Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜNYANIN Ş EKL İ ve HAREKETLER İ Özden ÖZDEMİR-Zeynal SIRMA Aygül F. ZEYREK-Nail KARAKOYUN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜNYANIN Ş EKL İ ve HAREKETLER İ Özden ÖZDEMİR-Zeynal SIRMA Aygül F. ZEYREK-Nail KARAKOYUN."— Sunum transkripti:

1 DÜNYANIN Ş EKL İ ve HAREKETLER İ Özden ÖZDEMİR-Zeynal SIRMA Aygül F. ZEYREK-Nail KARAKOYUN

2 DÜNYA Dünyanın şekli ekvatordan şişkin, kutuplardan basıktır. Bu özel şekle Geoid denir. Bu şeklin oluşmasının sebebi, Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşüdür. Dünyanın şekli ekvatordan şişkin, kutuplardan basıktır. Bu özel şekle Geoid denir. Bu şeklin oluşmasının sebebi, Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşüdür. Kutuplar yarıçapı – 6357 km. Ekvator yarıçapı – 6378 km. (fark 21 km)

3 GEO İ D DÜNYA 6378 km 6357 km

4 Dünyanin Ş ekl İ n İ n Sonuçlar ı :  Güneş ışınlarının düşme açısı Ekvatordan Kutuplara doğru daralır.  Güneş ışınlarının düşme açısına göre Sıcaklık İklim Kuşakları oluşur.  Dünyanın dönüş hızı (çizgisel hız) kutuplara doğru azalır.  Güneş ışınlarının atmosferde tutulma oranı Ekvatordan Kutuplara doğru artar.

5 GÜNEŞ IŞINLARI

6 SICAKLIK İ KL İ M KU Ş AKLARI

7 Ç İ ZG İ SEL HIZ EKVATORDA EN FAZLA

8 GÜNE Ş I Ş INLARININ ATMOSFERDE ALDI Ğ I YOL (TUTULMA)

9 Kuzey Kutbu Ekvator Atmosfer Güney Kutbu Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol kutuplarda (c), ekvatordan (a) daha uzun olduğundan, atmosfer tarafından daha fazla emilir ve geri gönderilir. a b c

10  Kutuplardaki yer çekimi Ekvatordan daha fazladır.  Ekvator çemberi, bütün meridyen ve paralellerden daha büyüktür.  İki meridyen arasındaki uzaklık Kutuplara gidildikçe azalır (111km’den 0 km’ye)  Termik basınç kuşakları oluşur.(0-90)  Paralellerin uzunluğu Kutuplara doğru azalır.

11 MER İ DYENLER ARASI MESAFE KUTUPLARA DO Ğ RU DARALIR

12 BASINÇLAR

13 Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın şeklinin sonuçlarından değildir? A. Çizgisel hızın Kutuplara doğru azalması B. Yerçekiminin Kutuplara doğru artması C. Termik Basınç alanlarının oluşması D. Güneş ışınlarının geliş açısının Kutuplara doğru daralması E. Güneş ışınlarının geliş açısının gün içerisinde değişmesi

14 Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın şeklinin sonuçlarından değildir? A. Çizgisel hızın Kutuplara doğru azalması B. Yerçekiminin Kutuplara doğru artması C. Termik Basınç alanlarının oluşması D. Güneş ışınlarının geliş açısının Kutuplara doğru daralması E. Güneş ışınlarının geliş açısının gün içerisinde değişmesi

15 DÜNYANIN HAREKETLER İ GÜNLÜK HAREKET (EKSEN HAREKETİ- KENDİ ETRAFINDAKİ HAREKET) YILLIK HAREKET (YÖRÜNGE HAREKETİ- GÜNEŞ ETRAFINDA)

16 Dünyan ı n Hareketleri 1. Dünyanın Günlük Hareketi (Eksen hareketi) (Eksen hareketi)  Gece-Gündüz oluşur ve birbirini izler,  Günlük sıcaklık farkları meydana gelir, bunun sonucunda meltem rüzgarları ve mekanik (fiziksel) çözülme meydana gelir.  Gün içerisinde güneş ışınlarının geliş açısı değişir.

17 DÜNYANIN GÜNLÜK HAREKET İ BATIDAN DO Ğ UYA DO Ğ RUDUR

18

19

20 ÇÖL (F İ Z İ KSEL-MEKAN İ K ÇÖZÜLME İ LE OLU Ş UR)

21  Sürekli rüzgarlar (Alize, Batı, Kutup) ile okyanus akıntılarının yönlerinde sapmalar oluşur.  Yerel saat farkları oluşur.  Cisimlerin gölge boyları günün saatine göre değişir.  Her iki yarım kürede 30º ve 60º enlemlerinde Dinamik basınç alanları oluşur.

22 SAPMA

23 YEREL SAAT

24 BOYLAM (MER İ DYEN) BATIDA YEREL SAAT GERİ DOĞUDA YEREL SAAT İLERİ

25 GÖLGE BOYU SIFIR (GÜNEŞ DİK AÇI İLE GELİYOR)

26 Ö Ğ LEDEN SONRA (GÖLGE BOYU UZADI)

27 Aşağıdakilerden hangisi günlük hareketin bir sonucu değildir? A. Mekanik çözülme B. Meltem rüzgarları C. Yerel saat farkları D. Mevsimler E. Dinamik basınçlar

28 Aşağıdakilerden hangisi günlük hareketin bir sonucu değildir? A. Mekanik çözülme B. Meltem rüzgarları C. Yerel saat farkları D. Mevsimler E. Dinamik basınçlar

29 II. DünyanIn YIllIk Hareket İ (Yörünge Hareketi) Dünya, güneş etrafında bir turunu 365 gün 6 saatte tamamlar. Bu yörünge Elips şeklinde olduğu için, Dünya Güneşe yaklaşır ve uzaklaşır. Güneşe en yakın olduğu gün 3 Ocak (Günberi), en uzak olduğu gün 4 Temmuz (Günöte). Dünya, güneş etrafında bir turunu 365 gün 6 saatte tamamlar. Bu yörünge Elips şeklinde olduğu için, Dünya Güneşe yaklaşır ve uzaklaşır. Güneşe en yakın olduğu gün 3 Ocak (Günberi), en uzak olduğu gün 4 Temmuz (Günöte).

30 YILLIK HAREKET

31 EKİNOKS TARİHLERİ EKLİPTİK (YÖRÜNGE DÜZLEMİ)

32 Dünyanin El İ pso İ d Yörünges İ n İ n Sonuçlari: **Mevsim süreleri değişir, sebebi dünyanın yörüngedeki dönüş hızıdır. Bu hız 3 Ocakta en fazla, 4 Temmuzda en azdır. (Yaz mevsimi KYK’de 94, GYK’de 89 gündür). **Kuzey Yarım Kürede Sonbahar Ekinoks’u 2 gün gecikmeyle yaşanır (23 Eylül). **Şubat ayı 28 gün çeker.

33 Eksen E Ğİ kl İĞİ Ekvator ile yörünge düzlemi (Ekliptik) arasında 23º27' lık açının bulunması yer ekseni ile yörünge düzlemi arasında 66º33' lık açı olmasına yol açar. Bunun sonucunda Güneş ışınlarının düşme açıları yıl içinde değişir. Ekvator ile yörünge düzlemi (Ekliptik) arasında 23º27' lık açının bulunması yer ekseni ile yörünge düzlemi arasında 66º33' lık açı olmasına yol açar. Bunun sonucunda Güneş ışınlarının düşme açıları yıl içinde değişir.

34 EKSEN EĞİKLİĞİ

35 GÜNEŞ IŞINLARINI N GELİŞ AÇISI (ANKARA)

36 Eksen Eğ. ve Yıllık Har.Sonuçları:  Gece-Gündüz süreleri değişir.  ****** Mevsimler oluşur.  Aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır.  Bir noktaya güneş ışınlarının gelme açıları yıl içinde farklılaşır.

37 21 HAZ İ RAN ve 21 ARALIK

38 21 ARALIK TAR İ H İ GYK YAZ KYK KIŞ

39 23 EYLÜL TARİHİ

40  Aydınlanma çemberi yıl içinde değişir.  Dönenceler ve Kutup daireleri oluşur.  Matematik iklim kuşakları oluşur. (Tropik, orta, kutup).  Güneşin yıl içinde doğuş ve batış saatleri değişir.

41 MATEMATİK İKLİM KUŞAKLARI

42 Normal şartlarda yeryüzündeki sıcaklık, Ekvator’dan kutuplara doğru giderek azalır. Normal şartlarda yeryüzündeki sıcaklık, Ekvator’dan kutuplara doğru giderek azalır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? A. Yerin şeklinin B. Yerin hareketlerinin C. Hava hareketlerinin D. Deniz etkisinin E. Yükseltinin

43 Normal şartlarda yeryüzündeki sıcaklık, Ekvator’dan kutuplara doğru giderek azalır. Normal şartlarda yeryüzündeki sıcaklık, Ekvator’dan kutuplara doğru giderek azalır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? A. Yerin şeklinin B. Yerin hareketlerinin C. Hava hareketlerinin D. Deniz etkisinin E. Yükseltinin

44 Aşağıdakilerden hangisi Eksen eğikliğinin sonucudur? Aşağıdakilerden hangisi Eksen eğikliğinin sonucudur? A. Güneş ışınlarının geliş açısının gün içerisinde değişmesi içerisinde değişmesi B. Güneş ışınlarının geliş açısının kutuplara doğru değişmesi kutuplara doğru değişmesi C. Güneş ışınlarının geliş açısının yıl içerisinde değişmesi içerisinde değişmesi D. Gece-gündüzün oluşması E. Gece-gündüzün birbirini takip etmesi

45 Aşağıdakilerden hangisi Eksen eğikliğinin sonucudur? Aşağıdakilerden hangisi Eksen eğikliğinin sonucudur? A. Güneş ışınlarının geliş açısının gün içerisinde değişmesi içerisinde değişmesi B. Güneş ışınlarının geliş açısının kutuplara doğru değişmesi kutuplara doğru değişmesi C. Güneş ışınlarının geliş açısının yıl içerisinde değişmesi içerisinde değişmesi D. Gece-gündüzün oluşması E. Gece-gündüzün birbirini takip etmesi


"DÜNYANIN Ş EKL İ ve HAREKETLER İ Özden ÖZDEMİR-Zeynal SIRMA Aygül F. ZEYREK-Nail KARAKOYUN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları