Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİ TANILAMA VE ADAY GÖSTERME SÜRECİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİ TANILAMA VE ADAY GÖSTERME SÜRECİ."— Sunum transkripti:

1 ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİ TANILAMA VE ADAY GÖSTERME SÜRECİ

2 ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK Z EKÂ, YARATıCıLıK, SANAT, LIDERLIK KAPASITESI VEYA AKADEMIK ALANLARDA YAŞıTLARıNA GÖRE YÜKSEK DÜZEYDE PERFORMANS GÖSTEREN VE BU TÜR YETENEKLERINI GELIŞTIRMEK IÇIN ÖZEL HIZMET VEYA FAALIYETLERE GEREKSINIM DUYAN ÇOCUKLARDıR.

3 ÜSTÜN ZEKALI/YETENEKL İ B İ REYLER İ N ÖZELL İ KLER İ Geli ş iminin tüm alanlarında ya ş ıtlarının ilerisindedirler. Erken yürür, erken konu ş ur, okumayı erken ya ş ta ö ğ renirler. Sürekli soru sorarlar, meraklıdırlar. Zihinsel ve fiziksel olarak büyük bir enerjiye sahiptirler. Ayrıntılara dikkat ederler.

4 Orijinal ve ele ş tirel dü ş ünceye sahiptirler. Kolayca ezberleme ve ezberlediklerini de uzun süre belleklerinde koruyabilme özelli ğ ine sahiptirler.

5

6

7 Duyu organları keskindir. Zengin sözcük haznesine sahiptirler. Kelimeleri do ğ ru telaffuz ederler, yerli yerinde kullanırlar ve akıcı bir konu ş maları vardır. Kendilerinden büyük çocuklarla karma ş ık oyun oynama e ğ ilimindedirler.

8 Ancak Bütün Bu Özelliklerin Tamamı Her üstün Çocukta Bulunmaz!

9 ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARLA PARLAK ÇOCUKLAR ARASINDAKİ FARKLAR

10 1-Cevapları bilir. 2-İlgilidir. 3-Dikkatini yoğunlaştırır. 4-İyi fikirleri vardır. 5-Çok çalışır. 6-Soruları cevaplar. 7-Sınıfta üst grubu oluşturur. 1-Sorular sorar. 2-Aşırı meraklıdır. 3-Zihinsel ve fiziksel katılım gösterir. 4-Çılgın, saçma gelen düşünceleri vardır. 5-Çalışmaz, dinlemez görünür ama öğrenir. Sınavlarda başarılıdır. 6-Ayrıntıları dikkate alarak tartışır, zenginleştirir. 7-Grubun ötesindedir. PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN ÇOCUK

11 8-Kolaylıkla öğrenir. 9-Tam olarak öğrenmesi için 6-8 tekrar gerekir. 10-Düşünceleri anlar. 11-Yaşıtlarıyla zaman harcar. 12-Anlamı yakalar. 13-Ödevlerini tamamlar. 14-Alıcıdır. 8-Zaten biliyordur. 9-Tam olarak öğrenmesi için 1–2 tekrar yeterlidir. 10-Soyutlamalar yapar. 11-Yetişkinlerle arkadaştır. 12-Varsayımlar ortaya atar. 13-Yeni proje atılımlarında bulunur. 14-Ateşlidir.

12 15-Doğru olarak kopya eder. 16-Okulu sever. 17-Bilgileri özümser. 18-Doğru, ardıl bir sonuçtan hoşlanır. 19-Uyanık, dikkatlidir. 20-Öğrendiği kadarıyla tatmin olur. 15-Yeni bir desen yaratır. 16-Öğrenmeyi sever. 17-Bilgilerle oynar. 18-Karmaşıklığa ihtiyaç duyar, kompleks konuları sever hoşlanır. 19-Keskin gözlemcidir. 20-Yoğun öz eleştiri yapar.

13 TANILAMA NEDİR? Üstün yetenekli öğrencilerin tespit edilmesidir. Tanılama Döneminde il genelinde ilköğretim okullarının 4. sınıflarında okuyan öğrencilerden sınıf öğretmenlerince önerilenler tanılamaya alınacaktır. Bu tanılama sonunda kayıt hakkı kazanan öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezi eğitim sürecine alınırlar.

14 ADAY GÖSTERME Bakanlıkça hazırlanacak olan “Gözlem Formu” Mart ayının ilk haftası itibariyle e-okul sistemine yüklenecektir. Bu form sınıf öğretmenince açıklamalar doğrultusunda doldurulup, çıktısı alınarak imzalandıktan sonra onaylanmak üzere okul idaresine verilir.

15 İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÖĞRENCİLERİ GÖZLEM FORMU Adı Soyadı:.............................................................................................. Sınıfı:………… Okul Adı:.........................................................Yaşı :........... Gözlem Dönemi : Öğrenci T.C.Kimlik No:………………………………… Öğrenci Tel:………………. Öğretmen:..................................................................... Öğretmen Tel:……………. Sıra No ABCD 1Anlatılan konuları tekrara gerek duymaksızın öğrenir. 2Duyduğunu, okuduğunu ve gördüğünü uzun zaman unutmaz ve kolaylıkla hatırlar. 3Yeni duyduğu ve okuduğu bir kelimeyi yerli yerinde kullanabilir. 4Yaşıtı çocukların bilmedikleri birçok konuda bilgi sahibidir. 5Farklı konularda veya herhangi bir ders konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmak için soru sorar. 6Konu ve olayların önemli unsurlarını ayırt eder ve problemleri fark eder. AÇIKLAMA : Lütfen öğrencileri aşağıda sıralanan davranışlara göre derecelendirin. Gözlemlediğiniz davranışların düzeyi ya da derecesini gösteren harfin altındaki kutucuğun içerisine (X) işareti koyunuz. A Söz konusu davranış, pek çok etkinlikte sürekli olarak görülür. B Söz konusu davranış, pek çok etkinlikte sıklıkla görülür. C Söz konusu davranış, bazı etkinliklerde ara sıra görülür. D Söz konusu davranış, hiç görülmez.

16 7Sayılar arasındaki ilişkiyi fark eder. 8Problem çözümünde yeni teknikler kullanabilir. 9İlgisiz gibi görünen işlemler arasında ilgi kurabilir. 10Duygularını yaşıtlarına göre daha yoğun yaşar. 11Olayların nedenlerini, kanıtlarını ve sonuçlarını öğrenmek için çaba sarf etmez. 12Bilgilerini yaşamında kullanır. 13Bir öykünün ya da paragrafın ana fikrini yaşıtlarından daha çabuk ayırt eder. 14Farklı; ders, zaman ve yerlerde kazandığı bilgileri birlikte yorumlayarak ilginç sonuçlar çıkartır. 15Doğru sonucu bulmak için mümkün olan en iyi çözümü veya çözümleri düşünür. 16Karşılaştığı engeller ve sorunlar onun cesaretini kırmaz, aksine azimle yeni deneme ve teşebbüslere yöneltir

17 17Çok az yardımla veya yardımsız çalışır. 18Yeni ve orijinal fikirleri, buluşları ve çalışma yöntemleri vardır. 19Dil edinimleri hızlıdır. 20Duyduğu yabancı dildeki kelimeleri kolay ezberler. 21Kelime hazinesi geniştir ve kelimeleri yerli yerinde kullanır. 22Kavram haritası oluşturulmasında düzeyine ve yaşıtlarına göre daha kapsamlı harita oluşturur. 23Gittiği yerlerle ilgili hikâye ve tarihi olayları dinlemekten ve araştırmaktan zevk duyar. 24Anlatılan konuları tekrara gerek duymaksızın öğrenir. 25Grup sorumluluğu almada isteklidir. 26Etkinliklerde lider seçilir.

18 27Fikir ve tavsiyeleri için arkadaşları kendisine başvurur. 28Şakadan ve espriden hoşlanır. Özgün ve uygun espriler yapar. 29Verilen ritim kalıplarını tekrar eder. 30Çeşitli müzik aletleri ile ilgilenir ve çalmayı dener. 31Dinlediği müzik parçalarını kısa zamanda öğrenir. Anlamlı ve uygun biçimde söyler. 32Melodileri ve sözleri kolaylıkla hatırlar. 33Müzik derslerindeki ilgi ve performansı yüksektir. 34İlgi duyduğu konular ile ilgili şarkı sözleri yazıp, küçük besteler yapar. 35Duygu ve düşüncelerini anlatmak için müziği bir araç olarak kullanır. 36Ritim ve melodiye başka çocuklardan fazla tepkide bulunur.. 37Çeşitli konularda resim ve çizim yapmaktan hoşlanır. 38Resimleri planlar, resimlere derinlik verir. Parçalar arasında uygun oranlar kullanır. 39Resim çalışmalarını ciddiye alır. Çizme ve boyama için çok zaman harcar.

19 40Çamurdan, sabundan, plastili gibi yumuşak gereçlerle nesneler yapmaya özel ilgi gösterir ve yapmaktan zevk duyar. 41Diğer insanların sanat çalışmalarına (resim ve heykel sergileri gibi) özel ilgi duyar. 42Duygu ve düşüncelerini resimle anlatmaya isteklidir. 43Çeşitli resim ve çizimlere orijinal yorumlar getirir. 44Yaşıtlarının yaptığından daha ayrıntılı çizimler ve resimler yapar. 45Çeşitli konularda resim ve çizim yapmaktan hoşlanmaz. 46Drama etkinliklerine ilgi gösterir. 47Hayvan, insan ve diğer nesneleri karakterize eden rolleri kolaylıkla yapar. 48Yüz ifadeleri, mimikler, duruşlar ve türlü beden hareketlerini yapmada başarılıdır. 49Dinleyicilerin duygusal tepkilerini çekmekten hoşlanır. Tarih : Okul Müdürü Öğretmenin Adı Soyadı : Adı Soyadı İmza : İmza Mühür

20 OKUL MÜDÜRLÜKLERİ NE YAPACAK? —Öğrenci Belgeleri(Fotoğraflı e-okul çıktısı), —Öğrenci Gözlem Formları(Sınıf öğret., Okul İdaresi), —Toplu Aday Öğrenci Listesi(Alfabetik sıralı, web sitemizde istenen evraklar sekmesinde), — Banka Dekontu (Her öğrenci için 20TL yatırılacak.) Onaylı örneklerini, doğrudan Selçuklu R.A.M Müdürlüğüne, kapalı zarf içerisinde teslim edeceklerdir. SELÇUKLU REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ OKUL AİLE BİRLİĞİ HESAP NUMARASI IBAN: TR 960001000461469072045001 T.C.ZİRAAT BANKASI SELÇUKLU ŞUBESİ

21 SıraAdı ve SoyadıSınıfıEv telefonuCep telefonu

22 TESTLER Öğrenci 1.Test Giriş Yerleri Selçuklu R.A.M Müdürlüğünce İlçe MEM’ler aracılığı ile okullara gönderilecektir.(e-okul sisteminden de öğrenilebilir) Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen grup testine19-20 Nisan 2014 tarihlerinde alınacaklarıdır. Öğrenciler bu teste gelirken yanlarında; Nüfus cüzdanı, Sınav yeri giriş belgesi bulundurur.

23 BİREYSEL İNCELEME(2. TEST ) BİREYSEL İNCELEMEYE ALINCAK ADAY SAYISI Grup testi yapıldıktan sonra öğrenciler genel zihinsel, resim ve müzik yeteneklerinden ayrı ayrı sıralamaya alınırlar. Yapılan sıralamaya göre BİLSEM in yetenek alanlarındaki kontenjanların genel zihinsel yetenek için 2 katı, müzik ve resim yeteneğinde 3 katı öğrenci bireysel incelemeye alınmak üzere ilan edilir.

24 BİREYSEL İNCELEME TARİHLERİ Genel Zihinsel Yetenek Alanı 2 Mayıs-15 Ağustos tarihleri arasında BİLSEM’lere kabul edilecek öğrencilerden toplam zeka bölümü 130 ve üzeri olanlardan kontenjan oranında öğrencinin kaydı BİLSEM’lere yapılır. Kontenjan fazlası olan öğrenciler yedek sıraya alınacaktır. Resim ve Müzik Yetenekleri Alanı 2 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında BİLSEM’lere resim ve müzik yetenek alanlarında alıncak öğrencilerin bireysel değerlendirme taban puanları kontenjanlar da dikkate alınarak ilgili komisyonca belirlenir.

25 BİREYSEL İNCELEME(2.test) 1. Yapılan grup testi sonuçlarına göre “2.teste (Bireysel İnceleme)” katılmaya hak kazanan öğrencilerin bireysel incelemeye alınacakları gün ve saat “Selçuklu Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü” tarafından okul müdürlüklerine bildirilir. 2.Belirlenen gün ve saate öğrenciler Selçuklu R.A.M’da, “Rehberlik ve Araştırma Merkezi” uzmanlarınca bireysel incelemeye alınırlar. 3.Tanılama sonuçları Selçuklu RAM tarafından ilan edilerek en geç 1 Eylül 2014 tarihine kadar BİLSEM’E resmi yazı ile bildirilir. 4. BİLSEM’lere asil listeden kayıtlar 1-14 Eylül 2014 tarihleride, yedek kayıtlar ise 15-28 Eylül 2014 tarihlerinde yapılacaktır.

26 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.


"ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİ TANILAMA VE ADAY GÖSTERME SÜRECİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları