Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TU Ğ BA ÇEL İ K 6A 264 Ö Ğ RETMEN: AR İ F SÖNMEZ 12 MART VE ÖNEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TU Ğ BA ÇEL İ K 6A 264 Ö Ğ RETMEN: AR İ F SÖNMEZ 12 MART VE ÖNEMİ."— Sunum transkripti:

1 TU Ğ BA ÇEL İ K 6A 264 Ö Ğ RETMEN: AR İ F SÖNMEZ 12 MART VE ÖNEMİ

2 Mehmet Akif Ersoy ( 20 aralık 1873) Cumhuriyet Dönemi ş air, hekim, ö ğ retmen, vaiz, hafız, Kur'an mütercimi, yüzücü ve milletvekilidir. Mehmet Âkif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal mar ş ı olan İ stiklâl Mar ş ı'nın yazarıdır. "Vatan Ş airi" ve "Milli Ş air" unvanları ile anılır.

3 İstiklal marşı 734 ş iirden 6 tanesi seçildi ama hiç biri be ğ enilmedi.500 liralık para ödülünden dolayı yarı ş maya katılmayan Mehmet Akif Ersoy,TBMM dü ş ünceleri ve iknaları üzerine yarı ş maya katıldı. Ş airin orduya ithaf etti ğ i İ stiklâl Mar ş ı, 17 Ş ubat günü Sıratı-Müstakim ve Hâkimiyet-i Milliye'de yayınlandı.

4 İstiklal marşının kabulü Hamdullah Suphi Bey tarafından mecliste okunup ayakta dinlendikten sonra 12 Mart 1921 Cumartesi günü saat 17.45'te ulusal mar ş olarak kabul edildi. Âkif, ödül olarak verilen 500 lirayı Hilal-i Ahmet bünyesinde, kadın ve çocuklara i ş ö ğ reten ve cepheye elbise diken Dar’ül Mesai vakfına ba ğ ı ş ladı.

5 Mehmet Akif Ersoy’un vefatı (27 aralık 1936 )( 63 yaşında) Siroz hastalı ğ ına tutulunca hava de ğ i ş ikli ğ i iyi gelir dü ş üncesiyle önce Lübnan'a, sonra Antakya’ya gitti fakat Mısır’a hasta olarak döndü. 17 Haziran 1936’da tedavi için İ stanbul’a döndü. 27 Aralık 1936 tarihinde İ stanbul’da, Beyo ğ lu'nda ki Mısır Apartmanında hayatını kaybetti.

6 ...SON Korkma, sönmez bu ş afaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehrene ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu ş iddet, bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal; Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal...


"TU Ğ BA ÇEL İ K 6A 264 Ö Ğ RETMEN: AR İ F SÖNMEZ 12 MART VE ÖNEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları