Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2015-2016 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ TANILAMA SÜRECİ NAZİLLİ REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2015-2016 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ TANILAMA SÜRECİ NAZİLLİ REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ."— Sunum transkripti:

1 2015-2016 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ TANILAMA SÜRECİ NAZİLLİ REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

2 B İ L İ M VE SANAT MERKEZLER İ NED İ R? Okul Öncesi, İlkokul, ortaokul, lise çağındaki Özel yetenekli Örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmadan Bireysel yeteneklerinin farkında olma Kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak 69 ilde 83 bilim ve sanat merkezi

3 Uyum, Destek eğitimi, Bireysel yetenekleri fark ettirme, Özel yetenekleri geliştirme, Proje üretimi/yönetimi B İ L İ M VE SANAT MERKEZLER İ NED İ R?

4 “İl Tanılama Sınav Komisyonu” İllerde bilim ve sanat merkezlerine yerleştirilecek öğrencilerin tanılama süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere “İl Tanılama Sınav Komisyonu” oluşturulacaktır. İl tanılama sınav komisyonu özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında bilim ve sanat merkezi müdürü/müdürleri, rehberlik ve araştırma merkez müdürleri olmak üzere en az 3, en fazla 7 üyeden oluşturulacaktır. Oluşturulan bu komisyon Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmekten sorumlu olacaktır.

5 B İ L İ M VE SANAT MERKEZLER İ Ö Ğ RENC İ SEÇ İ M TAKV İ M İ (1. VE 2. SINIFLAR)

6 B İ L İ M VE SANAT MERKEZLER İ Ö Ğ RENC İ SEÇ İ M TAKV İ M İ (3. VE 4. SINIFLAR)

7 B İ L İ M VE SANAT MERKEZLER İ ADAY GÖSTERME 1.2.3.4. Sınıfa devam edenlerden. Resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin sınıf öğretmenlerince aday gösterilmesiyle süreç başlar.

8 B İ L İ M VE SANAT MERKEZLER İ ADAY GÖSTERME (1. ve 2. SINIFLAR) 09 Kasım-27 Kasım 2015 tarihleri arasında Bir öğrenci en fazla 2 yetenek alanından Formda ortak soruların yanında aday gösterildiği alandaki becerilerini ölçen sorular ayrı ayrı doldurulacak Grup tarama sınavına girecek olanlar 10 aralık 2015 tarihinde http://meb.gov.tr

9 B İ L İ M VE SANAT MERKEZLER İ ADAY GÖSTERME (3. ve 4. SINIFLAR) 09 Kasım-27 Kasım 2015 tarihleri arasında Velilerince 35.00 tl « Kurumsal Tahsilat Programı» Parası yatırılan öğrencilerin formu sınıf öğretmenlerince doldurulacak Merkezi sınavına girecek olanlar 06 Ocak 2016 tarihinde http://meb.gov.tr

10 GÖZLEM FORMLARININ DOLDURULMASI 1. A Ş AMA

11 GÖZLEM FORMLARININ DOLDURULMASI 2. A Ş AMA

12 GÖZLEM FORMLARININ DOLDURULMASI 3. A Ş AMA

13 GÖZLEM FORMLARININ DOLDURULMASI 4. A Ş AMA

14 GÖZLEM FORMLARININ DOLDURULMASI 5. A Ş AMA

15 GÖZLEM FORMLARININ DOLDURULMASI 6. A Ş AMA

16 Aday gösterilenlerden 2 aşamada yapılacaktır. Birinci Aşama: Birinci Aşama: Grup Tarama Sınavları İkinci Aşama: İkinci Aşama: Grup tarama sınavı sonuçlarına göre belirlenen öğrencilerin bireysel değerlendirmeye alınması B İ L İ M VE SANAT MERKEZLER İ NE Ö Ğ RENC İ SEÇ İ M SÜREC İ

17 Sınava gireceklerin listesi ÖRGM tarafından il MEM lere gönderilecek İl tanılama sınav komisyonları 14 Aralık 2015-08 Ocak 2016 tarihleri arasında sınav yer ve zaman bilgileri okullara gönderilecek. 11/01-29/04 2016 tarihleri arasında 10-20 kişilik gruplara elektronik ortamda yapılacak. Sonuçlar 05 Mayıs 2016 www.meb.gov.trwww.meb.gov.tr GRUP TARAMA SINAVININ UYGULANMASI 1. VE 2. SINIFLAR

18 Merkezi sınav şeklinde olacak. Sınav giriş belgeleri okul müdürlüklerince 26/01/2016-12/02/2016 tarihleri arasında çıktısı alınıp onaylanarak öğrenciye verilecek. Grup tarama sınavı 14 Şubat 2016 saat 10:00 Sonuçlar 09 Mart 2016 www.meb.gov.trwww.meb.gov.tr GRUP TARAMA SINAVININ UYGULANMASI 3. VE 4. SINIFLAR

19 3. VE 4. SINIF DÜZEY İ İ Ç İ N YAPILAN MERKEZ İ SINAVA G İ RERKEN ADAYLARIN D İ KKAT ETMES İ GEREKENLER

20 Genel zihinsel yetenek Resim yetenek/beceri değerlendirme komisyonu Müzik yetenek/beceri değerlendirme komisyonu B İ REYSEL DE Ğ ERLEND İ RMELER 1. VE 2. SINIFLAR

21 Genel zihinsel yetenek Resim yetenek/beceri değerlendirme komisyonu Müzik yetenek/beceri değerlendirme komisyonu B İ REYSEL DE Ğ ERLEND İ RMELER 3. VE 4. SINIFLAR

22 ÖZEL YETENEKLİ BİREY 1- Genel ve özel yetenek 2- Yaratıcılık 3-Motivasyon

23 Üstün veya Özel yeteneklilik dört temel insan özelliği arasındaki etkileşimden oluşur. 1-Ortalamanın üstünde yetenek düzeyi, 2-Yüksek düzeyde görev sorumluluğu, 3-Yüksek düzeyde yaratıcılık, 4-Yüksek düzeyde motivasyondur.

24 Fiziksel özellikleri Fiziksel yapı ve genel sağlıkları normalin üstündedir Aşırı duyarlı sinir sistemine sahip Duyu organları keskindir Kuvvetlidirler ve koordinasyon gerektiren faaliyetlerde tepkileri daha hızlıdır

25 Sosyal Gelişim Özellikleri Kendilerinden büyük çocuklarla karmaşık oyun Espri yetenekleri gelişmiştir. Liderlik

26 Kişilik Özellikleri Bağımsız olma Yüksek amaç ve ideallere sahiptirler Mükemmel olma · Özgüvenleri yüksektir

27 Ahlâkî Özellikleri Açlık, nükleer savaş, çevre kirliliği, barış, Açlık, nükleer savaş, çevre kirliliği, Sorgulayıcı, keskin gözlemci, Keskin adalet duygusu

28 Zihinsel Özellikleri Yeni mekanik âletler Başladıkları görevlerin bitirilmesi Daha meraklı olmaları

29 Ayrım PARLAK ÇOCUKÜSTÜN ÇOCUK İlgilidir.Aşırı meraklıdır. Çok çalışır. Etrafta dolanıp çalışmaz gibi görünürken sınavlarda başarılıdır. Kolaylıkla öğrenir.Zaten biliyordur. Tam olarak öğrenmesi için 6-8 tekrar gerektirir. Tam olarak öğrenmesi için 1-2 tekrar yeterlidir. Ödevlerini tamamlar.Yeni proje atılımlarında bulunur İyi ezberlerİyi tahmincidir Yaşıtlarından hoşlanır.Yetişkinleri tercih eder. Üst grubu oluşturur.Grubun ötesindedir. Öğrendiği kadarıyla tatmin olur.Çok fazla öz eleştiri yapar.

30 DEHP’Lİ ÇOCUKÜSTÜN ÇOCUK Hiperaktif çocuklar istemli dikkat ve davranış denetimini gerçekleştiremezler. Üstün çocuklar ilgilendikleri zaman dikkatlerini yoğunlaştırabilirler ve sadece zihinsel uyarıcının yetersiz olduğu durumlarda kendilerinde amaçsız hareketlilik görülebilir. Beyindeki yapısal ve işlevsel anormallikler, merkezi sinir sistemindeki yapısal ve işlevsel bozukluklar nedenler arasındadır. Aşırı duyarlı sinir sistemine sahip olmaları normal yaşıtlarına oranla daha fazla hareketli olmalarına yol açabilir. Ayrım

31 Gruplara Ayırma Benzer özellikler gösteren öğrencilere birlikte çalışma imkânı · İçeriği daha kısa zaman diliminde verme Normal sınıflarda oluşturulan seviye grupları

32 Zenginleştirme İçerik, Süreç ve Üründe yapılan değiştirmeler Esneklik Farklı görevlendirme

33 Hızlandırma Birinci sınıfa erken başlatma Sınıf atlatma Destek eğitim odaları

34 Eğer üstün zekalı çocuk sınıf ortamında; Sürekli olarak huzursuzluk ya da aşırı hareketlilik gösteriyorsa, Aşırıya kaçan ölçülerde şaka ya da yaramazlık yapıyorsa, Bütün olumlu ve uyumlu davranışlarına karşın, akademik olarak göstermesi gereken başarıyı gösteremiyorsa, Ders etkinliklerine katılmayıp bir köşede oturuyor, içine kapanık, gündüz düşleri kuruyorsa, Sık sık okulu asıyorsa, Ev ödevlerini yapmaktan kaçınıyor ya da isteksiz davranıyorsa, Öğretmenin sonuçlandırdığı bir konuda hala ısrarlı biçimde tartışmaya devam etmeye çabalıyorsa,

35 Öğrenciye uygulanan programın; Ya çok kolay olmasından, Ya sınıf çalışmalarındaki hızın çok ağır gelişmesinden, Ya aşırı tekrarlara yer vermesinden, Ya derinlemesine tartışmalara yeterince yer vermemesinden, Ya verilen ödevlerin yeteri kadar çocuk için kendi yeteneğini ve yeterliğini geliştirici olmamasından, Ya da ders konularının öğrenciye ilginç gelmemesi, onun olgunluk ve yetenek düzeyinin çok altında olmasından kaynaklanmaktadır.

36 Eğitim ortamında yapılması gereken değişiklikler; Her düzeydeki okul programlarında esneklik sağlanmalı Sınıflarda öğrenci sayılarını normal sayıya getirilmeli Okul ve sınıflarda çeşitli ve eğitim programlarının gerektirdiği eğitim araç ve gereçleri sağlanmalı Eğitim sisteminde gerekli değişiklikler yapmalıyız. Çünkü halen yürürlükteki eğitim sistemimiz çocuklarda yaratıcılık niteliklerinin geliştirilmesine olanak vermemektedir Bu çocukları tanımak, onların gelişmeleri için gerekli yardımları yapma, yeni eğitim öğretim yöntemlerini yeterli düzeyde tanıtmak için öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmelidir.

37 Öğretmene Öneriler; Daha güç sorular sorun. Yeni düşünceler ve kavramlara ilişkin yeni uygulamalar geliştirmesini isteyerek düşüncelerine esneklik kazandırın. Sınıf çalışmalarına ilişkin olarak özel araştırma, inceleme ödevleri verin. İlgilendikleri bir konuda özel proje geliştirmelerine fırsat tanıyın. Bu projeyi sınıf arkadaşlarıyla paylaşmalarını olası kılın. Kulüp başkanı olmalarına, etkinlikleri planlamalarına ve oyunları yönetmelerine fırsat tanıyın. Sınıf düzeyini dikkate almadan, çocukların kendi hızlarında programda ilerlemelerine fırsat tanıyın. Açık bir biçimde üstün oldukları matematik, fen vb. derslerde daha üst düzeye çıkmalarını olası kılın. Bu alanlarda daha özgür ve ileri çalışmalarını teşvik edip, tekrarlayıcı alıştırmalardan uzak tutmaya çalışın. Bazı konuların öğretilmesinde söze yardımcı olmalarına, arkadaşlarına konuları öğretmelerine izin verin. Bu çocuklar için, ana babaları ve okul aile birliği ile ilişki kurup özel ders ya da en yakın üniversitelerden ders alabilmelerinin yollarını araştırın. Yeteneklerinin farkında olmalarını ve değerini bilmelerini sağlayın.

38 Veliye Öneriler; Çocuğunun yeteneği veya zekasına yönelik özellikleri hakkında bilgi sahibi olması Çocuğun zeka gelişimine katkı sağlayacak yaşına uygun materyaller almak İmkanlar elverdiği ölçüde yeteneğini geliştirici aktivitelere katılımını sağlamak Bu çocukların yapısından kaynaklanan zorluklara karşı velilerin tutarlı ve sabırlı olması Hayal gücüne gelişmiş olan bu çocukları fikirleri anne babaya saçma gelse dahi teşvik edici olunmalı, alaya alınmamalıdır. Bu kişilerinde çocuk olduğunu unutmayıp sosyal hayattan koparılmamalıdır.

39 TEŞEKKÜR EDERİZ


"2015-2016 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ TANILAMA SÜRECİ NAZİLLİ REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları