Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİMYANIN TARİHİ. SİMYADAN KİMYAYA Simya nedir Hint, Çin ve Grek metinlerde simya “sanat” ya da “faydalı de ğ işim” örne ğ in, dönüşüm olarak tanımlanır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİMYANIN TARİHİ. SİMYADAN KİMYAYA Simya nedir Hint, Çin ve Grek metinlerde simya “sanat” ya da “faydalı de ğ işim” örne ğ in, dönüşüm olarak tanımlanır."— Sunum transkripti:

1 KİMYANIN TARİHİ

2 SİMYADAN KİMYAYA

3 Simya nedir Hint, Çin ve Grek metinlerde simya “sanat” ya da “faydalı de ğ işim” örne ğ in, dönüşüm olarak tanımlanır. Simya Orta ça ğ da Avrupa’ya Araplardan geçmiştir. Batıda alşimi (veya arschemia) olarak anılır. Simyacıların çalışmaları kimyacılara ve kimyanın gelişmesine oldukça önemli katkıda bulunmuştur.

4 SIMYA, KIMYANIN BILIM ÖNCESI BIR ŞEKLI OLUP BASIT METALLERIN SOY METALLERE (ALTINA) DÖNÜŞTÜRÜLMESI VE ÖLÜMSÜZLÜK IKSIRI ELDESI UĞRAŞILARININ GENEL ADIDIR.

5

6 Simya:  insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla deneme sınama yoluyla yapıldığından  Teorik bir bilgi birikimi olmadığından Bir bilim dalı değildir

7 Simya, bir bilim dalı değildir. Çünkü; 1. Sadece deneme-yanılma yolu ile çalışırlar. 2. Çalışmalar teorik bir temele dayanmaz. 3. Sistematik bilgiler içermez. 4. Bilgi birikimi oluşmamıştır. 5. Ölçmeye dayalı değildir.

8 SİMYADAN KİMYAYA GEÇENLER Sülfürik asit (zaç yağı), Nitrik asit (kezzap), Hidroklorik asit (tuz ruhu Sülfürik asit (zaç yağı), Nitrik asit (kezzap), Hidroklorik asit (tuz ruhu )

9 Eski Çağlarda Keşfedilen Maddeler Eski çağlarda insanlar, sınama yanılma yolu ile doğada bulunan bir kısım maddelerin faydalarını keşfetmişlerdir. - Göz taşı (CuSO 4 ) - Şap (KAl(SO 4 ) 2.12H 2 O) - Kükürt (S) - Kıbrıs Taşı (FeSO 4 ) - Malahit

10 ESKİ ÇAĞLARDA KEŞFEDİLEN MADDELER

11

12 SİMYA NIN MOTİFLERİNİ TAŞIYAN BİLİM DALLARI FelsefeFizikEkonomiBiyolojiDinAstrolojiTıpKimyaMetalurji

13 Simyadan kimyaya geçen teknikler Damıtma Süzme Kristallendirme Pıhtılaştırma Buharlaştırma Özütleme Mayalama

14 Simyadan günümüze aktarılan bulgular Barut Madenlerin işlenmesi Metaller üzerinde çalışmalar Mürekkep Kozmetik Boya üretimi Derinin boyatılması Seramik, cam Esans üretimi Kağıt Cam

15 Simyacıların eski dönemlerde kullandığı bazı yöntemler ve aletler YöntemAlet Damıtma İ mbik Süblimleşme Saklama kabı KavurmaFırın Mayalanma Katılaşma Kristallenme

16

17 Element Kavramının Tarihsel Gelişimi ARİSTO Aristo’ya göre 4 temel element ve 4 temel özellik

18 S İ MYA K İ MYA Simyada 4 element kimyada 118 element

19 SİMYANIN DÖNEMLERİ Batıl düşünceler de ğ ersiz madenleri altına dönüştürme Tedavi amaçlı ilaçların yapımı Yanma süreci araştırılmış Deneysel bilim

20

21 ÖNEMLİ SİMYACILAR Cabir bin Hayyan Modern kimyanın kurucusu meşhur İslam alimi. İsmi Câbir bin Hayyân Abdullah el- Ezdi olup, künyesi Ebu Abdullah 'tır. Horasanlı, Tuslu, Harranlı ve Kufeli olduğu söylenen Câbir'in ailesi hakkında çok az bilgi vardır. İslam aleminde Sufi, Avrupa 'da Al-Geber ismiyle şöhret oldu. Aslen Türk olan Câbir bin Hayyân, Abbâsi Halifesi Harun Reşid ' in sarayında yaşadı.

22 Bütün İslam alimleri gibi fen ilmini İslami ilimlerle beraber okudu. Tıp, astronomi, fizik, kimya ve zamanın diğer ilimlerinde yetişti. O zaman meşhur olan simya (büyücülerin olması mümkün olmayan şeyleri yapıyorlar gibi göstermeleri) ilminin bir fen ilmi olmadığını ispat edip, ondan ayrı olarak tecrübeye, analize ve matematiğe dayalı kimya ilmini kurdu. Böylelikle bugünkü modern kimyanın temellerini atmış oldu.("kimya" Arapça 'dır).

23 Deney yöntemini ilk defa kullanmış Destilasyonu tanımlamış HCl, HNO3 eldesi Zehir ve zehirli maddelerin yapılarını inceledi. Bu konuda Kitâb-üs-Sümum adlı eseri yazdı.

24 İbni Sina İ bn Sina bir çok alanda çalışmış önemli bir bilim adamıdırFelsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp ve müzik gibi bilgi ve becerinin muhtelif alanlarında seçkinleşmiş olan, İ bn Sînâ (980-1037) matematik alanında matematiksel terimlerin tanımları ve astronomi alanında ise duyarlı gözlemlerin yapılması konularıyla ilgilenmiştir

25 Astroloji ve simyaya itibar etmemiş, Dönüşüm Kuraminın doğru olup olmadığını yapmış olduğu deneylerle araştırmış ve doğru olmadığı sonucuna ulaşmıştır İbn Sînâ’ya göre, her element sadece kendisine özgü niteliklere sahiptir ve dolayısıyla daha değersiz metallerden altın ve gümüş gibi daha değerli metallerin elde edilmesi mümkün değildir Kitab Ün-Nefs adlı simya kitabını yazmış.

26 Glauber Glauber : Almanya'da doğmuş ve 1655'de Hollanda'ya taşınmıştır. Modern kimyanın ilk bilim adamlarından kabul edilen Glauber'in deneyleri, yeni devrimler için esin kaynağı olmuştur. Hidroklorik asidin üretimini pratikte keşfeden Glauber, 1625'de sodyum sülfatı keşfetmiştir. Madde daha sonraları "Glauber tuzu" olarak literatüre işlenmiştir. Nitrik asitin ilk üretimini de Glauber gerçekleştirmiştir. Bu yöntem, derişik sülfürik asit ile potasyum nitratın beraber ısıtılmasıyla elde edilmiştir


"KİMYANIN TARİHİ. SİMYADAN KİMYAYA Simya nedir Hint, Çin ve Grek metinlerde simya “sanat” ya da “faydalı de ğ işim” örne ğ in, dönüşüm olarak tanımlanır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları