Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2. Kardiyoloji Kliniği ve Koroner Yoğun Bakım

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2. Kardiyoloji Kliniği ve Koroner Yoğun Bakım"— Sunum transkripti:

1 2. Kardiyoloji Kliniği ve Koroner Yoğun Bakım
KALBİN TEMEL OLARAK FONKSİYONU Hem. Özlem ÖZTÜRK 2. Kardiyoloji Kliniği ve Koroner Yoğun Bakım Sağlık Slayt Arşivi:

2 Kalbin Anatomisi Tabakaları Boşlukları Kapakçıkları
Kalbe gelen ve çıkan büyük damarlar Arteri venleri İleti sistemi

3 Kalbin Temel Olarak Fonksiyonu
1.Oksijenlenmiş kanı,arteriyal sistemi ve hücrelere pompalamak 2.Kirli kanı venöz sistem aracılığı ile toplayarak yeniden temizlenmek ve oksijenlenmek üzere akciğerlere göndermektir

4 Kalbin Fonksiyonel Anatomisi
Kalp göğüs boşluğunda ,ön mediastinumda ,sağ ve sol akciğerler ,sternum ,özofagus ve diyafragma arasında perikard denen bir torbanın içinde bulunur.Kalp her insanın yaklaşık yumruğu büyüklüğünde bir organ olup şekil bakımından ,künt tepeli asimetrik bir koniye benzer.Koninin tabanını atriumlar ,tepesini ise ventriküller oluşturur.Bu koninin 2/3 si orta hattın solunda ,1/3 i ise orta hattın sağında bulunur.Ağırlığı erişkinlerde 250_390 gr arasında değişir

5 Kalbin Fonksiyonel Anatomisi
Atriumların temel fonksiyonu prensip olarak ventriküllere geçiş yolu olmakla birlikte zayıf da olsa kanın ventriküllere pompalanmasına yardımcı olur.Ventriküller ,kanın akciğerlere ve periferik dolaşıma gönderilmesinde esas gücü sağlar

6 Kalbin Tabakaları Kalp üç tabakadan oluşur; Perikard Myokard
Endokard dır

7 Kalbin Tabakaları Perikard; Kalbin dış yüzünü çeviren iki tabakalı zardır.Paryatel perikard ,dışta yer alır ve çevre dokulardan gelebilecek enfeksiyonlara karşı engel oluşturur.Visseral perikard ,içte yer alan ve kalbe yapışık olan ince tabakadır.Bu iki perikard yaprağı arasına perikarial boşluk denir ,bu alanda 10_12 cm3 kadar perikardiyal sıvı bulunur.Bu sıvının en önemli fonksiyonu kalp atımları sırasında perikard yapraklarının birbirine sürtünmelerini önlemektir.Kalbin rahat hareket etmesini sağlar

8 Kalbin Tabakaları Myokard; Kalbin ince kaslardan oluşan orta tabakasıdır.Bu kaslar kalbin kontraksiyonuna neden olurlar.Kalp kası çizgilidir fakat istem dışı çalışır.Myocard atrıumlarda çok ince ,ventriküllerde ise çok kalındır

9 Kalbin Boşlukları Kalbin dört büyük boşluğu vardır.Üstte bulunanlar atriumlar ,altta bulunanlar ise ventriküllerdir

10 Kalbin Boşlukları Sağ atrium; kalbin sağ arka tarafını oluşturur.Vena cava superior ve vena cava inferior üst ve alt ekstremitelerden getirdikleri kirli kanı sağ atriuma boşaltırlar.Sağ atrium triküspit kapak ile sağ ventriküle açılır Sağ ventrikül;kalbin ön kısmında bulunur.Vena cava superior ve vena cava inferiorla sağ atriuma gelen ve triküspit kapaktan geçerek sağ ventriküle gelen venöz kan ,sağ ventrikülün kasılmasıyla pulmoner artere atılır

11 Kalbin Boşlukları Sol atrium;kalbin sol yan tarafında bulunur.Sol atriuma akciğerlerden oksijenlenmiş kanı getiren dört tane pulmoner ven açılır.Sol atrium ise mitral kapak ile sol ventriküle açılır Sol ventrikül;kalbin sol yan ve arka tarafında yer alır.Duvarı en kalın olan kalp boşluğudur.Vena pulmonalislerle akciğerlerden gelen temizlenmiş kanı sol atriumdan mitral kapak aracılığıyla sol ventriküle açılır.Sol ventrikülün kasılmasıyla da aortaya atılır

12 Kalbe Gelen ve Kalpten Çıkan Büyük Damarlar
Kalbe giren damarlara ven ,kalpten çıkan damarlara ise arter adı verilir.Venler kirli,arterler temiz kan taşırlar.Vena pulmonalisler ve arteria pulmonalisler bu kuralın dışında kalan damarlardır.Vena cava superior, üst ekstremite baş ve boyun ,vena cava inferior ise alt ekstremitenin venöz kanını sağ atriuma getirir

13 Kalbe Gelen ve Kalpten Çıkan Büyük Damarlar
Sağ ventrikülden arteria pulmonalis çıkar.Adı arter olmasına rağmen kirli kanı taşır ve bu kirli kanı temizlenmek üzere akciğerlere götürür. Arter denmesinin nedeni kalpten çıkan damar olması ve duvar yapısından kaynaklanmaktadır.Sol atriuma akciğerlerde temizlenen kanı getiren dört tane pulmoner ven vardır.Kalbe girdikleri için ven adını alan bu damarlar temiz kan taşırlar.Sol ventrikülden temiz kanı vücuda dağıtacak olan en büyük arteri aorta çıkar.

14 Kalbin Arterleri ve Venleri
Kalbin kendi dolaşımına koroner sirkülasyon denir.Kalbin arterleri koroner arterler olup myokard tabakasını beslerler.Koroner arterler aort kapağının hemen önünden sağlı sollu iki tane olmak üzere çıkar.Bunlar; Sağ ve Sol koroner arterler,kalbin epikardiyal yüzeyi üzerinde seyrederler

15 Kalbin Arterleri ve Venleri
Sol koroner arter; LMCA(Left Main Coroner Arter)olarak çıkıp ,LAD (Left Anterior Desending) ve sircumflex olarak iki kısma ayrılır.LAD apexe kadar uzanır ve sol ventrikülün gerçek ön duvarını ,septumun 2/3 ön kısmını besler.Circumflex arter ,sol atrium ve ventrikül arasında oluğun üzerinde seyreder ve sol ventrikülün yan ve arka yüzeyini kanlandırır

16 Kalbin Arterleri ve Venleri
Sağ coroner arter ,sağ atrium ile sağ ventrikül arasında ilerler.Eğer koroner arter ya da dallarından biri herhangi bir nedenle tıkanacak olursa o damarın beslediği alan kansız kalır.Kansız kalan sahadaki doku ölür,nekroz oluşur.Bu olaya enfarktüs denir

17 Kalbin Arterleri ve Venleri
Kalbin venleri,arterlerine paralel seyreder, koroner sinüs denen büyük myocard venine dökülürler.Koroner venüller ve venler birleşerek koroner sinüsü oluştururlar.Koroner sinüsde kanını sağ atriuma boşaltır

18 Kalbin Arterleri ve Venleri
Kalbin vurum hacmi;Her sistolde ventrikül tarafından damarlara atılan kan miktarıdır.Yaklaşık olarak 70 ml dir. Kardiak Out-put(kalp debisi);Bir dadikada her ventrikülden pulmoner ve sistemik sirkülasyona atılan kandır Kardiak Out-put=vurum hacmi*dakikada vurum sayısı olarak hesaplanır.Yaklaşık olarak 5040 ml dir

19 Kalbin İleti Sistemi Kalbin elektriksel iletiminde yer alan hücreler elektrik uyaranlarını hızla iletme özelliğindedir.Bunun nedeni atrium ve ventriküllerin senkronize(eş zamanlı) olarak sağlamaktır.Kalpte uyarı doğuran merkez (pace-maker), sağ atriumda vena cava superiorun girdiği yerde bulunan sinoatrial nod (sinüs düğümü) dur.SA noddan normalde dakikada uyarı çıkar.Bu uyarı önce atriumlara yayılarak atriumların kasılmasına neden olur ve kan ventriküllere geçer.Uyarı dalgası SA noddan sonra sğ atriumun tabanında triküsbit kapağın arkasında bulunan atrioventriküler noda 0,7 saniyelik bir gecikmeyle gelir.Bu gecikmenin nedeni kanın atriumlardan ventriküllere geçişinin tamamen sağlanmasıdır.AV noddan sonra uyarı his demeti yoluyla ventriküllere geçer.His demeti hüzmesi SA noddabir sorun olduğunda pace-maker görevini görevini yapar ve kalbin hızını ayarlar.Sağ ve sol dallara aqyrılan his demeti ventriküller purkinje lifleri adını alır ve endokarddan myokarda geçerek kalbin tabanına doğru dallanarak yayılır.Bu yayılım sırasında önce ventrikül depolarizasyonu sonra da repolarizasyonu var olur

20 ELEKTROKARDİYOGRAM Kalbin her siklusundaki elektriksel aktiviteyi büyüterek hareket eden bir kağıt üzerine kaydeden cihaza elektrokardiyograf, elde edilen traseye elektrokardiyogram, kayıt ve yorum işlemine de elektrokardiyografi denir

21 ELEKTROKARDİYOGRAM TARİHÇE
EKG’nin temeli ilk kez Galvani tarafından deneysel olarak kas kasılmasının elektriksel deşarjı ile meydana geldiğinin gösterilmesiyle atılmıştır. Kalbin elektriksel akımları ise ilk defa 1876’ da kaydedilmiştir. EKG ile çeşitli aritmiler 1909’da yazdırılmış ve akut myokard infarktus örneği Eppinger ve Rothberger tarafından aynı yıl tesbit edilmiştir. Direkt yazdırma sistemi 1950’li yıllarda gerçekleştirilmiş ve EKG rutin klinik kullanımına girmiştir.

22 ELEKTROKARDİYOGRAM EKG’NİN TEMEL İLKELERİ
EKG cihazı uzun yıllar tek bir derivasyonu tek bir şerit halinde kaydederken günümüzde programlı cihazlarda kağıt hızı rtim ve komplekslerin boyları gibi özellikler otomatik olarak ayarlanıp 3 veya 12 derivasyonu aynı anda kaydedebilmektedir. EKG kağıtları cihaza göre dar veya uzun şerit yada sayfa kağıt şeklindedir.Kağıt ne tür olursa olsun üzerindeki küçük ve büyük karelerin boyutları aynıdır.EKG kağıdı üzerinde bulunan küçük karelerin her biri 0.04 sn, büyük karelerin her biri 0.20 sn’dir

23 ELEKTROKARDİYOGRAM ELEKTROTLAR VE YERLEŞTİRİLMESİ
Göğüs ve ekstremite olmak üzere iki çeşit elektrot mevcuttur.Ekstremite elektrotları kol ve bacaklara, göğüs elektrotları da 6 tane olacak şekilde göğüs duvarına yerleştirilir.Rutin elektrokardiyogramda elektrotlarla kaydedilen derivasyonlar iki gruba ayrılır:

24 ELEKTROKARDİYOGRAM 1.FRONTAL/ÖN DÜZLEM Derivasyonları:
6 ekstremite derivasyonu vardır. a)Bipolar Ekstremite derivasyonları:Kısaca I-II-III olarak yazılır. D1:Pozitif elektrot sol kola ,elektrokardiyografiye bağlı negatif elektrot ise sağ kola bağlanır.Bu derivasyon iki kol arasındaki potansiyel farkı yansıtır. D2:Pozitif elektrot sol bacağa ,elektrokardiyografiye bağlı negatif elektrot ise sağ kola bağlanır.Bu derivasyon sağ kol ile sol bacak arasındaki potansiyel farkı gösterir. D3:Pozitif elektrot sol bacağa ,elektrokardiyografiye bağlı negatif elektrot ise sol kola bağlanır.Bu derivasyon sol kol ile sol bacak arasındaki potansiyel farkı gösterir.

25 ELEKTROKARDİYOGRAM b)Unıpolar Ekstremite derivasyonları:
Sağ kola ,sol kola,sol bacağa yerleştirilen elektrotlara bağlı teller birleştirilirse Wilson’un santral terminali olarak adlandırılan ortak bir uç elde edilir.Kapalı bir devreyi oluşturan üç yük arasındaki farkların sıfır olacağını bildiren Kirchoff yasasına göre ,bir kalp siklusunun alınabilecek tüm noktalarında ,sağ koldaki ,sol koldaki ve sol bacaktaki potansiyel değerlerinin toplamının sıfır olması gerektiğinden ,santral terminalin kalp siklusu boyunca sıfır potansiyel ölçmesi beklenir.Bu niteliği ile duyarsız bir ortak elektrot gibi davranan santral terminal,elektrokardiyografın negatif ucuna takılır ve aygıtın pozitif ucuna bağlı araştırıcı elektrot sırası ile sağ kola,sol kola ve sağ bacağa yerleştirilir ve karşılıklı olarak VR,VL,VF derivasyonları elde edilir.Derivasyonlar adlandırılırken önlerine konan ‘a’ harfi ‘augmanted’ yani güçlendirilmiş anlamı taşımaktadır.Ayrıca ‘V’ voltaj , ‘R’ sağ kol , ‘L’ sol kol ve ‘F’ harfi de sol bacağı temsil eder.

26 ELEKTROKARDİYOGRAM 2)HORİZANTAL /YATAY DÜZLEM DERİVASYONLARI
A)Kalpteki elektriksel aktiviteyi yatay düzlemde;önden arkaya,arkadan öne,sağdan sola,soldan sağa uzanan boyutlarla yansıtır.V1,V2,V3,V4,V5,V6 olmak üzere 6 derivasyon vardır. B)Horizantal düzlemde kalbin arka bölümü incelenmek istendiğinde V7,V8,V9 derivasyonları çekilir. C)Özellikle sağ ventrikül incelenmek istendiğinde ise V3,V4,V5,V6 derivasyonları sağ taraftaki simetrik yerlerine yerleştirilir. V1:Pozitif elektrot ,sternumun sağ 4. interkostal aralık ile kesiştiği yere yerleştirilir. V2:Pozitif elektrot ,sternumun sol 4. interkostal aralık ile kesiştiği yere yerleştirilir. V3:V2 ile V4 arasına yerleştirilir. V4:Pozitif elektrot ,sol midklavikuler hattın 5. interkostal aralık ile kesiştiği yere yerleştirilir. V5:Pozitif elektrot ,ön koltuk çizgisinin 5. interkostal aralık ile kesiştiği yere yerleştirilir. V6:Pozitif elektrot ,arka koltuk çizgisinin 5. interkostal aralık ile kesiştiği yere yerleştirilir

27 ELEKTROKARDİYOGRAM EKG ÇEKİMİ
a)Hastanın rahat bir şekilde uzanması ve gevşemesi sağlanır. b)Derideki elektriksel direnci azaltmak amacıyla elektrot yerlerine jel sürülmeli c)Ekstremite elektrotları kollarda el bileklerinin iç kısmına ,bacaklarda ise ayak bileklerinin iç kısmına yerleştirilir.Ekstremite amputasyonu olan kişilerde elektrot kesik olan bölümün üst tarafına yerleştirilir. d)Standart çekilen bir EKG’de çekim hızı 25mm/s olarak ayarlanır. e)Standart çekilen bir EKG’de dalga boyu 1Mv dir. f)Göğüs derivasyonları uygun yerleştilir. Sağlık Slayt Arşivi:


"2. Kardiyoloji Kliniği ve Koroner Yoğun Bakım" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları