Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yaşadığı çağa damgasını vurup " Biruni Asrı" denmesine sebep olan zekâ harikası bilgin 973 yılında Harizm'in merkezi Kâs'ta doğdu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yaşadığı çağa damgasını vurup " Biruni Asrı" denmesine sebep olan zekâ harikası bilgin 973 yılında Harizm'in merkezi Kâs'ta doğdu."— Sunum transkripti:

1

2 Yaşadığı çağa damgasını vurup " Biruni Asrı" denmesine sebep olan zekâ harikası bilgin 973 yılında Harizm'in merkezi Kâs'ta doğdu.

3  Biruni hastalıkları tedavi konusunda değerli bir uzmandı.  10. ve 11. yüz yıllarda İslam dünyasında yetişmiş büyük fen bilginidir.  Eserlerindeki yüksek fen bilgileri kendisinden 8 asır sonra gelen fen alimlerini dahi hayrette bırakmış, bugünkü fennin kurucularının rehberi olmuştur.  Aslen T ü rkt ü r. İsmi Muhammed bin Ahmed el-Biruni el Harezmi'dir.

4  Arap ç a ‚ Fars ç a ‚ İbranice ‚ Rumca, S ü ryanice ‚ Yunanca ‚ Sanskrit ç e dillerini biliyordu.. Saydığımız bu bilim dallarında 200’e yakın kitap yazdı  Matematik ‚ Astronomi ‚ Geometri ‚ Fizik ‚ Kimya ‚ Tıp ‚ Eczacılık ‚ Tarih ‚ Coğrafya ‚ Filoloji ‚ Etnoloji ‚ Jeoloji gibi 30 kadar ilim dalında ç alışmalar yaptı ‚ eserler verdi

5  Yerçekim kanunu her ne kadar Newton tarafından bulunsa da; Newton’dan yüzyıllar önce BİRUN’İ yerçekiminin olduğunu eserlerinde yazmıştır  Dünya çapının tayinini de ilk defa Biruni yapmıştır. Makale fi İstihracı Kutr-il-Ard bi Rasadı İnhitat-il- Ufuk adlı risalesinde yer yarıçapının hesabını açıklar ve dünyanın yuvarlak oluşunda en ufak tereddüde yer vermez  Eksen eğikliğini hesaplamış ve günümüz hesaplarına çok yakın değerler bulmuştur.

6 Sene Ekliptiğin Meyli Batlamyus?23°50' El-Me'mun Astronomları 83223°33'39'' Sabit bin Kurre87523°33'30'' El-Bettani88023°27' El-Biruni99523°27' Techo Brahe179023°30' Bradley175023°28,3' Modern Ölçümler195023°26,7'

7 Madde Biruni'ye göreBugünkü değer Altın19.26 Cıva13.7413.59 Kurşun11.4011.35 Bakır8.928.85 Pirinç8.678.40 Demir7.827.79 Kalay7.227.29 Biruni bazı maddelerin yoğunluk değerlerini de aşağıdaki gibi bulmuştur

8 BBiruni, yalnız coğrafyaya ait olmak üzere, müstakil eserler de yazmıştır.  Çapı 6,8 m kadar büyük bir yarım küre yaparak, coğrafi mevkilerin enlem ve boylamlarını kendi incelemeleri ile tesbit ederek, üzerine kaydetmiştir.  Işık hızının varlığını ve bunun sesten kat kat fazla olduğunu belirtmiştir.  Dünyadaki bütün ilim tarihçilerinin tasdik ettiği gibi o, en has manası ile dahi bir alimdir. Dünyada gelmiş geçmiş on dehadan biridir.

9 ÜNLÜ MATEMATİKÇİ BİRUNİ Bîrûnî'nin matematikçi yönü, en çok bilinen yönüdür oYoYaşadığı yüzyılın en büyük matematikçisi idi. o Bîrûnî,Trigonometrik fonksiyonlarda yarıçapın bir birim olarak kabul edilmesini öneren ilk kişidir. oSoSinüs ve kosinüs gibi fonksiyonlara sekant, kosekant ve kotanjant fonksiyonlarını ilave etmiştir. o. Bîrûnî’nin bu yönü Batı Dünyası tarafından ancak iki asır sonra keşfedilip kullanılabilmiştir.

10 Bîrûnî’nin yeryüzünde yükseltisi bilinen bir noktadan ufuk alçalması açısının ölçülmesi yoluyla merdiven yayı uzunluğunu hesaplaması da geometri açısından önemli bir çalışmasıdır. Merdiven yayı uzunluğunun ilk kez Bîrûnî tarafından bu yöntemle bulunması yaygın bir kanıdır. Ancak B î r û n î bu y ö ntemi başka bir bilginden aldığını belirtmiştir

11 BAŞLICA ESERLERİ 1.EIAsâr'il Bâkiye an'il Kurûni'I Hâliye: (Boş geçen asırlardan kalan eserler.) 3. Kitabü'I Cemâhirfî Ma'rifeti Cevâhir: Cevherlerin bilinmesine dair kitap. 4. Kitabü't Tefhimfî Evâili Sıbaâti't Tencim: Yıldızlar İlmine Giriş. 5.Kitâbü's Saydelefî Tıp: Eczacılık Kitabı 2. EI Kanûn'ül Mes'ûdî; En büyük eseridir. Astronomiden coğrafyaya kadar birçok konuda yenilik, keşif ve buluşları içine alır.

12 BİRUNİ’NİN UNUTULMAZ ESERLERİNDEN KARELER

13

14

15


"Yaşadığı çağa damgasını vurup " Biruni Asrı" denmesine sebep olan zekâ harikası bilgin 973 yılında Harizm'in merkezi Kâs'ta doğdu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları