Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Enerji Kaynağı G ü neş. G ü neş ışınları, yery ü z ü ndeki suları ısıtır ve buharlaştırır. G ü neş ışınları aniden yok olursa D ü nya ’ ya neler olur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Enerji Kaynağı G ü neş. G ü neş ışınları, yery ü z ü ndeki suları ısıtır ve buharlaştırır. G ü neş ışınları aniden yok olursa D ü nya ’ ya neler olur."— Sunum transkripti:

1 Enerji Kaynağı G ü neş

2 G ü neş ışınları, yery ü z ü ndeki suları ısıtır ve buharlaştırır. G ü neş ışınları aniden yok olursa D ü nya ’ ya neler olur ? Güneş, merkezinde meydana Yeryüzündeki bir çok enerjinin kaynağıdır. gelen patlamalar sonucunda büyük miktarlarda enerji üretir. Ürettiği enerjinin büyük bir kısmı uzayda kaybolur. Bu enerjinin çok az bir bölümü ısı ve ışık olarak Dünya’ya gelir. Güneş Dünya’mızdaki hayatın devamını sağlar. Işığı,bitkilerin besin ve oksijen oluşturmasını sağlar

3 . Isısı atmosferi ısıtır, buharlaşma ve yoğunlaşmayı sağlar. Su buharları yoğunlaşarak yağmur, kar,dolu olarak tekrar yery ü z ü ne iner. Akarsuları oluşturur. G ü neş enerjisini elektrik enerjisine ç eviren piller yapılmıştır. Bu piller, hesap makinesi ve saat gibi ara ç larda kullanılır. Bitkiler enerjisini ü retmek i ç in g ü neş enerjisinden yararlanır. Güneş enerjisi, güneş panelleri yardımıyla toplanarak ısıya dönüştürülür ve bu yolla sıcak su sağlanıp konutlar ısıtılır ve sıcak su ihtiyaçları karşılanır. Yakıt olarak kullanılan odun, kömür ve petrolden elde edilen ısı enerjisinin kaynağı da Güneş’tir

4 Isınan hava genleşir ve y ü kselir. Sıcak ve soğuk havanın yer değiştirmesiyle r ü zgâr oluşur. R ü zgâr g ü c ü ile elektrik ü retilir. Bunu sağlayan g ü neş enerjisidir. G ü neş enerjisi, ışınlar hâlinde yayılır. Katı, sıvı ve gaz maddelerin ü zerine d ü şerek ısınmalarını sağlar. Kış mevsiminde g ü neş ışınları D ü nya ’ ya yeterince dik gelmez. Kışın havaların ve suların soğuk olmasının nedeni budur. Sıcaklığı farklı olan maddeler birbirine temas ederse, sıcaklığı y ü ksek olan maddeden d ü ş ü k olan maddeye doğru ısı akar. Isı alışverişi, her iki maddenin sıcaklığı eşit olduğunda sona erer.

5 YAKITLAR Bulunduğumuz ortamı ısıtmak i ç in hangi ara ç ları kullanırız ? Isıtmada kullandığımız ara ç lardan nasıl ısı elde ederiz ? Bulunduğumuz ortamların ısınmasını sağlamak için soba, kalorifer gibi araçlar kullanırız. Bu araçlar yakıtların yanmasıyla ısı verir. Yakıtların yanması için oksijene ihtiyaç vardır. Oksijen olmadan yakıtlar yanmaz. Bazı yakıtlar doğada olduğu şekliyle bazıları da işlendikten sonra kullanılır. Linyit doğal olarak, petrol ise işlendikten sonra yakıt olarak kullanılır. Yakıtlardan sağlanan enerji; ısıtma,aydınlatma bazen de nesneleri hareket ettirme amacıyla kullanılır

6 FOSİL YAKITLAR Fosil yakıtlar, çü r ü yen tarih ö ncesi bitki ve hayvanlardan milyonlarca yılda oluşmuş, k ö m ü r, petrol ve doğalgaz gibi yakıtlardır. Fosil yakıtlar yenilenebilir kaynaklar değillerdir. Isı enerjisi elde etmek i ç in kullandığımız yakıtların b ü y ü k bir kısmı fosil yakıtlardır. Fosil yakıtlar ; birikmiş g ü neş enerjisinin depo edilmiş şeklidir. Bitki ve hayvanların kalıntılarıyla oluşur. Oluşumları milyonlarca yıl s ü rer. Genellikle kaya katmanlarının altında sıkışmış ve g ö m ü lm ü ş olarak bulunur.

7 K ö m ü r, bataklıklardaki bitkiler ve bitkisel atıklardan oluşur. K ö m ü rlerin oluşması milyonlarca yıl s ü rebilir. Petrol, hayvan ve bitki atıklarından oluşmuştur. Karaların hemen altında ya da deniz altındaki yataklarda bulunur. Doğal gazda petrol gibi karaların altındaki boşluklarda ya da deniz altında bulunur. Yakıt olarak kullanılan odun, bitkilerden elde edilir. Bitkiler b ü y ü meyi, gelişmeyi ve besin yapmayı g ü neş enerjisi ile ger ç ekleştirir. Bu enerjiyi depo eder. Odun yakıldığında bu enerji, ısı enerjisine d ö n ü ş ü r.

8 Fosil yakıtlar nasıl oluşmuştur ? Fosil yakıtlar hangi amaçla kullanılır ? Fosil yakıtlar nasıl çıkarılır ve taşınır ? Fosil yakıtlar tükenir mi ? Fosil yakıtlar nasıl kullanılmalıdır

9 ISI : Isı bir enerjidir. Diğer enerjilere d ö n ü şebilir. Isı birimi joule (jul) olup kısaca ( j ) ile g ö sterilir. SICAKLIK : Sıcaklık bir enerji t ü r ü değildir. Birimi celsius (selsiyus) ’ tur. C ile g ö sterilir ve termometre ile ö l çü l ü r. G ü nl ü k hayatta ısı enerjisi birimi olarak kalori de kullanılır. Kısaca ( cal ) ile g ö sterilir.

10 ISINMA – SOĞUMA Isının maddeler ü zerindeki en belirgin etkisi ısınma ve soğumadır. Isınan maddelerin sıcaklığı artar, soğuyan maddelerin sıcaklığı azalır. Yazın elektrik ve telefon telleri sarkar, kışın ise gerginleşir. Bunun nedeni tellerin ısınması ve soğumasıdır. Maddeler ısıtıldık ç a genleşir, hacmi b ü y ü r. Bu duruma genleşme denir. Katılar, ısıtıldıklarında az genleşir. Sıvılar, ısıtıldıklarında katılardan fazla genleşir. Gazlar, ısıtıldıklarında katılardan ve sıvılardan daha fazla genleşir.


"Enerji Kaynağı G ü neş. G ü neş ışınları, yery ü z ü ndeki suları ısıtır ve buharlaştırır. G ü neş ışınları aniden yok olursa D ü nya ’ ya neler olur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları