Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERS SEÇİMİ VE SINIF GEÇME SİSTEMİ. ÖĞRENCİ BAŞARISIN BELİRLENMESİ Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde 5’li not sistemi kullanılır. PUAN NOT DERECE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERS SEÇİMİ VE SINIF GEÇME SİSTEMİ. ÖĞRENCİ BAŞARISIN BELİRLENMESİ Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde 5’li not sistemi kullanılır. PUAN NOT DERECE."— Sunum transkripti:

1 DERS SEÇİMİ VE SINIF GEÇME SİSTEMİ

2 ÖĞRENCİ BAŞARISIN BELİRLENMESİ Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde 5’li not sistemi kullanılır. PUAN NOT DERECE 85-100 5 PEKİYİ 70-84 4 İYİ 55-69 3 ORTA 45-54 2 GEÇER 25-44 1 GEÇMEZ 0-24 0 ETKİSİZ Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir.

3 BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMA Bir dersten yıl sonunda başarılı olmak için, - İkinci dönem notu en az GEÇER olmalıdır. Ancak, birinci dönem notunun ETKİSİZ olması durumunda, İkinci dönem notunun en az ORTA olması gerekir. - Öğrenci yalnızca bir dönem notu almışsa, dönem notunun en az GEÇER olması gerekir. 1. Dönem Notu 2. Dönem Notu Yıl Sonu Notu Sonuç 1MATEMATİK 323Başarılı 2MATEMATİK 122Başarılı 3MATEMATİK 513Başarısız 4MATEMATİK 021Başarısız 5MATEMATİK 032Başarılı

4 SINIF GEÇME NASIL OLUR ? - DOĞRUDAN SINIF GEÇME - YIL SONU BAŞARI ORTALAMASINA GÖRE SINIF GEÇME - SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME

5 DOĞRUDAN SINIF GEÇME - Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda tüm derslerden başarılı olan öğrenciler,

6 YIL SONU BAŞARI ORTALAMASI İLE YIL SONU BAŞARI ORTALAMASI İLE SINIF GEÇMEK 3:00 ÖĞRENCİNİN ZAYIFI VARSA TÜM DERSLERİN YIL SONU AĞIRLIKLI ORTALAMASI MİN. DİL VE ANLATIM DERSİ YIL SONU BAŞARI ORTALAMASI İLE GEÇİLEMEZ DİL VE ANLATIM DERSİ YIL SONU BAŞARI ORTALAMASI İLE GEÇİLEMEZ.

7 Öğrenciler, devam ettikleri ve öğrenim gördükleri sınıfta başarılı ve başarısız olunan en fazla 4 dersten ortalama yükseltme sınavına girerler. Ortalama yükseltme sınavına girilecek dersler; öğrenci, veli ve sınıf rehber öğretmeninin iş birliği ile belirlenir ve öğrenci veya veli tarafından ders kesimini izleyen 5 iş günü içinde, örneğine uygun dilekçe ile okul müdürlüğüne bildirilir.

8 ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI (OYS) İLE SINIF GEÇME Ortalama Yükseltme Sınavı (OYS) : Öğrencilerin yıl sonu başarı ortalamalarını yükseltme amacıyla yapılan sınavdır.. OYS sonunda, başarısız olduğu dersten GEÇER not alan Öğrenciler ve yıl sonunda notlarının ağırlıklı ortalaması İle sınıf geçme şartlarını taşır hale gelen öğrenciler doğrudan sınıf geçer. OYS sonunda sınıf geçemeyen Lise 1. Sınıf öğrencileri ve Devamsızlık nedeniyle başarısız olmuş öğrenciler sınıf tekrar ederler.

9 Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması Madde 34 —Doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; 9 uncu sınıfta en fazla 3, 10 uncu ve 11 inci sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dahil toplam 5 den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar

10 SINIF TEKRARI 1.Ortalama Yükseltme Sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf geçemeyenler, 2.Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler, 3.Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar SINIF TEKRAR EDERLER SINIF TEKRARI ORTAÖĞRETİM SÜRESİNCE BİR DEFA YAPILIR.

11 Kimlerin okulla ilişiği kesilir ? Öğrenim süresince ikinci kez sınıf tekrarı yapan öğrencinin okulla ilişkisi kesilir.

12 Devam Devamsızlık -İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği halde arada bir veya daha fazla derse girmeyen öğrenciler yarım gün yok yazılır. -Devamsızlık hesaplanırken iki yarım gün,bir tam gün sayılır. -Ders Yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun sınıf tekrarı yaparlar. notları ne olursa olsun sınıf tekrarı yaparlar.

13 Devam Devamsızlık Özürlü ve özürsüz devamsızlıklarla ilgili okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü geçemez. Ancak özrün resmi/özel sağlık kurumundan alınmış bir rapor ile belgelendirilmesi ve bu belgenin en geç 7 iş günü içerisinde okul yönetimine sunulması gerekir. Olağandışı durumlarda(kaza, ölüm, deprem, yangın vs.) bu süre okul müdürünce belirlenir. Yurt içi ve dışı bilim, tiyatro, spor, folklor, beceri yarışması vb. eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrenciler, okula devam etmedikleri süre için izinli sayılırlar.

14 TEŞEKKÜR - TAKDİR 70.00 – 84.99TEŞEKKÜR 85.00 – 100TAKDİR DİSİPLİN CEZASI ALMAMIŞ OLMAK, HİÇ ZAYIFI OLMAMAK (DÖNEMLERDE)

15 LİSE 1. SINIFIN ÖNEMİ 1. LİSE HAYATINA UYUM 2. HEDEF BELİRLEME 3. AOBP’NİN ÖNEMİNİN KAVRANMASI 4. DERS SEÇİMİ

16 YETENEK BAŞARI İLGİ DERS SEÇİMİ DERS SEÇİMİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR

17

18

19

20 YGS PUAN TÜRLERİ VE TESTLERİN PUAN TÜRLERİNE GÖRE KATKILARI PUAN TÜRÜ TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK) ESKİ PUAN TÜRÜ TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ YGS-120104030 SAYISAL YGS-220103040 YGS-340302010 SÖZEL YGS-430402010 YGS-537203310 EA YGS-633103720

21 DERS SEÇİMİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI SEÇİMİ MESLEK SEÇİMİ GENEL YAŞAM BİÇİMİ

22 TÜRKÇE - MATEMATİK FEN BİLİMLERİ YABANCI DİL SOSYAL BİLİMLER

23 LYS TESTLERİ LYS 1 Matematik 50 Geometri 22 Analitik Geometri 8 LYS 2 Fizik 30 Kimya 30 Biyoloji 30 LYS 3 Edebiyat ve Dil Anlatım 56 Coğrafya1- 24 LYS 4 Tarih 44 Coğrafya 2-16 Felsefe Grubu 30 LYS 5 Yabancı Dil 80

24 TÜRKÇE-MATEMATİK ÖĞRENCİLERİ TÜRKÇESOSYAL BİL. TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ YGS TESTLERİ EDEBİYAT,COĞRAFYA SINAVI -Türk Dili ve Edebiyatı Testi - Coğrafya-1 Testi (LYS 3) MATEMATİK SINAVI -Matematik Testi - Geometri Testi (LYS 1) LYS TESTLERİ

25 TM Puanı için derslerin katkı oranları Türkçe T.MatSosyalFen B.Mat.Geom.TDECoğraf ya 1 TM 1 1416552510187 TM 2 14 75228 8 TM 3 1510 51872510

26 TM-1 (Matematik Ağırlıklı ) TM-2 (Matematik ile Türkçe-Edebiyat ağırlıklı ) TM-3 ( Türkçe – Edebiyat Ağırlıklı ) Bankacılık Ekonomi İktisat İşletme Lojistik Yönetimi Maliye Uluslararası Finans Bankacılık ve Finans Sağlık kurumları İşletmeciliği Hukuk Kamu Yönetimi Sınıf Öğret. Siyaset Bilimi Siyaset Bil. ve Kamu Y. Siyaset Bil. ve Ulus. İlş. Turizm ve Otelcilik Uluslararası İlişkiler Antropoloji Arkeoloji Çocuk Gelişimi Felsefe / Felsefe Öğrt. Klasik Arkeoloji Psikoloji Reh. Psikolojik. Danış. Sosyal Hizmet Sosyoloji

27 YGS TESTLERİ FEN BİLİMLERİ SINAVI Fizik -Kimya - Biyoloji (LYS 2) LYS TESTLERİ FEN BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİ TÜRKÇESOSYAL BİL. TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ MATEMATİK SINAVI -Matematik Testi - Geometri Testi (LYS 1)

28 MF puanı için derslerin katkı oranları Türkçe T.MatSosya l Fen B.Mat.Geom.FizikKimyaBiyolo ji MF 1 11165826131065 MF 2 11 5131671312 MF 3 11 7 135 1415 MF 4 11 14 6922111395

29 MF-1 (Mat. Ağırlıklı Temel Bilim Programları İçin ) MF-2 (Fen Ağırlıklı Temel Bilim Programları İçin ) MF-3 ( Sağlık Bilimleri Programları İçin ) MF-4 ( Müh. ve Teknik Programlar İçin ) Aktüerya Bilim. Ends.Ürün. Tas. Endüstriyel Tas. İç Mimarlık İstatistik Matematik Matematik Öğrt. Matematik Mh. Şehir&Bölge Pl. Biyoloji/Bio.Öğrt. Deri Mh. Fen Bilgs. Öğrt. Fizik/Fizik Öğrt. Kimya/KimyaMh Orman Ends. M. Orman Müh. Peyzaj Mimarlığı Su Ürün. Mh. Bes. Ve Diyet. Biyokimya Biyomüh. Diş Hekimliği Eczacılık Fizik tedavi Gıda Mh. Tıp Veteriner Mühendislikler (Bilgs.,Biyomedi kal,Çevre,Elek., Makine,Endüstri Gemi,Gıda,Teks til müh.) Mimarlık

30 YGS TESTLERİ SOSYAL BİLİMLER SINAVI -Tarih Testi - Coğrafya-2 Testi -Felsefe Grubu Testi (LYS 4) LYS TESTLERİ SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİLERİ TÜRKÇESOSYAL BİL. TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ EDEBİYAT,COĞRAFYA SINAVI -Türk Dili ve Edebiyatı Testi - Coğrafya-1 Testi (LYS 3)

31 TS Puanı için derslerin katkı oranları Türkçe T.MatSosyalFen B. TDECoğ-1TarihCoğ-2Fels. Gr. TS 1 1310125158 7 TS 2 18611525515510

32 TS-1 ( Sosyal Programlar İçin) TS-2 ( Dil (Türkçe,Edebiyat) ve Tarih programları için) Arkeoloji ve Sanat Tarihi Coğrafya Coğrafya Öğrt. Gazetecilik Halkla İlişkiler Radyo,TV,Sinema Reklamcılık Sosyal Bilgiler Öğrt. Medya ve iletişim Sanat Tarihi Hititoloji Sümeroloji Tarih / Tarih Öğrt. Türk Dili ve Edebiyatı Türk dili ve Edb. Öğrt. Türkçe Öğrt.

33 YGS TESTLERİ YABANCI DİL SINAVI ( LYS 5) LYS TESTLERİ YABANCI DİL ÖĞRENCİLERİ TÜRKÇESOSYAL BİL. TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

34 YD Puanı için derslerin katkı oranları Türkçe T.MatSosyalFen B. Yabancı Dil DİL 11569565 DİL 225713560

35 DİL-1DİL-2DİL-3 -İngilizce Öğrt. -Alm. Öğrt. -Fransızca Öğrt. -Mütercim- Tercümanlık (ing.,Frn.,Alm) -Turizm Rehberliği (ing.,Frn.,Alm) -Mütercim- Tercümanlık (Batı Dilleri) -Turizm Rehberliği (Batı Dilleri) -Arnavutça - Eski Yunan dili- edb. -Mütercim- Tercümanlık (Doğu Dilleri) -Turizm Rehberliği (Doğu Dilleri) - Fars Dili ve Edb.

36 - DERS SEÇİMİ, ÜNİVERSİTE GİRİŞ PUANLARINI ve YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI DERSLERİNİ DESTEKLEMELİDİR. DERS SEÇİMİ ve ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

37 DERS SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEKLER? Üniversitede hangi meslek düşünülüyorsa onunla ilgili dersleri seçmek İlgi,yetenek,beceri ve başarı durumuna uygun dersleri seçmek Yükseköğretim programlarını çok iyi bilmek Meslekler hakkında bilgi sahibi olmak Üniversite Giriş Sistemi Özelliklerini öğrenmek

38 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ… REHBERLİK SERVİSİ


"DERS SEÇİMİ VE SINIF GEÇME SİSTEMİ. ÖĞRENCİ BAŞARISIN BELİRLENMESİ Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde 5’li not sistemi kullanılır. PUAN NOT DERECE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları