Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇİNDEKİLER Başlangıç noktaları aynı olan birbirine dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme koordinat sistemi denir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇİNDEKİLER Başlangıç noktaları aynı olan birbirine dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme koordinat sistemi denir."— Sunum transkripti:

1

2

3 İÇİNDEKİLER

4 Başlangıç noktaları aynı olan birbirine dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme koordinat sistemi denir.

5 I. Bölgede x>0, y>0 II. Bölgede x<0, y>0 III. Bölgede x<0, y<0 IV. Bölgede x>0,y<0 Not: x ekseni üzerindeki tüm noktaların ordinatı 0, y ekseni üzerindeki tüm noktaların apsisi 0’dır.

6

7 a  z, y = a şeklindeki doğrular x eksenine paralel olan doğrulardır.

8 x = b şeklindeki doğrular y eksenine paralel olan doğrulardır. Not : x eksenine paralel olan doğruların apsisi 0, y eksenine paralel olan doğruların ordinatı 0 ‘ dır.

9 y = mx şeklindeki doğrular orijinden geçer. Bir doğru grafiğini çizebilmek için en az iki nokta gerekir. Bunun için orijinden geçen doğrunun grafiğini çizerken x’ in bazı değerleri için y’ nin alacağı değerler bulunur. Böylece doğrunun geçtiği noktaların koordinatları bulunur. y = 2x doğrusunun grafiğini çizelim. x = 0 için y = 0 x = 1 için y = 2 Not : x’ in katsayısı (+) ise doğrular I ve III. bölgede, x’ in katsayısı (–) ise doğrular II ve IV. bölgededir.

10 y = mx şeklindeki doğruların grafiği orijinden geçmez. Bu doğrular eksenleri keser. Doğru denkleminde x’ e 0 verince y eksenini kesen nokta bulunur, y’ ye 0 verilince x eksenini kestiği nokta bulunur. x / 3 + y = 1 doğrusunun grafiğini çizelim.

11 Bir doğrunun x ekseni ile yaptığı pozitif yönlü açının tanjantına o doğrunun eğimi denir. Eğim ‘’m’’ ile gösterilir.  Tan  = m = b / a dır. Not : y=mx+n şeklindeki doğruların eğimi x’ in katsayısı olan m’ dir. Bir doğrunun eğimi sorulduğunda doğrunun grafiğini çizmek yerine doğru denkleminde y yalnız bırakılırsa x’ in katsayısı eğim olur. ¤ ax+by+c=0 şeklindeki doğruların eğimi m=-a/b‘ dir.(Doğrunun genel denklemi)

12 A (x 1,y 1 ) ve B (x 2,y 2 ) noktalarından geçen doğrunun eğimi y 2 – y 1 m = x 2 – x 1 A (3,-1) ve B (5,1) noktalarından geçen doğrunun eğimini bulalım. 1- (-1) m = = 2 / 2 = 1 5-3

13 A (x 1,y 1 ) noktasından geçen ve eğimi m olan eğrinin denklemi y-y 1 =m(x – x 1 )  d 1 doğrusunun eğimi m 1 olsun. d 2 doğrusunun eğimi m 2 olsun. d 1 // d 2 için m 1 = m 2

14 Eğimleri çarpımı (-1) olan doğrular birbirine diktir. d 1 doğrusunun eğimi m 1 olsun, d 2 doğrusunun eğimi m 2 olsun, m 1. m 2 = -1 ise d 1  d 2 Bir doğrunun denklemini yazabilmek için bu doğru üzerinde iki noktayı bilmek yeterlidir.

15 x y a b + = 1 DOĞRU DENKLEMİ y=mx=y1/x1.x

16 2y-x+3=0 doğrusuna paralel ve A (-3,1) noktasından geçen doğrunun denklemini bulunuz? a) y= x+1 b) y=x/2 +1 c) y=x/2 +1/2 d) y=x/2 +5/2 2y=1/2.x –3/2 ½ = y-1/x+3 x+3=2y-2 x+5/2=y y= x/2+5/2

17 1.) Aşağıdaki taralı bölgelerden hangisi x  y – 3 eşitsizliğinin çözüm kümesidir. 2.) y = x / 2 + 1 / 2 ve y = 2x – 4 doğrularının kesim noktasının koordinatları nedir ? A) ( -3, 2 ) B) ( 3, 4 ) C) ( 3,2 ) D) (-1,3 )

18 3) x + 3/2 y – 3 = 0 doğrusu ile koordinat eksenlerinin sınırladığı bölgenin alanı kaç birim karedir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 4) (0,3) ve (-3,0) noktalarından geçen d doğrusunun eğim açısı nedir? A) 30 B) 45 C) 60 D) 90 5) (2,3) noktasının x eksenine göre simetriği (a,b) ve (-2,0) noktasının y eksenine göre simetriği (c,d) ise a+b+c+d kaçtır?

19 SUNUMU İZLEDİĞİNİZ VE DEĞERLİ ZAMANINIZI BİZE AYIRDIĞINIZ İÇİN SİZLERE CANI GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDERİZ ….

20 KAZANIMLAR 1. Bir doğrunun üzerindeki veya dışındaki bir noktadan bu doğruya dikme inşa eder. 2. Bir doğru parçasının orta dikmesini inşa eder. 3. Bir doğruya dışındaki bir noktadan paralel doğru inşa eder. 4. Aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve inşa eder. 5. İki boyutlu kartezyen koordinat sistemini açıklar ve kullanır. 6. Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 7.Paralel iki doğrunun bir kesenle yapığı açıların ölçüleri ile ilgili hesaplamalar yapar.

21 MEHMET GENEY İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ 140403113


"İÇİNDEKİLER Başlangıç noktaları aynı olan birbirine dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme koordinat sistemi denir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları