Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Http://maasmutemet.tr.gg/ maasmutemet@gmail.com PERSONEL KANUNLARINA GÖRE 4/1-c SİGORTALILARININ ÖĞRENİM DURUMLARI İTİBARİYLE GÖREVE GİRİŞ DERECE VE KADEMELERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Http://maasmutemet.tr.gg/ maasmutemet@gmail.com PERSONEL KANUNLARINA GÖRE 4/1-c SİGORTALILARININ ÖĞRENİM DURUMLARI İTİBARİYLE GÖREVE GİRİŞ DERECE VE KADEMELERİ."— Sunum transkripti:

1 http://maasmutemet.tr.gg/ maasmutemet@gmail.com
PERSONEL KANUNLARINA GÖRE 4/1-c SİGORTALILARININ ÖĞRENİM DURUMLARI İTİBARİYLE GÖREVE GİRİŞ DERECE VE KADEMELERİ

2

3 3

4

5 5

6 Lise mezunu iken memuriyete başlayan ve daha sonra görevde iken 4 yıllık yüksek okulu bitiren sigortalı kısa dönem askerlik süresini borçlanmak istediğinde borçlanma işlemine hangi derece ve kademe esas alınacaktır. Sigortalı göreve lise mezunu olarak başlamasına rağmen 5434 sayılı Kanunun Ek 31.maddesi uyarınca borçlanma için başvurduğu tarihte 4 yıllık yüksek okul mezunu olduğundan, 657 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca 4 yıllık yüksek okul mezunlarının göreve giriş derece ve kademesi olan 9.derecenin 1.kademesi borçlanma işlemine esas alınacaktır. 6

7 4 yıllık lise mezunu iken memuriyete başlayan ve daha sonra memuriyete iken 4 yıllık yüksek okulu bitiren sigortalı kısa dönem askerlik süresini borçlanmak istediğinde borçlanma işlemine hangi derece ve kademe esas alınacaktır. Orta öğrenimde iken gördüğü bir yıllık fazla öğrenimden dolayı 657 sayılı Kanunun 36.maddesine göre bir kademe ilerlemesinden yararlanması gerektiğinden borçlanma işleminde 9 derecenin 2.kademesi esas alınacaktır.

8 4 yıllık yüksek okulu bitirdikten sonra öğretmen olarak göreve başlayan ve daha sonra görevde iken bir yıl master yapan ve askerlik süresini borçlanmak isteyen sigortalının borçlanma işlemine hangi derece ve kademe esas alınacaktır. Sigortalı bir yıllık master öğrenimini görevde iken yaptığından bu öğreniminden dolayı görevde iken intibak işleminde dikkate alınan bir kademe ilerlemesi borçlanma işleminde dikkate alınmayacaktır. Borçlanma işleminde 9.derecenin 1.kademesi esas alınacaktır.

9 4 yıllık yüksek okulu bitirdikten sonra bir yıl master yapan ve daha sonra öğretmen olarak göreve başlayan ve askerlik süresini borçlanmak isteyen sigortalının borçlanma işlemine hangi derece ve kademe esas alınacaktır. 4 yıllık yüksek öğreniminden dolayı 9.derecenin 1.kademesi esas alınması gereken sigortalıya bir yıllık master öğreniminden dolayı 657 sayılı Kanuna göre ayrıca bir kademe verilmesi gerektiğinden borçlanma işlemine 9.derecenin 2.kademesi esas alınacaktır.

10 Yüksek lisans(master), doktora, tıpta uzmanlık öğrenimi ve avukatlık stajlarında bu öğrenimlerin göreve girmeden önce yapılması halinde borçlanma işlemlerinde bu öğrenimlerden dolayı kazanılan derece-kademe ilerlemeleri dikkate alınacaktır. -Ancak, görevde iken bu öğrenimlerden dolayı kazanılan derece ve kademe ilerlemeleri ise borçlanma işlemlerinde dikkate alınmayacaktır.

11 4 yıllık mühendislik fakültesinden mezun olduktan sonra doktora yapan ve daha sonra 5434 sayılı Kanuna tabi GİH sınıfında göreve başlayan ve askerlik süresini borçlanmak isteyen sigortalının borçlanma işlemine hangi derece ve kademe esas alınacaktır. 4 yıllık mühendislik öğreniminden dolayı borçlanma işleminde 8.derecenin 1.kademesi esas alınması gereken sigortalıya bir yıllık doktora öğreniminden dolayı 657 sayılı Kanuna göre ayrıca bir derece verilmesi gerektiğinden borçlanma işlemine 7.derecenin 1.kademesi esas alınacaktır. Ancak, aynı sigortalı doktora öğrenimini görevde iken yapmış olsa idi borçlanma işleminde 7.derecenin 1.kademesi değil 8.derecenin 1.kademesi esas alınacaktır.

12 Tıpta uzmanlık öğrenimi gördükten sonra 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan doktor bedelli askerlik süresini borçlanmak istediğinde borçlanma işlemine hangi derece ve kademe esas alınacaktır. 6 yıllık tıp öğreniminden dolayı borçlanma işleminde 8.derecenin 3.kademesi esas alınması gereken sigortalıya bir yıllık uzmanlık öğreniminden dolayı 657 sayılı Kanuna göre ayrıca bir derece verilmesi gerektiğinden borçlanma işlemine 7.derecenin 3.kademesi esas alınacaktır.

13 EMEKLİ KESENEĞİNE ESAS AYLIK
-Derece-kademe gösterge rakamının katsayı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı, -Varsa ek gösterge rakamının katsayı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı, -Memuriyet taban aylığı tutarı, -Kıdem aylığı tutarı, -Ek gösterge rakamlarına göre en yüksek devlet memuru aylığının %40 ila %240 arasında belirlenen oranlarda tespit edilen tutarı, Toplamı emekli keseneğine esas aylık tutarıdır.

14 Emekli Keseneğine Esas Aylık Tutarı : 1664,15 TL
8/ ekgösterge 1 yıl kıdemi olan sigortalının Emeklilik Keseneğine Esas Aylık tutarının hesabı Derece-Kademe/Gösterge Rakamı 8/1 (660 x 0,079308) : 52,34 Taban Aylık Tutarı (1000 x 1,24144) : 1241,44 Ek Gösterge Tutarı ( 850x 0,079308) : 67,41 Kıdem Aylık Tutarı (1 Yıl x 20 x 0,079308) : 1,59 Özel Hizmet Tazminatı (9500 x 0, x % 40) : 301,37 Emekli Keseneğine Esas Aylık Tutarı : 1664,15 TL Borç tutarı= Emekli Keseneğine Esas Aylık Tutarı x % 36 x Borçlandırılan ay sayısı

15 1/1/2015-30/6/2015 TARİHLERİ ARASINDA 1 AYLIK BORÇ TUTARLARI
1/1/ /6/2015 TARİHLERİ ARASINDA 1 AYLIK BORÇ TUTARLARI 15/1 569,69 14/2 570,26 13/3 570,83 12/2 571,11 12/3 571,26 11/1 571,40 10/2 572,54 9/1 573,11 9/3 573,83 8/3+850 599,38 7/2+2300 723,01

16 ÖRNEK 1 : 23/9/1988 tarihinde ilkokul mezunu olarak göreve başlayan ve 14/10/1992 tarihinde askere gitmek üzere görevinden ayrılan ve askerlik dönüşü 14/4/1994 tarihinde tekrar görevine başlayan, halen Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde hizmetli olarak görev yapan sigortalı, 20/2/2015 tarihli dilekçesi ile tarihleri arasındaki askerlik süresini borçlanmak isteyen ilgilinin borç hesabı aşağıdaki gibi olacaktır.

17

18 ÖRNEK-2 Ortaokul mezunu iken 18 ay er olarak askerlik hizmetini yapmış bulunan; borçlanma isteğinde bulunduğu 9/2/2015 tarihinde lise mezunu olan ve Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan sigortalının borç miktarı ne olacaktır? Sigortalı, askerlik görevini yaptığı sırada ortaokul mezunu ise de, borçlanma talep tarihinde lise mezunu olduğundan borçlanma hesabı lise mezunu polis memurunun girebileceği derece kademe aylığı olan 11. derecenin 1. kademesi esas alınacaktır.

19 NOT: ASKERLİK BORÇLANDIRILAN ASKERLİK HİZMETİ 1 YILDAN FAZLA OLDUĞUNDAN 1 YIL KIDEM VERİLMİŞTİR.

20 ÖRNEK-3 15/3/ /3/1983 tarihleri arasında avukatlık stajını yapan 20/1/1992 tarihinde 4/c sigortalısı olarak göreve başlayan sigortalı, tarihli dilekçesi ile avukatlık staj süresini borçlanmak istemesi halinde borçlanması aşağıdaki gibi olacaktır. NOT: SİGORTALI, AVUKATLIK STAJINI AÇIKTA İKEN YAPTIĞINDAN BORÇ HESABINDA 9. DERECE 3. KADEME ESAS ALINMIŞTIR.

21

22 http://maasmutemet. tr. gg/ http://maasmutemet. tr


"Http://maasmutemet.tr.gg/ maasmutemet@gmail.com PERSONEL KANUNLARINA GÖRE 4/1-c SİGORTALILARININ ÖĞRENİM DURUMLARI İTİBARİYLE GÖREVE GİRİŞ DERECE VE KADEMELERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları