Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6111 SAYILI KANUN TEŞVİKİ, İLAVE İŞÇİ KAVRAMI VE TEŞVİK KAPSAMINA GİREN İŞÇİLERİN BELİRLENMESİ PROF. DR. CEM KILIÇ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6111 SAYILI KANUN TEŞVİKİ, İLAVE İŞÇİ KAVRAMI VE TEŞVİK KAPSAMINA GİREN İŞÇİLERİN BELİRLENMESİ PROF. DR. CEM KILIÇ."— Sunum transkripti:

1 6111 SAYILI KANUN TEŞVİKİ, İLAVE İŞÇİ KAVRAMI VE TEŞVİK KAPSAMINA GİREN İŞÇİLERİN BELİRLENMESİ PROF. DR. CEM KILIÇ

2 03.08.20152 6111 SAYILI KANUN TEŞVİKİ 6111 sayılı Kanunun 74. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici 10 madde ihdas edilmiş ve işverenlerin 1 Mart 2011 tarihi ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında işe alacakları işçilerin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve diğer diğer koşulları sağlamaları kaydıyla, prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarlarının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması uygulaması başlatılmıştır

3 03.08.20153 SUNUMUN AMACI Bu bölümde aylık prim ve hizmet belgesi düzenleyen işveren veya yetki verdiği kişilerin (meslek mensubu ya da insan kaynakları yöneticileri) hesaplamada zorlandıkları işe alınan işçinin 6111 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen teşvikten yararlanıp yararlanamayacaklarının tespitine esas tutulan ilave işçi sayısının belirlenmesi hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

4 03.08.20154 TEŞVİKTEN YARARLANMA KOŞULLARI 4447 sayılı Kanunun geçici 10. Maddesinde düzenlenen teşvikten yararlanmak birden çok koşula bağlanmıştır. Bu koşullar; sigortalılar ve işyerleri yönünden iki farklı kategoride değerlendirilmektedir.

5 TEŞVİKTEN YARARLANMA KOŞULLARI 18 yaşından büyük kadınlar, 18 – 29 arası erkekler, 29 yaşından büyük erkekler, Mesleki yeterlilik belgesi sahipleri, Orta ve yüksek öğretim kurumlarında, mesleki ve teknik öğrenimi tamamlamış ve Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler, Orta ve yüksek öğretim kurumlarında, mesleki ve teknik öğrenimi tamamlamış ve Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurs bitirme belgesine sahip olmayanlar İşverene bağlı işçi olarak çalışmakta iken 01.03.2011 tarihinden sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar Mesleki ve teknik eğitim veren kurumlarda orta veya yüksek öğretimi bitiren, İŞKUR’ a kayıtlı işsizler arasından işe alınanlar, İŞKUR’ a kayıtlı olmadan işe alınanlar

6 03.08.20156 BELGE SAHİBİ OLMA VE YAŞ Sigortalılar açısından kısa bir değerlendirme yaparsak; işçinin 18 yaşından büyük olması temel koşuldur. Bu teşvikte erkekler için yaş sınırı kaldırıldığından, 29 yaşından büyük erkekler de teşvikten yararlanabilmektedir. Dolayısıyla yaş hususundaki tek kriter 18 yaştır. 18 yaşından küçük sigortalı istihdam edenler, sigortalının 18 yaşını dolduğu tarihten itibaren bu teşvikten yararlanabilecektir. İşçinin aynı zamanda İŞ-KUR’a kayıtlı olması halinde 6 ay ilave bir teşvik daha söz konusu olacaktır.

7 03.08.20157 İŞÇİLERİ İŞ-KUR A KAYDETTİRİN 29 yaşından büyük erkek işçilerin hiçbir belgesi yoksa İŞ- KUR a kayıt yapmaları halinde 6 ay teşvik hakkı doğacaktır. Belge sahibi olmakla birlikte İŞ- KUR a kaydı olan işçi ilave 6 ay daha teşvikten yararlanacak. Bu nedenle işçinin işe giriş bildirgesini vermeden önce İŞ- KUR a kaydolmasını sağlayınız.

8 03.08.20158 6 AYDAN FAZLA İŞSİZ KALMA Diğer önemli kriter ise işçinin işe alındığı tarihten önceki altı aylık sürede işsiz olmasıdır. Diğer bir ifade ile sigortalının işe alındığı tarihten önceki 6 ayda herhangi bir işyerine ait APHB’de isminin bulunmaması gerekmektedir. Bu son 6 aylık dönemde sigortalı 4/b kapsamında sigortalı olsa dahi, bu durum işyerinin teşvikten yararlanmasına engel teşkil etmemektedir. Bu şartları sağlayan işçiler niteliklerine/belgelerine/İş-Kur’a kayıtlı olmalarına bağlı olarak 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 ya da 54 ay süreyle teşvikten yararlanma hakkını elde eder.

9 İŞYERLERİNİN TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI  Yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması,  -Sigortalının, ortalama sigorta sayısına ilave olarak işe alınmış olması, gerekmektedir.  Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kurum’a bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır.

10 03.08.201510 İLAVE İŞÇİ KAVRAMI 6111 sayılı Kanunla getirilen yeni sigorta teşvikinden yararlanılabilmesi için aranılan şartlardan işyeri açısından en önemlisi işe alınan sigortalıların, işe alındıkları tarihten önceki altı aylık süreye ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmalarıdır.

11 ÇALIŞIRKEN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALANLAR İLE İŞGÜCÜ YETİŞTİRME KURSLARINI BİTİRENLERDEN DOLAYI TEŞVİKTEN NASIL YARARLANILIR? Geçici 10. maddede öngörülen teşvikten, çalışmakta iken mesleki ye- terlik belgesi alanlar ile mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerden dolayı yararlanılabilmesi için, Sigortalının 01.03.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında mesleki a. yeterlik belgesini almış/işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş olması, Belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınması veya çalışıyor olması Fiilen çalışması, İşyerinin yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması, gerekmektedir.

12 YENİ İŞE ALINAN SİGORTALILARIN TEŞVİKTEN YARARLANMA SÜRELERİ NELERDİR? 1. Sigortalının işe giriş tarih itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkek ya da 18 yaşından büyük bayan sigortalı olması durumunda, 2. Mesleki yeterlik belgesi sahibi ise, kırk sekiz ay süreyle, 3. Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi veya Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş ise, otuz altı ay süreyle, 4. Mesleki yeterlik belgesi sahibi değil ise veya işgücü yetiştirme kursunu bitirmemiş ise, yirmi dört ay süreyle, 5. Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle 29 yaşından büyük erkek sigortalı olması durumunda, mesleki yeterlik belgesi almış veya işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş ise, yirmi dört ay süreyle, 6. Sigortalının (a) ve (b) bentleri kapsamına girmesinin yanı sıra Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasından işe alınmış olması halinde, yukarıda belirtilen sürelere ilave olarak altı ay süreyle, 7. Sigortalının işe giriş tarih itibariyle 18 yaşından büyük olmasına d. rağmen, mesleki yeterlik belgesi almamış veya işgücü yetiştirme kursunu bitirmemiş, ancak Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasından işe alınmış olması durumunda, altı ay süreyle

13 ÇALIŞIRKEN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALANLAR İLE İŞGÜCÜ YETİŞTİRME KURSLARINI BİTİRENLERDEN DOLAYI TEŞVİKTEN NASIL YARARLANILIR? Sigortalının çalışmakta iken 01.03.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında mesleki yeterlik belgesini almış/işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş olması durumunda, on iki ay süreyle, yararlanılabilecektir. Söz konusu teşvikten, her bir sigortalı için yalnızca bir defa yararlanılabilecektir. Dolayısıyla, geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılmış olan bir sigortalının teşvikten yararlanma süresi sona ermeden işsiz kalması halinde, sonradan girdiği işyeri işverenince, geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılması mümkün olamayacaktır. Ancak, işe giriş tarih itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkek ya da 18 yaşından büyük bayan sigortalı olması nedeniyle geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılmış sigortalıların teşvikten yararlanma süresi sona ermeden işsiz kalmaları, ardından yeniden işe alınmaları ve mesleki yeterlik belgesini/işgücü yetiştirme kursunu bu dönemde almaları/ bitirmeleri halinde, bahse konu sigortalılardan dolayı geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yeniden yararlanılabilecektir. Bu durumda teşvikten yararlanılmış olan ilk süre ikincisinden düşülecek ve söz konusu sigortalıdan dolayı maddede öngörülen süreden fazla yararlanılması mümkün olamayacaktır.

14 TEŞVİKTEN YARARLANMAK İÇİN GEREKLİ DİĞER KOŞULLAR 1. Sigortalıların sahip oldukları mesleki yeterlik, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumları veya Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarına ilişkin belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları veya çalışıyor olmaları, 2. İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili aylık prim ve hizmet 2. belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermeleri, 3. Sigorta primlerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmayan kısmının tamamının yasal süresi içinde ödenmesi, gerekmektedir.

15 03.08.201515 SORUMLULUK İŞVERENDE Söz konusu sigorta prim desteğinden yararlanılması sırasında, maddede aranılan şartların sağlanmış olup olmadığı hususu, 6111 nolu Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinin onaylanmasından önce sistem tarafından kontrol edilmesine rağmen, sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu aylık prim ve hizmet belgelerinin onaylanmasının ardından, başka bir ifade ile aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi sona erdikten sonra kontrol edilebilmektedir.

16 03.08.201516 YANLIŞ HESAP SGK’DAN DÖNER APHB Verilme süresi sona erdikten sonra yapılan kontroller sonucunda, sigortalıları ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmadıkları halde, APHB yi 6111 nolu Kanun numarasını seçmek suretiyle düzenleyen işverenlerden İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmış olan prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınmaktadır. Dolayısıyla, 6111 Kanun teşvikten yersiz yararlandığı tespit edilen işverenler sonradan beş puanlık sigorta prim desteğinden de yararlanamamaktadırlar.

17 03.08.201517 ÖRNEĞİ İNCELEYELİM Ortalama sayısına ilave işçi olmadığı halde 2012/Nisan ayında 6111 kanun türü ile bildirilen sigortalı için geriye dönük 6111 Kanun türlü İPTAL Kanun türsüz EK APHB isteneceğinden ilgili sigortalı için 5 puanlık prim teşviki hakkı da ortadan kalkacak ve işveren ilave olarak gecikme zammı da ödeyecektir. Tehlike derecesi II olan işyerinde 2000 TL ücretle çalışan sigortalı A esasında ilave işçi olmamakla birlikte 2012/Mayıs ayında 6111 Kanun türü ile bildirilmiştir. Bu durumda işverene 280 TL sigorta primi (işçi hissesi), 60 TL işsizlik primi (işveren ve işçi hissesi) tahakkuk ettirilmiş ve işveren bu tutarı ödemiştir.

18 03.08.201518 2012/Aralık ayında bu durum tespit edilince işveren zorunlu olarak 6111 kanun türlü iptal, Kanun türsüz ek APHB düzenleyecek ve dolayısıyla tahakkuk miktarı, 680 TL sigorta primi (işveren ve işçi hissesi), 60 TL işsizlik primi (işveren ve işçi hissesi) olarak düzeltilecek daha önce ödenen prim ve işsizlik primi mahsup edilince kalan eksik 400 TL yasal faizi ile işverenden tahsil edilecektir.

19 03.08.201519 Bu kişi için ortalama sayı tespit edilip ilave işçi olmadığı daha önceden saptansa ve 5510 Kanun türü ile APHB verilse idi ödenmesi gereken prim tutarından 5 puanlık indirim söz konusu olacağından ödenecek prim tutarı da 680 TL değil 580 TL olarak tahakkuk ettirilecekti.

20 03.08.201520 Bu durumda işveren açısından hem 100 TL fazla prim ödenmesi hem de 400 TL’ye tekabül eden oranda gecikme cezası ve gecikme zammı ödenmesi söz konusu olmayacaktı.

21 03.08.201521 Ortalama Üstünde Çalışan Olmalı 4447 sayılı Kanun’a eklenen geçici 10. madde teşvikinden yaralanıp yararlanmadığının belirlenmesi için işe alınan işçinin işe alındığı tarihten önceki 6 aylık işçi sayısının toplamının 6’ya bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama esas alınacak ve işçi bu sayıya ilave olması halinde, yararlanılabilecektir.

22 03.08.201522 Her Ay Hesap Yapmak Şart Örnek: Son altı aylık dönemde APHB’de bildirilen işçi sayısı toplamının 61 olduğu ve bunun 6’ya bölünmesi sonucunda da ortalama işçi sayısının 10,16 olduğunu varsayalım. Ortalamanın küsuratı yarımdan az olduğu için 10 sayısı esas alınacak. Bu işçinin işe alındığı tarihten itibaren çalıştığı ve 24 aylık teşvikten yararlanacağını varsaydığımızda;

23 03.08.201523 Bir Ay Var Bir Ay Yok İşçinin işe alındığı tarihten itibaren 24 aylık süredeki APHB de en az 11 işçi bildirilen aylarda işçi 6111 sayılı Kanunda düzenlenen teşvikten yararlanılacaktır. İşyeri, işçinin işe girdiği ay dahil 24 ay boyunca bildirilen işçi sayısının 11’den aşağıya düştüğü aylarda teşvik söz konusu olmayacaktır.

24 03.08.201524 Örnek: İşçinin işe alındığı Ekim/2012 ayında çalışan sayısı: 10 Son 6 ay ortalaması:10 2012/Ekim ayı çalışan sayısı:10 (Yararlanamaz) 2012/Kasım ayı çalışan sayısı:11 (Yararlanır) 2012/Aralık ayı çalışan sayısı:11 (Yararlanır) 2013/Ocak ayı çalışan sayısı:10 (Yararlanamaz) 2013/Şubat ayı çalışan sayısı:11 (Yararlanır) 2013/Mart ayı çalışan sayısı:11 (Yararlanır) 2013/Nisan ayı çalışan sayısı:9 (Yararlanamaz) Özetle; 2014/Eylül ayına kadar hangi aylarda 11 ve üzeri işçi çalışmışsa kişi bu aylarda teşvik kapsamına girer, çalışan sayısı 11 altına düştüğü aylar için teşvik söz konusu olmaz.

25 03.08.201525 Uygulamadan Örnek Sigortalı Ali, 10 Mayıs 2012 tarihinde işe girmiştir. İşçinin işe girdiği aydan önceki 6 ayda (2011 Kasım-2012 Nisan dönemine ait 6 ay) çalışan sayısı toplamı 124 ise ortalama 124/6= 20,66=21 olacaktır. 2012/Mayıs, Ekim, Aralık aylarında çalışan sayısı 20, 2012/Haziran, Eylül, Kasım aylarında çalışan sayısı 21, 2012/Mayıs ila 2014/Nisan ayı arasındaki diğer aylarda çalışan sayısı 22 ve üzerinde ise Sigortalı A, 2012/Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim, Kasım Aralık aylarında, 6111 sayılı Kanun teşvikinden yararlanamayacak, diğer aylarda yararlanacak.

26 03.08.201526 Yeni Açılan İşyeri Ortalaması Sıfırdır. İşyerinin yeni açılacak olması halinde ise geriye doğru bildirim söz konusu olmadığından, bu işyerleri için ortalama hesabı yapılmayacaktır ve işyerinin açıldığı ay alınan işçilerin tamamı için diğer şartları taşıması halinde teşvikten yararlanılacaktır. Ortalama işçi sayısının hesaplanmasında SGDP tabi olarak çalışan işçiler ile sıfır gün ve sıfır kazancı olan istirahatlı veya ücretsiz izinli olan ve ücret ödenmeyen sigortalılar da sayıya dahil edilecektir. Aynı ayda giriş ve çıkış yapan işçiler bir işçi olarak ortalama hesabına dahil edilecektir

27 03.08.201527 İLAVE İŞÇİLERİN BELİRLENMESİ-1 1- İşçinin işe girdiği aydan önceki 6 aylık işçi sayısı belirlenerek bulunan sayı 6 ya bölünür. Çıkan rakam tamsayıya iblağ edilir. (virgülden sonraki 2 rakam 0-49 arası ise aşağıya 50-99 arası ise sayı yukarıya yuvarlanır. Bulunan sayı işçinin işe girdiği aydan önceki 6 ayın ortalamasıdır. 2- İşçinin işe girdiği ay dahil olmak üzere APHB verilirken, APHB’nin verildiği ay ile işçinin işe girdiği ay öncesine ait 6 ayın ortalaması mukayese edilir. 3- APHB’nin verildiği ayda işçinin işe girdiği aydan önceki 6 ay ortalamasının üzerinde çalışan varsa o işçi teşvik kapsamına girer ve bu ayda işe girmiş işçi/işçiler 6111 sayılı belge türü ile bildirilir.

28 03.08.201528 İLAVE İŞÇİLERİN BELİRLENMESİ-2 4- APHB’nin verildiği ay ile işçinin işe girdiği ay öncesine ait 6 ay ortalaması mukayese edilir ve işçinin işe girdiği aydan önceki 6 ayın ortalamasına ilave işçi çalışması söz konusu olmuyor ise işçi/işçiler o ay 6111 kodlu APHB ile bildirilmez. Bu mukayese teşvik süresince yapılır. 5-Daha sonra teşvik kapsamına giren yeni bir işçinin işe alınması halinde yukarıda belirtilen işlemler önceki işe giren işçiden bağımsız olarak değerlendirilir.

29 03.08.201529. DönemÇalışan İşçi Sayısı Son 6 Ay Ortalaması Teşvik Kapsamında İşe Alınmış İşçi Sayısı Son 6 Ay Ortalamasına İlave İşçi Sayısı Bu Ay Teşvik Kapsamında Bildirilecek İşçi Sayısı Bu Ay Teşvik Kapsamında Bildirilecek İşçiler 2012-Temmuz 44 2012-Ağustos 43 2012-Eylül 43 2012-Ekim 41 2012-Kasım 41 2012-Aralık 40 2013-Ocak 433 (a-b-c) 2013-Şubat 452 (d-e) 2013-Mart 452 (f-g) 2013-Nisan 432 (h-ı) 2013-Mayıs 421 (j) 2013-Haziran 431 (k) 2013-Temmuz 452 (m-n)

30 03.08.201530 TEŞVİK DEĞERLENDİRMESİ 2013 Ocak ayında işe alınan işçilerin değerlendirilmesi: 2012 Ocak dönemi öncesi 6 ay ortalaması 42 dir. Dolayısıyla 2013 Ocak ayı öncesine ait ortalama ile 2013 Ocak-Şubat-Mart- Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz ayları mukayese edilecektir. Bu durumda 2013 Ocak ayında sigortalı a, Şubat ayında sigortalı a, b ve c, Mart ayında sigortalı a, b ve c, Nisan ayında sigortalı a, Mayıs ayında Ocak ayında işe girenlerden teşvikten yararlanacak yok, Haziran ayında sigortalı a, Temmuz ayında sigortalı a, b ve c, 6111 kanun türü ile bildirilecek.

31 03.08.201531 TEŞVİK DEĞERLENDİRMESİ 2013 Şubat ayında işe alınan işçilerin değerlendirilmesi: 2013 Şubat dönemi öncesi 6 ay ortalaması 42 dir. Dolayısıyla 2013 Şubat ayı öncesine ait ortalama ile ile 2013 Şubat-Mart-Nisan- Mayıs-Haziran-Temmuz ayları mukayese edilecektir. Bu durumda 2013 Şubat ayında sigortalı d ve e, Mart ayında sigortalı d ve e, Nisan ayında sigortalı d, Mayıs ayında Şubat ayında işe girenlerden teşvikten yararlanacak yok, Haziran ayında sigortalı d, Temmuz ayında sigortalı d ve e, 6111 kanun türü ile bildirilecek.

32 03.08.201532 TEŞVİK DEĞERLENDİRMESİ 2013 Mart ayında işe alınan işçilerin değerlendirilmesi: 2013 Mart dönemi öncesi 6 ay ortalaması 42 dir. Dolayısıyla 2013 Mart ayı öncesine ait ortalama ile ile 2013 Mart-Nisan-Mayıs- Haziran-Temmuz ayları mukayese edilecektir. Bu durumda 2013 Mart ayında sigortalı f ve g,, Nisan ayında sigortalı f, Mayıs ayında Mart ayında işe girenlerden teşvikten yararlanacak yok, Haziran ayında sigortalı f, Temmuz ayında sigortalı f ve g, 6111 kanun türü ile bildirilecek.

33 03.08.201533 TEŞVİK DEĞERLENDİRMESİ 2013 Nisan ayında işe alınan işçilerin değerlendirilmesi: 2013 Nisan dönemi öncesi 6 ay ortalaması 43 dir. Dolayısıyla 2013 Nisan ayı öncesine ait ortalama ile ile 2013 Nisan-Mayıs- Haziran- Temmuz ayları mukayese edilecektir. Bu durumda 2013 Nisan ayı için Nisan ayında işe girenlerden teşvikten yararlanacak yok, Mayıs ayı için Nisan ayında işe girenlerden teşvikten yararlanacak yok, Haziran ayı için Nisan ayında işe girenlerden teşvikten yararlanacak yok, Temmuz ayı için sigortalı h ve ı, 6111 kanun türü ile bildirilecek.

34 03.08.201534 TEŞVİK DEĞERLENDİRMESİ 2013 Mayıs ayında işe alınan işçilerin değerlendirilmesi: 2013 Mayıs dönemi öncesi 6 ay ortalaması 43 dür. Dolayısıyla 2013 Mayıs ayı öncesine ait ortalama ile 2013 Mayıs-Haziran- Temmuz ayları mukayese edilecektir. Bu durumda 2013 Mayıs ayında işe girenlerden teşvikten yararlanacak yok, Haziran ayında Mayıs ayında işe girenlerden teşvikten yararlanacak yok, Temmuz ayında sigortalı j, 6111 kanun türü ile bildirilecek.

35 03.08.201535 TEŞVİK DEĞERLENDİRMESİ 2013 Haziran ayında işe alınan işçilerin değerlendirilmesi: 2012 Haziran dönemi öncesi 6 ay ortalaması 43 dür. Dolayısıyla 2013 Haziran ayı öncesine ait ortalama ile 2013 Haziran- Temmuz ayları mukayese edilecektir. Bu durumda 2013 Haziran ayında işe girenlerden teşvikten yararlanacak yok, Temmuz ayında sigortalı k, 6111 kanun türü ile bildirilecek..

36 03.08.201536 TEŞVİK DEĞERLENDİRMESİ 2013 Temmuz ayında işe alınan işçilerin değerlendirilmesi: 2013 Temmuz dönemi öncesi 6 ay ortalaması 44 dür. Dolayısıyla 2013 Temmuz ayı öncesine ait ortalama ile 2013 Temmuz ayı mukayese edilecektir. Bu durumda 2012 Temmuz ayında işe girenlerden sigortalı m, 6111 kanun türü ile bildirilecek..

37 03.08.201537 SONUÇ Sonuç olarak teşvikten yararlanacak işçiler aşağıda tabloda belirtildiği biçimde tespit edilmiş olacaktır..

38 03.08.201538. DönemÇalışan İşçi Sayısı Son 6 Ay Ortalaması Teşvik Kapsamında İşe Alınmış İşçi Sayısı Son 6 Ay Ortalamasına İlave İşçi Sayısı Bu Ay Teşvik Kapsamında Bildirilecek İşçi Sayısı Bu Ay Teşvik Kapsamında Bildirilecek İşçiler 2011-Temmuz 44 2011-Ağustos 43 2011-Eylül 43 2011-Ekim 41 2011-Kasım 41 2011-Aralık 40 2012-Ocak 43423 (a-b-c)1 1 (a) 2012-Şubat 45422 (d-e)3 3+2 (a-b-c)+(d-e) 2012-Mart 45422 (f-g)3 3+2+2 (a-b-c)+(d- e)+(f-g) 2012-Nisan 43 2 (h-ı)0 1+1+1+0 (a)+(d)+(f) 2012-Mayıs 42431 (j)0 0+0+0+0+0 Yok 2012-Haziran 43 1 (k)0 1+1+1+0+0 +0 (a)+(d)+(f) 2012-Temmuz 45442 (m-n)1 3+2+2+2+1 +1+1 (a-b-c)+(d- e)+(f-g)+ (h- ı)+(j)+(k)+(m)

39 03.08.201539 BU TABLOYU HER İŞYERİ İÇİN AYRI DÜZENLEYİN Sizlerle birlikte örnek değerlendirme yaptığımız bu tablonun bir tane boş suretini alıp her işyeri için ayrı ayrı kullanmak hesaplama kolaylığı sağlar. Bu tablo 31 Aralık 2015 tarihine kadar kullanılmalıdır.

40 03.08.201540 ÖZETLE; 1 Mart 2011 ila 31 Aralık 2015 tarihleri arasında işe alınan işçilerin 6111 Sayılı Kanun teşvikinden yaralanıp yararlanamayacağının belirlenmesi için işe alınan işçinin işe alındığı tarihten önceki 6 aylık işçi sayısının toplamının 6’ya bölünmesi suretiyle ortalama bulunur. İşe alınan işçinin çalıştığı yani APHB ile bildirildiği aylarda bulunan bu ortalamanın üzerinde çalışan varsa işe alınan işçi ilgili ayda 6111 sayılı Kanun teşvikinden yararlanma hakkını elde eder.

41 Teşvikten Yararlanma Süreleri İşçinin vasfı 18 - 29 Yaş Erkek 18 Yaş ÜstüBayan 29 Yaş ÜstüErkek Mesleki yeterlik belgesi olanlar 48 ay 24 ay Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler 36 ay 24 ay Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler 36 ay 36 ay 36 ay 24 ay 24 ay Türk İş Kurumuna Kayıtlı İşsizler + 6 ay

42 Teşvikten Yabancılar Yararlanır mı? 6111 sayılı Kanun teşvik açısından Türk veya yabancı uyruklular açısından bir ayrıma gitmediğinden, belirtilen şartları sağlayan yabancı uyruklu kişiler aynı zamanda ortalama sayısına da ilave ise işveren teşvikten yararlanır. Örneğin; ev hizmetlerinde çalışan yabancı uyruklu kadınlar 24 ay boyunca teşvik kapsamına girer.

43 03.08.201543 TEŞVİK MİKTARI 5510 Sayılı Kanunun 81. maddesinde sayılan ve 82. maddesine göre belirlenen prime esas kazançlar üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesine ait tutarı teşvik miktarıdır.

44 Elde Edilecek Kazanç Az Değil 01.12.2012 tarihinde işe alınan 18 yaşını doldurmuş, meslek lisesi mezunu bir teknisyene ödenecek brüt ücretin 1.120,00 TL (net 800,00 TL) olduğu varsayıldığında; 1.120,00 TL Teknisyen Brüt Ücret 1.120,00 TL Teknisyen Brüt Ücret Fondan karşılanacak tutar (İşveren avantajı) % 20 İşveren hissesine ait tutar 224,00 TL Ödenecek prim tutarı (SGK işsizlik primi) 22,40 TL Örnek Bu teknik servis personelinin işletmeye maliyeti; 1.120,00 TL brüt ücret ve %2 işsizlik sigortası işveren hissesi 22,40 TL’nin toplamı olan TL 1.142,40 TL olacaktır. Personel Maliyeti İşçiye Ödenen Brüt ücret % 2 İşsizlik Primi

45 03.08.201545 TOPLAM KAZANÇ 18 yaşını doldurmuş olan bu teknisyen için işverene, 6111 sayılı Kanun kapsamında, 36 ay süreyle teşvik sağlanacağından; bu destekten faydalanılması halinde işverenin elde edeceği toplam kazanç; 224,00 X 36=8.064,00 TL olacak.


"6111 SAYILI KANUN TEŞVİKİ, İLAVE İŞÇİ KAVRAMI VE TEŞVİK KAPSAMINA GİREN İŞÇİLERİN BELİRLENMESİ PROF. DR. CEM KILIÇ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları