Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“ERGENLİK” DÖNEMİ NEDİR ? Çocukluk ile yetişkinlik arasında yaklaşık 12 yaşından 21 yaşa kadar uzanan büyüme ve olgunlaşma dönemidir.Çocukluk ile yetişkinlik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“ERGENLİK” DÖNEMİ NEDİR ? Çocukluk ile yetişkinlik arasında yaklaşık 12 yaşından 21 yaşa kadar uzanan büyüme ve olgunlaşma dönemidir.Çocukluk ile yetişkinlik."— Sunum transkripti:

1

2 “ERGENLİK” DÖNEMİ NEDİR ? Çocukluk ile yetişkinlik arasında yaklaşık 12 yaşından 21 yaşa kadar uzanan büyüme ve olgunlaşma dönemidir.Çocukluk ile yetişkinlik arasında yaklaşık 12 yaşından 21 yaşa kadar uzanan büyüme ve olgunlaşma dönemidir. Ergenlik başlangıç yaşı:Ergenlik başlangıç yaşı: Sosyo–ekonomik koşullar, Sağlık, Beslenme, Kalıtım, Irk, İklim, Cinsiyet Ergenliği Etkilemektedir.Sosyo–ekonomik koşullar, Sağlık, Beslenme, Kalıtım, Irk, İklim, Cinsiyet Ergenliği Etkilemektedir. Ülkemizde kızlarda ortalama 10-12, erkeklerde 12-14 yaşlarında başlar.Ülkemizde kızlarda ortalama 10-12, erkeklerde 12-14 yaşlarında başlar.

3 ERGENLİKTE DÖNEMLER: 12-15 YAŞ ÖN ERGENLİK DÖNEMİ 16-21 GENÇLİK DÖNEMİ * 15-17 yaş güvensizlik ve çekingenlik * 17-21 yaş olgunlaşmanın başladığı dönem

4 BEDENSEL GELİŞİM Kızlar daha önce gelişmeye başlarlar. Orantısız bir büyüme Mide büyür yemek yeme artar. Yetişkin fiziğindedir ama… Fiziki yapısını yaşıtlarıyla kıyaslar. Sivilcelerle bütün gün uğraşır, sinirlenir, ağlar.Sivilcelerle bütün gün uğraşır, sinirlenir, ağlar. Boyu, kilosu, görünüşü en önemli gündem maddesini oluşturur. Boyu, kilosu, görünüşü en önemli gündem maddesini oluşturur.

5 ZİHİNSEL GELİŞİM: Farklı açılardan düşünebilme Düşünme esnekliği Gelenek ve göreneklere karşı tutumlar değişir. İdealleri vardır.

6 DUYGUSAL GELİŞİM: Tedirgin ve güvensizdir. Beklenileni yapamayacağına inanır. Çabuk sevinir, çabuk üzülür, olmayacak şeylere sinirlenir. Kuruntuludur. Yalnız kalmak ister. Dersleriyle ilgilenmez, okul başarısı düşer.Dersleriyle ilgilenmez, okul başarısı düşer.

7 Sakardır. Evdeki kurallar onu sıkar. Evdeki kurallar onu sıkar. Bencilleşir, kendine tanınan hakları yetersiz bulur. Bencilleşir, kendine tanınan hakları yetersiz bulur. Odası, eşyaları darmadağın olmuştur. Odasına ve eşyalarına kimseyi yaklaştırmaz.

8 Her fırsatta ailesini eleştirir.Uyarılara kulak vermez. Her fırsatta ailesini eleştirir.Uyarılara kulak vermez. Kendine model olarak aldığı kişi gibi giyinir, onun gibi konuşur ve davranır. Kendine model olarak aldığı kişi gibi giyinir, onun gibi konuşur ve davranır. Süse ve giyime meraklıdır. Ailelere anlamsız ve acayip gelen müzikler en yüksek sesi ile dinlenir. Uzun uzun düşler kurar, şiirler yazar, günlük tutar.

9 Arkadaşlarıyla ilişkisi: Arkadaşlarının kendisi için ne düşündüğü çok önemlidir. Bu dönemde ergenler kendi aralarında arkadaş grupları oluştururlar. Erkeklerin arkadaş grupları kalabalıktır, kızların daha küçüktür. Ailesi içinde geçimsizlik ve dengesizlik olan ergenlerde, bir baskı hakim ise masum arkadaş grupları yerine çeteye yönelir.

10 Kız-erkek ilişkisi: Ergenliğin ortalarına doğru, karşı cinse olan ilgi artar. Ergen, karşı cinsin ilgisini çekebilmek için giyim kuşamına dikkat eder. Model alınan kişilerin çabuk değişmesi gibi ilgilenilen kişiler de çabuk değişir.

11 Ergenlerin Genel Durumları Yalnızlık İsteği Çalışma İsteksizliği Disipline Karşı Direniş Çekingenlik Fazla Hayal Kurma Duygululuğun Artması

12 AİLELERİN ŞİKAYETLERİ  Hırçınlaştı. Ders çalışmıyor. Sorumluluk duygusu yok. Canım sıkılıyor diyor. En küçük isteklerini sert bir dille bildiriyor. Kardeşlerini kızdırmaktan zevk alıyor.  Okuduğunu anlamıyor gibi. Durgunlaştı,dalgınlaştı. Çabuk karamsarlığa düşüyor. Ara sıra hiç yoktan huysuzlaşıyor. Sert karşılıklar veriyor.  İleri derecede alıngan. Derslerinde gene başarılı ama oyuna,eğlenceye çok düştü. Olur olmaz her şeye ağlıyor. Evde huzursuz dışarıda sıkılgan.

13  Her istediğini yaptırmak istiyor. Aşırı süsleniyor. Siz bana karışamazsınız diyor. Babasından çekindiği için dolambaçlı yollara sapıyor.  Derslerinde başarılı. Hiç sorun çıkartmayan bir çocuk. İki kez okula gitmemiş. Arkadaşlarıyla gezmiş. Sorunca yalan söyledi. Bu davranışı bizi çok şaşırttı.  Çok harçlık istiyor. Çok geziyor,eve girmek istemiyor. Spora çok düştü. Derslerine boş veriyor. Banyoya sokamıyoruz. Ellerini bile yıkatamıyoruz. Saçını kestiremiyoruz.  Son derece asi ve hırçın olmaya başladı. Başına buyruk olmak istiyor. Dayak,kötü söz,tatlı söz hiçbiri sonuç vermiyor. Bir psikologla mı görüşmeliyim?

14 ÇOCUKLARIN ŞİKAYETLERİ  Büyüklerin anlayışsızlığı ve baskısı,onur kırıcı davranışlar  Arkadaş edinmede güçlük  Boş zamanlarını etkin bir biçimde değerlendirecekleri yerlerin,olanakların olmaması  Ana-babanın arkadaş seçimlerine karışmaları

15  Sorunlarını aile üyeleriyle konuşamamak  Çocuk yerine konmak,ana-babaya karşılık verememek  İzinsiz dışarı çıkamamak  Kendine güven duymamak,sık sık yaptığı hatalardan dolayı utanmak

16 Bebeğin gelişimi için anne sütü ne kadar önemliyse; Ruh ve duygu gelişimi için de aile sevgisi o kadar önemlidir.

17 Çalışan kadın ev i ş lerine ortalama 3 saat, çocuklarına 50 dakika zaman ayırırken; bu süre erkeklerde ortalama 12 - 17 dakika olarak bulunmuştur. –Kendimle konu ş maktan yoruldum, beni dinleyin!!!

18 Babam annemi sevdikçe, ona güzel bir söz söyledikçe en başta ben mutlu oluyorum. Biraz cesaretim olsa babama diyeceğim ki; “beni sevmek istiyorsan önce annemi sevdiğini göster. Çünkü ben ona karşı her tutumumu kopyalıyorum.”

19

20 ÇOCUĞUNUZA YAŞADIKLARINI ANLATAMAYACAK KADAR UZAK DAVRANMAYIN.

21 Sağlıklı kimlik gelişimi için; Ergenin aileden uzakla ş ması ve ba ş kalarının etkisinde kalmadan kendi kararlarının sorumlulu ğ unu almak istemesi sa ğ lıklı kimlik geli ş imi için gereklidir. Ancak ergenin özerklik çabası gerçek anlamda aileden kopma de ğ ildir. Atıldı ğ ı bu macerada ailesini ko ş ulsuzca kullanabilece ğ i bir üs ve tehlike anında dönebilece ğ i bir sı ğ ınak olarak görmek ister.

22 Ailesinin deste ğ inden emin olmayan ve tehdit hissetti ğ inde yada yanlı ş yaptı ğ ında sı ğ ınmaya uygun olmayan bir aile ortamı sonucunda ergen ba ş edilmesi güç sorunlarla kar ş ı kar ş ıya kalabilir. Tüm bunlar ailenin kimlik olu ş umu sürecindeki kritik rolünü göstermektedir.


"“ERGENLİK” DÖNEMİ NEDİR ? Çocukluk ile yetişkinlik arasında yaklaşık 12 yaşından 21 yaşa kadar uzanan büyüme ve olgunlaşma dönemidir.Çocukluk ile yetişkinlik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları