Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nasıl Bir Yönetim İstiyorlar?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nasıl Bir Yönetim İstiyorlar?"— Sunum transkripti:

1 Nasıl Bir Yönetim İstiyorlar?
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Kim Bu Gençler? Nasıl Bir Yönetim İstiyorlar? Sevinç Atabay

2 Millward Brown, Y Kuşağı İnovasyon Araştırması, Deloitte Eğitim Vakfı
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Millward Brown, Y Kuşağı İnovasyon Araştırması, Deloitte Eğitim Vakfı 19 Kasım – 19 Aralık 2012 tarihleri arasında Türkiye hariç 16 ülkede, 28 Mart – 5 Nisan 2013 tarihleri arasında da Türkiye genelinde yapılmıştır. Araştırma, Y Kuşağını yani Ocak 1982 ve sonrası doğumlu, en az yüksek okul mezunu ve tam zamanlı çalışanları içermektedir. 17 ülkeden 5283 katılımcı soru formunu yanıtlamıştır. Bahsi geçen 16 ülke; Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Avusturalya, Brezilya, Güney Afrika ve Rusya’yı kapsamaktadır.

3 Millward Brown, Y Kuşağı İnovasyon Araştırması, Deloitte Eğitim Vakfı
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Y Kuşağı: Bir önceki babyboomer olarak adlandırılan kuşağın çocuklarıdır. Bu gençler, çocukluklarından itibaren bilgisayar, cep telefonu gibi teknolojilere ve sürekli bir erişim imkanına sahipler. Y Kuşağının Özellikleri: Teknolojiyi yakından takip ediyorlar; teknoloji ile büyüyen ve işlerini daha iyi yapabilmek için teknolojiyi sonuna kadar kullanan bir kuşak. Aile odaklılar; daha az çalışıp yüksek gelir elde edebilmeyi, daha esnek çalışma saatlerini, iş/hayat dengesini ve ailelerini işlerinden ön planda tutan bir kuşak. Başarıyı hedefliyorlar; kendilerine daha fazla güvenen, daha hırslı ve daha fazla başarı odaklılar. Takım çalışmasına inanıyorlar; çocukluklarında takım sporları ve grup oyunları içerisinde yer aldıkları için takım çalışmasına değer veriyor ve çevresindekilere katkı sağlayabilecekleri bir yapıyı tercih ediyorlar. İlgi odağı olmayı istiyorlar; geri bildirim almaktan, bulundukları döngünün içinde tutulmaktan, yaptıkları işten dolayı övülmek ve onaylanmaktan mutluluk duyuyorlar. Millward Brown, Y Kuşağı İnovasyon Araştırması, Deloitte Eğitim Vakfı 3

4 Araştırma Konusu Gençlerin Çalışma Durumu, Yaş ve Eğitim Göstergeleri
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Son yıllarda yapılan tüm araştırmalar gençlik üzerine odaklanmıştır. Çünkü asıl hedef bu genç kuşağın hayat biçimleri ve davranış kodlarını çözebilmektir. Bu çalışmalar bazı kavramsal modeller ortaya koymaktadır. Bu yaklaşımların bir ölçüde açıklayıcılıkları bulunmaktadır ancak Türkiye gibi 75 milyonluk bir ülkede 29 yaş altı 37 milyon insan ya da yaş arasında 17 milyon genç olduğu unutulmamalıdır. Araştırma Konusu Gençlerin Çalışma Durumu, Yaş ve Eğitim Göstergeleri Lise Altı Lise Üniversite İstihdam Toplam Çalışıyor 13,9 14,8 9,0 37,7 Çalışmıyor 24,9 30,2 7,2 62,3 18-29 Yaş toplam 38,8 45,0 16,2 100,0 4

5 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Kuşak mı Değişti Gündelik Hayatın Ritmi ve Padigması mı? Yeni çağ, yeni hayat, postmodern hayat, bilgi toplumu adını ne koyarsak koyalım bugünün hayatında düne oranla farklı şeyler var. Bilginin Önemi; bugün en önemli üretim faktörü bilgi oldu. Diğer üretim faktörlerinin ve zamanın yerine geçer oldu. Yeni Üretim ve Yeni Üretim Yapıları; hem insanların bilgiyi çoğaltma ve kullanmadaki hızı, hem de bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler üretimin yapısını değiştirdi. Standart büyük ölçekli üretim ve ürünler yerine daha küçük miktarlarda fakat özel üretim olanaklı hale geldi. Küreselleşme; bilginin milyonlarca odakta üretimi, yaygın ve ortak kullanımı, ülke ve ekonomik yapıları hızla birbirine yakınlaştırdı. Bilgideki devrim özgün üreticilere fırsat sağladı ve ‘’küresel düşün yerel davran’’ felsefesi ‘’yerel düşün küresel davran’’ şekline dönüştü. Yeni Siyasal Düzen ve Yeni Siyaset; yaşanan gelişmeler siyasal örgütlenme düzenini de değiştirmeye başladı. Küreselleşen dünyada kendini farklı kabul eden her etnik grup başka bir siyasal örgütlenme içinde kendini aramaya başladı. Ulus devlet tanımı ve devletin düzeni de bunlardan etkilendi. Sanki yer çekimi yokmuş gibi bilgi ve para inanılmaz bir hızla hareket etmeye başladı. Hayat, iş, üretim, siyaset ‘’zaman ve mekandan bağımsız’’ hale geldi. Toplam kalite kavramı günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olurken ülke hayatında bunun karşılığı ‘’tam demokrasi’’ talebi oldu.

6 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Araştırmanın Söyledikleri:
Ülkenin eğitim seviyesine bakıldığında, TUİK 2012 sonu verilerine göre; üniversite ve üstü eğitimli 18 yaş üstü nüfus %12,2 oranındadır. Nüfusun %11,9’u herhangi bir eğitim almamış, %48,8’i ilkokul ve ortaokul eğitimli ve %26’sı lise eğitimlidir. Şirketlerde, organizasyonlarda yeni nesil; Düzenli öğrenimi teşvik, Çalışanlara kendilerini eğitme ve yeni fikir araştırmalarına adamaları için boş zaman yaratma, Fikir üretimini ve yaratıcılığı teşvik etme ve ödüllendirme istiyor.

7 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Ülke gençliğine ‘’üniversite eğitiminin ne sağladığı’’ sorulduğunda %48’i ‘’işe girebilmek için diploma’’ derken %23’ü ‘’meslek’’ demektedir. Bu oran meslek yüksek okullarında %60, özel okullarda okuyanlarda %56’ya yükselmektedir. Üniversite eğitimli çalışmakta olan gençlerin %55’ine göre üniversite eğitimi işe girmek için gerekli diploma anlamına gelmektedir. Ülke gençliğinin yalnızca %29’u için ‘’başarı’’ kelimesi ‘’kariyeri’’ ifade etmekte, %40’ı için ‘’mutluluk ve huzur’’ anlamına gelmektedir. Üniversite eğitimli gençlerin %35’i için başarı ‘’kariyer’’ , %45’i için ise ‘’mutluluk ve huzur’’ demektir.

8 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Genç Nesiller Şirketlerini Nasıl Değerlendiriyor?
Türk Y Kuşağının % 20’si çalıştığı şirkette topluma faydalı bir şey yapıldığını düşünmüyor, Genel olarak toplumdan ziyade kendi hedeflerine odaklı şirkette çalıştıklarını düşünenlerin oranı %42, Finansal kısıtlar, zayıf liderlik anlayışı, zayıf yönetim, vizyon eksikliği ve bürokrasi inovasyonun önündeki en büyük engeller. Türk Y Kuşağı kendilerini inovatif olarak (%63) tanımlasalar da, çalıştıkları şirketleri inovatif olarak görmüyorlar(%43).

9 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Küresel Sonuçlar Türkiye Sonuçları
Küresel Sonuçlar Türkiye Sonuçları 1 Y Kuşağı toplum üzerinde önemli pozitif etki yaratan inovasyonları iş dünyasının geliştirdiğini düşünmektedir. 2 İnovasyondan en çok sorumlu tutulan 3 sektör olarak TMT (teknoloji, medya, telekominikasyon), Tüketim ve Üretim göze çarpmaktadır. TMT (Teknoloji, Medya, Telekominikasyon), Tüketim ve Üretim inovasyondan en çok sorumlu tutulan 3 sektör olarak göze çarpmaktadır. 3 İnovasyona en çok ihtiyacı olan sektörler Eğitim (%27), Enerji (%18), ve Kamu (%17) olarak belirtilmiştir. İnovasyona en çok ihtiyacı olan sektörler Tüketim (%27), Enerji – Doğal Kaynaklar (%18), ve TMT (%17) olarak belirtilmiştir. 4 Bir organizasyonun inovatif olarak düşünülmesi için gerekli üç ana etmen: Unvandan bağımsız olarak fikir yaratımını ve paylaşımını destekleyen liderlik (%42), geleceğe dair açık bir vizyon (%41) ve iç süreçlerinin sürekli ilerlemesi veya gelişmesini taahhüt etmesi (%40) olarak gözükmektedir. Bir organizasyonun inovatif olarak düşünülmesi için gerekli üç ana etmen: Düzenli öğrenimi teşvik etme (%49); çalışanlara kendilerini eğitme, ilgi alanlarına ve yeni fikir araştırmalarına adamaları içinboş zaman yaratma (%42); fikir üretimini ve yaratıcılığı teşvik etme ve ödüllendirme (%42) olarak gözükmektedir. 5 Y kuşağının %62’si kendilerini yenilikçi olarak görmektedir. Y kuşağının %63’ü kendilerini yenilikçi olarak görmektedir. 6 Yaratıcılık (%62) geleceğin inovatif bireylerinin en karakteristik özelliği olarak kabul edilmektedir, bunu akademik kabiliyet, teknik beceri ve kurulu düzene meydan okuyabilmek takip etmektedir. Girişimci olmak/iş imkanları yaratmak (%67) ve yaratıcılık (%62) geleceğin inovatif bireylerinin en karakteristik özellikleri olarak kabul edilmektedir. Bunu akademik/entelektüel yetenek (%55) takip etmektedir.

10 Geleceğin İnovatif Bireylerinin Sahip Olması Gereken Nitelikler
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Geleceğin İnovatif Bireylerinin Sahip Olması Gereken Nitelikler Diğer 16 Ülke Skoru (%) Türkiye Skoru Yaratıcılık / Tasarım 62 66 Akademik / Entelektüel Yetenek 55 Kurulu Düzene Meydan Okuyabilmek 54 35 Teknik Yetenek / Bilişim Bilgisi, Teknoloji vb. Girişimci Olmak / İş İmkanları Yaratmak 43 67 Spesifik Alanlarda Bilgi sahibi Olmak (Örn: Oyun Teorisi, NLP vb.) 25 27 Yaratıcılık, inovatif bir bireyin en önemli özelliği olarak görülmektedir. Türkiye için yaratıcılığın yanı sıra girişimci olmak da inovatif bir bireyin taşıması gereken özelliklerden biri olarak öne çıkmaktadır.

11 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Yeni Nesil Şirketlerin Yeni Nesil Çalışanlardan Bekledikleri Özellikler Gelecek Odaklı Olmak Yaratıcılık İletişim becerileri Entelektüel Kapasite Kararlılık Heves / İsteklilik Girişimcilik

12 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Sonuç
Y Kuşağı İnovasyon Araştırması, bu kuşağın yöneticilerinden, çalıştıkları şirketlerden ve iş dünyasından beklentilerini ortaya koyan çarpıcı sonuçlar göstermektedir. Dinamik, kendini geliştirmeye odaklı, çevreye duyarlı, başarılı olmak için yeniliklere açık olmak gerektiğine inanan Y Kuşağının geleceğin profesyonelleri olacağı düşünüldüğünde, hali hazırda uygulanmakta olan yönetim şeklinin bu kuşağın beklentileri doğrultusunda dönüşmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde, özellikle inovasyon anlamında Y Kuşağının beklentilerinin karşılanması adına şirketlerin kat etmesi gereken uzun bir yol olduğu görülmektedir.

13 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Ya bir yol açın, ya bir yol bulun,
ya da yoldan çekilin. Ted Turner


"Nasıl Bir Yönetim İstiyorlar?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları