Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASI ) MABEB Eylül 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASI ) MABEB Eylül 2010."— Sunum transkripti:

1 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASI ) MABEB Eylül 2010

2 2 BÖLÜM I: FORMU DÜZENLEYEN YÜKÜMLÜNÜN : Yükümlü Adı [1] : [1] Adresi : Tel : X COMPANY LTD. BEDRETTİN DEMİREL CADDESİ / LEFKOŞA 2244982 [1] Gerçek kişi yükümlüler için adı soyadı, tüzel kişi yükümlüler için ticaret unvanı yazılır. ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASI ) MABEB Eylül 2010

3 3 BÖLÜM II : BİLDİRİME İLİŞKİN BİLGİLER Aşağıdakilerden bildiriminize uygun olan seçenekleri işaretleyiniz. Bildirim Tarihi : Ö nceki Bildirimin Tarihi [2] : [2] Bildirimin Aciliyeti [3] : [3] YeniEk [2] Yukarıda ek bildirim olduğu işaretlenmişse doldurulur. [3] Normal, ivedi ve çok ivedi seçeneklerinden biri yazılır. ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU (ŞİBF) 8.10.2010 -------- İVEDİ X MABEB Eylül 2010

4 Bildirim Tarihi : Ö nceki Bildirimin Tarihi [2] : [2] Bildirimin Aciliyeti [3] : [3] 4 B- BİLDİRİME İLİŞKİN BİLGİLER Aşağıdakilerden bildiriminize uygun olan seçenekleri işaretleyiniz. YeniEk [2] Yukarıda ek bildirim olduğu işaretlenmişse doldurulur. [3] Normal, ivedi ve çok ivedi seçeneklerinden biri yazılır. ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU (ŞİBF) 8.10.2010 29.08.2010 İVEDİ X MABEB Eylül 2010

5 5 BÖLÜM III: İŞLEM YAPAN GERÇEK KİŞİNİN: Şüpheli İşlem Yapan Gerçek Kişinin Adı Soyadı Kimlik Belgesinin T ü r ü [5] [5] Doğum Tarihi [4] [4] Kimlik Belgesinin Numarası Doğum YeriUyruğu Anne AdıMesleği Baba AdıYerleşim Yeri Adresi Kendi Adına Başkası Adına [4] Doğum tarihi, gün/ay/yıl olarak girilecektir. [5] Kimlik tespitinde geçerli olan belgelerden biri yazılacaktır. ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU (ŞİBF) X HASAN HASANOĞLU 25.10.1967 LEFKOŞA AYŞE AHMET PASAPORT 12599999 KKTC MAĞAZA İŞLETMECİSİ LEFKOŞA MABEB Eylül 2010

6 6 BÖLÜM IV: ADINA İŞLEM YAPILAN GERÇEK KİŞİNİN: Adına İşlem Yapılan Gerçek Kişinin Adı Soyadı Kimlik Belgesinin T ü r ü [7] [7] Doğum Tarihi [6] [6] Kimlik Belgesinin Numarası Doğum YeriUyruğu Anne AdıMesleği Baba AdıYerleşim Yeri Adresi [6] Doğum tarihi, gün/ay/yıl olarak girilecektir. [7] Kimlik tespitinde geçerli olan belgelerden biri yazılacaktır. ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU (ŞİBF) AYŞE AHMET 15.11.1965 LEFKOŞA HATİCE ALİ KİMLİK 125999125 KKTC İŞLETMECİ GİRNE MABEB Eylül 2010

7 7 BÖLÜM V: ADINA İŞLEM YAPILAN TÜZEL KİŞİNİN : Unvanı [8] [8] Tescil numarası [9] [9] Faaliyet konusu [10] [10] A ç ık adresi Telefon numarası Faks numarası Elektronik posta adresi [8] Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliğine kayıtlı tüzel kişiler için ticaret unvanı, dernek, vakıf, sendika, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin adı, siyasi partiler için siyasi partinin ilgili biriminin adı yazılacaktır. [9] Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukkayitliğine kayıtlı tüzel kişiler için tescil numarası, dernekler, vakıflar ve sendikalar için kayıt numarası yazılacaktır. [10] Faaliyet konusu veya faaliyet amacı yazılacaktır. ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU (ŞİBF) YAPI VE MALZEME SATIS FABRİKASI LTD. MŞ.128666 KONFEKSİYON ÜRETİM FABRİKASI LEFKOŞA SANAYİ BÖLGESİ NO.1 LEFKOŞA 22888888 228883333 FABRİKA@HOT.COM MABEB Eylül 2010

8 8 BÖLÜM VI: ŞÜPHELİ İŞLEME İLİŞKİN BİLGİLER İşlem Tarihi İşlem T ü r ü İşlem Tutarı [11] [11] İşlem Tutarı: Nakit para ise para cinsine göre ayrı ayrı belirtilmelidir. ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU (ŞİBF) 9.09.2010 NAKİT YATIRIM 115,900 STG MABEB Eylül 2010

9 9 BÖLÜM VII: ŞÜPHELİ İŞLEM KRİTERLERİ : (Şüpheli İşlem Kriterinin Önüne X İşareti Konacaktır.) Ş Ü PHELİ İŞLEM KRİTERLERİ Ş Ü PHELİ İŞLEM KRİTERİNİN NUMARASI [ 12 ] GENEL MAHİYETTE Ş Ü PHELİ İŞLEM KRİTERLERİ M ü şteri Profiline İlişkin Kriterler İşlemlere İlişkin Kriterler SEKT Ö REL MAHİYETTE Ş Ü PHELİ İŞLEM KRİTERLERİ Bankacılık Sekt ö r ü ne İlişkin Kriterler Sigorta Sekt ö r ü ne İlişkin Kriterler D ö viz B ü rolarına İlişkin Kriterler Faktoring Şirketlerine İlişkin Kriterler Finansal Kiralama Şirketlerine İlişkin Kriterler Posta ve Kargo Şirketlerine İlişkin Kriterler Gayrimenkul Sekt ö r ü ne İlişkin Kriterler Kumarhaneler ve Talih Oyunları İşletmeciliğine İlişkin Kriterler Diğer Haller [12] Şüpheli İşlem Kriterleri ile Şüpheli İşlem Bildirim Usul ve esasları Tebliği ekinde (EK:1) yer alan şüpheli işlem kriterlerinden uygun olan bir veya bir kaçının yine EK:1’ de belirlenen numarası yazılır. X X X 1.1 4.1 2.2 MABEB Eylül 2010

10 10 Formu D ü zenleyenin Yetkili Amirin Adı Soyadı :....................... Ü nvanı Ü nvanı :....................... İletişim Bilgileri :..........................İletişim Bilgileri:........................ Tarih :.........................Tarih:....................... İmza-M ü h ü r :......................... İmza-M ü h ü r :....................... A ç ıklamalar ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU (ŞİBF) Suzan Ahmet 31.10.2010 MAGOSA :...................... SUZAN AHMET Ali Selen 31.10.2010 X COMPANY LEFKOŞA GENEL MÜDÜR ALİ SELEN KİŞİNİN GELİR DÜZEYİNE GÖRE HARCAMA TUTARLARI ŞÜPHELİ OLARAK GÖRÜLMÜŞTÜR. MÜDÜR :...................... EK DÜŞÜNCELER: MABEB Eylül 2010

11 11 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMLERİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR MABEB Eylül 2010

12 12  ŞİB Formunun tam doldurulması  Şüpheli işlemin tespit edildiği tarihle Daireye gönderilme tarihinin arasında 5 günden fazla bir süre geçmemesi  Şüpheli İşlem Bildirimlerinin kapalı zarf üzerine ‘Gizli’ ibareli olarak gönderilmesi  ŞİB Formunu destekleyici bilgi ve belgelerin form ekinde gönderilmesi (ör. Kimlik kartı fotokopisi, işleme yönelik diğer belgeler v.s.....)  ŞİB kriterlerine uymayan şüpheli işlem bildirimleri ile ilgili konuların formun açıklama bölümünde ayrıntılı olarak açıklanması ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMLERİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR MABEB Eylül 2010

13 13 NAKDİ PARA LİMİTİNİ AŞAN NAKİT İŞLEM BİLDİRİMLERİ MABEB Eylül 2010

14 14 NAKDİ PARA LİMİTİNİ AŞAN NAKİT İŞLEMLER BİLDİRİM FORMU Sıra No İşlem Tarihi İşlemi YapanınAdına İşlem yapılanın Para CinsiTutarİşlemin Türü Ad ve Soyadı Ülke Kısaltm ası Kimlik Türü Kimlik No: Ad ve Soyadı Ülke Kısaltm asıKimlik TürüKimlik No 34567891011121314 Yükümlü Adı :1 Dönemi :2. 1Yükümlü AdıYükümlü olan kurumun ismi yazılır. 2Dönemiİşlemlerin ait olduğu dönem yazılır. (Ay/Yıl) - Ör.Nisan 2009 3İşlem Tarihiİşlemin yapıldığı Tarih yazılır. (GG/AA/YYYY) 4Ad ve Soyadıİşlemi yapan Kişinin Adı ve Soyadı yazılır 5Ülke Kısaltması İşlemi yapan Kişinin Kimlik tespitinde kullandığı belgeyi veren Ülkenin Kısaltması (Ülke Kısaltmaları Daire tarafından Ek-1'de verilecek ) 6Kimlik Türüİşlemi yapan Kişinin Kimlik tespitinde kullandığı belge( Pasaport,Kimlik Kartı,Sürüş Ehliyeti,YŞ,MŞ...) 7Kimlik No:İşlemi yapan Kişinin Kimlik tespitinde kullandığı belgenin numarası ( 6. sırada belirtilen belgenin numarası yazılır) 8 Adina İşlem Yapılan Adı Soyadı Adına işlem yapılan kişinin adı soyadı yazılır. 9Ülke Kısaltması Adına İşlemi yapılan kişinin kimlik tespitinde kullandığı belgeyi veren Ülkenin Kısaltması (Ülke Kısaltmaları Daire tarafından Ek-1'de verilecek ) 10Kimlik TürüAdına İşlem yapılan kişinin kimlik tespitinde kullandığı belge( Pasaport,Kimlik Kartı,Sürüş Ehliyeti,YŞ,MŞ...) 11Kimlik No: İadına işlem yapılan kişinin kimlik tespitinde kullandığı belgenin numarası ( 10. sırada belirtilen belgenin numarası yazılır) 12Para CinsiYapılan İşlemde Kullanılan Para Cinsi ( USD,TL,EURO...) 13TutarYapılan İşlemde Konu edilen Miktar 14 İşlemin TürüYatırım,Ödeme,Alacak tahsili,Alacaklara karşılık ödemeler, Mal Satma,Mal Alma... (Yükümlü Grubuna göre değişiklik gösterebilir, amaç yapılan işleme açıklık getirmektir. ) MABEB Eylül 2010

15 15 Nakdi Para Limitini Aşan Nakit İşlemler Bildirimlerinde ger ç ek ve t ü zel kişilerin kimlik bilgilerinin eksik siz doldurulması * İlgili ay i ç erisinde işlem yapılmamış ise Dairemize bir yazı ile s ö zkonusu ayda herhangi bir nakdi para limitini aşan işlem bulunmadığı bildirilmelidir. NAKDİ PARA LİMİTİNİ AŞAN NAKİT İŞLEM BİLDİRİMLERİ MABEB Eylül 2010

16 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ 16 www.kktcparakambiyo.net MABEB Eylül 2010


"ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASI ) MABEB Eylül 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları