Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERS SEÇİMİ VE SINIF GEÇME SİSTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERS SEÇİMİ VE SINIF GEÇME SİSTEMİ"— Sunum transkripti:

1 DERS SEÇİMİ VE SINIF GEÇME SİSTEMİ

2 ÖĞRENCİ BAŞARISIN BELİRLENMESİ
Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde 5’li not sistemi kullanılır. Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir. PUAN NOT DERECE PEKİYİ İYİ ORTA GEÇER GEÇMEZ ETKİSİZ

3 BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMA
   Bir dersten yıl sonunda başarılı olmak için, - İkinci dönem notu en az GEÇER olmalıdır. Ancak, birinci dönem notunun ETKİSİZ olması durumunda, İkinci dönem notunun en az ORTA olması gerekir. - Öğrenci yalnızca bir dönem notu almışsa, dönem notunun en az GEÇER olması gerekir. 1. Dönem Notu 2. Dönem Notu Yıl Sonu Notu Sonuç 1 MATEMATİK 3 2 Başarılı 5 Başarısız 4

4 SINIF GEÇME NASIL OLUR ? - DOĞRUDAN SINIF GEÇME
- YIL SONU BAŞARI ORTALAMASINA GÖRE SINIF GEÇME - SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME

5 DOĞRUDAN SINIF GEÇME - Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda tüm derslerden başarılı olan öğrenciler,

6 3:00 MİN. YIL SONU BAŞARI ORTALAMASI İLE
SINIF GEÇMEK ÖĞRENCİNİN ZAYIFI VARSA TÜM DERSLERİN YIL SONU AĞIRLIKLI ORTALAMASI 3:00 MİN. DİL VE ANLATIM DERSİ YIL SONU BAŞARI ORTALAMASI İLE GEÇİLEMEZ.

7 ORTALAMA YÜKSELTME SINAVLARI
Öğrenciler, devam ettikleri ve öğrenim gördükleri sınıfta başarılı ve başarısız olunan en fazla 4 dersten ortalama yükseltme sınavına girerler. Ortalama yükseltme sınavına girilecek dersler; öğrenci, veli ve sınıf rehber öğretmeninin iş birliği ile belirlenir ve öğrenci veya veli tarafından ders kesimini izleyen 5 iş günü içinde, örneğine uygun dilekçe ile okul müdürlüğüne bildirilir.

8 ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI (OYS) İLE SINIF GEÇME
Ortalama Yükseltme Sınavı (OYS) : Öğrencilerin yıl sonu başarı ortalamalarını yükseltme amacıyla yapılan sınavdır. . OYS sonunda, başarısız olduğu dersten GEÇER not alan Öğrenciler ve yıl sonunda notlarının ağırlıklı ortalaması İle sınıf geçme şartlarını taşır hale gelen öğrenciler doğrudan sınıf geçer. OYS sonunda sınıf geçemeyen Lise 1. Sınıf öğrencileri ve Devamsızlık nedeniyle başarısız olmuş öğrenciler sınıf tekrar ederler.

9 Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması
Madde 34 —Doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; 9 uncu sınıfta en fazla 3, 10 uncu ve 11 inci sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dahil toplam 5 den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar

10 SINIF TEKRARI ORTAÖĞRETİM SÜRESİNCE
Ortalama Yükseltme Sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf geçemeyenler, Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler, Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar SINIF TEKRAR EDERLER SINIF TEKRARI ORTAÖĞRETİM SÜRESİNCE BİR DEFA YAPILIR.

11 Kimlerin okulla ilişiği kesilir ?
Öğrenim süresince ikinci kez sınıf tekrarı yapan öğrencinin okulla ilişkisi kesilir.

12 Devam Devamsızlık -İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği halde arada bir veya daha fazla derse girmeyen öğrenciler yarım gün yok yazılır. -Devamsızlık hesaplanırken iki yarım gün,bir tam gün sayılır. -Ders Yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun sınıf tekrarı yaparlar.

13 Devam Devamsızlık Özürlü ve özürsüz devamsızlıklarla ilgili okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü geçemez. Ancak özrün resmi/özel sağlık kurumundan alınmış bir rapor ile belgelendirilmesi ve bu belgenin en geç 7 iş günü içerisinde okul yönetimine sunulması gerekir. Olağandışı durumlarda(kaza, ölüm, deprem, yangın vs.) bu süre okul müdürünce belirlenir. Yurt içi ve dışı bilim, tiyatro, spor, folklor, beceri yarışması vb. eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrenciler, okula devam etmedikleri süre için izinli sayılırlar.

14 TEŞEKKÜR - TAKDİR 70.00 – 84.99 TEŞEKKÜR 85.00 – 100 TAKDİR
DİSİPLİN CEZASI ALMAMIŞ OLMAK, HİÇ ZAYIFI OLMAMAK (DÖNEMLERDE)

15 LİSE 1. SINIFIN ÖNEMİ 1. LİSE HAYATINA UYUM 2. HEDEF BELİRLEME
3. AOBP’NİN ÖNEMİNİN KAVRANMASI 4. DERS SEÇİMİ

16 DERS SEÇİMİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR

17

18

19

20 YGS PUAN TÜRLERİ VE TESTLERİN PUAN TÜRLERİNE GÖRE KATKILARI
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK) ESKİ PUAN TÜRÜ TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ YGS-1 20 10 40 30 SAYISAL YGS-2 YGS-3 SÖZEL YGS-4 YGS-5 37 33 EA YGS-6

21 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI SEÇİMİ
DERS SEÇİMİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI SEÇİMİ MESLEK SEÇİMİ GENEL YAŞAM BİÇİMİ

22 TÜRKÇE - MATEMATİK FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLİMLER YABANCI DİL

23

24 TÜRKÇE-MATEMATİK ÖĞRENCİLERİ
YGS TESTLERİ TEMEL MATEMATİK TÜRKÇE SOSYAL BİL. FEN BİLİMLERİ LYS TESTLERİ EDEBİYAT,COĞRAFYA SINAVI Türk Dili ve Edebiyatı Testi - Coğrafya-1 Testi (LYS 3) MATEMATİK SINAVI Matematik Testi - Geometri Testi (LYS 1)

25 TM Puanı için derslerin katkı oranları
Türkçe T.Mat Sosyal Fen B. Mat. Geom. TDE Coğrafya 1 TM 1 14 16 5 25 10 18 7 TM 2 22 8 TM 3 15

26 TM-1(Matematik Ağırlıklı )
TM-2(Matematik ile Türkçe-Edebiyat ağırlıklı ) TM-3( Türkçe – Edebiyat Ağırlıklı ) Bankacılık Ekonomi İktisat İşletme Lojistik Yönetimi Maliye Uluslararası Finans Bankacılık ve Finans Sağlık kurumları İşletmeciliği Hukuk Kamu Yönetimi Sınıf Öğret. Siyaset Bilimi Siyaset Bil. ve Kamu Y. Siyaset Bil. ve Ulus. İlş. Turizm ve Otelcilik Uluslararası İlişkiler Antropoloji Arkeoloji Çocuk Gelişimi Felsefe / Felsefe Öğrt. Klasik Arkeoloji Psikoloji Reh. Psikolojik. Danış. Sosyal Hizmet Sosyoloji

27 FEN BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİ
YGS TESTLERİ TEMEL MATEMATİK TÜRKÇE SOSYAL BİL. FEN BİLİMLERİ LYS TESTLERİ FEN BİLİMLERİ SINAVI Fizik Kimya Biyoloji (LYS 2) MATEMATİK SINAVI Matematik Testi - Geometri Testi (LYS 1)

28 MF puanı için derslerin katkı oranları
Türkçe T.Mat Sosyal Fen B. Mat. Geom. Fizik Kimya Biyoloji MF 1 11 16 5 8 26 13 10 6 MF 2 7 12 MF 3 14 15 MF 4 9 22

29 MF-1(Mat. Ağırlıklı Temel Bilim Programları İçin )
MF-2 (Fen Ağırlıklı Temel Bilim Programları İçin ) MF-3( Sağlık Bilimleri Programları İçin ) MF-4( Müh. ve Teknik Programlar İçin ) Aktüerya Bilim. Ends.Ürün. Tas. Endüstriyel Tas. İç Mimarlık İstatistik Matematik Matematik Öğrt. Matematik Mh. Şehir&Bölge Pl. Biyoloji/Bio.Öğrt. Deri Mh. Fen Bilgs. Öğrt. Fizik/Fizik Öğrt. Kimya/KimyaMh Orman Ends. M. Orman Müh. Peyzaj Mimarlığı Su Ürün. Mh. Bes. Ve Diyet. Biyokimya Biyomüh. Diş Hekimliği Eczacılık Fizik tedavi Gıda Mh. Tıp Veteriner Mühendislikler (Bilgs.,Biyomedikal,Çevre,Elek.,Makine,EndüstriGemi,Gıda,Tekstil müh.) Mimarlık

30 SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİLERİ
YGS TESTLERİ TEMEL MATEMATİK TÜRKÇE SOSYAL BİL. FEN BİLİMLERİ LYS TESTLERİ SOSYAL BİLİMLER SINAVI Tarih Testi Coğrafya-2 Testi Felsefe Grubu Testi (LYS 4) EDEBİYAT,COĞRAFYA SINAVI Türk Dili ve Edebiyatı Testi - Coğrafya-1 Testi (LYS 3)

31 TS Puanı için derslerin katkı oranları
Türkçe T.Mat Sosyal Fen B. TDE Coğ-1 Tarih Coğ-2 Fels.Gr. TS 1 13 10 12 5 15 8 7 TS 2 18 6 11 25

32 TS-1( Sosyal Programlar İçin)
TS-2( Dil (Türkçe,Edebiyat) ve Tarih programları için) Arkeoloji ve Sanat Tarihi Coğrafya Coğrafya Öğrt. Gazetecilik Halkla İlişkiler Radyo,TV,Sinema Reklamcılık Sosyal Bilgiler Öğrt. Medya ve iletişim Sanat Tarihi Hititoloji Sümeroloji Tarih / Tarih Öğrt. Türk Dili ve Edebiyatı Türk dili ve Edb. Öğrt. Türkçe Öğrt.

33 YABANCI DİL ÖĞRENCİLERİ
YGS TESTLERİ TEMEL MATEMATİK TÜRKÇE SOSYAL BİL. FEN BİLİMLERİ LYS TESTLERİ YABANCI DİL SINAVI ( LYS 5)

34 YD Puanı için derslerin katkı oranları
Türkçe T.Mat Sosyal Fen B. Yabancı Dil DİL 1 15 6 9 5 65 DİL 2 25 7 13 60

35 DİL-1 DİL-2 DİL-3 -İngilizce Öğrt. -Alm. Öğrt. -Fransızca Öğrt.
-Mütercim- Tercümanlık (ing.,Frn.,Alm) -Turizm Rehberliği (Batı Dilleri) Arnavutça - Eski Yunan dili-edb. (Doğu Dilleri) - Fars Dili ve Edb.

36 DERS SEÇİMİ ve ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
- DERS SEÇİMİ, ÜNİVERSİTE GİRİŞ PUANLARINI ve YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI DERSLERİNİ DESTEKLEMELİDİR.

37 DERS SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEKLER?
Üniversitede hangi meslek düşünülüyorsa onunla ilgili dersleri seçmek İlgi,yetenek,beceri ve başarı durumuna uygun dersleri seçmek Yükseköğretim programlarını çok iyi bilmek Meslekler hakkında bilgi sahibi olmak Üniversite Giriş Sistemi Özelliklerini öğrenmek

38 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ… REHBERLİK SERVİSİ


"DERS SEÇİMİ VE SINIF GEÇME SİSTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları