.  Fegana’da bulunan ünlü bir Türk ailesine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları