Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BİLSEM’E ÖĞRENCİ YÖNLENDİRME SÜRECİ 4. SINIF ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

2 Özel Yetenekli Bireyler
Özel yetenekliler daha hızlı öğrenebilme,daha uzun süre akılda tutabilme, daha geniş ve derinliğine kavrayabilme,olay ve olgular arasındaki ilişkileri daha önce anlayabilme ve sezgi gibi bir çok zihinsel yetenekler bakımından üstün zihin kapasitesine sahip çocuklardır. Özel veya üstün yetenek aşağıdaki alanların birinde ya da birkaçında yüksek performans ve başarı gösterme şeklinde tanımlanmaktadır. (Passow); * Genel zihinsel yetenek * Özel akademik yetenek * Üretici düşünce yeteneği * Liderlik yeteneği * Görsel ve gösteri sanatlarında yetenek * Psiko-motor yetenek.

3 Neden Özel eğitim Özellikle ilköğretim ve bir dereceye kadar ortaöğretim programları öncelikle çoğunluğun bulunduğu orta ve orta çevresinde yetenekleri bulunan çocukların gereksinmelerine göre düzenlenmiştir. Bu durum, üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların yeteneklerinin tümünü kullanmadan başarılı olmalarını sağlamaktadır. Bunun sonucu, öğrenci programa ilgisiz kalmakta, edindikleri Bilgi düzeyi, zihinsel düzeyine uygun olarak olabileceğin çok gerisine düşmektedir. Çocukların olağanüstü yetenekleri ana babalar ve öğretmenler tarafından anormallik görüntüsü olarak da yorumlanabilmektedir. Zihinsel gelişimi, akranlarına göre, iki zeka yaşı ileride olan bir çocuğa gelişigüzel seçilmiş yüz çocuk arasında bir tane rastlanırken, daha yukarı zihin düzeyi olan örneğin Einstein düzeyinde bir çocuk için bir milyon çocuk taramak gerekmektedir. Bu nedenle bunlardan bir tanesinin eğitim kapsamı dışında kalması, hem ülke hem de insanlık için büyük bir kayıp olmaktadır.

4 Sınıflandırma Leyla, standartlaştırılmış zeka testinde 145 ZB elde etmiş, ama okuldaki akademik ortalaması 80. Sinan, resim-iş dersinde çok güzel heykeller yapmakta ancak akademik ağırlıklı derslerden kılpayı sınıfını geçmekte. Kaan, müzik dersinde çok iyi, tüm üflemeli çalgıları çalabilmekte, ve akademik derslerinin ortalaması 90 Tarık, matemaktikte sanki bir sihirbaz, çözemediği problem yok, ancak ingilizce ve sosyal bilgilerde yardıma gereksinimi var. Rüya, sınıftaki tüm çocukların akıl hocası, her konuda arkadaşlarına rehberlik ve önderlik yapan bir lider.

5 Sınıflandırma Gardner'a göre bireyin yedi tür zekası vardır.
Sözel Zeka: Dil becerileri. Kelimeleri kullanma ve yorumlama yeteneği, yazılı ve sözlü anlatım, öykü, şiir yazma ve diğer edebiyat becerileri sözel zekaya bağlı yeteneklerdir. Mantıksal Zeka: Zeka testlerinin ölçmekte olduğu yetenek alanı olarak benimsenmektedir. Genellikle analitik ve bilimsel düşünme diye adlandırılan yetenekleri içerir. Matematik ve fen alanını kapsar. Mantıksal zeka toplumda oldukça fazla değer verilen bir yetenek alanıdır.

6 Sınıflandırma Gardner'a göre bireyin yedi tür zekası vardır.
Müziksel Zeka: Dil de olduğu gibi müzik de bireyin kendini ifade araçlarından biridir ve Gardner müziğin kendisine has bir zekası olduğunu savunur. Bu zekası üstün olan kişiler, bir şarkının ritmini kolayca yakalayabilirler. (Bir müzik aleti çalan ritim kulağı olan birey üstün yetenekli olabilir fakat üstün özel yetenekli değildir) Uzamsal Zeka: Uzamsal dünyanın zihinsel modellerini biçimlendirme yeteneğidir. Bunu yaparken birey, modeli yönetir ve yönlendirir. Üç boyutlu düşünme bu zekanın en belirgin özelliğidir.

7 Sınıflandırma Gardner'a göre bireyin yedi tür zekası vardır.
Bedensel Zeka: Bedeni son derece duyarlı ve etkili biçimde kullanma yeteneğidir. Yüksek bedensel zekaya sahip insanlar, tiyatro, bale, spor ve dans da başarılıdırlar. Zihin ve beden bağlantısını iyi biçimde kurarlar. Sosyal Zeka: Bu diğer kişilerin nasıl çalıştıklarını, onları nelerin güdülediğini, onlarla birlikte nasıl çalışacağını anlama yeteneğidir. Kişisel İçsel Zeka: İnsanın kendi duygularını, duygusal tepki derecesini, düşünme sürecini tanıma, kendi değerlendirebilme ve kendisi ile ilgili hedefler oluşturabilme becerisidir.

8 Tanılama Yöntemleri Üstün zekalı çocukların tanılanması yapılırken, eğer çocuğun sahip olduğu zeka veya yetenek düzeyi akranlarından çok çok üstünse, örneğin 2.5 yaşında okumaya başladıysa ya da 4 yaşında okuyup yazan ve aritmetik işlemleri yapan bir çocuk ise bu çocuğun üstün zekalı olup olmadığını belirlemeye hiç gerek yoktur. Üstün zekalıların tanılanmasında kullanılan yöntemlerin büyük bir bölümü bu alanda öncü çalışmalar yapan Terman’ın 30 yıl süren yaptığı araştırmayla elde ettiği veriler ve yöntemlerle belirlenmiştir. Terman 1924 yılında ABD California Eyaletinde 3-8 sınıflara devam eden, 8-11 yaşlar arasında bulunan çocuğu tarayarak tespit ettiği üstün zekalı çocuğu (Stanfort- Binet Testine göre ZB 140 ve üzerinde olan) otuz yıl süreyle takip ederek yapmış olduğu araştırmayla, çağdaşlarına ve kendisinden sonra bu konuyla ilgilenenlere önemli ipuçları vermiştir.

9 Tanılama Amacıyla Kullanılan Yöntemler
Aday Gösterme Öğretmen Gözlem ve Kanaati Arkadaş Gözlem Ve Kanaati Aile Geçmişi Çocuğun Gelişim Profilleri Grup Zeka Testleri Başarı Testleri Bireysel Zeka Testleri

10

11 Zeka Testlerinde (WISC-R) alt testlerin ölçtüğü yetenekler
Genel Bilgi: Uzun süreli hafızanın etkinliğini, genel kültür dağarcığını, dili kullanma ve konuşma becerisini ölçer. Yargılama : Sosyal yargılama, sosyal yaşama uyum, akıl yürütme ve pratik bilgi, kuralları anlama ve genelleme becerisini ölçer. Aritmetik : Temel aritmetik bilgisi, soyut sayı kavramlarını kullanarak akıl yürütebilme, dikkatini toplama, sürdürme ve yoğunlaştırma, dört işlem ve problem çözme becerisini ölçer.

12 Zeka Testlerinde (WISC-R) alt testlerin ölçtüğü yetenekler
Benzerlikler: Kategorilere koyma ve genelleme becerilerini gösteren soyutlama kapasitesini, çağrışımsal düşünebilme, soyut düşünceyi ölçer. Sözcük Dağarcığı : Dil becerilerini, sözcüğün anlamını bilme ve ifade edebilme, bilgileri depolama ve çağrıldığında yeniden gruplama becerisini ölçer. Sayı Dizisi : Kısa süreli bellek ve bellekte anında tersine çevirebilme yetisi, dikkatini toplama becerisini ortaya koyar. Resim Tamamlama : Çevreye ve ayrıntılara duyulan ilgi düzeyi, Görsel uyanıklık ve bellek gücü, çevresel uyarıcıların algılanma kapasitesini ölçer.

13 Zeka Testlerinde (WISC-R) alt testlerin ölçtüğü yetenekler
Küplerle Desen: Performans hızı, görsel algı-motor koordinasyon yeteneği, sözel olmayan yargılama, analiz, sentez, soyut desenlerin yapılması bu alt testin ölçtüğü yönler arasındadır. Resim Düzenleme : Neden-Sonuç ilişkilerini kavrama ve sentez yapma, sosyal süreçleri tahmin ve planlama gücü, espri yeteneğini ortaya koyar. Parça Birleştirme : Parçadan bütüne gitme, düşünme ve dikkat becerileri, algı hızı, deneme yanılma yöntemini kullanma, 3 boyutlu düşünme, içgörü ve sezgi gücünü ortaya koyar. Şifre : Yeni bir görevi öğrenebilme kapasitesi, görsel algıyla motor koordinasyon yeteneği, dikkatini toplama yeteneği, karmaşık uyaranları öğrenebilme, sebat gösterme derecesini ortaya koyar.

14 Üstün veya Özel yeteneklilik dört temel insan özelliği arasındaki etkileşimden oluşur.
1-Ortalamanın üstünde yetenek düzeyi, 2-Yüksek düzeyde görev sorumluluğu, 3-Yüksek düzeyde yaratıcılık, 4-Yüksek düzeyde motivasyondur.

15 Özel Yetenekli Çocuğun Özellikleri
a. Fiziksel Özellikleri Gelişimin tüm alanlarında yaşıtlarının ilerisindedirler. Doğumda diğer çocuklardan daha ağırdırlar. Bebeklikte olağanüstü hareketlilik gösterirler. Fiziksel yapı ve genel sağlıkları normalin üstündedir. Erken yürür, erken konuşur, okumayı erken yaşta öğrenirler. Aşırı duyarlı sinir sistemine sahiptirler. Duyu organları keskindir. Bebeklerde bu aşırı duyusal uyarılabilirlik, battaniyelerini üstlerinden atma, altlarının ıslanmasından rahatsız olma, gürültüye yoğun tepki gösterme ve tat alma duyularında aşırı duyarlılık şeklinde ifade bulabilir. Olgunlaşma daha hızlı gerçekleşir. Kuvvetlidirler ve koordinasyon gerektiren faaliyetlerde tepkileri daha hızlıdır. Çok iyi duyabilirler. Hastalıklara karşı daha dirençlidirler. Diğer gruptakilere oranla daha fazla yaşarlar.

16 Özel Yetenekli Çocuğun Özellikleri
b. Sosyal Gelişim Özellikleri Kendilerinden büyük çocuklarla karmaşık oyun oynama eğilimindedirler. Arkadaşlar arasında popülerdirler. Anne baba yada bakıcıyı erken tanıma ve gülme becerisi gösterirler. Ses,ağrı ve acıya karşı aşırı tepki verebilirler. Karşısındakilerin düşüncelerini, duygularını ve isteklerini kestirebilme yeteneğine sahiptirler. Yeni ve değişik durumlara kolay ve çabuk uyum sağlarlar. Grup içindeki liderliğin amacı ve işlevini kavrayabilmeleri ve diğerlerinin gereksinim ve ilgilerine duyarlı olabilmeleri nedeniyle, genellikle lider olma eğilimindedirler. Hem liderlik için arzulanan kişilik özelliklerine hem de geniş ilgi alanına sahip olmaları liderlik potansiyellerini daha da arttırır. Espri yetenekleri gelişmiştir. Okula karşı isteklidirler ve ders dışı etkinliklere katılmaktan zevk duyarlar.

17 Özel Yetenekli Çocuğun Özellikleri
c. Kişilik Özellikleri Bağımsız olma özellikleri gösterirler. Bu özellikleri öğrenme etkinliklerinde de görülür. Yüksek amaç ve ideallere sahiptirler. Faaliyetlerini başlatmak için bir dış kuvvete ihtiyaç duymazlar yani içten denetimlidirler. Hayal güçlerinin fazla gelişmesi sonucunda, bazıları hayali arkadaşlar oluşturabilir. Aşırı duygusal olabilirler. Yok olma tehlikesinde olan türler, enerji kaynaklarının azalması , kirliliğin artması gibi dünya sorunlarına aşırı duyarlı davranabilirler. Mükemmeliyetçidirler. Özgüvenleri yüksektir. Meseleleri sorgular, net bir şekilde düşünür, ilişkileri fark eder ve anlamlar idrak ederler. Azimli ve sebatlıdırlar. Başkalarıyla kolayca işbirliği yaparlar.

18 Özel Yetenekli Çocuğun Özellikleri
d. Zihinsel Özellikleri Kolayca ezberleme ve ezberlediklerini de uzun süre belleklerinde koruyabilme özelliğine sahiptirler. Kendi başlarına okumayı öğrenirler. Sayılara erkenden ilgi duyma ve matematiksel akıl yürütme başarısı yüksektir. Mükemmel, uzun süreli bellekleri vardır. Hafızaları güçlü olduğu için önemli detay,kavram ve prensipleri unutmazlar. Okuduğunu anlama başarısı yüksektir. Sebep sonuç ilişkisine ilgi duyarlar. Sanat, bilim, geometri, mekanik, teknoloji ya da müzikte başarılı olurlar. Gözlemleme güçleri fazladır. Esnek ve sıradışı düşünürler. Hayalleri güçlüdür. Sanat dallarında orijinal eserler verirler.

19 PARLAK ÇOCUK ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUK
İlgilidir. Aşırı meraklıdır. Çok çalışır. Etrafta dolanıp çalışmaz gibi görünürken sınavlarda başarılıdır. Kolaylıkla öğrenir. Zaten biliyordur. Tam olarak öğrenmesi için 6-8 tekrar gerektirir. Tam olarak öğrenmesi için 1-2 tekrar yeterlidir. Ödevlerini tamamlar. Yeni proje atılımlarında bulunur İyi ezberler İyi tahmincidir Yaşıtlarından hoşlanır. Yetişkinleri tercih eder. Üst grubu oluşturur. Grubun ötesindedir. Öğrendiği kadarıyla tatmin olur. Çok fazla öz eleştiri yapar.

20 DEHP’Lİ ÇOCUK ÜSTÜN ÇOCUK Hiperaktif çocuklar istemli dikkat ve davranış denetimini gerçekleştiremezler. Üstün çocuklar ilgilendikleri zaman dikkatlerini yoğunlaştırabilirler ve sadece zihinsel uyarıcının yetersiz olduğu durumlarda kendilerinde amaçsız hareketlilik görülebilir. Beyindeki yapısal ve işlevsel anormallikler, merkezi sinir sistemindeki yapısal ve işlevsel bozukluklar nedenler arasındadır. Aşırı duyarlı sinir sistemine sahip olmaları normal yaşıtlarına oranla daha fazla hareketli olmalarına yol açabilir.

21 2014 YILI ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİ TANILAMA SINAVI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU
Öğretim yılı için Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi’ne sınavla 39 öğrenci alınacaktır. Yapılacak olan “Tanılama Sınavı” bilgi veya başarı ölçme aracı değildir. Kalıtsal veya çevresel faktörlere bağlı oluşmuş hazır bulunuşluk düzeyleri bakımından üst düzey performans gösterebilen; genel eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü normal eğitim programlarının bilişsel ve duyuşsal açıdan kendilerini tatmin etmemesi nedeniyle farklılaştırılmış programlara ihtiyaç duyan bireyleri tarayarak belirleme sürecidir.

22 I. BAŞVURU KOŞULLARI Öğretim yılında Sakarya il sınırları içerisindeki resmi veya özel ilkokulların 4. (dördüncü) sınıflarında eğitim görüyor olmak.    II. BAŞVURU TARİHLERİ Başvurular 28/03/2014 tarihine kadar yapılacaktır. Okullar, son günün mesai bitimine kadar öğrencilerini aday gösterebileceklerdir.  III. BAŞVURUYU KİMLER YAPABİLİR? Başvuruyu sınava girmesi öngörülen genel zihinsel ve resim yetenek alanlarında özel yetenekli olduğu düşünülen öğrencilerin sınıf öğretmenleri yapabileceklerdir.

23 IV. BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
1. 4. Sınıf okutan sınıf öğretmenleri aday göstermek istedikleri öğrencilere ait öğrenci gözlem formlarını eksiksiz olarak doldurup imzalayacaklardır. 2. Okul müdürlükleri sınıf öğretmenlerinden gelen aday öğrencilerin her birine öğrenci belgesi düzenleyeceklerdir. 3. Okul müdürlükleri ekteki excel formatında aday öğrencilerin bilgilerini doldurarak çıktısını alıp onaylayacaklar ve öğrenci gözlem formu, öğrenci belgeleri ve öğrenci listelerini 28 Mart 2014 mesai bitimine kadar resmi yazı ile sorumluluk bölgelerindeki RAM’ lara göndereceklerdir. Excel formu, dijital ortamda hazırlanarak, sorumlu RAM’ lara yolu ile gönderilecektir. Formda (Ek3), öğrencinin engel durumu var ise öğrencinin engeliyle ilgili durumu not olarak belirtilecektir.

24 V. BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
4. Okul müdürlükleri kılavuz ekindeki öğrenci gözlem formunun ve aday öğrenci Excel dosyasının bilgisayar ortamındaki örneklerine adresindeki web sitelerinden ulaşabileceklerdir.

25 VI. SINAV 1. Sınav Süreci Tanılama sınavı iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada aday öğrenciler, grup tarama testine alınacaklardır. Öğrenciler Nisan 2014 tarihlerinde Genel Müdürlükçe belirlenen grup testine alınacaklardır yılı Nisan’da yapılacak grup tarama testine katılacakların sınav yeri bilgileri Müdürlüğü’müzce resmi yazı ile öğrencilere imza karşılığı duyurulmak üzere Okul Müdürlüklerine bildirilecektir.

26 Grup testi değerlendirmesi yapıldıktan sonra öğrenciler genel zihinsel yetenek ve resim yeteneklerinden ayrı ayrı sıralamaya alınacaktır. Yapılan sıralamaya göre Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi’nin yetenek alanlarındaki kontenjanların genel zihinsel yetenek için 2 (iki) katı, resim yeteneğinde 3 (üç) katı öğrenci bireysel incelemeye alınmak üzere ilan edilecektir. Kontenjan: Zihinsel: 4.sınıf - 15 (Onbeş) x 2 = 30(otuz), Resim: 4.sınıf - 12 (Oniki) x 3 = 36 (Otuzaltı), Müzik: 4.sınıf - 12 (Oniki) x 3 = 36 (Otuzaltı),

27 Genel zihinsel yetenek alanındaki bireysel inceleme
2 Mayıs – 15 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. Sınav yeri bilgileri okul müdürlüklerine imza karşılığı öğrencilere tebliğ edilmek üzere müdürlüğümüzce resmi yazı ile bildirilecektir. Resim yetenek alanı bireysel incelemeleri de 2 Mayıs – 30 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır. Her iki basamaktaki sınav randevu usulü ile yapılacak, sınav saatinde sınav salonunda hazır bulunmayan öğrenci sınava giriş hakkını kaybedecektir.

28 2.Sınav Sonuçları Birinci aşama sınavının barajını puan değerine göre kontenjan doğrultusunda öğrencilerin performansları belirleyecektir. İkinci aşama sınavının alan uzmanları tarafından tamamlanmasının ardından oluşan puan sıralaması İl Sınav Komisyonu tarafından MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne sunulacak, tanılama sonuçları RAM’larca ilan edilerek en geç 1 Eylül 2014 tarihine kadar ilgili Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi’ne resmi yazı ile bildirilecektir. 1. basamak Grup Tarama Testi sınav sonuçları okullara puan değeri olmadan, 2. Aşama testine çağrılacak öğrenciler için ‘İkinci teste çağrılacak’, ikinci teste çağrılmayacak adaylar içinse ‘Barajı aşamadı’ ifadeleriyle bildirilecek, her iki aşamadaki sınavların puan verileri sadece velilerin bireysel başvuruları halinde velilerin bizzat kendilerine bildirilecektir.

29 VII. SINAVA SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınava sonuçlarına itiraz, birinci aşama sınavı için en son sınavın yapıldığı tarihi takip eden ilk 7 gün içinde yapılabilir. İtirazlar Tanılama Komisyonu tarafından değerlendirilerek yasal süresi içinde dilekçe sahibine bildirilecektir. Sınava yapılan itirazlarda, evrakın aslı veya fotokopisi yargı organları dışında aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez veya verilmez.  VIII. KAYIT İŞLEMLERİ Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi asil listeden kayıtlar 1-14 Eylül 2014 tarihlerinde, yedek listeden kayıtlar ise Eylül 2014 tarihlerinde randevu usulüyle yapılacaktır.

30 http://erenlerram.meb.k12. tr/
İLETİŞİM Adapazarı RAM Sorumluluk Bölgesi Erenler RAM Serdivan RAM Adapazarı Erenler Serdivan Arifiye Akyazı Ferizli Sapanca Geyve Karasu Hendek Kaynarca Karapürçek Kocaali Pamukova Söğütlü Taraklı Tlf : Tlf : Tlf : Faks : Faks : tr/

31 YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
ÖĞRENCİ SEÇME TAKVİMİ Sıra No YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER TARİH 1 4. Sınıf Öğretmenlerine Bilgilendirme Semineri 18 Şubat2014 28 Şubat 2014 2 4. Sınıf Öğrencilerinin Okulları Tarafından Belirlenip, İlgili Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne Aday Gösterilmesi 03 Mart 2014 28 Mart 2014 3 I. Basamak Grup Tarama Testi Uygulanması 19 Nisan 2014 20 Nisan 2014 4 Resim ve Müzik Yetenek Alanları Tanılama Yapılması 2 Mayıs 2014 30 Haziran 2014 5 Genel Zihinsel Yetenek Alanında Tanılama Yapılması 15 Ağustos 2014 6 İl Sınav Komisyonu Tarafından Sonuçların İlan Edilmesi En Geç 1 Eylül 2014 7 Bilim ve Sanat Merkezi Asil Listeden Kayıtlar 14 Eylül 2014 8 Yedek Listeden Kayıtlar 15 Eylül 2014 28 Eylül 2014

32 İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM ÇAĞI ÖĞRENCİLERİ
EK-1/B İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM ÇAĞI ÖĞRENCİLERİ GÖZLEM FORMU Adı Soyadı: Yaşı: Gözlem Dönemi:…... Okul Adı: Öğretmen: Sınıfı : AÇIKLAMA : Lütfen öğrencileri aşağıda sıralanan davranışlara göre derecelendiriniz. Gözlemlediğiniz davranışların düzeyi ya da derecesini gösteren harfin altındaki kutucuğun içerisine ( X ) işareti koyunuz. A Söz konusu davranış, pek çok etkinlikte sürekli olarak görülür. B Söz konusu davranış, pek çok etkinlikte sıklıkla görülür. C Söz konusu davranış, bazı etkinliklerde ara sıra görülür. D Söz konusu davranış, hiç görülmez.

33 S.N o A B C D 1 Bilgilerini gündelik yaşamında kullanır. 2 Duyduğunu, okuduğunu ve gördüğünü kolaylıkla hatırlar. 3 Yaşıtlarına nazaran birçok konuda bilgi sahibidir. 4 Sınıf düzeyinin üstündeki kitapları okur. 5 Derinlemesine bilgi sahibi olmak için soru sorar. 6 Konu ve olayların önemli kısımlarını ayırt eder ve problemleri fark eder. 7 Olaylar, durumlar ve bilgiler arasında yaşıtlarının fark edemeyeceği düzeyde ilişkileri algılar. 8 Olayların nedenlerini, kanıtlarını ve sonuçlarını öğrenmek için çaba sarf eder. 9 Anlatılan konuları çabuk kavrar. 10 Farklı zamanda ve farklı yerlerde kazandığı bilgileri yorumlayarak ilginç sonuçlar çıkartır.

34 11 Doğru sonucu bulmak için en iyi çözümü düşünür. 12 Karşılaştığı engeller ve sorunlar cesaretini kırmaz, aksine yeni denemelere yöneltir. 13 Yeni ve orijinal fikirleri, buluşları ve çalışmaları vardır. 14 Konuşmaları akıcıdır. 15 Tartışmalara katılır. 16 Kelime dağarcığı yaşıtları seviyesinin üstündedir. 17 Kendisi hakkında yapılan eleştirileri dinler. 18 Bireysel ve grup sorumluluğu alır. 19 Etkinliklerde lider seçilir. 20 Fikir ve tavsiyeleri için arkadaşları kendisine başvurur. 21 Yardımlaşmayı sever.

35 22 Başkalarının sorunlarına karşı duyarlıdır. 23 Okul içi ve dışı faaliyetlere katılır. 24 Espriden hoşlanır ve özgün espriler yapar. 25 Ritim ve melodiye diğer çocuklardan daha fazla tepkide bulunur. 26 Çeşitli müzik aletleri ile ilgilenir ve çalmayı dener. 27 Dinlediği müzik parçalarını kısa zamanda öğrenir. 28 Düzeyine göre yeni ve orijinal müzik parçaları yapmaya büyük istek ve çaba gösterir. 29 Müzik dinler ve müzik etkinliklerine katılmaktan hoşlanır. 30 Başkaları ile şarkı söylerken onlara uymaktan hoşlanır. 31 Müzisyenler, şarkıcılar ve müzik parçaları ile ilgili koleksiyonlar yapar. 32 Duygu ve düşüncelerini anlatmak için müziği bir araç olarak kullanır.

36 33 Çeşitli konularda resim ve çizim yapmaktan hoşlanır. 34 Resimleri planlar, resimlere derinlik verir. 35 Parçalar arasında uygun oranlar kullanır 36 Resim çalışmaları için çok zaman harcar. 37 Çamurdan, sabundan, plastili gibi yumuşak gereçlerle nesneler yapmaya ilgi gösterir. 38 Diğer insanların sanat ve resim çalışmalarına (resim ve heykel sergileri gibi) özel ilgi duyar. 39 Duygu ve düşüncelerini resimle anlatmaya isteklidir. 40 Çeşitli resim ve çizimlere özgün yorumlar getirir. 41 Resmi, kendi yaşantılarını ve duygularını ifade etmek için başarılı olarak kullanır. 42 Diğer çocukların yaptığından değişik çizimler ve resimler yapar. 43 Enerjiktir.

37 44 Yarış gerektiren oyunlara katılmaktan hoşlanır. 45 Yarışa dayalı oyunlarda kararlı ve sürekli olarak üstünlük gösterir. 46 Sınıf içinde fizik kondisyonu en iyi olanlardandır. 47 Okul içi ve dışında voleybol, basketbol, futbol, izcilik, yüzme, tenis vb. sporları yapmaktan hoşlanır ve bunlardan bazılarına sürekli olarak katılır. 48 Okul içi ve okul dışı zamanının çoğunu çeşitli bedensel etkinliklere ayırmak ister. 49 Spor yarışlarını gazete, dergi ve diğer yayın araçlarından izlemekten hoşlanır. Bu konuda yaşına uygun bir çok denemeler yapar. 50 Dramatik etkinliklere ilgi gösterir. 51 Hayvan, insan ve diğer nesneleri karakterize eden rolleri kolaylıkla yapar. 52 Yüz ifadeleri, mimikler, duruşlar ve türlü beden hareketlerini yapabilir. 53 Dinleyicilerin duygusal tepkilerini çekmekten hoşlanır.

38 İlginize içten teşekkürler…


"EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları